А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - пусконалагоджувальна робота

Проведення пусконалагоджувальних робіт силами фахівців дозволяє безпечно і у відносно короткі терміни освоювати нові потужності, навчати персонал підприємств техніці безпеки.

На проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт є ліцензія, реєстраційний номер Д 260052 від 5 грудня 2002 року.

Порядок проведення пусконалагоджувальних робіт регламентований 3 - й частиною СНиП Організація, виробництво та приймання робіт. Згідно СНиП 30505 - 84 до пуско-налагоджувальних робіт відноситься комплекс робіт, виконуваних в період підготовки і проведення індивідуальних випробувань і в період комплексного випробування обладнання.

Необхідність проведення пусконалагоджувальних робіт визначається технічними умовами на виготовлення і монтаж обладнання, а також умовами експлуатації.

Досвід проведення пусконалагоджувальних робіт по блоку мощн.

При проведенні пусконалагоджувальних робіт типи характеристик об'єктів управління і їх параметри визначають дослідним шляхом. Для отримання тимчасових характеристик на вхід об'єкта подають обурення і фіксують зміну в часі регульованої величини. На практиці при знятті характеристик найчастіше застосовують як обурення ступеневу зміна вхідної величини. Для отримання обурення такої форми клапан швидко переставляють в нове положення (див. § 10) і спостерігають характер зміни рівня. Результати спостереження зазвичай оформляють в вигляді таблиць або графіків: через рівні проміжки часу (відраховують за секундоміром, включеному в момент перестановки клапана) записують значення регульованої величини. Якщо вимірювальний прилад є одночасно і реєструючим, графік отримують безпосередньо на діаграмі приладу.

При проведенні пусконалагоджувальних робіт повинна діяти припливно-витяжна вентиляція. Вогневі роботи в приміщенні нагнітачів, насосів в машинному залі повинні бути заборонені.

при проведенні шефмонтажних, пусконалагоджувальних робіт і випробувань устаткування повинен вестися робочий журнал, що підписується представниками замовника-забудовника заводу-виготовлювача. У журналі записується код шефмонтажних робіт. Кількість відпрацьованих годин Шефмонтажні персоналом заноситься в щоденні відомості, що складаються в трьох примірниках (2 - для замовника-забудовника, 1 - для заводу-виготовлювача) і підписуються представниками замовника-забудовника заводу-виготовлювача.

при проведенні Шефмонтажні, пусконалагоджувальних робіт і випробувань устаткування повинен вестися робочий журнал, що підписується представниками замовника-забудовника заводу-виготовлювача. У журналі записується код Шефмонтажні робіт. Кількість відпрацьованих годин Шефмонтажні персоналом заноситься в щоденні відомості, що складаються в трьох примірниках (2 - для замовника-забудовника, 1 - для заводу-виготовлювача) і підписуються представниками замовника-забудовника заводу-виготовлювача.

В період проведення пусконалагоджувальних робіт на ПСГ під час комплексного випробування повинна бути організовано цілодобове чергування обслуговуючого персоналу для спостереження за станом технологічного обладнання і вжиття заходів щодо своєчасного усунення виявлених несправностей і витоку газу, задіяні автоматичні засоби протиаварійного і протипожежного захисту.

На період проведення пусконалагоджувальних робіт відповідальним за базою є керівник пускондладочних робіт, і всі роботи виконуються тільки за його вказівкою.

В період проведення пусконалагоджувальних робіт на цих установках були досягнуті основні проектні показники, в тому числі добова продуктивність по сировині і товарних бітумів різних марок, передбачених проектом.

На період проведення пусконалагоджувальних робіт відповідальним за базою є керівник пусконалагоджувальних робіт, і всі роботи виконуються тільки за його вказівкою.

Виробничою базою для проведення пусконалагоджувальних робіт називається виробниче приміщення або сукупність виробничих приміщень, обладнаних для проведення налагоджувальних робіт індустріальними методами за певною технологією.

На всіх етапах проведення пусконалагоджувальних робіт наладчики мають справу з проектною документацією, тому вони повинні вміти підібрати необхідні для роботи документи, прочитати їх зміст і використовувати в роботі. Удосконалення технології виробництва, розробка і впровадження нових засобів автоматизації обумовлюють індивідуальний характер проекту автоматизації сучасних технологічних процесів, тому навіть досвідчені наладчики, які працювали на аналогічних підприємствах, повинні ретельно ознайомитися зі складом і змістом проекту автоматизації.

