А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевірка - вимірювальний прилад

Перевірка вимірювальних приладів перевірочними органами вказують найменування приладів, заводські номери, розряд, клас точності і інші дані, а також періодичність і дату перевірки.

Перевірка вимірювального приладу методом зіставлення полягає в порівнянні показань робочого вимірювального приладу з показаннями зразкового вимірювального приладу. Вона проводиться для визначення похибки робочого приладу.

I Швидкості наростання напруги збудників СМ. Перевірка вимірювальних приладів (амперметра збудження) проводиться з урахуванням опору сполучних проводів, що становить значну частину загального опору кола приладу.

Перевірка вимірювальних приладів повинна проводитися не рідше одного разу на рік. Результати перевірки фіксуються в протоколі.

Перевірка вимірювальних приладів і апаратури, що входять до складу установок, а також перевірка і паспортизація самих установок, проводиться звичайним порядком, встановленим Комітетом стандартів, мір і вимірювальних приладів.

Перевірка вимірювальних приладів повинна проводитися в терміни, що встановлюються графіком відповідно до правил, передбачених інструкцією комітету у справах мір і вимірювальних приладів.

Перевірка вимірювальних приладів перевірочними органами вказують найменування приладів, заводські номери, розряд, клас точності і інші дані, а також періодичність і дату перевірки.

Перевірку вимірювальних приладів проводять по АСПН-раціон психрометрами МВ-4М не рідше одного разу в три місяці.

Для перевірки вимірювальних приладів на місці їх установки застосовуються комплекти переносних приладів. Для прискорення операцій зазвичай їх збирають в переносних ящиках з готовою схемою, що дозволяє перевіряти також і захист, причому в неї включається електричний секундомір.

Вживаються для перевірки вимірювальних приладів.

При всіх перевірках вимірювальних приладів на них ставлять клеймо дати перевірки. У журналі обліку приладів також вказують дату перевірки і прізвище перевіряючого.

Кнопкою Пк проводиться перевірка вимірювального приладу.

Проходження сигналу через підсилювачі з різною формою частотних характеристик. Згідно інструкцій по перевірці вимірювальних приладів спочатку на вхід через екранований кабель-дільник, зазвичай додається до приладу, подається сигнал з частотою 100 кГц.
 
У табл. 14 дані методи перевірки вимірювальних приладів, в табл. 15 - методи випробування напруги.

Після деяких перетворень стенд може бути використаний для перевірки командних вимірювальних приладів.

Після деяких змін стенд може бути використаний для перевірки командних вимірювальних приладів.

Стаціонарний стенд для перевірки і регулювання релейної апаратури. У цьому ж приміщенні можуть перебувати установки для перевірки щитових і лабораторних вимірювальних приладів.

У договорах обумовлені права сторін по взаємному контролю та перевірці вимірювальних приладів і картограм. Зокрема, зазначено, що якщо на вимогу постачальника газу проводиться перевірка і випробування витратомірів, що належать покупцеві газу, і при перевірці виявиться, що прилад дає розбіжність не більше 2%, то витрати по перевірці оплачує постачальник газу, при розбіжностях ж вище 2% витрати оплачує покупець газу (власник приладів) і кількість газу перераховується за половину часу, що пройшов з дня попередньої перевірки, але не більше 16 діб.

Відділ (лабораторія) визначає потребу в вимірювальної техніки, організовує перевірку вимірювальних приладів, контролює стан і застосування засобів вимірювальної техніки, проводить метрологічну експертизу конструкторської і технологічної документації, бере участь в аналізі причин браку продукції. Відділ або бюро визначає потребу в вимірювальної техніки, веде проекти-Розанов і виготовлення апаратури, забезпечує проведення перевірок вимірювальних приладів і організацію їх ремонту.

Підприємства, установи та організації, які виготовляють, ремонтують і проводять перевірку вимірювальних приладів, а також здійснюють технічний нагляд за вимірювальними приладами, підлягають обов'язковій реєстрації в органах Комітету заходів, яка проводиться з метою перевірки умов, що забезпечують належну якість ремонту, технічного нагляду та перевірки приладів. Щоб отримати право проводити ремонт, перевірку і таврування приладів, в лабораторіях і перевірочних пунктах необхідно мати зразкові прилади з технічною документацією та випробувальні установки для перевірки приладів. При реєстрації видаються реєстраційні посвідчення, які є документами, що дають право на виконання робіт. Термін дії посвідчення не обмежується.

Виконують наступні пусконалагоджувальні роботи: перевірку релейної апаратури з установкою відповідних уставок; перевірку вимірювальних приладів, а також схем управління, сигналізації та захисту; випробування підвищеною напругою ізоляції головних ланцюгів.

Описано основні властивості засобів вимірювання, дані основні відомості з теорії похибок, методи перевірки вимірювальних приладів і обробки результатів вимірювань, принципи дії аналогових, цифрових і мікропроцесорних приладів, методи вимірювання електричних величин.

