А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - повний аналіз

Проведення повного аналізу за розглянутими вище схемами вимагає багато часу і тому мало придатне для серійних контрольно-аналітичних визначень.

Проведення повного аналізу на вміст домішок в атмосферному повітрі і газових викидах вимагає розширення робіт в області створення методик визначення окремих класів речовин на основі найбільш селективного з існуючих методів концентрування - методу хемосорбції. 
Проведення повного аналізу суміші інертних газів, що складається найбільше з п'яти компонентів - Нє, Ne, Аг, Кг і Хе - завдання дуже складне і до кінця ще невирішена. Поділ інертних газів на важкі і легкі гази виробляють за допомогою активованого вугілля, користуючись його здатність адсорбувати на своїй поверхні при - 180 важкі інертні гази, які щільно утримуються на ньому навіть при евакуйовано системи. У той же час гелій і неон, що не адсорбовані активованим вугіллям при температурі рідкого повітря, можуть бути видалені за допомогою вакуум-насосів.

Поділ суміші. С2Н6 (1 СзН8 (2 з - С4Н10 (3 н. С4Н10 (4 на колонці 3. На проведення повного аналізу за вказаною схемою витрачається 3 - 5 год. При цьому досягається дуже висока чіткість поділу окремих газових компонент. Для проведення повного аналізу необхідно мати близько п'яти літрів води.

Для проведення повного аналізу необхідно отримати дві серії спектрограм. 
Для проведення повного аналізу катіонів витрачається багато часу (до 25 - 30 год), що не відповідає вимогам сучасного виробництва. В процесі роботи застосовується сірководень, отримання і використання якого пов'язане з організацією спеціально обладнаній кімнати.

Для проведення повного аналізу газоподібних продуктів такого роду потрібне поєднання газо-адсорбційної і газо-рідинної хроматографії. Була проведена серія вимірювань для визначення найбільш відповідних умов роботи колонки і здійснення необхідних аналізів при мінімальній витраті часу.

Для проведення повного аналізу газоподібних продуктів такого роду потрібне поєднання газо-адсорбційної і газо-рідинної хроматографії. Була проведена серія вимірювань для визначення найбільш-відповідних умов роботи колонки і здійснення необхідних аналізів при мінімальній витраті часу.

Необхідність проведення повного аналізу при наявності мінімального кількості матеріалу вимагає використання систематичного ходу аналізу з послідовним виділенням елементів. Існуючі методи мікроаналізу, засновані на визначенні кожного елемента з окремою навішування, вимагають порівняно великої кількості матеріалу.

Порядок проведення повного аналізу газу приладом типу ОТІ-2 полягає в наступному. Спочатку перевіряють щільність приладу і продувають газом підводить трубку і гребінку. Після цього заповнюють газом піпетку 23 з якої його відбирають у вимірювальну бюретку 17 доводять пробу газу при атмосферному тиску до об'єму 100 мл. Одночасно на ці умови вимірювання проводиться настройка і компенсаційного пристрою приладу.

При проведенні повного аналізу ототожнення повинні піддатися все спектральні лінії, що належать спектру зразка.

При проведенні повного аналізу аналітик контролює результати аналізу підсумовуванням отриманих результатів.

При проведенні повного аналізу рослин виявляється наявність в них дуже багатьох елементів, число яких зростає в міру вдосконалення методів аналізу.

При проведенні повного аналізу аналітик контролює результати аналізу підсумовуванням отриманих результатів.

Коли не потрібно проведення повного аналізу, можна не фільтрувати не розчиняється в соляній кислоті осад. Дослідження авторів показали, що в таких випадках виходять кілька підвищені результати по кальцію, що можна пояснити тим, що в нерозчинному залишку міститься невелика кількість кальцію у вигляді силікатів, що розчиняються в комплексона.

Цей прилад призначений для проведення повного аналізу за методом змінного інтервалу часу. Отримані авторами дані показують, що при правильному калібруванні і надійний контроль за температурою обмеження методу обумовлені хімізмом процесу або системою детектування, а не системою вимірювання швидкості реакції.

Однак у багатьох випадках проведення повного аналізу води не є необхідним і можна обмежитися тільки частиною визначень, з яких найбільше значення має визначення різних видів жорсткості, окислюваність і лужності.

Схема розташування точок виміру при випробуванні котла ДКВР-65-13. Найбільш істотним вимогою є проведення повного аналізу продуктів горіння із застосуванням газової хроматографії.

Перш ніж приступати до проведення повного аналізу будь-якого даного зразка, необхідно попередньо зробити його ретельне фізичне дослідження.

