А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - повнота

Перевірка повноти і правильності документації користувача є важливою частиною системного тестування. Всі тестові комбінації повинні розроблятися тільки з використанням документації користувача.

Перевірка повноти дезактивації і дегазації здійснюється дозиметричними та хімічними приладами, А дезінфекції - проведенням бактеріологічного дослідження.

Перевірка повноти змішування може бути проведена із застосуванням різних ізотопних і неізотопних індикаторів. Методика розробки умов в даному випадку вельми проста: радіоізотопи вводиться в один з компонентів переміли суміші і потім через певні проміжки часу з різних ділянок реакційної ємності відбираються проби, радіоактивність яких служить мірою ступеня перемішування. Очевидно, що повного перемішування відповідатиме однакова питома активність-проб з будь-якої ділянки реакційної ємності.

Перевірка повноти дезактивації і дегазації здійснюється дозиметричними та хімічними приладами, а дезінфекції - проведенням бактеріологічного дослідження.

Перевірка повноти змішування може бути проведена із застосуванням різних ізотопних і неізотопних індикаторів. Методика розробки умов в даному випадку вельми проста: радіоізотопи вводиться в один з компонентів переміли суміші і потім через певні проміжки часу з різних ділянок реакційної ємності відбираються проби, радіоактивність яких служить мірою ступеня перемішування. Очевидно, що повного перемішування відповідатиме однакова питома активність-проб з будь-якої ділянки реакційної ємності.

Перевірка повноти оподатковуваного обороту повинна проводитися не тільки по рахунках бухгалтерського обліку, пов'язаних з реалізацією готової продукції, що виробляється даним підприємством, але і по інших рахунках, на яких враховується рух матеріальних цінностей. Наприклад, сировину і матеріали, як правило, направляються у виробництво, проте деяка кількість їх може бути використано для інших цілей. Перевіряючий повинен простежити, з якими рахунками кореспондує рахунок 10 Матеріали, і вьюсніть напрямок матеріальних цінностей.

Перевірка повноти дегазації транспорту і техніки здійснюється за допомогою приладу хімічної розвідки.

Ацетиленові генератори. а - типу МГ. б - типу РА Рекорд. Перевірка повноти розкладання карбіду проводиться за допомогою продувна краника реторти. Якщо при відкриванні краника з'явиться вода, значить карбід кальцію в реторті розклався повністю.

Перевірка повноти системи інтегралів руху, побудованих за інваріанта градуйованою алгебри, представляє значні труднощі.

Перевірка повноти контакту бічних поверхонь черв'ячної пари виробляється на фарбу в спеціальному пристосуванні.

Перевірку повноти і якості виконання функцій АСУТП рекомендується проводити в два етапи. На другому етапі проводять перевірку взаємодії задач у системі, і виконання вимог ТЗ до системи в цілому. За погодженням із замовником перевірка завдань в залежності від їх специфіки може проводитися автономно, або в складі комплексу. Об'єднання завдань при перевірці в комплексах доцільно проводити з урахуванням спільності використовуваної інформації і внутрішніх зв'язків.

Перевірку повноти дегазації забезпечують агрохімлабораторії тепличного господарства кількісними методами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я СРСР. 
Перевірку повноти переетерифікації виробляють через кожні 15 - 20 хв. Після закінчення процесу масу охолоджують до 180 - 190 С і поступово вводять фталевий ангідрид. Потім нагрівають її до 230 С і витримують при цій температурі до отримання продукту з кислотним числом 25 мг КОН і в'язкістю по воронці ВЗ-4 при 20 С 48 - 50 сек. Для контролю за ходом реакції періодично через 15 - 20 хв відбирають пробу для визначення кислотного числа.

Перевірку повноти переетерифікації проводять через кожні 15 - 20 хв. Як тільки основа повністю розчиниться в спирті в зазначеному співвідношенні, подальший підйом температури припиняють і починають вносити фталевий ангідрид.

Перевірку повноти зливу інших цистерн може провести залізниця. Спуск людей в порожню (злиту) цистерну для огляду внутрішнього стану котла допускається тільки після того, як відповідальні виконавці переконаються, що в ньому відсутні шкідливі і вибухонебезпечні пари. спуск в цистерну з-під їдких і отруйних рідин, бензину, сирої нафти і всіх інших вантажів, що виділяють шкідливі пари, без шлангового протигаза і рятувального пояса забороняється. За працівником, який перебуває в котлі, організовується постійне спостереження.

