А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - раціоналізація

Проблема раціоналізації має ряд аспектів. Економічний аспект полягає насамперед у необхідності повсякденного вдосконалення виробництва: вносяться удосконалення відсувають моральний і фізичний знос застосовуваної техніки, її модернізація дозволяє уникнути значних капітальних витрат. Далі, в деяких виробництвах відсутня відпрацьована технологія, а також відсутнє спеціальне обладнання; в цих випадках вдаються до модернізації, пристосуванню наявного обладнання. Ці модернізації і реконструкції нерідко здійснюються саме в рамках раціоналізаторської діяльності.

Проблема раціоналізації як долі західної цивілізації і в кінцевому рахунку долі всього сучасного людства вже передбачає перехід від розгляду методології Вебера до розгляду змістовної сторони його соціології, яка, як бачимо, знаходиться з методологічними принципами Вебера в найтіснішому зв'язку.

З проблеми раціоналізації виробництва, підвищення якості продукції, виходів з технологічних переділів для колективу заводу вирішальними були 1947 - 1955 рр. Саме тоді знову відродився колектив набув кваліфікацію, накопичив необхідний досвід. Свідченням тому є дані за цей період по найважливіших видах продукції.

У ринковій економіці проблема раціоналізації контролю вирішується перш за все в інтересах бізнесу. Основна увага приділяється ліквідації дублюючих функцій, скорочення накладних витрат, раціоналізації документації і обліку, впровадження технічних засобів і підвищенню професіоналізму працівників.

Така ситуація актуалізує проблему раціоналізації організаційних структур.

Перед навчальним процесом виникає проблема раціоналізації розумової роботи викладачів і студентів на основі короткого і досить глибокого вираження істоти досліджуваних питань і чіткої організації розумової діяльності. Вирішення цієї проблеми знаходиться в тісному зв'язку з усіма видами і формами навчання, з навчальним та навчальним часом, з темпом і ритмом навчання, що вимагає також свого аналізу і більш раціонального використання.

Проблема педагогічної майстерності пов'язувалася у Макаренка з проблемою раціоналізації праці вихователя. Не можна ж допустити, - говорить він, - щоб наші нерви були педагогічним інструментом, не можна допустити, що ми можемо виховувати дітей за допомогою наших сердечних мук, мук нашої душі.

Поділ праці і подальше формування спеціалізованих структурних підрозділів тісно пов'язані з проблемою раціоналізації колективної діяльності. Логіка формування структурних підрозділів в організації варіативна і базується на різних підставах, іменованих принципами департаменту лизации.

В даний час на одне з перших місць в міжнародних відносинах виходить проблема раціоналізації природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Вже існують екологічні біженці та екологічні війни. Умовність державних кордонів особливо видна в районах екологічних лих.

Роль автора як великого фахівця, який усвідомив і пропагує такий погляд на проблеми раціоналізації виробництва програмного забезпечення, досить помітна. До теперішнього часу він написав уже п'ять монографій з цих питань, серед яких вийшла в 1979 році книга, спеціально присвячена мистецтву тестування.

Тільки в XX столітті, коли суспільство досягло індустріальної зрілості, НТП отримав помітне прискорення і чітко окреслилася проблема раціоналізації виробничих процесів, технократичні концепції отримали значний розвиток, стали претендувати в індустріально розвинених країнах на місце ведучої орієнтації суспільної свідомості.

Застосування теорії неявного знання до питань філософії математики, здійснене в рамках цього дослідження, яскраво продемонстровано, наскільки складна проблема теоретичної раціоналізації неявних передумов наукової теорії. Крім того, з'ясувалося, що общенаучная проблема неявного знання в результаті розвитку загальної логіки викладеного підходу трансформується в проблему з'ясування взаємозв'язків явного і неявного знання. Явна знання при цьому кваліфікується як знання в традиційному розумінні, тобто як знання, відповідне сформованим в двадцятому столітті уявленням про статус наукової теорії, яка при цьому розглядається не просто як явне, тобто словесно виражене, вербалізовані знання, а ще й як теоретично обґрунтоване знання. Знання, що міститься в підручниках, і претендує на статус теоретично обґрунтованого явного об'єктивного знання, тобто знання, навіть в своїх підставах повністю звільненого від неявно-інтуїтивних особистісних елементів. Таке знання за визначенням не повинно залежати ні від людини, ні від людства, і тільки його прийнято вважати повністю обґрунтованим і раціоналізовані. Раніше тут було встановлено, що історична еволюція неявного знання в явне, в принципі, в математиці можлива. Тому вкрай важливим тут є аналіз питання про історичні траєкторіях такої еволюції. Концепція історичної еволюції математичної евристики, уточнена тут раніше, являє собою адекватний гносеологічний інструмент такого дослідження.

