А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - якість - робота

Перевірка якості робіт здійснюється як в процесі їх виконання, так і при здачі електроустановок замовника та в експлуатацію. Операційний контроль якості робіт ведуть бригадири і майстри. Правильність виконання робіт контролюють також представники технічного нагляду замовника. На великих будівництвах ведеться авторський нагляд проектної організацією.

Лази для підйому на центріфуговані залізобетонні опори. а - для лівої ноги. б - для правої ноги. Перевірка якості робіт здійснюється як в процесі їх виконання, так і при здачі електроустановок замовника та в експлуатацію. Операційний контроль якості робіт ведуть бригадири і майстри. Правильність виконання робіт контролюється також представниками технічного нагляду замовника. На великих будівництвах ведеться авторський нагляд проектної організацією.

Перевірка якості роботи вузлів на підставі технічних умов заводів-виготовлювачів має важливе значення при профілактичних оглядах великого і середнього холодильного обладнання, а також при одиничному і дрібносерійного його ремонті, особливо коли роботи ведуться за методом індивідуального припасування деталей без попереднього їх технічного контролю.

Перевірка якості робіт здійснюється як в процесі їх виконання, так і при здачі електроустановок замовника та в експлуатацію. Операційний контроль якості робіт ведуть бригадири і майстри. Правильність виконання робіт контролюють також представники технічного нагляду замовника.

Перевірка якості робіт здійснюється як в процесі їх виконання, так і при здачі електроустановок замовника та в експлуатацію. Операційний контроль якості робіт ведуть бригадири і майстри. Правильність виконання робіт контролюють також представники технічного нагляду замовника. На великих будівництвах ведеться авторський нагляд проектної організацією.

Перевірка якості робіт в процесі прокладки полягає у визначенні глибини прокладки кабелю, допустимих радіусів вигину, відсутності в грунті речовин, що роз'їдають оболонки кабелів, відстаней між кабелями в світлі (не менше 100 мм), відстаней на перетинах і зближеннях прокладається силового кабелю з залізничними та трамвайними коліями , теплофікаційними трубами, кабелями зв'язку та ін. Особливо часто виникають механічні пошкодження на кабелях при проштовхуванні їх в трубах через вулиці, а також при введенні в будівлі.

Перевірка якості робіт здійснюється як в процесі їх виконання, так і при здачі електроустановок замовника та в експлуатацію. Операційний контроль якості робіт ведуть бригадири і майстри. Правильність виконання робіт контролюють також представники технічного нагляду замовника. На великих будівництвах ведеться авторський нагляд проектної організацією.

Структурна схема кондуктометрів-чек Киснеміри МЕІ. Перевірка якості роботи приладу здійснюється за контрольними режимам тестом. Дослідні зразки приладу, - виготовлені в майстернях ВОФВТІ, (перевірені в експлуатаційних умовах на електростанціях Уралу. Для перевірки якості роботи регулятора при вибраних параметрах його налаштування вдаються або до розрахунку перехідного процесу, або до його експериментального визначення на моделі системи автоматичного регулювання. В як стандартний обурення зазвичай приймають одиничне зміна регулюючого впливу на вхід в об'єкт регулювання.

Крім перевірки якості роботи апаратури, в практичному аналізі доводиться робити оцінку метрологічних параметрів розроблених нових приватних методик аналізу, а також вести періодичний контроль якості поточних лабораторних або виробничих аналізів. Доцільно тому коротко розглянути основні, що застосовуються т цих випадках, прийоми.

Для перевірки якості роботи регулятора при вибраних параметрах його настройки вдаються або до розрахунку перехідного процесу, або до його експериментального визначення на моделі системи автоматичного регулювання. В якості стандартного обурення зазвичай приймають одиничне зміна регулюючого впливу на вхід в об'єкт регулювання.

Для перевірки якості роботи експериментальної установки була визначена щільність водних розчинів КС1 і NaCl при 25 С з подальшим зіставленням знайдених значень з літературними даними та даними пікнометричним визначення.

Система перевірки якості роботи індивідуальних аудиторів та аудиторських організацій зовнішніми перевіряючими встановлюється уповноваженим центральним органом, який може проводити такі перевірки своїми силами, а також делегувати право проведення таких перевірок акредитованим професійним аудиторським об'єднанням щодо учасників цих об'єднань.

При перевірці якості робіт основну увагу звертають на зварні стики.

При перевірці якості робіт основну увагу звертають на зварні стики.

