А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - навколишнє середовище

Проблеми навколишнього середовища, що загострилися в сучасному світі, не могли залишитися непоміченими міжурядовими організаціями регіонального характеру. Ці організації, які включилися в міжнародне природоохранительное співробітництво, внесли певний внесок у розробку заходів збереження сприятливих природних умов і забезпечення раціонального використання природних ресурсів, включаючи заходи правового характеру. У числі таких організацій можуть бути названі, зокрема: Європейський Союз, Рада Європи, Організація економічного співробітництва і розвитку, Азіатсько-Африканський юридичний консультативний комітет.

Проблема навколишнього середовища визначена XXV з'їздом КПРС як одна з актуальних проблем нашого часу, так як від її рішення залежить здоров'я не тільки живе населення, а й майбутніх поколінь. Гігієнічні аспекти цієї проблеми направлені на створення оптимальних умов життя населення, на пошук додаткових коштів попередження хвороб, в тому числі кишкових інфекційних захворювань, що передаються водним шляхом. У зв'язку з цим рання і швидка індикація бактеріального забруднення води набуває особливого значення.

Проблеми навколишнього середовища і використання природних ресурсів складаються з комплексу державних, міжнародних і громадських заходів, реалізація яких знаходиться в прямій залежності від соціально-економічного ладу ра лич-них держав і їх технічних можливостей.

Проблема навколишнього середовища визначена XXV з'їздом КПРС як одна з актуальних проблем нашого часу, так як від її рішення залежить здоров'я не тільки живе населення, а й майбутніх поколінь. Гігієнічні аспекти цієї проблеми направлені на створення оптимальних умов життя населення, на пошук додаткових коштів попередження хвороб, в тому числі кишкових інфекційних захворювань, що передаються водним шляхом. У зв'язку з цим рання і швидка індикація бактеріального забруднення води набуває особливого значення.

Проблеми навколишнього середовища і використання природних ресурсів складаються з комплексу державних, міжнародних і громадських заходів, реалізація яких знаходиться в прямій залежності від соціально-економічного ладу різних держав і їх технічних можливостей.

Проблеми навколишнього середовища тягнуть за собою певні економічні наслідки як в разі негативних проявів середовища, так і тоді, коли приймаються заходи щодо їх усунення та попередження, а також тоді, коли навколишнє середовище формується планомірно і свідомо відповідно до вимог стандарту і якості, що відповідає потребам і потребам людського суспільства. З цього можна зробити висновок, що навколишнє середовище реалізується як економічна система особливого характеру, яка є невід'ємною частиною економічної системи національного багатства, або народного господарства. Аналіз показує необхідність пропорційного планомірного формування навколишнього середовища, що гарантує потрібний характер впливу навколишнього середовища на процес розвитку суспільства, його окремих членів. Саме в зв'язку з цим зможуть максимально проявитися переваги соціалістичного суспільного ладу.

Проблема навколишнього середовища включає питання не тільки чисто наукового плану, а й економічного, політичного, правового, соціального, естетичного. Терміни охорона навколишнього середовища, охорона природи, захист навколишнього середовища стали на сьогодні підкреслювалося в цьому розділі, суспільства, що населяють нашу планету, сьогодні стали набагато більш взаємозалежними, ніж будь-коли раніше. Виродження навколишнього середовища загрожує всім мандрівникам, які перебувають на борту космічного корабля Земля, незалежно від того, в якій точці корабля вони знаходяться.

Розглядаючи проблеми навколишнього середовища, П.Г. Оддак відзначав ще в 1973 р, що природа вже не може без участі людського суспільства самостійно підтримувати нормальні умови життя на Землі. В зв'язку з цим його дослідження зазначеної залежності показало, що природні процеси і господарська діяльність людини перестають розвиватися як відокремлені системи, вони змикаються, переростаючи в якусь єдину метасістему виробництво - навколишнє середовище. Відповідно до цього проблема управління суспільним виробництвом починає переростати в гигантски складну наукову проблему управління біоекономіческой системою.

Серед проблем навколишнього середовища особливе місце займає проблема охорони атмосфери.

