А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - державне випробування

Проведення державних випробувань має велике значення для поліпшення якості і характеристик знову випускається випробувальної апаратури і зростання технічної культури приладобудівних підприємств і заводів точного машинобудування.

Проведення державних випробувань, крім того, сприяє своєчасній підготовці метрологічної служби країни до обслуговування засобів вимірювальної техніки при випуску їх з виробництва і в експлуатації.

Порядок проведення державних випробувань Термічна обробка деталей верстатів і машин.

Випадки проведення державних випробувань не в повному обсязі, за нестандартними методиками або на неатестованому обладнанні були розкриті в НДІ радіомовного прийому і акустики ім.

При проведенні державних випробувань метрологічні характеристики ТПР були досліджені тільки до 20 мм 2 /с через відсутність стендів з більш високою в'язкістю. при більш високих значеннях в'язкості аж до 100 мм /с лічильники застосовуються при метрологічної атестації їх на місці експлуатації.

При проведенні державних випробувань пестицидів вирішується питання про доцільність застосування їх на тих чи інших культурах з урахуванням грунтово-клі-матичних умов, розробляється технологія безпечного застосування.

Організацію і проведення державних випробувань забезпечує Держстандарт СРСР і його республіканські управління. головний організацією в країні з проведення державних випробувань є ВНИИМС.

В процесі проведення заводських, міжвідомчих і державних випробувань виявляються відмови конструкційного характеру. Випробування допускається проводити в складі стенду або, в разі його відсутності, в складі вироби, після чого випробування тривають по наміченою програмою.

Державний нагляд шляхом проведення державних випробувань здійснюється і для засобів вимірювань, що підлягають ввезення з-за кордону. У цьому випадку перевіряється відповідність передбачуваних до закупівлі по імпорту засобів вимірювань вимогам народного господарства і документів фірми, можливість організації перевірки і ремонту при їх експлуатації в СРСР, а також обґрунтованість рекомендацій з періодичної перевірки.

Контроль за правильністю проведення державних випробувань продукції є обов'язковим для органів Держстандарту СРСР, а також підприємств, що перевіряються і організацій незалежно від їх ведом-1 жавної підпорядкованості. Контроль за правильністю проведення випробувань продукції згідно ГОСТ 26964 - 86 здійснюється працівниками Держприйомка.

Залежність межі міцності пластикової труби від тріщин. Стагге закріплює сполучну муфту для проведення державного випробування зганяючи муфти.

Так, на органи державного нагляду покладено проведення державних випробувань, метрологічної атестації та державної повірки засобів вимірювальної техніки. Відомо, що не можуть виготовлятися і застосовуватися засоби вимірювальної техніки, що не пройшли державних випробувань і не зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки. Не можуть експлуатуватися і засоби вимірювань, які не пройшли своєчасну перевірку. Саме ці функції органів нагляду є своєрідними видами попереднього контролю дозвільного характеру.

Територіальні органи здійснюють методичне керівництво і контролюють правильність проведення державних випробувань і сертифікації найважливіших видів продукції виробничо-технічного та культурно-побутового призначення, а також беруть участь у випробуваннях і проводять їх на власній випробувальній базі.

Порушення встановлених організаційних, методичних і технічних вимог до проведення державних випробувань, природно, тягне за собою повну або часткову заборону проведення випробувань та анулювання реєстраційних посвідчень.

 Одним з основних видів діяльності в області метрологічного забезпечення є проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки. Діюча система держвипробувань дозволяє підвищити технічний рівень вітчизняної вимірювальної техніки та посилити державний нагляд за якістю серійно випускаються і ввозяться з-за кордону партіями засобів вимірювальної техніки.

Спільно з Головним науково-технічним управлінням метрології організовує контроль за правильністю проведення державних випробувань і метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, за своєчасністю зняття з виробництва застарілих типів засобів вимірювальної техніки та заміни їх на нові, ходом реалізації завдань, передбачених програмами метрологічного забезпечення галузей народного господарства за видами і областям вимірів.

За результатами атестації головної організації видається або продовжується реєстраційне посвідчення на право проведення державних випробувань закріплених видів продукції.