При перевірці якості робіт основну увагу звертають на зварні стики.

Схема трубопроводу. При перевірці якості робіт основну увагу звертають на зварені1 стики.

При перевірці якості робіт на окремих стадіях їх виконання особлива увага повинна бути приділена дотриманню встановлених технічних умов на виробництво відповідних видів робіт.

при перевірці якості робіт встановлюється дотримання монтажних допусків на збірку і установку в проектне положення машин, апаратів, агрегатів і конструкцій.

Чи ведеться перевірка якості роботи.

Після установки необхідно провести перевірку якості роботи регулятора.

Згідно з цими правилами при перевірці якості робіт на території міст, населених пунктів і промислових підприємств відчувають весь закінчений газопровід або його ділянки з встановленої арматурою, а також з відгалуженнями до окремим споживачам.

Дільник напруги для перевірки підсилювача НЧ. Перш ніж приступити до перевірки якості роботи підсилювача НЧ, відчувають його найпростішим способом: до бази транзистора першого каскаду підсилювача торкаються пінцетом або викруткою (металевої), при цьому в гучномовці приймача повинні прослуховуватися характерні клацання і фон змінного струму.

Дільник напруги для перевірки підсилювача НЧ. Перш ніж приступити до перевірки якості роботи підсилювача НЧ, відчувають його найпростішим способом: до бази транзистора першого каскаду підсилювача прікасаклся пінцетом або викруткою (металевої), при цьому в гучномовці приймача повинні прослуховуватися характерні клацання і фон змінного струму.

Перш ніж приступити до перевірки якості роботи підсилювача НЧ, відчувають його найпростішим способом: до бази транзистора першого каскаду підсилювача торкаються пінцетом або викруткою (металевої), при цьому в гучномовці приймача повинні прослуховуватися характерні клацання і фон змінного струму.

Після закінчення капітального ремонту трубопроводів проводяться перевірка якості робіт, промивка або продування, а потім випробування на міцність і щільність. Технологічна апаратура перед випробуванням відключається, кінці трубопроводу закриваються заглушками. Заглушуються все врізки для контрольно-вимірювальних приладів. У найбільш низьких точках вваривать штуцери з арматурою для спуску води при гідравлічному випробуванні, а в найбільш високих - воздушки для випуску повітря.

Після закінчення капітального ремонту трубопроводів проводяться перевірка якості робіт, промивка або продування, а потім випробування на міцність і щільність. Технологічна апаратура перед випробуванням відключається, кінці трубопроводу закриваються заглушками. Заглушуються все врізки для контрольно-вимірювальних приладів. У найбільш низьких точках вваривать штуцери з арматурою для спуску води при гідравлічному випробуванні, а в найбільш високих - воздушки для випуску повітря.

Пристосування для врізки. Після закінчення капітального ремонту трубопроводів проводиться перевірка якості робіт, промивка або продування, а потім випробування на міцність і щільність. Технологічна апаратура перед випробуванням відключається, кінці трубопроводу закриваються заглушками. Заглушуються все врізки для контрольно-вимірювальних приладів. У найнижчих точках вваривать штуцери з арматурою для спуску води при гідравлічному випробуванні, а в найвищих - воздушки для випуску повітря. Гідравлічне випробування на міцність і щільність зазвичай проводиться до покриття теплової та антикорозійного ізоляцією. Величина випробувального тиску повинна бути рівна 125 максимального робочого тиску, але не менше 0 2 МПа для сталевих, чавунних, вініпластових і поліетиленових трубопроводів. Тиск при випробуванні витримується 5 хв, після чого воно знижується до робочого значення. При цьому трубопровід ретельно оглядається. Зварні шви обстукував легким молотком.

Ці дані є офіційними документами при перевірці якості робіт або санітарно-гігієнічному контролі продукції і підставою для заповнення сертифіката при відправці продукції на продаж або заготовку.

Метою випробувань трансформатора після ремонту є також перевірка якості робіт, виконаних в процесі ремонту.

Основним завданням контролю за роботою фільтрів повинна бути цілодобова підтримка якості роботи фільтра.

Вихідні з ремонту верстати піддаються випробуванню під навантаженням з метою перевірки якості роботи верстата в умовах його нормальної експлуатації. Під час таких випробувань як при нормальному навантаженні, так і при перевантаженні на 25%, фрикційні муфти не повинні буксувати або самовиключаться; регульовані захисні пристрої (наприклад, пружинна муфта механізму розподілу подач) повинні працювати надійно.