Вивчення проблеми навколишнього середовища в Чехословаччині за останні десять років досягло значних успіхів. При цьому можна особливо відзначити активність чехословацької делегації на засіданнях Ради економічної взаємодопомоги та його органів, в Європейській економічній комісії, в ЮНЕСКО, у Всесвітній організації з охорони здоров'я, в Організації Об'єднаних Націй в рамках Економічної і соціальної ради та на Генеральній Асамблеї.

серйозність проблеми довкілля визнається сьогодні повсюдно.

Спектр проблем навколишнього середовища дуже широкий. Наприклад, забруднення вод - це проблеми населених пунктів, але одночасно це і територіальні проблеми, а серед них можуть зустрітися і глобальні, наприклад мають відношення до морів. Тому не дивно, що пропонуються найрізноманітніші способи їх класифікації. Послідовне розширення знань про проблеми навколишнього середовища і закономірності, яким вони підкоряються, дозволить поступово виключити менш придатні і менш зручні способи класифікації.

Усвідомлення проблем навколишнього середовища, що передбачає пробудити у кожного користувача свідоме ставлення і інтерес до глобальних проблем навколишнього середовища.

Сам зміст проблем навколишнього середовища зумовлює єдино можливий організаційний шлях їх вирішення, що полягає в розробці і реалізації комплексних програм.

При аналізі проблем навколишнього середовища в першу чергу слід враховувати умови життя людини, розглядаючи систему людина - - виробництво - стан навколишнього середовища як єдину. Таким чином, як з технічних, так і з економічних міркувань необхідно переходити на такі технологічні процеси, які б в максимально можливій мірі виключили освіту стічних вод, газових викидів та твердих відходів.

Підгрунтя багатьох проблем навколишнього середовища полягає в особливостях нашого мислення, такий, наприклад, як маніакальне прагнення до абсолютної чистоти. Таке враження, що чим більше бездоганно зелені наші газони, тим брудніше наші річки, куди змиваються пестициди і поживні добрива з цих газонів. Чим чистіше наші будинки, тим більше навколишнє середовище забруднене тими хімікатами, за допомогою яких ми робимо свої житла блискучими, стерильними і ароматними.

Іншою стороною проблем навколишнього середовища в ЧССР є проблемні області.

Інша група проблем навколишнього середовища пов'язана з збільшенням небезпеки, спричиненої присутністю самого робота.

Основна суть проблеми навколишнього середовища виражається в тому, що людство завдяки своїй трудовій діяльності перетворилося в таку потужну природопреобразующей силу, що дія цієї сили стало проявлятися багато швидше, ніж хід природної еволюції біосфери.

Хімічні аспекти проблеми навколишнього середовища складають самостійний і важливий розділ сучасної хімії, названий: хімічної екологією. Хімічна екологія включає питання, пов'язані з хімічними процесами, що протікають в системі людина і біосфера, з хімічним забрудненням біосфери і його впливом на екологічні рівноваги, з характеристикою основних хімічних забруднювачів і способів визначення степені1 забруднення, з хімічними методами боротьби з забрудненням.

Інформація з проблем навколишнього середовища вводиться в основні навчальні курси з урахуванням специфіки кожного предмета. Це можливо реалізувати в курсі лекцій, на семінарських, лабораторних заняттях, після закінчення викладу теми (розділу), в кінці вивчення всього теоретичного курсу. При цьому екологічному змістом має бути чітко визначено місце в кожному розділі. Слід також здійснювати взаємозв'язок екологічних, природоохоронних та виховних аспектів досліджуваного матеріалу, ретельно продумувати методику викладу матеріалу.

З урахуванням комплексності проблем навколишнього середовища ці кошти мають специфіку в технічній, економічній, освітній, правової та інших сферах.

У літературі з проблем навколишнього середовища і законодавчої літературі певний стан середовища описується виразами здоров'я або цілісність, але значення цих термінів неясно. Шеффер і ін. (1988) визначають екологічне здоров'я за аналогією з людським, як відсутність хвороби.

