А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - ефективність - капітальне вкладення

Проблема ефективності капітальних вкладень є частиною загальної проблеми ефективності суспільного виробництва в цілому.

Проблема ефективності капітальних вкладень займає важливе місце в комплексній проблемі ефективності суспільного виробництва. Проблема ефективності капітальних вкладень вважається найбільш розробленої. Вона розглядається самостійно, без тісного взаємозв'язку з ефективністю промислового виробництва в цілому по підприємству, об'єднанню, а також з ефективністю заходів по новій техніці.

Вирішення цих питань тісно пов'язаний з проблемою ефективності капітальних вкладень.

В галузевому розрізі одним з найбільш складних питань в проблемі ефективності капітальних вкладень є методика розрахунку питомих вартісних показників у видобутку газу.

У перші роки (1963 - 1965) основний зміст, робіт визначалося проблемою ефективності капітальних вкладень, основних фондів і нової техніки.

Виявлення економічного змісту Еа і ЄАП є складною самостійною проблемою, що становить фактично теоретичну основу проблеми ефективності капітальних вкладень. У даній роботі не ставиться мета докладного дослідження цієї проблеми. Вона зачіпає тут лише в тій мірі, в якій автору необхідно для вибору способу обліку фактора часу в економічному аналізі проектних варіантів нової техніки.

Відомо, що 60 - ті роки для нафтопереробної і нафтохімічної промисловості були періодом інтенсивного технічного оновлення та розширення виробництва, ніж обумовлено зосередження уваги економістів інституту на проблемах ефективності капітальних вкладень, використання виробничих потужностей (І. М. Молочников, Н. С. Борисова) і впровадження нової техніки і технології.

Підвищення економічної ефективності капітальних вкладень є однією з ключових проблем економічного розвитку. Проблема ефективності капітальних вкладень носить комплексний характер, з її рішенням пов'язаний широке коло питань теорії розширеного відтворення, методології економічного аналізу та планування.

Проблема ефективності капітальних вкладень займає важливе місце в комплексній проблемі ефективності суспільного виробництва. Проблема ефективності капітальних вкладень вважається найбільш розробленої. Вона розглядається самостійно, без тісного взаємозв'язку з ефективністю промислового виробництва в цілому по підприємству, об'єднанню, а також з ефективністю заходів по новій техніці.

Разом з тим і в підготовці, і в проведенні сесії брали активну участь багато виробничих і проектні організації. Робота сесії привернула увагу і Наукової ради АН СРСР з проблеми ефективності капітальних вкладень, який був представлений його головою чл.

У той же час ряд питань цієї проблеми вимагає подальшого вивчення як в цілому, так ще в більшій мірі стосовно окремих галузей промисловості. Специфіка газодобувної промисловості, природно, вимагає вирішення багатьох додаткових питань до проблеми ефективності капітальних вкладень даній галузі.

Питання ефективності геологорозвідувальних робіт як частину більш загальної проблеми ефективності капітальних вкладень у народне господарство має досить суттєву особливість. Згідно з принципами оптимального планування народного господарства, найважливішими для функціонування економічної системи представляються обмеження по праці і мінеральних ресурсів, які визначають темпи зростання суспільного виробництва. У разі дефіциту сировини будь-які капітальні вкладення, що дозволяють ліквідувати або хоча б зменшити цей дефіцит, будуть виправданими при зростанні оцінки мінеральних ресурсів. Тому для рідкісних і дорогоцінних металів, паливно-енергетичних ресурсів проблема ефективності капітальних вкладень може розглядатися цілком автономно.

Особливими проблемами навколишнього середовища є проблеми економічні. Під цим мається на увазі не тільки кількісне вираження величини витрат і прибутку, але відносини і процеси, які проектуються на якість навколишнього середовища, і в першу чергу це відносини людини і людської діяльності з навколишнім середовищем. Існує думка, що для створення навколишнього середовища високої якості в даний час потрібні великі початкові витрати, а також витрати по підтримці високого рівня якості, що з чисто економічної точки зору представляється досить дорогим справою. Але досить часто ми стикаємося з випадками, коли проблема ефективності капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення вирішується без урахування впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище.

Територіальні пропорції суспільного відтворення - Фонд накопичення і проблема ефективності капітальних вкладень.