Метрологічне забезпечення включає метрологічну експертизу технічних завдань, конструкторської та технологічної документації; проведення державних випробувань, метрологічної атестації та повірки приладів, а також виготовлення необхідних для цього коштів; організацію державного нагляду і відомчого контролю за станом і застосуванням аналітичних приладів. Однак діючі стандарти не відображають специфіку метрологічного забезпечення та експлуатації аналітичних приладів багатоцільового призначення - приладів з необмеженим числом можливих гра-дуіровочних характеристик.

Удосконалення парку засобів вимірювальної техніки, що застосовуються в народному господарстві країни, забезпечується шляхом проведення державних випробувань всіх типів засобів вимірювальної техніки, розроблених вітчизняними організаціями і підприємствами, а також товарів, що ввозяться з-за кордону.

Після затвердження організації в якості головного Держстандарт СРСР видає їй реєстраційне посвідчення на право проведення державних випробувань закріплених видів продукції з терміном дії до двох років, протягом якого повинна бути проведена первинна атестація головної організації.

Крім того, економічні санкції застосовуються при виявленні фактів реалізації засобів вимірювань затвердженого типу, виготовлених без проведення державних випробувань зразків з установчої серії. Цей факт підтверджується відсутністю у підприємства-виготовлювача реєстраційного посвідчення на право серійного виробництва і випуску засобів вимірювань в обіг, виданого територіальним органом Держстандарту СРСР.

Після проведення заходів, що забезпечують необхідний технічний рівень випробувань, Держстандарт СРСР атестує головні організації на право проведення державних випробувань закріплених видів продукції.

Постановою Ради Міністрів СРСР Про забезпечення єдності вимірювань в країні [12]на Держстандарт СРСР покладено забезпечення при проведенні державних випробувань порівняння засобів вимірювань з кращими вітчизняними і зарубіжними зразками і запобігання постановки на виробництво засобів вимірювальної техніки, поступаються за основними характеристиками цих зразків.

За результатами державного нагляду може також вводитися особливий режим приймання продукції у разі її систематичного випуску з відступом від стандарту, заборонятися проведення державних випробувань продукції в головних організаціях, можуть припинятися роботи по виготовленню, ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки.

Для деяких видів олій (авіаційні, веретенне АУ і ін.) Сернокислотная очищення зафіксована технологією, яка не може бути змінена без проведення державних випробувань продукту, виготовленого за новою технологією; разом з тим бувши. Куйбишева рекомендує для масових моторних масел, виготовлених на базі Рафі-натов селективного очищення, доочистку поряд з вибілюючої глиною і сірчаною кислотою.

Державна система забезпечення єдності через 1 вимірів (ГСИ) складається з комплексів нормативно-технічних документів, що регламентують одиниці фізичних величин, відтворення одиниць фізичних величин за допомогою еталонів, проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, проведення повірки, оформлення та представлення результатів вимірювань.

Характерними порушеннями вимог до атестації продукції є неправильний вибір аналогів (застарілі; фірм, які не є провідними в світі по даній продукції; відсутність основних показників і ін.), відсутність або недостатність даних про проведення державних випробувань зразків наказом Міністерства освіти України продукції.

Найважливішими завданнями державної метрологічної служби є: стандартизація організаційних і методичних основ забезпечення єдності вимірювань; стандартизація одиниць вимірювань; створення еталонів одиниць і передача розмірів одиниць від еталонів на робочі місця підприємств, які виробляють продукцію; проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

Інститут здійснює розробку науково-методичних, техніко-економічних, організаційних і правових основ метрологічного забезпечення; науково-методичне керівництво метрологічною службою країни, з розвитку еталонної бази та зразкових засобів вимірювань, по стандартизації в галузі забезпечення єдності вимірювань, з проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, щодо здійснення аналізу стану вимірювань і рівня метрологічного забезпечення в галузях народного господарства, по розробці програм метрологічного забезпечення, по розробці і впровадженню автоматизованої інформаційно-керуючої системи в галузі метрології, а також роботами з міжнародного співробітництва в галузі метрології, з підготовки та підвищення кваліфікації метрологічних кадрів.

Він розробляє науково-методичні, техніко-економічні, організаційні та правові основи метрологічного забезпечення, а також здійснює науково-методичне керівництво метрологічною службою країни, розробкою міжгалузевих і комплексних програм метрологічного забезпечення, розвитком еталонної бази та зразкових засобів вимірювань, проведенням державних випробувань, державним наглядом і відомчим контролем за станом і застосуванням засобів вимірювань і метрологічним забезпеченням розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, створенням і впровадженням автоматизованої інформаційно-керуючої системи державної метрологічної служби, роботами з міжнародного співробітництва в галузі метрології, підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів метрологів. Крім того, ВНИИМС є центром державних еталонів в області вимірювань середніх тисків і параметрів якості оброблених поверхонь.

