А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - продовження

Проблема продовження призначених терміну служби і ресурсу обладнання ОМК стає все більш актуальною.

Проблема продовження терміну служби печей, які працювали розрахунковий нормативний термін служби (або понад 20 років), представляє безперечний інтерес. Нами спільно з АТ ВІД ВНІІнефтемаш розроблена методика оцінки технічного стану та визначення терміну експлуатації трубчастих печей нафтопереробних і нафтохімічних виробництв. 
Послідовність визначення структурної цілісності труб і прийняття рішення про ремонт. Вивчення проблеми продовження терміну служби основного енергетичного обладнання, яке виробило нормативний ресурс, є актуальним для газотранспортної системи Росії.

Вивчення проблеми продовження терміну служби основного енергетичного обладнання, яке виробило нормативний ресурс, є актуальним для газотранспортної системи Росії. Це проблема пов'язана з питаннями вдосконалення експлуатації, модернізації, технічного переозброєння та реконструкції ГГПА, окремих елементів, вузлів, розробкою жароміцних, жаростійких сталей, сплавів.

Обгрунтований комплексний підхід у вирішенні проблеми продовження ресурсу зварних з'єднань паропроводів в даний час реалізується шляхом проведення і аналізу результатів регламентованого експлуатаційного контролю[3, 15], Застосування сучасних розрахункових і структурних методів оцінки паркового індивідуального і залишкового ресурсів, поліпшення умов експлуатації за рахунок, наприклад, аналізу стану і вдосконалення опорно-підвісної системи і коригування траси паропроводу, застосування сучасних зварювальних технологій ремонту і відновної термічної обробки зварних з'єднань з використанням технологічних заходів щодо поліпшення форми зварних фасонних деталей.

У хімічній, гірничорудній і інших галузях промисловості існує проблема продовження ресурсу роботи обладнання, схильного до спільному впливу абразивного зносу і високо-агресивної технологічної середовища.

Це видання є складовим елементом комплексу федеральних керівних документів з проблем продовження ресурсу безпечної експлуатації.

Заміна масла, забрудненого в процесі роботи в гідравлічних і мастильних системах, не вирішує проблеми продовження терміну його служби.

Незважаючи на всі ускладнення, які виникають з антитілами, знання їх властивостей, що дало практичній медицині метод імунізації, відкрило людству широку дорогу до вирішення проблем продовження життя і ліквідації небезпечних захворювань.

Тому пошук причин виникнення різних гармонік складових коливання турбомашин і методів їх знищення є найважливішим завданням сучасної технології турбобудування, рішення якої дозволить суттєво просунути вперед проблему продовження ресурсу роботи різного виду турбомашин.

Оснащення передовим технологічним обладнанням (комплексами обладнання для капітального ремонту, блок-комплексами, заводами полімерній ізоляції) будівельних, ремонтно-будівельних підрозділів галузі дозволяє в значній мірі вирішити проблему продовження термінів експлуатації трубопроводів.

У зв'язку з вичерпанням проектного терміну служби значного числа ядерних енергетичних реакторів в країнах, що розвивають ядерну енергетику з початку 60 - х років, велике значення набули проблеми продовження терміну служби ядерних енергоблоків і безпечного виведення їх з експлуатації, а також проблеми захоронення радіоактивних відходів. Виходячи з цього в даний видання довідника додатково включені відповідні матеріали.

Внутрішнє лакофарбове покриття Епобен. Нанесення ізоляції на внутрішню поверхню трубопроводів, особливо в польових умовах, так само, як і відновлення внутрішньої ізоляції, є відносно новим, але ефективним вирішенням проблеми продовження терміну служби трубопроводу.

В таких умовах розробки часто відбувається повне обводнення продукції видобувних свердловин і їх відключення при витягуванні її запасах нафти з пласта. Тому проблема продовження терміну служби цих свердловин вельми актуальна, так як її рішення безпосередньо пов'язане з підвищенням нафтовіддачі.

Підприємства нафтогазового комплексу відносяться до об'єктів високого ступеня ризику, обладнання яких експлуатується в умовах дії агресивних середовищ, перепаду тисків і температур, статичних і динамічних механічних навантажень, які призводять до розвитку деградаційних-них процесів. Масове старіння обладнання в умовах існуючих економічних реалій ставить проблему продовження терміну служби обладнання, що відпрацювало проектний термін. У діючих нормативно-технічних документах при розрахунку залишкового ресурсу обладнання не враховується рівень деградації матеріалів і конструкцій в процесі експлуатації, що істотно знижує вірогідність прогнозу. Забезпечення безпечної експлуатації обладнання можливо тільки на основі отримання і аналізу об'єктивних інструментальних даних про фактичний стан матеріалів і конструкцій.