А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - електрозварювальних робота

Проведення електрозварювальних робіт на постійних і тимчасових зварювальних постах не допускається без вжиття заходів, що виключають можливість виникнення пожежі.

Проведення електрозварювальних робіт регламентовано ГОСТ 123003 - 86 ССБТ. При виробництві електрозварювальних робіт основну небезпеку становлять ураження електричним струмом від дотику до частин обладнання, які опинилися під напругою, а також до струмоведучих проводах з пошкодженою ізоляцією; шкідливий вплив на шкіру і зір ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювань електричної дуги; опіки розплавленим металом; дію газів, що відходять. Для запобігання цим явищам необхідно строго виконувати наступні правила.

На проведення електрозварювальних робіт, в тому числі і в аварійних випадках, має оформлятися письмовий дозвіл.

Для проведення електрозварювальних робіт повинен бути призначений відповідальний з числа інженерно-технічних працівників цеху, не зайнятих в даний час введенням технологічного процесу і знають правила безпечного ведення електрозварювальних робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах.

Порядок проведення електрозварювальних робіт повинен відпо-ветствовать вимогам Типової інструкції з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухо-пожежонебезпечних об'єктах, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР.

порядок проведення електрозварювальних робіт повинен відповідати вимогам Типової інструкції з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухонебезпечний-них об'єктах, затвердженої Держнаглядохоронпраці України.

Порядок проведення електрозварювальних робіт повинен відповідати вимогам Типової інструкції з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухо-пожежонебезпечних об'єктах, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР.

Місце проведення електрозварювальних робіт повинно бути забезпечене необхідними первинними засобами пожежогасіння.

Місця проведення електрозварювальних робіт необхідно забезпечити засобами пожежогасіння і навчити всіх робочих, зайнятих на електрозварювальних роботах, користування ними.

Порядок проведення електрозварювальних робіт повинен відповідати вимогам діючих нормативних документів по організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах, затверджених Держнаглядохоронпраці України.

При проведенні електрозварювальних робіт не можна дивитися на дугу, щоб уникнути псування зору, а місце, де проводиться зварювання, мають бути огороджені щитом з метою запобігання опіків від розбризкування розплавленого металу.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки лише ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт необхідно використовувати флюси, електродний дріт, електродні покриття, захисні гази та зварюються матеріали, які в процесі зварювання не виділяють шкідливих речовин або виділяють їх у кількості, при якому концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують гранично допустимі, передбачені діючими Санітарними нормами , затвердженими в установленому порядку. 
При проведенні електрозварювальних робіт у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провідник від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому провідникові, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму повинен бути ізольованим. За якістю ізоляції він не повинен поступитися прямому проводу, приєднуваному до електродів-держателю.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки лише ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електротримачі.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожа-ровзривоопасних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму повинен бути тільки ізольованим, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електротримачі, Використовувати як зворотний провід внутрішні залізничні колії, мережі заземлення чи занулення, а також металеві конструкції будівель , комунікації і технологічне обладнання забороняється. Зварювання проводиться з використанням двох проводів.

при проведенні електрозварювальних робіт у вибухопожежо-небезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провідник від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому провідникові, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднаному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт на висоті нижележащие поверхи слід очистити від горючих матеріалів.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожаровзриво-небезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму повинен бути тільки ізольованим, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електрододержате-лю. Використовувати як зворотний провід внутрішні залізничні колії, мережі заземлення чи занулення, а також металеві конструкції будівель, комунікацій та технологічне обладнання забороняється. Зварювання проводиться з використанням двох проводів.

При проведенні електрозварювальних робіт та різання металів слід враховувати зазначені в таблиці відстані можливого розлітання іскор.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому але якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електрододержа-телю.

При проведенні електрозварювальних робіт у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провідник від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому провіднику, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки лише ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт, пов'язаних з частими переміщеннями зварювальних установок, повинні застосовуватися механічні шлангові кабелі.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт не можна дивитися на дугу, щоб уникнути псування зору, а місце, де проводиться зварювання, мають бути огороджені щитом з метою запобігання опіків від розбризкування розплавленого металу.

При проведенні електрозварювальних робіт, пов'язаних з частими переміщеннями зварювальних установок, повинні застосовуватися механічні шлангові кабелі.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки лише ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт та різання металів слід враховувати зазначені в табл. 6.1 відстані можливого розлітання іскор.

При проведенні електрозварювальних робіт слід застосовувати механічно міцні шлангові кабелі.

При проведенні електрозварювальних робіт у взривопо-жароопасних і пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провідник від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому провідникові, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт ємність повинна бути заземлена. Електродвигун блокується з пускачем так, щоб зміна електродів проводилася тільки при вимкненому струмі. Для підведення струму до електродів застосовується гнучкий кабель у виконанні, передбаченому для важких умов роботи. Зварювальник повинен бути в діелектричних рукавичках, калошах і изолирующем шоломі. Роботу необхідно проводити стоячи на гумовому килимку.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки лише ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт апарат повинен бути заземлений. Зварювальний апарат блокують так, що електроди можна заміняти тільки при вимкненому струмі. На зварника повинні бути надіті діелектричні рукавички, калоші і ізолюючий шолом.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму може бути лише ізольованим провідником, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електродотримача.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електротримачі.

При проведенні електрозварювальних робіт в пожежонебезпечних приміщеннях і спорудах зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму виконується тільки ізольованим проводом, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому проводу, приєднуваному до електротримачі.

При проведенні електрозварювальних робіт необхідно використовувати флюси, електродний дріт, електродні покриття, захисні гази та зварюються матеріали, які в процесі зварювання не виділяють шкідливих речовин або виділяють їх у кількості, при якому концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують гранично допустимі, передбачені діючими санітарними нормами , затвердженими в установленому порядку.

При проведенні електрозварювальних робіт в умовах низьких температур (нижче - 20 С) повинні бути забезпечені умови, що відповідають вимогам будівельних норм і правил, затверджених Держбудом СРСР.

Світлофільтри, рекомендовані для дугового зварювання електродом, що плавиться металевим електродом. Не допускається проведення електрозварювальних робіт на постійних і тимчасових зварювальних постах без виконання вимог, що виключають можливість виникнення пожежі.

Не допускається проведення електрозварювальних робіт без вживання заходів, що виключають можливість пожежі.

Допуск на проведення електрозварювальних робіт здійснює відповідальний через його проведення після приймання обладнання від відповідального за підготовку до цих робіт.

Не допускається проведення електрозварювальних робіт на постійних і тимчасових зварювальних постах без вжиття заходів, що виключають можливість виникнення пожежі.

Перед початком проведення електрозварювальних робіт необхідно ретельно перевірити справність зварювального обладнання, контактів і проводів.