Державна система забезпечення єдності вимірювань складається з комплексів нормативно-технічних документів, що регламентують одиниці фізичних величин, відтворення одиниць фізичних величин за допомогою еталонів, передачу розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювань з необхідною точністю при найменших витратах, встановлення норм на метрологічні характеристики засобів вимірювань, проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки , їх повірки, ревізії та експертизи, проведення стандартизації та атестації методик виконання вимірювань, оформлення та представлення результатів вимірювань. Основними нормативно-технічними документами Державної системи забезпечення єдності вимірювань є Державні стандарти.

Державна система забезпечення єдності вимірювань складається з комплексів нормативно-технічних документів, що регламентують одиниці фізичних величин, відтворення одиниць фізичних величин за допомогою еталонів, передачу розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювань з необхідною точністю при найменших витратах, встановлення норм на метрологічні характеристики засобів вимірювань, проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, їх повірки, ревізії та експертизи, проведення стандартизації та атестації методик виконання вимірювань, оформлення та представлення результатів вимірювань.

Державна система забезпечення єдності вимірювань складається з комплексів нормативно-технічних документів, що регламентують: одиниці фізичних величин; відтворення одиниць фізичних величин за допомогою еталонів; передачу розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювань з необхідною точністю при найменших витратах; встановлення норм на метрологічні характеристики засобів вимірювань; проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, їх повірки, ревізії експертизи: проведення стандартизації та атестації методик виконання вимірювань; оформлення та представлення результатів вимірювань.

так, при перевірці в липні 1987 р дотримання технічних умов при виробництві Автотестери було встановлено, що в порушення вимог ГОСТ 8001 - 80 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Організація і порядок проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки та ГОСТ 8383 - 80 Державна система забезпечення єдності вимірювань.

Організацію і проведення державних випробувань забезпечує Держстандарт СРСР і його республіканські управління. головний організацією в країні з проведення державних випробувань є ВНИИМС.

Головною організацією в країні з проведення державних випробувань є ВНИИМС.

Держпланом СРСР затверджено Перелік продукції, що має найважливіше народногосподарське значення. Значна частина затверджених головних організацій потребує матеріально-технічному оснащенні для проведення державних випробувань. Ряд міністерств, в тому числі Мінавтопром СРСР, Мінбудшляхмашем СРСР, Мінхімпром СРСР, Минлегпром СРСР, МОЗ СРСР, не затвердили головні організації по державних випробуваннях ряду найважливіших видів продукції культурно-побутового і виробничо-технічного призначення.

Для засобів вимірювань нормують зазвичай три групи метрологічних характеристик. Характеристики всіх цих груп визначаються і нормуються в процесі розробки і проведення попередніх і державних випробувань.

Третя група порушень метрологічних правил, передбачена Указом. Вона полягає в тому, що під ці порушення підпадають також випадки застосування засобів вимірювальної техніки, випущених в обіг без проведення обов'язкових державних випробувань, метрологічної атестації, повірки. Відповідальність за ці порушення повинні нести посадові особи, з вини яких ці засоби вимірювань були випущені з виробництва з порушенням встановлених правил. Тому державні інспектори з нагляду за стандартами і засобами вимірювань зобов'язані в кожному випадку виявлення експлуатації засобів вимірювань, випущених в обіг з зазначеними порушеннями, вживати заходів до встановлення підприємства-виготовлювача цих засобів вимірювальної техніки і віднести їх у відповідний територіальний орган Держстандарту СРСР матеріали, необхідні для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Державна система забезпечення єдності вимірювань є нормативно-правовою основою метрологічного забезпечення наукової та практичної діяльності в частині оцінки та забезпечення точності вимірювань, результати яких використовуються державними органами, підприємствами, організаціями та установами СРСР. Вона являє собою комплекс нормативно-технічних документів, що встановлюють єдину номенклатуру, способи подання та оцінки метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, правила стандартизації та атестації виконання вимірювань, оформлення їх результатів, вимоги до проведення державних випробувань, повірки, ревізії та експертизи засобів вимірювальної техніки.

