А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - протипожежний інструктаж

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на об'єкті засобів пожежогасіння.

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на об'єкті засобів пожежогасіння та ознайомленням інструктованих з заходами пожежної безпеки в побуті. 
Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на об'єкті засобів пожежогасіння.

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на об'єкті засобів пожежогасіння і сповіщення.

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на сільгосппідприємстві засобів пожежогасіння.

Проведення протипожежного інструктажу обов'язково повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на об'єкті засобів пожежогасіння.

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому по-ядке має супроводжуватися практичним показом способів ис-юльзованія наявних на об'єкті засобів пожежогасіння.

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на трубопровідний об'єкті засобів пожежогасіння.

Проведення протипожежного інструктажу в обов'язковому порядку повинно супроводжуватися практичним показом способів використання наявних на об'єкті засобів пожежогасіння та ознайомленням інструктованих з заходами пожежної безпеки в побуті.

Проведення цехового протипожежного інструктажу на робочих місцях в окремих випадках, за рішенням керівника підприємства, може бути поєднане з інструктажем з техніки безпеки.

Порядок і час проведення протипожежного інструктажу новоприйнятих на роботу і занять з пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями, зайнятими на найбільш пожежонебезпечних ділянках виробництва, встановлюється наказом керівника підприємства.

Відповідальність за організацію і проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівника об'єкта. Зразкове утримання протипожежного інструктажу, а також пожежно-технічного мінімуму викладено нижче.

Відповідальність за організацію і проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівника об'єкта.

Відповідальність за організацію і проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівника сільгосппідприємства.

особи, яким доручено проведення протипожежного інструктажу, повинні добре знати пожежну небезпеку підприємства, вміти досконало користуватися засобами пожежогасіння, знати діючі на підприємстві правила та інструкції пожежної безпеки. Первинний інструктаж слід проводити в приміщеннях (куточках), обладнаних необхідними наочними посібниками і плакатами, правилами та інструкціями про заходи пожежної безпеки, а також усіма зразками первинних засобів пожежогасіння та пожежної сигналізації, наявними на об'єкті.

Відповідальність за організацію і проведення протипожежного інструктажу, занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівників будівництв, а також на посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку об'єктів, що будуються.

На об'єктах, що будуються повинно бути організовано проведення протипожежного інструктажу і навчання пожежно-технічного мінімуму всіх робітників і службовців відповідно до правил пожежної безпеки. Особи, які не пройшли інструктаж, до роботи не допускаються.

Визначити терміни, місце і порядок проведення протипожежного інструктажу, а також список посадових осіб, на яких покладається його проведення.

Інструкції вивчаються в системі виробничого навчання, при проведенні протипожежного інструктажу і занять з пожежно-технічного мінімуму, вивішуються на чільні місця.

Керівником підприємства видається наказ, в якому встановлюються порядок і час проведення протипожежного інструктажу новоприйнятих на роботу і занять з пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями, зайнятими на найбільш пожежонебезпечних ділянках виробництва.

Керівником кожного підприємства повинен бути виданий наказ, в якому встановлюється порядок і час проведення протипожежного інструктажу з хто приймається на роботу і пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями, зайнятими на найбільш пожежонебезпечних ділянках виробництва.

У вказівках МВС СРСР про завдання органів внутрішніх справ по боротьбі з пожежами, в оглядах ДУПО міститься вимога про проведення протипожежного інструктажу населення за місцем проживання.

Протипожежна підготовка ІТП, службовців складається з протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму і проводиться відповідно до Положення про порядок проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму з інженерно-технічними працівниками, робітниками і службовцями підприємств та організацій системи Мін-лесбумпрома СРСР.

Необхідно ширше залучати інженерно-технічний персонал до розробки і здійснення пожежно-про-профілактичних заходів, підвищувати роль пожежно-техніческнх комісій на підприємствах, встановлювати контроль за проведенням протипожежного інструктажу робітників і службовців, організувати на всіх об'єктах з підвищеною пожежною небезпекою навчання працівників протипожежним правилами пожежно-технічного мінімуму.

Останнім часом приділяється велика увага навчанню робітників і службовців заходам пожежної безпеки: на підприємствах, що охороняються воєнізованою і професійної пожежної охороною, покращено проведення протипожежного інструктажу, пожежно-технічного мінімуму, занять і бесід.

Для організації чергування на пожежному автомобілі, крім гаражної стоянки, необхідно мати приміщення чергової зміни пожежної команди, ВОХР, ППО, ДПД; кімнату для проведення протипожежного інструктажу працюючих; комору для зберігання пожежно-технічного озброєння, інструменту та запасних частин; пост ТО з оглядового канавою.

Існують такі форми навчання населення правилам пожежної безпеки за місцем проживання: індивідуальні заняття в складі однієї або двох-трьох сімей як основна форма; групові інструктивні бесіди; проведення протипожежного інструктажу новоселів.

Підсумовуючи викладене, можна сказати, - Що пожежну безпеку промислових підприємств може забезпечити комплекс заходів: впровадження автоматики та інших науково-технічних досягнень в протипожежний захист будівель, споруд і технологічних процесів, підвищення відповідальності посадових осіб за дотримання протипожежних норм і правил, а також боєготовності об'єктової та добровільної пожежної охорони, проведення протипожежного інструктажу і вивчення пожежно-технічного мінімуму робітниками і службовцями, встановлення і суворе дотримання протипожежного режиму в цехах, складах, лабораторіях і адміністративних будівлях підприємств.