Таким чином, при проведенні повного аналізу під час забору проби (цей час триває 20 - 40 сек. Більшість припущень, необхідних для проведення повного аналізу втрат в двофазному потоці, вже встановлені. Ці припущення стосуються двох питань: 1) частки перетину а, зайнятої парової фазою, і 2) площі самого вузького перетину струменя. Після визначення am З завдання може бути вирішена. 
Методи з постійним графіком забезпечують проведення повного аналізу проби на 4 - 5 елементів за 15 - 20 хв. Застосовуються ці методи переважно для масових експрес-аналізів.

Наприклад, сконструйований прилад для проведення повного аналізу карбонізаціонной вод методом - так званої каскадної перегонки. Сутність цього методу полягає в послідовному відділенні великого числа речовин, що містяться в пробі, за допомогою наступних один за одним робочих процесів. Подальша робота автора показала, що цей прилад можна застосовувати не тільки для аналізу вод, але і для аналізу інших рідких і твердих сумішей речовин, розчинних у воді або спирті. До них відносяться фенолятні Щолоков, бензини, фенольні середні смоляні і кетонові масла і ін. У пробі може бути визначений склад 19 компонентів: сірководню, вугільної кислоти, аміаку, сірчаної кислоти, кетонів, олефінів, меркаптанів, нітрилів, тіофенів, ціаністого водню, органічних кислот, одноатомних фенолів, амінофенолов, багатоатомних фенолів, спиртів, органічних підстав, тіонафтенов, амідів кислот і роду-водню. Цей прилад запатентований в НДР.

Тиск насичених парів визначається при проведенні повного аналізу товарних бензинів виробниками (на НПЗ), в окремих випадках - споживачами. Тиск насичених парів залежить від температури і співвідношення парової і рідкої фаз і підвищується з підвищенням температури бензину і збільшенням відносини парової фази до рідкої. 
Для великих промислових споживачів програма пропонує проведення повного аналізу енергетичної ефективності, включаючи встановлене обладнання, будівлі та споруди. Фахівці енергокомпанії надають споживачам вичерпну інформацію про резерви енергозбереження, необхідні витрати, терміни окупності різних заходів, методи стимулювання (знижки і фінансуванні), що дозволяють знизити витрати до прийнятного рівня окупності.

визначення вмісту води є суттєвою частиною при проведенні повного аналізу багатьох матеріалів. Для цієї мети придатні різні способи, і вибір їх залежить від фізичного стану зразка, приблизної кількості в ньому води і міцності, з якої вона утримується зразком, а також від таких факторів, як зручність, швидкість і необхідної точності.

Часто ставиться питання: скільки часу потрібно для проведення повного аналізу породи. Це залежить, звичайно, від мінералогічної складності аналізованої породи і від того, як працює виконує аналіз аналітик. Якщо в лабораторії є препаратор, який проводить подрібнення, і якщо не потрібно визначення щільності, то після довгої практики можна навчитися так економити кожну хвилину робочого дня, щоб попри велику кількість платинової посуду і можливості безперервного користування, вдень і вночі, повітряними і водяними або паровими лазнями і за умови відсутності випадкових затримок, - через кожні три дні після виконання першого аналізу закінчувати по одному аналізу з серії зразків гірських порід подібного характеру, що містять кожен від 18 до 20 визначаються кількісно компонентів. У число останніх не входить фтор, вуглець, азот, метали сірководневої групи і кобальт.

Часто ставиться питання: скільки часу потрібно для проведення повного аналізу породи. Це залежить, звичайно, від мінералогічної складності аналізованої породи і від того, як працює виконує аналіз аналітик. Якщо в лабораторії є препаратор, який проводить подрібнення, і якщо не потрібно визначення питомої ваги, то після довгої практики можна навчитися так економити кожну хвилину робочого дня, щоб попри велику кількість платинової посуду і можливості безперервного користування, вдень і вночі, повітряними і водяними або паровими лазнями та за умови відсутності випадкових затримок-через кожні три дні після виконання першого аналізу закінчувати по одному аналізу з серії зразків гірських порід східного характеру, що містять кожен від 18 до 20 визначаються кількісно компонентів. У число останніх не входить фтор, вуглець, азот, метали сірководневої групи і кобальт.

Після виносу проби пластової нафти і газу її для проведення повного аналізу відправляють в лабораторію. Характер лабораторного аналізу нафти і газу залежить від типу продуктивного пласта і від відомостей, що підлягають дослідженню.

Це завдання є першим кроком на шляху використання ЕОМ в проведенні повного аналізу річних і п'ятирічних планів і на першому етапі передбачала аналіз плану за такими основними показниками: введення потужностей і основних фондів, освоєння обсягів будівельно-монтажних робіт і капітальних вкладень, введення в дію обладнання, що поставляється комплектно з імпорту, показники незавершеного будівництва та ін. Завдання призначена для працівників відділу планування капітальних вкладень Управління проектування та капітального будівництва міністерства і відповідних працівників служб капітального будівництва всесоюзних промислових об'єднань і функціонально складається з двох підзадач, що автоматизують функції складання аналітичних таблиць: по міністерству в розрізі всесоюзних промислових об'єднань і по всесоюзному промисловому об'єднанню в розрізі підприємств. Вихідна інформація видається на ЕОМ у вигляді табуляграми Аналітичні таблиці з титульним списками промислового будівництва всесоюзних об'єднань на 19 рік відповідно по міністерству і всесоюзним об'єднанням.

