А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - первинне

Проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів реєструється в спеціальному журналі (Додаток 4 до цих Правил) з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, в журналі вказується і дозвіл на допуск до роботи. При реєстрації позапланового інструктажу повинна також вказуватися причина, яка викликала його проведення. Журнал зберігається у безпосереднього керівника робіт. Після закінчення журналу він здається в службу охорони праці і заводиться новий.

Про проведення первинного, повторного і позачергового інструктажів майстер робить відповідні записи в Журналі обліку первинного, повторного і позачергового інструктажів з безпечних методів і прийомів праці на робочому місці, а при виконанні робіт, пов'язаних з особливою небезпекою, - видає спеціальний наряд на виконання робіт особливої небезпеки . Робітники, що порушують правила техніки безпеки, повинні залучатися до дисциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього розпорядку.

Про проведення первинного на робочому місці, повторного і позапланового інструктажів працівник, який проводив інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

На згадку про день готовності котла до огляду або про необхідність проведення первинного, періодичного або дострокового огляду зареєстрованих котлів адміністрація підприємства попереджає інженера-контролера (інспектора) не менше ніж за 10 днів.

Він покладено на тих же осіб, в обов'язки яких входить проведення первинного та періодичного повторного інструктажів.

Позачерговий інструктаж повинен проводитися тими ж працівниками, на обов'язку яких лежить проведення первинного та періодичного інструктажів.

Адміністрація підприємства також зобов'язана завчасно повідомити інженера-контролера (інспектора) Котлонагляду про необхідність проведення первинного або дострокового технічного опосвідчення котла, зареєстрованого в місцевому органі Котлонагляду, а інспектор Котлонагляду повинен зробити відповідне технічне опосвідчення не пізніше, ніж через 10 днів з дня отримання повідомлення.

Необхідно забезпечити захист робочих місць, впровадити заходи щодо запобігання пожежі, встановити постійний контроль за проведенням первинного і подальшого протипожежних інструктажів, організувати на об'єктах з підвищеною небезпекою навчання пожежно-технічного мінімуму програмованими методами навчання.

На кожного працівника при надходженні його на роботу в цех або на ділянку заводиться особова картка, в якій зазначаються строки навчання і проведення первинного, повторного і позачергового інструктажів.

Повторний і позаплановий інструктаж, що проводиться 1 раз в 1 - 6 міс. Проведення первинного, повторного і]Гвнепланового інструктажу реєструється в цеховому журналі. Проведення вступного інструктажу відзначається інженером з техніки безпеки в приймальні записці. У ній же зазначається проведення інструктажу про заходи пожежної безпеки, який проводиться представником заводської пожежної охорони.

Крім дорожніх інспекцій, на дистанції організовується місцевий технічний нагляд, діяльність якого контролюється адміністрацією. Цей нагляд поширюється і на ті вантажно-розвантажувальні машини і установки, що не піднаглядні дорожньої інспекції. Як правило, відповідальність за дотримання технічного нагляду покладається на головного інженера або заступника начальника механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт. Відповідальна особа за технічний нагляд на дистанції готує і пред'являє дорожньої інспекції піднаглядні вантажно-розвантажувальні машини і установки для проведення первинного, чергового, позачергового або контрольного оглядів. При монтажі нових машин відповідальна особа контролює якість робіт, а також веде нагляд за дотриманням планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин. Крім особи, відповідальної за технічний нагляд, призначається відповідальний за справний стан машин. Їм зазвичай є інженер по механізації. Дата і номер наказу про призначення цього відповідального особи, а також його прізвище, ім'я, по батькові та особистий підпис повинні бути вказані в паспорті машини. При надходженні нових машин в дистанцію (госпрозрахункова дільниця) необхідно перевірити наявність пломб, справність упаковки, комплектність машини, інструменту, запасних частин відповідно до накладної та пакувальним листом, встановити наявність технічної документації. При некомплектності машини, що додається набору інструменту і запасних частин, наявності пошкоджень складається акт, який пред'являється постачальникові. На кожну вантажно-розвантажувальну машину ведеться технічний паспорт встановленої форми. Заповнення паспорта ведеться відповідальною особою. Паспорт зберігається як документ суворої звітності. У разі передчасного зношення або виходу з ладу машини (за умови дотримання передбачених правил експлуатації), протягом терміну дії заводської гарантії, оформляється акт-рекламація, який пред'являється заводу-виробнику.