А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - настройка

Перевірка настройки та дію запобіжних пристроїв (запірних і скидних), а також приладів авторегулирования повинна проводитися перед пуском газу, після тривалої (більше 2 місяців) зупинки устаткування, а також при експлуатації не рідше ніж один раз на 2 місяці, якщо в інструкції заводу-виготовлювача не вказані інші терміни.

Перевірка настройки та дію запобіжних пристроїв (запірних і скидних), а також приладів авторегулирования проводиться перед пуском газу, після тривалої (більше 2 місяців) зупинки устаткування, а також при експлуатації не рідше 1 разу на 2 місяці, якщо в інструкції заводу-виробника не вказані інші терміни.

Перевірка настройки та дію запобіжних пристроїв (запірних і скидних), а також приладів авторегулирования повинна проводитися перед пуском газу, після тривалої (більше 2 міс) зупинки устаткування, а також при експлуатації не рідше 1 разу на 2 міс, якщо в інструкції заводу-виробника не вказані інші терміни.

Перевірка настройки та дію запобіжних пристроїв (запірних і скидних), а також приладів авторегулирования проводиться перед пуском газу, після тривалої (більше 2 місяців) зупинки устаткування, а також при експлуатації не рідше 1 разу на 2 місяці, якщо в інструкції заводу-виробника не вказані інші терміни.

Перевірка настройки і спрацьовування запобіжних пристроїв (запірних і скидних) повинна проводитися один раз в два місяці, а чистка фільтрів - у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Перевірка настройки УПЧЗ проводиться для визначення смуги пропускання після його налаштування. Залишивши прилади включеними, як і в попередньому випадку, змінюють частоту генератора спочатку в бік зменшення, а потім в сторону збільшення і відзначають частоти, при яких свідчення вольтметра зменшуються на 50% максимальних на частоті 6 5 МГц.

Перевірка настройки реактора відповідно до інструкції Електрозаводу проводиться за величиною вимірюваної напруги 50 гц на кінцях л - 12 - х 3 при харчуванні обмотки реактора номінальним струмом. Допускається живлення струмом менше но-нального, але не менше 30% номінального.

Перевірка настройки УПЧЗ проводиться для визначення смуги пропускання після його налагодження. Залишивши прилади включеними, як і в попередньому випадку, змінюють частоту генератора спочатку в бік зменшення, а потім в сторону збільшення і відзначають частоти, при яких свідчення вольтметра зменшуються на 50% максимального показання на частоті 6 5 МГц.

Перевірка настройки клапана можлива і при роботі регулятора тиску як повітрям, так і шляхом подачі газу початкового тиску-Дія. Для перевірки настройки клапана при роботі регулятора тиску надходять у такий спосіб. Потім повільно відкривають кран 8 створюючи повишеннним тиск, і спостерігають, при якому тиску молоточок вийде із зачеплення. Для перевірки мінімального тиску, при якому спрацьовує клапан, слід, піднявши тиск під мембраною до робочого, відкручувати пробку 6 і, знижуючи тиск під мембраною, спостерігати, при якому тиску молоточок вийде із зачеплення.

Схема перевірки реле РМОП-2. Перевірка настройки ФНОП проводиться при знятій перемичці 7 - 9 і підключеному до затискачів 5 - 9 вольтметрі з внутрішнім опором не менше 5 кОм /В. При подачі на затискачі 1820 і 22 трифазного симетричного напруги прямої послідовності 100 В напруга на виході фільтра не повинен перевищувати 2 6 В.

Перевірка настройки ФТОП і чутливості пускового органу до струму зворотної послідовності проводиться при закорочених затискачах 4 - 6 заклиненому в притягнутому положенні якорі РП3 і імітації к. Налаштування чутливості дефектоскопа на стандартному зразку підприємства. Перевірка настройки глибиноміра повинна проводитися на штучних відбивачах стандартних зразків відповідно до відповідальною за їхню безпеку.

Перевірка настройки регулятора проводиться таким чином.

Перевірка настройки запобіжних клапанів повинна проводитися не рідше 1 разу на 2 міс.

Перевірка настройки вимірювального пристрою проводиться на початку зміни по настановних кілець.

Перевірка настройки запобіжних клапанів повинна проводитися не рідше одного разу на два місяці.

Перевірка настройки контурів детектора відносин виявляється необхідною, якщо є сумніви в правильності цієї настройки, і ведеться при такому ж підключенні генератора і вольтметра постійної напруги, як і в попередньому випадку. При подачі сигналу з частотою 6 5 МГц і правильному налаштуванні контурів стрілка вольтметра повинна залишатися па нульовій позначці його шкали. Змінюючи частоту генератора від зазначеного значення в обидві сторони на 200 кГц і змінюючи полярність включення вольтметра, відзначають його свідчення.