Крім перевірки повноти і якості виконуваних робіт, необхідний також систематичний контроль за нормою укладання нових матеріалів, без чого не може бути забезпечена висока якість ремонту колії.

Після перевірки повноти і якості проектно-кошторисної та технічної документації проводиться її обробка, включається складання заявок з термінами постачання на матеріали, конструкції, трубні заготовки і обладнання; визначення у фізичному і грошовому вираженні обсягів робіт; визначення обсягу розробки заготівельних креслень на трубопроводи та деталювальних - на металоконструкції; видача замовлень на розробку цих креслень і складання монтажного паспорта об'єкта.

Для перевірки повноти і правильності виявлення неприпустимих дефектів виробничі зварні з'єднання (визнані придатними) повинні піддаватися повторному вибіркового контролю (тим же методом) в обсязі не менше 5% від загальної кількості однотипних зварних з'єднань проконтрольованих кожним дефекті-скопістом на даному енергетичному агрегаті. Повторний вибірковий контроль повинен виконуватися старшим дефектоскопистом або іншою особою, що має високу кваліфікацію і великий досвід роботи з контролю зварних з'єднань даними методом.

Для перевірки повноти необхідно встановити порядок р полінома, який виражається лінійними комбінаціями функції (fj g, і в разі р - т (2т - порядок диференціального оператора А) третя вимога виконується. Для перевірки повноти і якості проекту виконується аналіз його відповідності вимогам. метою цієї перевірки є встановлення правильності втілення в проектній документації вимог до програмно-математичного забезпечення, дотримання стандартів на проектування, гарантії того, що алгоритми правильно висвітлюють технічну ідею, є точними і стійкими.

Для перевірки повноти відгону набирають в окрему пробірку кілька мілілітрів дистиляту, підставивши її під холодильник, розчин в пробірці відчувають на присутність фенолів додаванням 0 5 мл діазосмесп і 3 - 4 крапель 10% - ного розчину їдкого натру.

Для перевірки повноти осадження до фільтрату знову додають таку саму кількість азотнокислого свинцю, що і в перший раз, і повторюють осадження еквівалентним кількістю йодистого калію. Осад фільтрують і готують препарат для вимірювання, як описано вище.

Для перевірки повноти включення в розрахунок земельних ділянок, які обслуговують житловий фонд, інші будівлі та споруди, необхідно за документами первинного обліку цих будівель і споруд (інвентаризаційний опис, картки, книги, відомість до рахунку 01 Основні засоби) встановити їх наявність і місце розташування, зіставити їх з даними відокремленого обліку земельних ділянок на цьому рахунку.

Для перевірки повноти промивання поміщають кілька крапель промивної рідини в пробірку або на годинне скло і проробляють чутливу якісну реакцію на один з тих іонів, які повинні бути відмиті від осаду. Промивання закінчують тільки в тому випадку, коли перевірочна реакція дасть негативні результати. Наприклад, осад сульфату барію, отриманий з розчину хлориду барію, слід повністю відмити від іонів хлору. Якщо при цьому не вийде каламуті або опалесценції, можна вважати осад добре промитим.

Для перевірки повноти осадження обмойте вартові скла дистильованою водою, долийте в склянку 20 - 25 мл дистильованої води і продовжуйте електроліз ще 10 хв.

Після перевірки повноти осадження розчин відстоюють.

Для перевірки повноти відновлення пробу електроліту титрують розчином FeCl3 з KNCS як індикатор. коли зміст Tis перестане збільшуватися, відновлення закінчують.

Для перевірки повноти відмивання вливають в пробірку кілька мілілітрів щромивного розчину, що випливає з колонки, додають кілька крапель сірчаної кислоти (пл. При відсутності ванадію розчин повинен залишатися безбарвним. Катіоніт промивають дистильованою водою до нейтральної реакції по метиловому червоному. Для перевірки повноти розкладання до продукту доливають невелику кількість води, збовтують і після відстоювання доливають соляну кислоту; двоокис вуглецю не повинна виділятися.

Для перевірки повноти розкладання до продукту доливають невелику кількість води, збовтують і після відстоювання доливають хлороводневу кислоту: оксид вуглецю (IV) не повинен виділятися.