На всіх етапах проведення пусконалагоджувальних робіт наладчики мають справу з проектною документацією, тому вони повинні вміти підібрати необхідні для роботи документи, прочитати їх зміст і використовувати в роботі. Удосконалення технології виробництва, розробка і впровадження нових засобів автоматизації обумовлюють індивідуальний характер проектів автоматизації сучасних технологічних процесів, тому навіть досвідчені наладчики, які працювали на аналогічних підприємствах, повинні ретельно ознайомитися зі складом і змістом проектів автоматизації.

Так, при проведенні пусконалагоджувальних робіт компресора 2М - 900 /4.5 встановленого на одному з азотнотукових заводів, після досить нетривалої роботи компресора були відзначені течі води в газову порожнину холодильників I ступені. При перевірці елементів холодильника були виявлені, поряд з нещільно в вальцюванні, поломки трубок. Тріщини в трубках розташовувалися перпендикулярно осі трубок поблизу трубних решіток. Число зламаних трубок досягло 30 штук в трьох холодильних елементах I ступені, причому всі вони розташовувалися в глибині пучка.

Період індивідуальних випробувань включає проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт згідно з відомчими (галузевими) нормами, стандартами підприємств і інструкціями заводів-виготовлювачів обладнання з метою підготовки окремих машин, пристроїв, агрегатів і споруд до їх приймання робочою комісією для комплексного апробування.

Період індивідуальних випробувань включає проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт згідно з відомчими (галузевими) нормами, стандартами підприємств і інструкціями заводів-виготовлювачів обладнання, з метою підготовки окремих машин, пристроїв, агрегатів і споруд до їх приймання робочою комісією для комплексного опробування.

Керівник наладочной бригади при проведенні пусконалагоджувальних робіт зобов'язаний: особисто виконувати правила експлуатації основного і допоміжного обладнання, що діє на підприємстві експлуатаційні інструкції, правила техніки безпеки та правила пожежної безпеки; забезпечувати безпечні умови пускових робіт для персоналу, який бере участь в цих роботах; забезпечувати правильність і чіткість виконання персоналом всіх пускових операцій, особисто керуючи найбільш відповідальними етапами роботи; вживати заходів для запобігання аварій і нещасних випадків при пуску обладнання; перевіряти наявність і правильність оформлення передпусковий документації.

Керівник наладочной бригади при проведенні пусконалагоджувальних робіт зобов'язаний: а) особисто виконувати правила безпеки в газовому господарстві, правила експлуатації газового та основного обладнання, експлуатаційних інструкцій і правил пожежної безпеки; б) забезпечувати безпечні умови проведення пускових робіт і чіткість виконання пускових операцій, особисто керуючи найбільш відповідальними етапами роботи; в) вживати заходів щодо запобігання аварій і нещасних випадків при пуску обладнання; г) перевіряти наявність і правильність оформлення передпусковий документації.

По решті об'єктів витрати на проведення пусконалагоджувальних робіт на здаються в експлуатацію об'єктах будівництва відносяться на собівартість продукції (послуг), яка буде проводитися (надаватися) при експлуатації зазначених об'єктів (ФЗ № 110 введений в дію з 1 січня 2002 року, гл.

Складає програми і календарні графіки проведення пусконалагоджувальних робіт і випробувань.

У ряді випадків виникає необхідність проведення повторних і додаткових пусконалагоджувальних робіт. У цьому випадку кошторису слід складати за формою локального кошторису і оформляти окремо від основних локальних кошторисів з присвоєнням нових номерів.

Період індивідуальних випробувань включає в себе проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт відповідно до[3]і[4]з метою підготовки окремих машин, пристроїв, агрегатів і споруд до їх приймання робочою комісією для комплексного випробування.

Визначення основної похибки ротаметрів в умовах проведення пусконалагоджувальних робіт на знову споруджуваному підприємстві важко, так як вимагає монтажу спеціальної установки для тарування ротаметрів. Лише в тому випадку, коли Таріровочние графіки втрачені або з яких-небудь причин поплавок ротаметра виготовляють знову, тарировки ротаметрів включають в обсяг налагоджувальних р бот на об'єкті.