Перевірка настройки контурів дрібного детектора виявляється необхідною, якщо є сумніви в правильності цієї настройки. Перевірка проводиться при такому ж підключенні генератора н вольтметра постійної напруги, як і в попередньому випадку. При подачі сигналу з частотою 6 5 МГц і правильному налаштуванні контурів стрілка вольтметра повинна залишатися на нульовій позначці його шкали. Змінюючи частоту генератора від зазначеного значення в обидві сторони на 200 кГц і змінюючи полярність включення вольтметра, відзначають його свідчення. Уточнити настройку котушок Ljoe (рис. 3 - 35) і L70 (рис 3 - 29) можна під час прийому телепередачі, домігшись невеликими поворотами їх сердечників найкращої якості звукового супроводу, без спотворень і фону кадрової частоти.

Перевірка настройки каналу звукового супроводу телевізора Рекорд - Б за допомогою ГКЧ. Як відомо, в одноканальних телевізорах, в яких для прийому звуку застосовується метод биття несучих частот зображення і звуку, виділення проміжної частоти звукового супроводу, що дорівнює 6 5 МГц, виробляє детектор.

Перевірку настройки глибиноміра слід проводити на штучних відбивачах стандартних зразків відповідно до інструкції по експлуатації приладу.

Роздільна схема включення перетворювачів. | Налаштування чутливості дефектоскопа на стандартному зразку підприємства. Перевірку настройки глибиноміра необхідно проводити на штучних відбивачах стандартних зразків відповідно з відповідальною за їхню безпеку.

Перевірку настройки глибиноміра слід проводити на штучних відбивачах стандартних зразків відповідно до інструкції по експлуатації приладу.

Спотворення форми струму. Перевірку настройки контуру можна здійснити, подаючи на сітку лампи (вхід схеми) напруга резонансної частоти і спостерігаючи під час налаштування генератора за стрілкою включеного на виході приладу.

Перевірку настройки швидкісний гітари можна зробити виміром числа обертів фрези тахометром, а перевірку настройки гітари подач - шляхом виміру переміщення каретки супорта або стійки в хвилину.

Для перевірки налаштування цих контурів вчинимо так само, як це було описано раніше: подамо від генератора сигнал з частотою 465 кГц послідовно на вхід кожного каскаду підсилювача проміжної частоти (починаючи з останнього каскаду підсилювача) і спробуємо злегка змінити положення сердечників контурів фільтрів. Якщо при цьому гучність тону модуляції зростає, то в наявності расстройка фільтрів.

Для перевірки налаштування використовують Область перевірки. Якщо чортик вискакує з коробочки або ховається в ній, значить, два послідовних клацання були сприйняті як подвійне клацання. Движок слід встановити так, щоб правильно сприймалися і подвійне клацання, і два послідовних клацання.

Для перевірки налаштування РД-1 включають в ланцюг котушки магнітного пускача працюючого компресора (див. Рис. 58), а штуцер прессостата з'єднують з колектором. Перевіряють стабільність налаштування на нижньому (550 мм рт. Ст.) І верхньому (3 8 ати) межах тиску виключенні при мінімальному (0 4 атм) і максимальному (1 5 атм) диференціалі.

Для перевірки налаштування потенціометрів є спеціальний пристрій з цифровим вольтметром. Цифровий вольтметр може використовуватися для опитування змінних, а іноді і для їх реєстрації. Правда, набагато частіше змінні записуються як функції часу на електричних самописці. Такий же спосіб запису дозволяє реєструвати будь-яку змінну у в функції будь-який інший змінної х, а не часу.

Зовнішній вигляд перетворювача (а і органи настройки (б. Для перевірки настройки перетворювача рекомендується встановити на ТКР-2 (див. Рис. 193) температуру 80 С або на магазині опорів Rt - 234 5 (див. Табл. 29) і перевірити показання перетворювача при подачі напруги, що відповідають початку і кінця шкали при температурі 80ЕС для даної електродної системи.

Запобіжно-запірний клапан (ПЗК. Для перевірки настройки клапана при роботі регулятора тиску надходять у такий спосіб. Для перевірки настройки регулятора управління високого тиску потрібно регулювальний стакан терморегулятора вивернути на половину обороту від номінального. При перевірці настройки діапазон дросселирования встановлюють контрольну точку в середній частині шкали при мінімальному значенні настройки час ізодрома. Потім дросель переводять в положення нескінченність. Дросель межа пропорційності послідовно встановлюють проти оцифрованих відміток шкали. У кожному положенні цього дроселя тиск в камері завдання встановлюють так, щоб на виході регулятора (контроль за зразковому манометру) тиск повітря змінювалося на величину 20 кПа в діапазоні настройки 10 - 15% і на величину 10 кПа в діапазоні.