З утворенням в Башкирії складного виробничо-територіального комплексу з широко розвиненими міжрайонними та внутрішньорайонних (внутрішньореспубліканських) транспортно-економічними зв'язками, здійснюваними різними видами транспорту, гостро постали проблеми раціоналізації цих зв'язків: координація роботи різних видів транспорту, вибір найбільш економічного з них при ввезенні та вивезенні сировини і готової продукції, вдосконалення оперативного і перспективного планування перевезень, розробка нормальних вантажопотоків і ін. Ці проблеми часто виходять за межі економічних інтересів республіки.

Гучність роботи (особливо двигуна із запалюванням від стиснення) є настільки серйозним недоліком, що боротьба з нею повинна розглядатися як спеціальна проблема, яка входить в комплекс проблем раціоналізації робочого процесу. Не менш важливою є проблема боротьби з зносу і іншими несправностями в роботі двигуна (прогар поршнів, залягання поршневих кілець, підвищений нага-рообразованіе), викликаються особливостями робочого процесу, в тому числі і процесу згоряння.

В даний час можна встановити одне: ознайомлення з фактичним бюджетом часу нашої робочої сім'ї показує, що перед нами поряд з проблемами організації державного господарства в цілому висувається цілий ряд спеціальних проблем раціоналізації праці і відпочинку в домашньому побуті робочого: проблема механізації домашньої праці, проблема раціоналізації його шляхом більш-менш широкого усуспільнення найважливіших функцій домашнього господарства і цілий ряд інших.

Від поставок з Радянського Союзу газу, нафти та інших енергоносіїв в чому залежить економіка соціалістичних країн. Відповідно проблема раціоналізації паливно-енергетичного балансу європейських країн - членів РЕВ вирішується на основі широких економічних зв'язків в області видобутку, транспорту і використання палива. Для забезпечення безперебійної подачі газу в країни РЕВ здійснюють заходи щодо подальшому розвитку трубопровідного транспорту між країнами - членами РЕВ, досліджують питання створення закільцьованої системи газопроводів цих країн, що дозволить управляти маневруванням потоків газу з єдиного центру, а також раціональніше використовувати газ в рамках РЕВ.

Принцип проблемної орієнтації раціоналізаторської діяльності заснований на необхідності розділяти проблеми вдосконалення керуючої системи на певні класи і розставляти їх усередині цих класів в ряди перевагу в залежності від того, який вплив надає рішення тих чи інших проблем і впровадження відповідних удосконалень на ефективність функціонування системи, її підсистем та окремих об'єктів. Класифікація проблем раціоналізації дозволяє виділити першочергові - завдання, сконцентрувати на них увагу і зусилля працівників, надати раціоналізаторської діяльності цілеспрямований характер.

Недооцінка проблем раціоналізації діловодства може служити джерелом зниження оперативності та якості вихідної інформації, збільшення витрат на управління. У зв'язку з цим найбільш економічні заходи, спрямовані на застосування більш досконалих організаційних засобів. Наприклад, фірма Remington (США) запропонувала застосовувати для обліку папки 10 різних кольорів, так як людське око розрізняє кольори краще, ніж літери. Подібні напрямки поряд із застосуванням технічних засобів оргатехникі дозволяють отримувати оперативну та достовірну вихідну інформацію.