Для перевірки повноти поглинання слід провести повторне прокачування проби через поглинач і знову зробити відлік. Якщо показання співпадуть з попередніми, то це підтвердить повноту поглинання.

Для перевірки повноти осадження доливають в стакан для фільтрату 3 мл 9% - ного розчину N32HPO4 - 12НгО і не виливають фільтрат протягом першої і другої Декантація. Якщо у фільтраті з'явиться каламуть (іноді тільки через 1 - 1/2 ч), його необхідно прокип'ятити і знову відфільтрувати через той же фільтр. Найкраще перелити фільтрат кількісно в стакан з осадом, нагріти і залишити до наступного дня. Фільтр промити і зберігати, не виймаючи його з воронки; промивні води зібрати в стакан з осадом.

Для перевірки повноти осадження А1 - використовуйте фільтрат після декантування розчину з осаду на фільтр.

Для перевірки повноти відновлення пробу електроліту титрують розчином РеС13 з KNCS як індикатор. Коли зміст Ti3 перестане збільшуватися, відновлення закінчують.

Для перевірки повноти поглинання слід провести повторне прокачування проби через поглинач і знову зробити відлік. Якщо показання співпадуть з попередніми, то це підтвердить повноту поглинання.

Для перевірки повноти контролю в останніх моделях контроль-ників встановлені пристосування, які відзначають на перфокарте кожну перевірену колонку, а на останній колонці пробивають спеціальної форми надсечку.

Для перевірки повноти включення в розрахунок земельних ділянок, які обслуговують житловий фонд, інші будівлі та споруди, необхідно по. Основні засоби) встановити їх наявність і місце розташування, зіставити їх з даними відокремленого обліку земельних ділянок на цьому рахунку.

Для перевірки повноти осадження до 20 - 25 мл проби, взятої з нижнього шару в пробірку, доливають 3 - 5 мл розчину сірчанокислого - марганцю і кип'ятять.

Для перевірки повноти осадження до 20 - 25 мл проби, взятої з нижнього шару в пробірку доливають 3 - 5 мл розчину сірчанокислого марганцю і кип'ятять.

Для перевірки повноти відновлення пробу електроліту титрують розчином FeCl3 з KNCS як індикатор. Коли зміст Ti3 перестане збільшуватися, відновлення закінчують.

Для перевірки повноти осадження до фільтрату з промивними водами доливають 5 мл реактиву, ретельно перемішують і залишають стояти до наступного дня.

Для перевірки повноти розкладання до продукту доливають невелику кількість води, збовтують і після відстоювання доливають хлороводневу кислоту: оксид вуглецю (IV) не повинен виділятися. Зберігати оксид кальцію слід в добре закритій склянці або в запаяній ампулі.

Для перевірки повноти промивання поміщають кілька крапель промивної рідини в пробірку або на годинне скло і проробляють чутливу якісну реакцію на один з тих іонів, які повинні бути відмиті від осаду. Промивання закінчують тільки в тому випадку, коли перевірочна реакція дасть негативні результати.

Для перевірки повноти осадження обмойте вартові скла дистильованою водою, долийте в склянку 20 - 25 мл дистильованої води і продовжуйте електроліз ще 10 хв.

Для перевірки повноти осадження підливають в стакан таку кількість води, щоб сітка анода виявилася повністю під поверхнею електроліту, і електроліз продовжують ще протягом години. РЬОз, то аналіз вважають закінченим. Електроди промивають раз 6 - 8 дестіллірованной водою, анод висушують і зважують.

Для перевірки повноти поглинання дивинила знову включають автоматичну циркуляцію. Наступні вимірювання проводять через кожні 5 хв до досягнення постійного обсягу.

Для перевірки повноти осадження в фільтрат вводять 1 - 2 краплі метилового червоного і потім розчин аміаку точно до пожовтіння індикатора. Метод більш чутливий, ніж попередній; 0 2 мг Ga в 5 мл ще можуть бути обложені сульфитом. Застосовуючи переосадження осаду, можна цим методом визначати галій в присутності не дуже великих кількостей цинку (15 - 47 мг Ga203 на 350 мг Zn) Для цього осад розчиняють в декількох краплях НС1 розбавляють водою і після видалення надлишку кислоти випаровуванням повторно осаджують бісульфітом.