При перевірці зносостійкого настройки вигідно ще раз перевірити, чи правильно встановлена, і тоді обчислення показника втрат на неточності V виконується з урахуванням цієї обставини. На контрольній карті, крім діаграми середньої і розмаху, заповнюється третя діаграма оцінки зносостійкості.

При перевірці налаштувань установок харчування амплітуда коливань вібродвигуна контролюється промисловим віброметри типу ВПУ-1 верхня межа вимірювання якого може бути досить просто розширено з 0 5 до 2 мм зміною схеми подільника напруги.

Після шЕ1торной перевірки настройки запобіжного клапана законтрите його регулювальний гвинт, відкрити дросель Тиск обертанням його маховичка проти годинникової стрілки, встановити золотник відключення манометра в положення О і вимкнути маслонасосів.

Прилад для вимірювання шорсткості западин моделі 261. а - електронний блок. 0 вимірювальний пристрій. Потім проводять перевірку налаштування обмацує головки, встановивши в паз предметного столика приблизно посередині прикладену до приладу циліндричну міру так, щоб вона була спрямована вниз. Обережно призводять міру в зіткнення з голкою. При цьому стрілка контрольного приладу 2 з правого положення повинна переміщатися вліво.

Запускають агрегат для перевірки настройки автомата безпеки турбодетандера. Попередньо на час випробування відключають електричне реле швидкості, котре видає сигнал зупинки турбодетандера з відключенням зчіпний муфти при частоті обертання компресорного вала 2500 об /хв. При налаштуванні частоту обертання вимірюють безпосередньо на валу турбодетандера за допомогою ручного тахометра і по щитового тахометрі з урахуванням передавального відносини валів турбодетандера і компресора.

Турбіну ГТК-Ю-4 запускають для перевірки настройки автомата безпеки на валу компресора. Попередньо за паспортом настановних величин, складеним на заводі, встановлюють натяг пружини на спрацьовування при 2900 об /хв. Якщо при випробуванні на холостому ходу розбіжність при спрацьовуванні бойка не виходить за межі 2800 - 3000 об /хв, то випробування закінчують, а пружінодержатель встановлюють в робоче положення згідно з паспортом. На останніх турбінах автомат безпеки компресорного вала відсутня.

Згідно з інструкціями інституту Мосгазпроект перевірку налаштування автоматики безпеки необхідно проводити перед пуском котла в роботу, але не рідше двох разів на місяць, крім приладу контролю температури, перевірка якого проводиться s початку опалювального сезону, а потім один раз на місяць.

Після заповнення резервуарів проводять перевірку настройки регуляторів тиску і справності пружинних манометрів. Виявлені дефекти усувають негайно.

З якою періодичністю повинна проводитися перевірка настройки і спрацьовування запобіжних пристроїв (запірних і скидних) в ГРП і ГРУ.

Схеми імітації різних видів двофазних КЗ при па-будівництві ФНОП фільтр-реле РНФ-1М. Перевірка характеристик фільтр-реле починається з перевірки настройки ФНОП. Якість настройки ФНОП оцінюється по симетричності роботи фільтра при імітації двофазних КЗ різних фаз.

ПТЕ МГ пункт 6214 - перевірка настройки ППК не рідше двох разів на рік.

Перевірка електричних характеристик починається з перевірки настройки фільтра.

Після проведення регулювання фільтра повторюється перевірка настройки фільтра.

Векторні д. 1аграмми незавантаженого Ф1ОП фільтр реле типу РТФ-1М. Перевірка електричних характеристик фільтр-реле починається з перевірки настройки ФТОП. Якість настройки ФТОП оцінюється по симетричності роботи фільтра при імітації двофазних КЗ різних фаз.

Схема фільтр-реле напруги зворотної послідовності типу РНФ-1М. Перевірка електричних характеристик фільтр-реле починається з перевірки настройки ФНОП. Якість настройки ФНОП оцінюється по симетричності роботи фільтра при імітації двофазних к. Векторні діаграми ненагруженного ФТОП фільтр-реле. Перевірка електричних характеристик фільтр-реле починається з перевірки настройки ФТОП. Якість настройки ФТОП оцінюється по симетричності роботи фільтра при імітації двофазних к.

Перевірка електричних характеристик фільтр-реле починається з перевірки настройки фільтра. Налаштування фільтру оцінюється до ідентичності роботи фільтра при імітації двофазних к. .