А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - підготовче захід

Проведення перерахованих підготовчих заходів стало економічно виправданим тільки при виготовленні деталей в великосерійному або масовому виробництві.

Переклад підрозділів підприємства на госпрозрахунок вимагає проведення певних підготовчих заходів. До найважливіших з них відносяться: встановлення планово-оціночних показників, розробка нормативів матеріальних, енергетичних і трудових витрат, введення внутрішньозаводських (внутрікомбінатскіх) планово-розрахункових цін на продукцію, розробка госпрозрахункової документації, регламентування господарських взаємовідносин госпрозрахункових цехів. Вибір техніко-економічних показників, якими характеризується діяльність кожного підрозділу, має істотне значення для визначення його самостійності.

Ефективне виконання зварювальних робіт на об'єкті забезпечується проведенням підготовчих заходів. Поблизу від місця виробництва зварювальних робіт при відсутності пересувних зварювальних установок слід обладнати приміщення для установки джерел живлення зварювальної дуги. Такі приміщення є переносні будки на три-чотири пости при ручному зварюванні і на один-два поста при механізованої. Окреме джерело живлення також слід закривати від атмосферних опадів. Якщо приміщення з джерелами живлення неможливо наблизити до місця виконання зварювальних робіт, необхідно провести розводку зварювального струму кабелем необхідного перетину - з пристроєм клем для приєднання зварювальних кабелів.

Розмір підготовчого запасу визначається часом, необхідним для проведення підготовчих заходів, що передують запуску матеріалів у виробництво, включаючи спеціальну приймання та випробування матеріалів, а також їх транспортування зі складів в цехи.

Суттєвою особливістю роботи агрегатів на газовому паливі є необхідність проведення підготовчих заходів, щоб здійснити безпечний пуск котла. Характер цих заходів залежить від того, проводиться пуск котла в діючій котельні або після тривалої перерви в її роботі.

Суттєвою особливістю роботи агрегатів на газовому паливі є необхідність проведення підготовчих заходів, для того щоб здійснити безпечний пуск котла. Характер цих заходів залежить від того, чи проводиться пуск котла в діючій котельні або після тривалої перерви в її роботі.

Перевірка впровадження та дотримання стандартів ЕСТД проводиться в трьох напрямках: проведення підготовчих заходів; впровадження стандартів ЕСТД; дотримання стандартів ЕСТД.

Виконувати роботи всередині апаратів, цистерн і закритих ємностей дозволяється після проведення підготовчих заходів. Всередині апаратів повинні працювати не менше двох осіб; один і.

Підготовка до зимових робіт полягає в призначенні видів і про-б'ем робіт на цей період, складанні проекту їх виробництва, в проведенні підготовчих заходів на майданчику будівництва.

Система ППР передбачає проведення попереджувального і примусового ремонту; періодичне виконання ремонтів після певного числа годин безперервної роботи обладнання; встановлення послідовності видів ремонту, інтервалів між ними і трудомісткості ремонту; проведення підготовчих заходів для скорочення простою обладнання в ремонті, забезпечення запасними частинами; виконання робіт, що відповідає виду ремонту; контроль якості ремонту і технічного нагляду за експлуатацією обладнання; забезпечення планової та звітної ремонтно-технічною документацією.

Створення ефективної системи календарного планування передбачає твердий календарний план, особливо в галузях промисловості з серійним виробництвом виробів, наявність точних відомостей про завантаження заводу і своєчасний збір відповідних вихідних даних, наприклад, про час на підготовку виробництва (перед запуском виробу у виробництво), включаючи отримання матеріалів , інструменту, верстатів, креслень і проведення інших підготовчих заходів, про тривалості виробничого циклу і найбільш економічному розмірі партії виробів.

Там після проведення підготовчих заходів кожному цеху і відділу вручався атестат, що підтверджує, що колектив готовий до роботи в умовах державного приймання, гарантує суворе дотримання технологічної дисципліни, постійне зниження шлюбу і відходів виробництва, розвиток творчої ініціативи трудящих по впровадженню заходів, спрямованих на поліпшення якості продукції, що випускається продукції.

Каталітичне гідрування етиленової зв'язку може служити зразком для всіх методів гідрування. Процес гідрування вимагає проведення підготовчих заходів при наявності допоміжного обладнання.

Під впровадженням ЕСТПП розуміється вдосконалення існуючих систем технологічної підготовки виробництва, на підприємствах на основі правил і положень ЕСТПП. Впровадження системи здійснюється в два етапи: проведення підготовчих заходів і власне вдосконалення системи технологічної підготовки виробництва на підприємствах.

Однак стабілізація рубля могла бути досягнута лише проведенням підготовчих заходів в області фінансів, кредиту і грошового обігу, що забезпечують здійснення докорінної грошової реформи.

Налагодження газових пальників є найважливішим етапом пускових робіт в котельні, від успішного проведення якої залежать ефективність використання газу і навантажувальні характеристики кіт-лоагрегатов. Все це разом з особливим дослідницьким характером роботи обумовлює проведення серйозних підготовчих заходів зі складання методики випробувань, розстановці апаратури і спостерігачів, підготовці інструменту, матеріалів і пальників до випробувань. Тому роботи з налагодження пальників виконує персонал спеціалізованих організацій, а на великих підприємствах - інженерно-технічні працівники, які пройшли спеціальну підготовку.

Налагодження газових пальників є найважливішим етапом пускових робіт в котельні, від успішного проведення якого залежать ефективність використання газу і навантажувальні характеристики котлоагрегатів. Все це разом з особливим дослідницьким характером роботи обумовлює проведення серйозних підготовчих заходів зі складання методики випробувань, розстановці апаратури і спостерігачів, підготовці інструменту, матеріалів і пальників до випробувань. Тому роботи з налагодження пальників виконуються персоналом спеціалізованих організацій, а на великих підприємствах - виробничої групою інженерно-технічних працівників, які пройшли спеціальну підготовку.

Всі експлуатаційні доходи, включаючи суми амортизації основних фондів, зараховуються на окремий рахунок доходів бюджету в банку, а всі витрати, включаючи приріст обігових коштів з урахуванням сезонних потреб, фінансуються з ін. Бюджетного рахунку в банку в межах сум відкритих кредитів. Розмір доходів і витрат підприємств встановлюється за річними і квартальними фінансовими планами. Банк зобов'язаний здійснювати контроль за виконанням планів по доходах і за витрачанням державних коштів. Цей порядок взаємовідносин державних підприємств з бюджетом пов'язаний з проведенням підготовчих заходів щодо переведення їх на господарський розрахунок.

Капітальний ремонт основного обладнання планується в цілому по енергосистемі. Планування полягає в складанні перспективних, річних і місячних планів ремонту. Перспективні плани, що передбачають обсяги ремонтних робіт, їх тривалість і трудовитрати, складаються строком на 5 років. На їх основі розробляються річні плани ремонту, які узгоджуються з ОДУ і залучаються до ремонту підрядними організаціями. Після затвердження річних планів ремонту Головним експлуатаційним управлінням підприємства розпочинають складання графіків ремонту і проведення підготовчих заходів.