пристосування для врізки в діючий трубопровід. Після закінчення капітального ремонту трубопроводів, а також монтажу нових ділянок проводять перевірку якості робіт, промивання або продування і випробування на міцність і щільність. При огляді перевіряють прямолінійність трубопроводів, їх ухил, відсутність вигинів і переломів в горизонтальній і вертикальній площинах, правильність і надійність закріплення трубопроводів на опорах, стан з'єднань, правильність установки арматури, а також легкість відкриття її запірних пристроїв, зняття тимчасових пристосувань, закінчення всіх зварювальних робіт і проведення в необхідних випадках термообробки, забезпеченість вільного видалення повітря і видалення з трубопроводу вода води.

Телевізійна випробувальна таблиця (текст-об'єкт) - спеціальне нерухоме зображення, яке передається для перевірки якості роботи телевізора і його підстроювання перед прийомом телевізійної програми.

Телевізійна випробувальна таблиця (текст-об'єкт) - спеціальне нерухоме зображення, яке передається для перевірки якості роботи телевізора і його підстроювання перед прийомом телевізійної програми.

Випробуванням ж, виконуваних в порядку поточного контролю роботи двигуна і в порядку перевірки якості роботи обслуговуючого персоналу, не передує налагодження регулювання.

При подальшому розвитку виробництва діяльність технічного контролю все більше переходить від пасивних форм перевірки якості роботи окремих виконавців до активних форм контролю за технологічними процесами і правильним їх регулюванням.

Приймально-здавальні випробування (випробування промислового характеру), які проводяться після монтажу або ремонту двигуна з метою перевірки якості виконаних ремонтно-монтаж-них робіт і визначення параметрів роботи установки, а також для з'ясування стану двигуна по закінченні гарантійного терміну його роботи.

В інструкції повинні бути визначені технологічна послідовність виконання різних видів робіт і прийняті при цьому заходи безпеки, методи і засоби перевірки якості робіт, чи правильно встановлені контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв.

В інструкції повинні бути визначені технологічна послідовність виконання різних видів робіт і прийняті при цьому заходи безпеки, методи і засоби перевірки якості робіт, чи правильно встановлені контрольно-вимірювальних Приборов і запобіжних пристроїв.

В інструкції повинні бути визначені технологічна послідовність виконання різних видів робіт і прийняті яри цьому заходи безпеки, методи і засоби перевірки якості робіт, чи правильно встановлена, контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв.

Два види цих робіт - рентгенографія швів і випробування ізоляції іскровим детектором-виробляються генеральним підрядником або спеціальними підрядниками, оскільки ці роботи по суті є перевіркою якості робіт, виконаних генеральним підрядником.

Виконання контрольно-оглядових робіт, пов'язаних з перевіркою стану і дії механізмів і агрегатів, покладається на бригадира або механіка, в обов'язки якого входить також перевірка якості робіт. При ТО-2 допускається зняття з автомобіля окремих вузлів, приладів, апаратури і їх контроль безпосередньо в цехах автогосподарства на спеціальних стендах і пристосуваннях.

Міністерством зв'язку СРСР затверджуються загальні для всіх телеграфних підприємств нормативи, форми обліку, інструкції про порядок контролю якості роботи, а також підведення підсумків перевірки якості роботи цих підприємств.

Два види цих робіт - рентгенографія швів і випробування ізоляції іскровим детектором - виробляються генеральним підрядником або спеціальними підрядниками, оскільки ці роботи по суті є перевіркою якості робіт, виконаних генеральним підрядником.

Якщо виникають сумніви в правильності виконання операцій з підготовки та обробки поверхонь, а також нанесення шару грунтовки, то в таких випадках частково лакофарбові покриття видаляють дощенту для перевірки якості робіт. При здачі лакофарбових робіт по акту приймальної комісії слід прикладати результати лабораторного аналізу або паспорта на матеріали, що застосовуються для фарбувальних робіт, а також акти про стан будівельних конструкцій, на поверхню яких нанесено покриття.

Якщо виникають сумніви в правильності виконання операцій з підготовки та обробки поверхонь, а також нанесення шару грунтовки, то в таких випадках проводиться часткове видалення лакофарбового покриття до підстави для перевірки якості робіт. При здачі лакофарбових робіт до акту приймальної комісії слід прикладати результати лабораторного аналізу або паспорта матеріалів, застосованих для фарбувальних робіт, а також акти про стан будівельних конструкцій, споруд і обладнання, на поверхню яких нанесено покриття.