На відомчу воєнізовану охорону покладається охорона об'єктів і матеріальних цінностей, здійснення пропускного та внутрішньооб'єктного режиму, розробка заходів щодо запобігання пожежам та проведення повсякденному пожежоохоронних-ної профілактичної роботи, гасіння виниклих пожеж, надання допомоги при аваріях і стихійних лихах, зміст в справності і бойової готовності пожежно-технічного озброєння та інвентарю, підготовка і навчання добровільної народної дружини і проведення протипожежного інструктажу працюючих. Територію підприємства і її об'єкти захищають парканом висотою не менше 2 м, а по периметру встановлюють охоронне освітлення. Контрольно-пропускні пункти обладнають охоронною сигналізацією, внутрішньої і міським телефонним зв'язком.

Для ознайомлення з правилами пожежної безпеки та діями на випадок виникнення пожежі все робітники і службовці на об'єктах електроенергетики повинні пройти протипожежний інструктаж. Відповідальність за організацію і проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівника об'єкта.

Для практичної реалізації профілактичних заходів на підприємстві організовують постійно діючу пожежно-технічний-ську комісію. Крім того, встановлюють певний порядок проведення протипожежного інструктажу і занять з пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями.

На кожному підприємстві наказом директора (керівника) повинен бути встановлений порядок, при якому всі робітники і службовці (в тому числі і тимчасові) в період оформлення їх на роботу зобов'язані пройти первинний протипожежний інструктаж про заходи пожежної безпеки. Допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж, забороняється. До проведення протипожежного інструктажу робітників і службовців залучається начальницький склад охорони. Первинний інструктаж повинен проводитися в спеціальних приміщеннях-обладнаних необхідними наочними посібниками і плакатами, інструкціями, правилами пожежної безпеки, а також схемами автоматичних станціонар-них засобів гасіння пожеж, зв'язку та сигналізації.

Дотримання вимог пожежної безпеки є прямим обов'язком кожного працюючого на підприємстві. Щоб ці вимоги дотримуватися, їх необхідно твердо засвоїти. Для цього встановлюють порядок проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму.

Радам ДПО сільських районів рекомендується комплектувати громадський актив з контингенту, який за характером своєї основної роботи часто зустрічається з сільськими жителями - агенти Держстраху, електрики, майстри по ремонту і кладці печей. Вони, будучи членами добровільного пожежного товариства, можуть провести в будинках коротку бесіду про правила пожежної безпеки, розповісти про характерні випадки пожеж в житлових будинках району, вручити власнику будинку або домогосподарці протипожежну пам'ятку або листівку, дати пораду, як уникнути пожежі від пічного опалення, електропроводки або від витівки хлопців з вогнем. Для заохочення осіб, які беруть активну участь у проведенні протипожежного інструктажу і пропаганді пожежа-но-технічних знань серед населення, слід передбачати в кошторисі рад ДПО кошти на преміювання. На ці цілі органи держпожнагляду можуть також витрачати частину коштів, які відраховуються від страхових платежів на профілактику пожеж.

Дотримання вимог пожежної безпеки є прямим обов'язком кожного працюючого на підприємстві. Щоб дотримуватися цих вимог, їх необхідно твердо засвоїти. Відповідними наказами, розпорядженнями чи вказівками встановлюється порядок проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями.

Дотримання вимог пожежної безпеки є прямим обов'язком кожного працюючого на. Щоб ці вимоги - дотримуватися, їх необхідно твердо засвоїти. На промислових підприємствах відповідними наказами, розпорядженнями чи вказівками повинен бути встановлений порядок проведення протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму з робітниками і службовцями.

Начальницький склад пожежної частини зобов'язаний домагатися включення в дефектні відомості на проведення планово-попереджувальних ремонтів вибухо - і пожежонебезпечних виробництв, цехів і установок заходів щодо усунення протипожежних недоліків, виявлених в процесі експлуатації. У період ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, виведення установок на режим нагляд за ними з боку пожежної охорони повинен посилюватися. При цьому основна увага повинна приділятися перевірці герметичності апаратів і комунікацій з горючими газами і пилом, легкозаймистими та горючими рідинами, вмісту в справності засобів пожежогасіння, установок і систем пожежної автоматики, дотримання строго протипожежного режиму і технологічного регламенту, проведення протипожежного інструктажу обслуговуючого персоналу на робочих місцях .

У книзі висвітлено питання організації заходів протипожежного захисту промислових підприємств. Описано основні причини виникнення пожеж на промислових підприємствах, загальні вимоги пожежної безпеки, форми і методи роботи громадських протипожежних формувань. Розглянуто пожежно-профілактичні заходи, які проводять деяких найбільш пожежонебезпечних технологічних процесах і експлуатації систем опалення, вентиляції та електроустановок. Дано рекомендації щодо забезпечення промислових підприємств протипожежним водопостачанням, засобами протипожежної автоматики та пожежною технікою, організації гасіння пожеж. Розрахована иа інженерно-технічних працівників промислових підприємств, членів пожежно-техйіческіх комісій та добровільних пожежних дружин, а також рекомендується керівникам занять з проведення протипожежного інструктажу про робітниками і службовцями промислових підприємств.