Касаліцкій працює над проблемою навколишнього середовища багато років. Радянські фахівці знайомі з його статтями, виступами на міжнародних нарадах, брошурами. Сьогодні ми можемо познайомитися з його книгою Матеріальні основи навколишнього середовища, і хоча минуло три роки з дня її написання, актуальність проблеми та злободенність висловлювань не втратили своєї гостроти. Це свідчить про глибину опрацювання матеріалу і про прогнозний характер самої роботи.

Основні категорії забруднюючих речовин. Дослідники, що займаються проблемами навколишнього середовища, зазвичай оцінюють вплив забруднюючих речовин і реакції на них організму на основі індивідуального підходу до кожного інвентаризацію викидів забруднюючих речовин.

Посібник дуже конкретно розглядає проблеми навколишнього середовища, відзначаючи, що жителі всіх головних міст Замбії стикаються з погрозами зростаючого збитку, що завдається навколишньому середовищу. Зокрема, Замбійський конгрес профспілок (ZCTU) визначив в гірничо-видобувній промисловості небезпеки, пов'язані з навколишнім середовищем, які полягають в відкритому видобутку, забрудненні води і повітря. Ці небезпеки виникають в результаті низького рівня застосовуваних технологій і методів.

Тут основною причиною, що створює проблеми навколишнього середовища, є висока концентрація важкої промисловості, глибоких шахт, металургії, хімії, машинобудування, енергетики. Взаємини між промисловістю, середовищем, населенням і загальнодержавними інтересами в цій області дуже складні.

Необхідність нового підходу до проблеми навколишнього середовища зараз повністю усвідомлена, усвідомлений і її глобальний характер.

На конференції ООН з проблеми навколишнього середовища повідомлялося, що в США, Англії, Франції, Італії, Японії та інших розвинених капіталістичних країнах відходи від промисловості і транспорту, що забруднюють атмосферу, провокують численні захворювання серед населення.

Необхідність нового підходу до проблеми навколишнього середовища зараз повністю усвідомлена, усвідомлений і її глобальний характер.

переваги соціалістичного підходу до проблем навколишнього середовища яскраво виявилися, зокрема, в тому, що ще в 1919 р в програмі, прийнятій на УШ з'їзді комуністичної партії, в якості однієї з найважливіших завдань в галузі охорони здоров'я була вказана санітарна охорона повітря, води і ґрунту.

Серед конференцій ООН з проблем навколишнього середовища особливе місце займає 3-тя конференція ООН з морського права. Стрімкий розвиток науки і техніки значно розширило можливості використання морських ресурсів. Це обумовлює постійне зростання впливу людини на світовий океан, яке в значній мірі посилюється нерідко безконтрольними, хижацького розграбування його багатств. У грудні 1982 р в Монтео-Бей (Ямайка) відбулося підписання заключного акту конференції, а конвенція з морського права була відкрита для підписання державами.

Хоча серед фахівців з проблем навколишнього середовища було більш прийнято оцінювати впливу індивідуально, а не намагатися ранжувати їх за пріоритетами, були створені різні підходи до пріоритетності: нижче ми обговоримо ранжування екологічних проблем, яке при цьому вийшло.

Перший Всесвітній Саміт з проблем навколишнього середовища і розвитку, що пройшов в 1992 році в Ріо-де - Жанейро, позначив глобальне потепління як найбільш небезпечне джерело екологічного впливу на планету. Особливо підкреслювалося, що глобальне потепління загрожує самому існуванню людства.

структура водневого господарства, при якій транспортування та акумулювання енергії здійснюються у вигляді водню, а не електроенергії. /- Ядерна установка для виробництва водню. 2-передача водню по підземному трубопроводу. 3 - підземне зберігання газоподібного водню. 4 - зберігання водню при кріогенної температурі. 5 - паливо для місцевих електростанцій. 6 - паливо для промислових підприємств, відновний газ. 7 - сировина для виробництва хімічних речовин н рідких топлчв. 8 - паливо комунально-побутового призначення. 9 - паливо для транспортних засобів. Існують, крім того, проблеми навколишнього середовища, пов'язані з свавілля ством синтетичних вуглеводнів, і до них потрібно ставитися з повною серйозністю, приступаючи до реалізації великих програм.