Перевірка і регулювання контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних пристроїв повинні здійснюватися відповідно до Правил організації і проведення перевірки вимірювальних приладів і контролю за станом вимірювальної техніки з дотриманням стандартів і технічних умов, затверджених Комітетом стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів Союзу РСР.

Перевірка і регулювання контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних пристроїв повинні здійснюватися в Відповідно до Правил організації і проведення перевірки вимірювальних приладів і контролю за станом вимірювальної техніки з дотриманням стандартів і технічних умов, затверджених Комітетом стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів Союзу РСР.

Перевірку, регулювання і ремонт всіх контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних пристроїв необхідно проводити відповідно до Правил організації і проведення перевірки вимірювальних приладів і контролю за станом вимірювальної техніки з дотриманням стандартів і технічних умов, затверджених Комітетом стандартів, мір і вимірювальних приладів.

Ремонт, перевірка і регулювання всіх контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних пристроїв повинні здійснюватися відповідно до Правил організації і проведення перевірки вимірювальних приладів і контролю за станом вимірювальної техніки, з дотриманням стандартів і технічних умов, затверджених Комітетом стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР.

Точні показання приладів є основною вимогою контролю технологічного процесу, тому повинна бути налагоджена систематична (не рідше двох разів на рік) перевірка вимірювальних приладів.

Правильні показання приладів є основною вимогою при контролі технологічного процесу, тому повинна бути налагоджена систематична (не рідше двох разів на рік) перевірка вимірювальних приладів.

В електроустановках напругою вище 1000 в в приміщеннях, де немає струмовідних частин напругою понад 1000 в, роботи по установці, заміні і перевірці вимірювальних приладів і електролічильників, включення у вторинні обмотки трансформаторів струму і напруги виробляються без зняття напруги з первинних ланцюгів відповідних вимірювальних трансформаторів, за поряд, двома особами.

У програму налагодження входять: 1) прозвонка і випробування ізоляції кіл збудження; 2) перевірка і випробування реостатов збудження і гасітельних опорів; 3) перевірка і налагодження автоматів гасіння поля; 4) перевірка вимірювальних приладів; 5) випробування і перевірка системи збудження на обертовому генераторі.

У тому випадку, коли в господарстві міської мережі є в експлуатації прилади, що вимірюють тиск повітря, газу і пари, манометри, а також різні ваги, порядок проведення ремонту, перевірки і контролю стану цих приладів повинен бути погоджений також із представником Державного комітету з перевірки вимірювальних приладів.

Залежно від змісту і призначення встановлюються стандарти наступних видів: технічних умов; типів і основних параметрів; марок; параметрів (розмірів); конструкцій і розмірів; сортаменту; технічних вимог; правил прийому; правил маркування; упаковки, зберігання і транспортування; методів випробувань (контролю, аналізу, вимірювання); правил експлуатації і ремонту; методів і засобів перевірки вимірювальних приладів; типових технологічних процесів.

Схема циклічності ремонтів електровозів (пробіг між ремонтами вказано. При підйомного ремонту проводиться: викочування візків; огляд і ремонт рам візків і зчленувань; огляд і обточування колісних пар; ремонт буксових вузлів, ресорного підвішування, гальмової важільної передачі, ударно-тягових приладів і опор кузова ; забарвлення електровоза; періодичний ремонт гальмівного, пневматичного обладнання та компресорів; огляд і промивання повітряних резервуарів; ремонт і випробування тягових двигунів і допоміжних машин; огляд і ремонт електричних апаратів; регулювання захисної апаратури і реле; перевірка вимірювальних приладів; ремонт акумуляторної батареї; огляд і перевірка - цілісності ізоляції проводів та їх кріплення; перевірка і ремонт захисних пристроїв з техніки безпеки, автоматичної локомотивної сигналізації і автостопов, швидкостеміра і радіостанції.

Основні прийоми виключення систематичних похибок наступні. Інструментальні похибки виключаються шляхом перевірки вимірювальних приладів порівнянням показань їх з показаннями зразкових приладів.

Вимірювальні прилади діляться також на зразкові і робочі. Зразкові прилади служать для перевірки вимірювальних приладів. Робочими називаються всі прилади, які безпосередньо використовуються для вимірювань.

До складу УПП управління входять: експериментально-технологічна група; вимірювальна лабораторія; майстерня з виготовлення приладів і пристроїв; група по розробці проектів виробництва налагоджувальних робіт; проектно-кошторисна група. Вимірювальні лабораторії великих ПНУ повинні отримувати право на перевірку вимірювальних приладів.

Застосовується як основну сировину для промислового отримання толуолу, бензинів або вузьких бензинових фракцій (гидроформинг, платформинг), вихідний продукт для капролактаму (методом фотосинтезу) і деяких інших з'єднань. Входить до складу розчинників, служить еталонною рідиною для перевірки лабораторних вимірювальних приладів.