Стратегічне планування вартості вимагає аналізу повної логістичного ланцюга підприємства, що включає закупівлі, виробництво, розподіл і обслуговування покупців. При вирішенні проблем раціоналізації логістичної діяльності важливе значення має виявлення корисності процесів, операцій і функцій, що становлять її зміст, і пов'язаних з цим витрат.

Контроль виступає як невід'ємна складова частина всього процесу раціоналізації господарської діяльності фірми, в завдання якого входять передбачення можливих помилок, порушень, відхилень і запобігання їх, а також, в разі їх здійснення, забезпечення невідворотності впливу та припинення пропорційно виявленому характеру відхилення. У ринковій економіці проблема раціоналізації контролю вирішується перш за все в інтересах бізнесу. Основна увага приділяється ліквідації дублюючих функцій, скорочення накладних витрат, раціоналізації документації і обліку, впровадження технічних засобів і підвищенню професіоналізму працівників.

У Франції лісівниками був розроблений один з непоганих методів догляду за дубовими лісами. Незважаючи на це, проблема раціоналізації лісового господарства взагалі, а в дубових лісах зокрема, в загальнодержавному масштабі у Франції не вирішена.

Займався вивченням енергетичних ресурсів Радянського Союзу, розробкою проблем раціоналізації структури енергетичних систем СРСР, підвищення, показників використання устаткування електростанцій, узагальнення досвіду експлуатації потужних енерговузла та ін. При вивченні цієї роботи вражає її розмах, охоплення величезної кількості матеріалів і тісний комплексна ув'язка різнобічних досліджень. Уралі, роль казенних заводів, можливі запаси залізних руд і магнітні способи їх розвідки, ресурси деревного палива, швидкість росту різних деревних порід на різних широтах, проблеми раціоналізації лісового господарства, способи найбільш повного використання теплотворної здатності заготовленої деревини, організацію центрального вуглевипалювання з використанням відхідних горючих газів для потреб металургійних заводів, питання сплаву деревини, проблеми впровадження новітньої металургійної техніки на Уралі, вигоди повного металургійного циклу, принципи розміщення металургійних заводів і їх спеціалізацію, залучення на Урал мінерального палива з Е киба-стуса та Кузбасу, економіку використання нафти для металургії, підземну газифікацію вугілля, потреби технічної освіти на Уралі, питання залізничного і водного транспорту, порівняльну собівартість металу в Європі, Америці та на Уралі, застосування торфу і ряд інших питань, що містяться попутно з головними дослідженнями. При трактуванні всіх цих складних питань він застосовує новітні досягнення науки для прокладання нових практичних шляхів, аж, до розробки математичних методів підрахунку запасів деревини на лісовій майданчику.

Контроль виступає як невід'ємна складова частина всього процесу раціоналізації господарської діяльності фірми, в завдання якого входять передбачення можливих помилок, порушень, відхилень і запобігання їх, а також, в разі їх здійснення. У ринковій економіці проблема раціоналізації контролю вирішується перш за все в інтересах бізнесу. Основна увага приділяється ліквідації дублюючих функцій, скорочення накладних витрат, раціоналізації документації і обліку, впровадження технічних засобів і підвищенню професіоналізму працівників.

У тому, що проблема неявного знання в науковій теорії існує, по крайней мере, як проблема раціоналізації предпосилочних знання, сучасна філософія науки практично не сумнівається. Це означає, що декларована К. Поппером автономність об'єктів третього світу в певному сенсі може бути піддана цілком обґрунтованого сумніву. Тому сучасна філософія науки схиляється до висновку про те, що редукція науково-пізнавальної діяльності, а також її результатів, до одних тільки дискурсивні міркувань і до повної елімінації інтуїтивної складової з наукової теорії, неможлива. Надалі тут буде доведено, що проблема неявного знання в науковій теорії не повинна зводитися тільки до проблеми виявлення науково-теоретичних передумов, а повинна розглядатися в контексті визначення реальної стратегії розвитку наукового знання. Позитивістська ж стратегія філософії науки, яка не бажає виходити за рамки явного знання, по суті, призводить до свідомо відмови від спроб побудови історично адекватної теорії розвитку науково-теоретичного знання.