А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - підвищення - зносостійкість

Проблема підвищення зносостійкості і міцності деталей є складовою частиною проблеми підвищення надійності машин. Вирішити складні проблеми надійності сучасних машин неможливо без глибокого теоретичного вивчення фізичної природи процесів зносу і розробки на цій основі практичних рекомендацій щодо розрахунку деталей на знос і коефіцієнтів зовнішнього тертя; без отримання матеріалів і мастил для різних умов зносу, а також без розробки конструктивних і технологічних заходів, що забезпечують необхідну зносостійкість і міцність деталей і вузлів різних машин.

Проблема підвищення зносостійкості вирішується шляхом вивчення закономірностей зношування при самих різних умовах тертя і якості поверхневого шару. Однак процес зношування настільки складний, а різноманітність факторів, що впливають на тертя, настільки велике, що, незважаючи на велику кількість досліджень в області тертя і зносу, надійні методи розрахунку на знос відсутні.

Діаграма зміни індексів витрати ріжучого інструменту на 1 т оброблюваного металу. Проблемам підвищення зносостійкості інструменту приділяють велику увагу металурги, технологи-машинобудівники, інструментальники і економісти. Підвищення зносостійкості ріжучих інструментів дає можливість збільшити оптимальні швидкості різання, підвищити продуктивність праці. Підвищення зносостійкості штампів робить економічно доцільним зменшення граничних допусків на знос формотворчих поверхонь і тим самим забезпечує підвищення точності штамповок і зменшення припусків на механічну обробку.

Проблемою підвищення зносостійкості гідравлічних машин в нашій країні займаються багато науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, до яких в першу чергу слід віднести Всесоюзний науково-дослідний інститут гідротехніки ім.

Тому проблема підвищення зносостійкості деталей машин має найважливіше державне значення.

Книга присвячена проблемі підвищення зносостійкості шарошечні доліт і алмазного порсдоразрушающего інструменту за рахунок поліпшення мастильних властивостей бурових розчинів. Коротко викладені призначення бурових розчинів, умови роботи породоразрушающего інструменту і основні види їх зносу. Книга містить великий експериментальний матеріал, отриманий авторами в УкрГІПРОНІІпефть. Досліджено вплив бурових розчинів з поліпшеними мастильними властивостями па довговічність опорного вузла шарошечні доліт і на зносостійкість матеріалу матриці і одиничних алмазів алмазного бурового інструменту. Велику увагу приділено питанням методики визначення мастильних властивостей розчинів, розробці та підбору ефективних мастильних добавок. Узагальнено результати широкого промислового впровадження бурових розчинів з поліпшеними мастильними властивостями, наведена економічна ефективність їх застосування.

книга присвячена проблеми підвищення зносостійкості шарошечні бурових доліт і алмазного породоразрушающего інструменту за рахунок поліпшення мастильних властивостей промивної рідини. Описано розроблені авторами нові ефективні мастильні добавки, які значно підвищують зносостійкість долотний сталей і матеріалу матриць алмазного бурового інструменту. Вперше наведено дослідження щодо впливу бурових розчинів на зносостійкість різних матеріалів, що застосовуються для виготовлення породоразрушающего інструменту. Розглянуто питання зношування одиничних алмазів в середовищі бурового розчину. Узагальнено результати широкого впровадження бурових розчинів з мастильними добавками. Наведено економічну ефективність використання бурових розчинів з поліпшеними мастильними властивостями. Книга призначена для інженерно-технічних і наукових працівників бурових підприємств нафтової і газової промисловості.

В останні роки проблема підвищення зносостійкості деталей машин, зокрема підшипників, все більше пов'язується з економікою, що розвивається теорією зовнішнього тертя, розробкою теоретичних основ зношування, стандартизацією методів випробувань на зносостійкість, створенням аналітичних методів розрахунку.

Незважаючи на важливість проблеми підвищення зносостійкості гум і великий інтерес до неї з боку багатьох дослідників, до теперішнього часу не створена загальна теорія зносу гум.

В даний час роботи по проблемі підвищення зносостійкості і довговічності машин, зосереджені раніше в небагатьох центрах, проводяться в багатьох містах СРСР. Це відноситься особливо до робіт, пов'язаних з конкретними машинами і їх деталями.

Узагальнення наукових даних і практичного досвіду, що стосуються проблеми підвищення зносостійкості матеріалів і машин, наведено в ряді монографій, виданих в післявоєнний період.

В період розгорнутого будівництва комунізму, коли в широких масштабах механізуються і автоматизуються процеси праці, проблема підвищення зносостійкості рухливих деталей і вузлів машин, збільшення їх довговічності набуває особливо важливого значення.

Ці та багато інших робіт, опубліковані в нашій країні і за кордоном, охоплюють широке коло проблем підвищення зносостійкості гідромашин. Однак систематичний виклад питань, пов'язаних із зносом лопатевих насосів і реактивних гідротурбін, відсутня.

З огляду на важливість підготовки фахівців з триботехнике, Державний комітет СРСР по науці і техніці рекомендував Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР разом із зацікавленими міністерствами і відомствами забезпечити на спеціальних факультетах підготовку кадрів (з числа осіб, які мають відповідну вищу освіту та стаж практичної роботи) з проблем підвищення зносостійкості машин і обладнання; організувати в системі підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в різних галузях промисловості, читання лекцій з проблем зносостійкості машин і устаткування для відповідних служб підприємств.

Іншим ефективним застосуванням модифицирующей іонно-промені-вої обробки (ІЛО) металовиробів є підвищення експлуатаційних властивостей ріжучих інструментів. Особливу увагу викликає проблема підвищення зносостійкості твердосплавних ріжучих інструментів. Це пов'язано з цілим комплексом причин, з яких можна виділити те, що на частку цих інструментів доводиться 2/3 всього обсягу металообробки. Тверді сплави досить термостійкі матеріали, що дозволяє отримувати більш стабільні результати при модифицирующей ІЛО.

Для більшості машин тривалість їх роботи обмежена гранично допустимим зносом тертьових деталей. У зв'язку з цим велике народногосподарське значення має проблема підвищення зносостійкості машин як окремий випадок більш загальних проблем - підвищення надійності і довговічності машин і підвищення якості промислових виробів. Знання, необхідні для боротьби з зношуванням машин, до порівняно недавнього часу виводилися з практичного досвіду, накопиченого при конструюванні і виготовленні машин, і, за малими винятками, були позбавлені глибоких узагальнень.

Показники безвідмовності з'єднань і завдання досліджень. Наведено порівняльну характеристику гум на основі різних каучуків. Виконано аналіз методів оцінки експлуатаційних властивостей гум. Розглянуто проблеми підвищення зносостійкості, теплостійкості і морозостійкості, сорбційно - дифузійних властивостей каучуку і гуми, стійкості до старіння під дією зовнішніх умов.