Заміри під час випробування повинні проводитися якомога частіше і в усякому разі не рідше ніж через 5 хв. Цей час використовується для освоєння, вивчення специфічних особливостей і налагодження котла, а також для перевірки вимірювальних приладів.

Відділ (лабораторія) визначає потребу в вимірювальної техніки, організовує перевірку вимірювальних приладів, контролює стан і застосування засобів вимірювальної техніки, проводить метрологічну експертизу конструкторської і технологічної документації, бере участь в аналізі причин браку продукції. Відділ або бюро визначає потребу в вимірювальної техніки, веде проекти-Розанов і виготовлення апаратури, забезпечує проведення перевірок вимірювальних приладів і організацію їх ремонту.

Обсяг випробувань і налагоджувальних робіт перед включенням трансформаторів потужністю вище 560 кв в експлуатацію включає в себе хімічний аналіз і випробування на електричну міцність масла з баків і, маслонаповнених висновків (норми на трансформаторне масло наведені в табл. 39); вимірювання опору ізоляції обмоток, ярмових балок і доступних стяжок болтів; опору обмоток постійному струму на всіх відгалуженнях; визначення зволоженості ізоляції обмоток; вимір кута діелектричних втрат паперово-бакелітових, маслонаповнених і мастіконаподненних вводів; випробування підвищеною напругою змінного струму головного ізоляції разом з вводами трансформаторів 35 кв і нижче; визначення струму холостого ходу; перевірку групи з'єднання і коефіцієнта трансформації; огляд і перевірку первинних і вторинних з'єднань, вимірювання опору їх ізоляції та іепитаніе підвищеною напругою; перевірку вимірювальних приладів; випробування релейного захисту та сигналізації; перевірку роботи приводів вимикачів і роз'єднувачів; фазировку трансформатора і його огляд після включення.

Служить еталонної рідиною для перевірки лабораторних вимірювальних приладів.

Для цієї категорії помилок характерно те, що кожна нз них змінює результат в одну сторону. Систематичні помилки можуть бути усунені, хоча це і може бути пов'язано з відомими труднощами. Систематичні помилки усуваються введенням відповідних поправок і перевіркою вимірювальних приладів.

Все що застосовуються при випробуваннях прилади повинні мати паспорти або клейма державних повірок. Особливо ретельно повинні бути перевірені прилади, на підставі яких визначають холодо-продуктивність апаратів. Перед проведенням випробувань зазвичай здійснюють пробну роботу установки для перевірки вимірювальних приладів, правильності заповнення системи, нормальної циркуляції холодильного агента, холодоносія, води, повітря.

Все що застосовуються при випробуваннях прилади повинні мати паспорти або клейма державних повірок. Особливо ретельно повинні бути перевірені прилади, на підставі яких визначають холодо-продуктивність апаратів. Перед проведенням випробувань зазвичай здійснюють пробну роботу установки для перевірки вимірювальних приладів, правильності заповнення системи, нормальної циркуляції холодильного агента, холодоносія, води, повітря.

Наступною групою обладнання, що підлягає ремонту, є: електродвигуни середньої і малої потужності, електровимірювальні прилади і різні реле. Ремонт цього обладнання доцільно організувати в одному місці. За місцевими умовами це може бути організовано при ремонтної майстерні, при службі захисту, автоматики і телемеханіки, при службі вимірювань і випробувань або при трансформаторної майстерні. У всіх випадках порядок ремонту і перевірки вимірювальних приладів повинен бути узгоджений з місцевими представниками Державного комітету з перевірки вимірювальних приладів.

Наступною групою обладнання, що підлягає ремонту, є: електродвигуни середньої і малої потужності, електровимірювальні прилади і різні реле. Ремонт цього обладнання доцільно організувати в одному місці. За місцевими умовами це може бути організовано при ремонтної майстерні, при службі захисту, автоматики і телемеханіки, при службі вимірювань і випробувань або при трансформаторної майстерні. У всіх випадках порядок ремонту і перевірки вимірювальних приладів повинен бути узгоджений з місцевими представниками Державного комітету з перевірки вимірювальних приладів.

Особливостями цих шаблонів є подуклонка наполегливих планок і укорочені лапки упорів А до В (див. Рис. 4) проти колишніх шаблонів до 12 5 мм замість 34 і 29 мм. Зараз шаблони ЦУПа випускаються з лапками довжиною 16 мм. Можливі вимірювання по ширині колії від 1510 до 1560 мм, за рівнем від 0 до 140 мм, точність вимірювання по ширині колії до 0 5 мм, а за рівнем 1 мм. Для правильності вимірювання колії дуже важливо строго дотримуватися термінів перевірки вимірювальних приладів за зразком в майстернях дистанції колії.