А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - даний аналіз

Проведення даного аналізу ми почали з логічного виявлення достоїнств і недоліків застосовуваних а пропонованих для впровадження показників. Виявилося, що, користуючись цим прийомом, можна обґрунтувати будь-які переваги показника в порівнянні з нині чинним, так як кожен показник має значну кількість переваг і недоліків. Тому не випадково, що для характеристики одного і того ж аспекту діяльності підприємства нерідко рекомендуються абсолютно різні показники.

Після проведення даного аналізу визначається потреба в ресурсах для здійснення проекту. Вона визначається виробничим і науково-технічним потенціалом підприємства, необхідним для забезпечення планованого випуску продукції відповідно до запитів ринку.

Після проведення даного аналізу нам стала відома робота[66], В якій були визначені перетину збудження різних електронних станів молекули азоту методом електронного спектрометра. На жаль, в роботі[66]наведені тільки остаточні результати, і тому важко встановити причину деякого розбіжності результатів[66]з результатами нашого аналізу.

При проведенні даного аналізу техніко-економічні показники технологій були усереднені по групах від умов застосування в зв'язку з малою статистикою застосування ряду технологій в різних геолого-фізичних умов.

При проведенні даного аналізу до складу досліджуваних факторів включені: годинна вироблення діючого виробничого обладнання; час роботи одиниці обладнання за звітний період; питомої ваги діючого устаткування у вартості активної частини виробничих фондів; питома вага активної частини в загальній вартості основних фондів. Представлені в такому аналітичному вигляді показники таблиці дозволяють пов'язати між собою факторні і результативні показники, дати оцінку впливу кожного з розглянутих факторів на рівень загальної фондовіддачі основних виробничих фондів і їх активної частини.

При проведенні даного аналізу було встановлено, що слід покращувати властивості чистих рідин наповнювачами (здатними до деформування і ущільнення), гідрофобізующіх-рующими добавками і гелеобразную опадами.

Першою операцією для проведення даного аналізу є виділення з жиру містяться в ньому жирних кислот. Її проводять у такий спосіб: у фарфорову чашку діаметром 20 см на технічних вагах відважують 50 г жиру і розплавляють його на водяній бані. До розплавленого жиру при хорошому перемішуванні доливають спиртовий розчин гідроксиду натрію (40 мл розчину NaOH. Спиртовий розчин NaOH швидко і досить повно обмилюють жир, утворюючи натриевое мило. Функція збудження електронного стану С3 молекули азоту з рівня. | Відносна залежність перерізів збудження смуг 1 системи N2 від відносини E /& Ev v. Результати робіт[50, 51], виконаних після проведення даного аналізу, в межах похибок вимірювань збігаються з отриманими вище результатами.

Вибране число інтервалів відповідно вказує і на кількість циліндрів Спіл'нера, необхідних для проведення даного аналізу.

Скляний посуд, призначена для визначення хлоридів, повинна бути ретельно вимита, як описано вище, і використовуватися тільки для проведення даного аналізу.

Розділивши це число на 2875 млн. акцій, ми отримаємо цінність однієї акції, яка дорівнює 369 фунтів стерлінгів, що перевищує панував під час проведення даного аналізу (в травні 2001 р) курс акцій, що дорівнює 272 фунтів стерлінгів.

Перед титруванням за методом Фішера зазвичай необхідно повністю екстрагувати воду з розчиненого зразка (що містить до 200 мг води) за допомогою 10 - 100 мл сухого метанолу; зразок і розчинник беруть в кількості, що встановлюється в залежності від умов проведення даного аналізу. Для перевірки правильності результатів, отриманих за методом Фішера, їх часто порівнюють з результатами аналізу, отриманими іншими методами.

Профіль середовища. ПІМС-аналіз, або аналіз рівня впливу обраної стратегії на величини прибутковості та готівки, заснований на використанні емпіричної моделі, що пов'язує широкий діапазон стратегічних змінних (таких, як ринкова частка, якість продукту, вертикальна інтеграція) і ситуаційних змінних (швидкість зростання ринку, стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків капіталу) з величиною прибутковості і здатністю організації генерувати готівку. Мета проведення даного аналізу полягає у визначенні, які стратегії слід вибирати в конкретних ринкових умовах. Даний метод заснований на результатах аналізу більше 1000 конкретних СЕБ більш ніж 150 великих і малих компаній.

Аналіз залишкових газів і газів, що виділяються в процесі роботи вакуумних приладів, провести спектроскопічно значно важче. Як правило, для проведення даних аналізів використовують мас-спектроско-піческого методи.

Як розраховується кількість лугу, необхідне для нейтралізації вільних кислот і омилення тригліцеридів соняшникової олії. Який надлишок лугу необхідний для проведення даного аналізу.

Для отримання чисельної інформації про розвиток рельєфу наносяться шарів був проведений фрактальний аналіз АСМ зображень поверхонь тонких діелектричних плівок, а також напівпровідникової підкладки. Перед описом отриманих результатів слід зробити ряд зауважень, які були враховані при проведенні даного аналізу.

При аналізі пігментів, сировини і проміжних продуктів застосовують їдкі і токсичні речовини, проводять кип'ятіння і випарювання розчинів, часто супроводжуються їх розбризкуванням. Тому слід неухильно і ретельно виконувати всі заходи з техніки безпеки, пов'язані з умовами проведення даного аналізу.

Типові результати аналізів міської стічної води по визначенню BIlKs і обчисленню константи швидкості біохімічного споживання кисню k (результати представлені на все склянки для визначення ВПК мали обсяг 300 мл. Для побутових стічних вод немає необхідності в бактеріальної затравки, так як бактерії вже присутні. Щоб бути впевненими в тому, що деякі з приготованих склянок дадуть правильні результати, досвід проводять з трьома різними розбавлені, а ще в трьох склянках виробляють визначення початкового вмісту розчиненого кисню. Виміряні порції стічної води вводять за допомогою піпетки безпосередньо в порожні склянки для визначення ВПК, які потім наповнюють разбавляющей водою, сі-фоніруемой через шланг. Підготовка проби і результат вимірювання розчиненого кисню наведені в табл. 3.3. Для проведення даного аналізу були використані проби стічної води об'ємом 204 0 і 6 0 мл.