Використання системного аналізу при вирішенні проблеми навколишнього середовища від забруднення виробничими викидами промисловості СК дозволяє побачити і оцінити всю структурну складність цієї проблеми і одночасно визначити оптимальні шляхи її вирішення, щоб забезпечити найкращі умови для ресурсозбереження.

Якими б приватними не здавалися деякі проблеми навколишнього середовища, їх рішення в кінцевому рахунку залежить від об'єднаних зусиль багатьох країн. Незалежно від того, наскільки приватними можуть здатися деякі проблеми навколишнього середовища. Хоча деякі проблеми навколишнього середовища і здаються приватними.

Якими б приватними не здавалися деякі проблеми навколишнього середовища, їх рішення в кінцевому рахунку залежить від об'єднаних зусиль багатьох країн.

І оскільки це так, то проблему психосоціальної навколишнього середовища на виробництві, важливу саму по собі, вінчає великий знак питання. Результати цього проявляються в заворушеннях на виробництві та в збільшенні стресових захворювань, але до тих пір, поки ми не зуміємо більш ефективно розпізнавати, вимірювати і безперервно стежити за причинами, боротьба з ними залишиться поза сферою діяльності вченого, а в області примх політика - будь то любитель або професіонал.

Відсутність в ЄС єдиних підходів до проблем навколишнього середовища робить теперішню ситуацію для країн-членів Співтовариства кілька скрутної. Незаперечно, однак, що численні директиви і місцеве законодавство з даного питання мали наслідком більш пильну увагу до середовища нашого проживання. Було встановлено, що будь-які дії повинні здійснюватися лише після ретельних вимірів і аналізу. Однак початкова готовність до виконання норм і встановлень часто наштовхується на відсутність офіційних методик, ясних директив і недолік знань про специфіку аналізу природних об'єктів.

Клініка також має намір повернутися обличчям до проблем навколишнього середовища, а саме до питань шкідливого впливу шуму та зростаючого забруднення, а також негативного впливу свинцю, що міститься в навколишньому середовищі, на дітей. Надалі в клініці планується також навчання персоналу і общинних груп надання первинної медико-санітарної допомоги. Передбачається також створення реєстру найбільш поширених професійних захворювань. Залучення деякого числа фахівців клініки в справу гігієни праці та гігієни навколишнього середовища має на меті створення в майбутньому академічного ядра, в результаті чого нинішній недолік в кадрах висококваліфікованих фахівців буде подолано.

Територіальне планування охоплює в першу чергу ті проблеми навколишнього середовища, які виникають у зв'язку з освоєнням земельних ділянок, через брак водних ресурсів, чому також сприяють недостатнє врахування вимог щодо захисту навколишнього середовища і нераціональне використання природних умов.

Наочним прикладом відмінностей в ідеологічному підході до проблем навколишнього середовища є дискусії, що ведуться в різній формі на міжнародних конференціях і симпозіумах, присвячених питанням навколишнього середовища, і особливо в різних органах ООН, де це виражається у формі прямої конфронтації країн з різним рівнем економічного розвитку і різним суспільним ладом.

Зростаючий обсяг літератури щодо застосування ІК-спектроскопії до проблем навколишнього середовища підтверджує цю думку.

У країнах, розташованих на півдні Європи, проблеми навколишнього середовища виникають через швидко прогресуючої урбанізації. Вони набувають тут форми, дещо відмінні від тих, з якими довелося зіткнутися країнам Центральної, Західної і Північної Європи, розвиненим в промисловому відношенні.

У Радянському Союзі є сприятливі умови для вирішення проблем навколишнього середовища. Тут створені принципово нові соціальні передумови для проведення єдиної, всебічно координованої національної політики використання природних ресурсів, збереження та подальшого поліпшення навколишнього середовища.

Якими б приватними не здавалися на перший погляд деякі проблеми навколишнього середовища, їх рішення в кінцевому рахунку залежить від об'єднаних зусиль багатьох країн.