Головним центром державної метрологічної служби є Всесоюзний науково-дослідний інститут метрологічної служби (ВНІІМС1. Він розробляє науково-методичні, техніко-економічні, організаційні та правові основи метрологічного забезпечення, а також здійснює науково-методичне керівництво метрологічною службою країни, розробкою міжгалузевих і комплексних програм метрологічного забезпечення, розвитком еталонної бази та зразкових засобів вимірювань, проведенням державних випробувань, державним наглядом і відомчим контролем за станом і застосуванням засобів вимірювань і метрологічним забезпеченням розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, створенням і впровадженням автоматизованої інформаційно-керуючої системи державної метрологічної служби, роботами з міжнародного співпраці в галузі метрології, підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів метрологів. Крім того, ВНИИМС є центром державних еталонів в області вимірювань середніх тисків і параметрів якості оброблених поверхонь.

З усього цього випливає, що цілий ряд дій по використанню належного йому селекційного досягнення сам власник патенту може здійснювати лише за тієї умови, якщо його селекційне досягнення допущено до використання в установленому законом порядку. Для цього він повинен подати до Державної комісії заявку на допуск до використання з додатком опису селекційного досягнення, гарантії безоплатного надання для випробувань необхідної кількості насіння або племінного матеріалу, документа про сплату збору за подання заявки і гарантії сплати мита за проведення державних випробувань на господарську корисність.

ГСИ є комплексом встановлених державними стандартами правил, положень, вимог і норм, що визначають організацію і методику робіт ло оцінці і забезпечення точності вимірювань. Ці стандарти регламентують: одиниці фізичних величин; методи і засоби відтворення цих одиниць і передачі їх розмірів робочим засобам вимірювань; способи вираження нормованих метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та показників точності результатів вимірювань; вимоги до методики виконання вимірювань; порядок і методику проведення державних випробувань, повірки і ревізії коштів вимірів.

Нормативно-правова основа являє собою комплекс державних стандартів та інших документів, що встановлюють: одиниці фізичних величин; порядок і методи їх зберігання, відтворення і передачі розмірів іншим засобам вимірювань; норми на метрологічні характеристики засобів вимірювань; правила атестації та повірки засобів вимірювальної техніки; порядок проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки; правила метрологічного нагляду за засобами вимірювань.

Державний комітет стандартів наділений рядом державних повноважень. В області вимірювальної техніки Держстандарт має право: забороняти випуск в обіг мір і вимірювальних приладів, які не відповідають технічним вимогам; вилучати з обігу непридатні заходи і вимірювальні прилади; давати керівникам підприємств за результатами контролю обов'язкові до виконання в певні встановлені терміни пропозиції, спрямовані на поліпшення стану засобів вимірювальної техніки; залучати за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами різні організації та науково-технічні товариства до розробки окремих питань, до проведення державних випробувань вимірювальної техніки, а також до розробки питань і рекомендацій, пов'язаних з участю в роботі міжнародних організацій в галузі стандартизації та метрології.

Державні випробування розроблених нових і випускаються засобів вимірювань є ефективним засобом забезпечення єдності вимірювань в країні і підвищення якості вимірювальної техніки. Проведення державних випробувань, крім того, сприяє своєчасній підготовці метрологічної служби країни до обслуговування засобів вимірювальної техніки при випуску їх з виробництва і в експлуатації.

Зазначені в документації ЗІ повинні бути по можливості стандартизованими, уніфікованими і автоматизованими, що забезпечують необхідну продуктивність вимірювань. Серійно випускаються СІ повинні пройти державні випробування, відповідно до ГОСТ 8001 - 80 ГСИ. Організація і порядок проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, занесені до Державного реєстру та випускаються промисловістю.

Окремими постановами Уряду СРСР була введена охорона результатів селекції щодо цукрових буряків, бавовнику, інших сільськогосподарських культур, а також нових і поліпшених порід сільськогосподарських тварин і птахів. У 1955 р було введено новий загальний порядок оформлення прав на селекційні досягнення, раніше врегульований безліччю розрізнених відомчих актів. Вирішення всіх питань проведення державних випробувань, визначення порядку районування та видачі охоронних документів селекціонерам було зосереджено в Міністерстві сільського господарства СРСР.