До переваг методу відносяться простота, дешевизна і швидкість виконання аналізу; для проведення повного аналізу однієї проби на 5 елементів потрібно близько 10 хвилин. Дуже важливо при аналізі правильно вибрати листя або їх частини для отримання соку за їхнім розташуванням на рослині, а також в залежності від фази розвитку. Вивчення розподілу окремих елементів живлення в органах рослин при різних умовах харчування показало, що вміст поживних речовин в одних ярусах і частинах рослин різниться різко, а в інших - трохи. Вибір відповідних ярусів і органів рослин для аналізу по кожній культурі вимагає попереднього спеціального дослідження.

Спектр поглинання твердої речовини. АС-ширина смуги блокування. Слід зазначити, що в даний час накопичений досвід ще не достатній для проведення повного аналізу можливих джерел систематичної похибки.

Зазвичай при обліку інтенсивності дихання рослин визначають тільки кількість виробленого СО2 що значно простіше проведення повного аналізу газів.

Незважаючи на те що відділення платинових металів класичними методами мокрою хімії дуже дорого і складно, вони необхідні при проведенні повного аналізу і до сих пір не можуть бути повністю замінені сучасними іонообмінними або екстракційними методами, які дозволяють виділити той чи інший платиновий метал з суміші, по які всі метали відразу. І все ж при визначенні одного металу сучасні методи швидше призводять до мети, особливо в разі малих кількостей; при цьому оптимальною є комбінація екстракції з фотометричним визначенням[G18 ](Стор. Ці смуги дають можливість отримати більшу інформацію, ніж смуги і v4 і вони, мабуть, надають велику можливість для проведення повного аналізу, що дозволяє обчислити молекулярні постійні молекули метану. До того ж з аналізу смуг v.2 і v3 в спектрі комбінаційного розсіювання були отримані деякі нові результати.

Схема Сорбтометри. Головна перевага газової хроматографії при дослідженні кінетики полягає, безсумнівно, в тому, що з'являється можливість дати кінетичну оцінку на основі проведення повного аналізу складу складних реагують сумішей. при цьому особлива цінність методу полягає в тому, що за певних обставин можна простежити за зміною в часі концентрацій всіх учасників реагентів, проміжних і кінцевих продуктів. в даному випадку значно полегшується пошук складних тимчасових закономірностей і визначення констант швидкостей реакції.

Для вимірювання росту показники за 1985 і 1980 - 1984 р. співвідносять з рівнем 1975 - 1979 рр. Дані та коефіцієнти, потрібні для проведення повного аналізу, згруповані в семи розділах. Якщо структура капіталу включає значну частку старших цінних паперів (скажімо, від 50 до 60%), що ми і маємо в наших прикладах, може виявитися бажаним обчислення всіх показників прибутковості по відношенню до власного капіталу і до повного капіталу. У обох компаній в період 1975 - 1985 рр. бували роки, коли величина відносини власного капіталу до матеріальних активів перебувала якраз в цьому інтервалі значень, але заради стислості ми опускаємо обчислення цих коефіцієнтів і аналіз результатів.

Установка для визначення вмісту води по Вінсенту і Сімонс[190 3.| Установка для определения влажности по Робсону. Винсент и Симоне[190]пропонують прискорену методику (2 ч), вони проводять тільки один вимір рівноважного тиску пара; попередньо встановлюється загальна закономірність для даного сорту паперу шляхом проведення повного аналізу.

Повинен знати: будову, основні технічні дані, принципові і монтажні схеми устаткування і пристроїв об'єктів авіаційного топлівообсспечснія і полуавтоматізіро-ванних систем централізованої заправки літаків авіаційним паливом; технологію проведення регулювання та перевірки робіт обладнання, способи усунення несправностей; відбір проб з авіаційної техніки та аварійних об'єкті)]]; правила і терміни перевірки вимірювальних засобів показників якості, обліку та методику проведення повного аналізу авіаційного палива, мастил і спецрідин.

Стілосконом називається переносний прилад для визначення складу металу сіектро-хіміческпм методом. Проведення повного аналізу металу при роботі кваліфікованого лаборанта займає близько 2 хв.

На цьому закінчується попередній етап аналізу. Для проведення повного аналізу визначають морфологію клітин, їх фарбування за Грамом і здатність ферментувати глюкозу до кислоти і газу при 43 С.