Відповідальність за безпечну експлуатацію агрегатів під час проведення пусконалагоджувальних робіт засобів автоматики безпеки покладається на організацію, яка виконує ці роботи.

Блоки необхідно виготовляти готовими до монтажу і проведення пусконалагоджувальних робіт без їх розбирання і ревізії. Зовнішні трубопроводи і електричні комунікації, що з'єднують блоки, повинні бути зведені до мінімуму і мати прості сполуки.

Для консервації обладнання АЕС, а також для проведення пусконалагоджувальних робіт і промивок застосовуються різні спеціальні реагенти, які мають токсичними і горючими властивостями.

Використання ЗІП О і ЗІП Г в період проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт не допускається.

При будівництві великих теплових і атомних електростеч - ций і проведенні пусконалагоджувальних робіт застосовують тимчасові системи обігріву з газовими випромінюють пальниками типу ГБП.

Котли та інше обладнання котелень обладнуються необхідними приладами і пристосуваннями для проведення пусконалагоджувальних робіт і режимних випробувань.

Експлуатація котла або печі повинна починатися, як правило, після проведення пусконалагоджувальних робіт, в результаті яких розробляються режимні карти роботи агрегатів.

Хто і на підставі якого документа дає дозвіл пусконала-дочной організації на проведення пусконалагоджувальних робіт на закінчених будівництвом об'єктах систем газопостачання.

Принципова пневматична схема АСР. Налагоджувальникові необхідно вміти розбиратися в схемах зовнішніх з'єднань на всіх етапах проведення пусконалагоджувальних робіт.

Налагоджувальникові необхідно вміти розбиратися в схемах зовнішніх з'єднань на всіх етапах проведення пусконалагоджувальних робіт. На цих схемах показані лінії зв'язку (провідні або трубні), які застосовані для побудови системи, а також місця і типи з'єднань проводок, їх довжина і маркування.

У цих випадках призначені при проектирований показники продуктивності уточнюються в процесі проведення пусконалагоджувальних робіт згідно з наведеними вище рекомендаціями.

Після завершення монтажу окремих одиниць обладнання замовник зобов'язаний вжити заходів до проведення пусконалагоджувальних робіт і потім комплексного випробування обладнання із залученням за прямим договором спеціалізованих налагоджувальних організацій.

Відзначимо, що системи тестового діагностування знаходять застосування при проектуванні, проведенні пусконалагоджувальних робіт, ремонту, стендових випробуваннях. Використання системи тестового діагностування безпосередньо в процесі роботи динамічного об'єкта також можливо, але при цьому тестові сигнали не повинні заважати його нормальному функціонуванню.

Котли та інше обладнання котелень повинні бути обладнані необхідними приладами і пристосуваннями для проведення пусконалагоджувальних робіт і випробувань.

Дані схеми в той же час є основними кресленнями для розробки робочих монтажних креслень і проведення пусконалагоджувальних робіт і кваліфікованої експлуатації цих вузлів, пристроїв і систем електричного принципу дії.

Головні циркуляційні трубопроводи першого (радіоактивного) контуру головних блоків АЕС повинні піддаватися тензометрирования при проведенні пусконалагоджувальних робіт.

На підставі акта приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта експлуатаційна організація дає дозвіл пусконалагоджувальної організації на проведення пусконалагоджувальних робіт, після закінчення яких об'єкт береться під контроль місцевими органами Держгіртехнагляду СРСР.

На підставі акта приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта експлуатаційна організація дає дозвіл пусконалагоджувальної організації на проведення пусконалагоджувальних робіт, після закінчення яких об'єкт береться під контроль місцевими органами госгортехнад-зазору.

Дані схеми надалі використовуються не тільки для розробки робочих монтажних креслень, але також при проведенні пусконалагоджувальних робіт і вкрай необхідні для здійснення кваліфікованої експлуатації цих систем пневматичного принципу дії.

На підставі акта приймання в експлуатацію закінченого будівництва газопроводу підприємство газового господарства дає дозвіл спеціалізованої бригаді на проведення пусконалагоджувальних робіт, після закінчення яких об'єкт надходить на контроль місцевим органам Держгіртехнагляду.