А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - народонаселення

Проблеми народонаселення викликають зараз особливо великий інтерес насамперед у соціально-економічному аспекті.

Проблеми народонаселення тісно пов'язані з проблемами здоров'я і хвороби. Скільки народжується дітей, яку частку із них виживає, яка середня тривалість життя, які найбільш поширені причини смерті - все це пов'язано зі станом здоров'я.

Вивчення проблем народонаселення називається демографією.

Гострота проблеми народонаселення в Росії посилюється тим, що в період після 1990 року в країні різко впали середньорічні темпи приросту населення: ще в 1986 - 1990 рр. середньорічні темпи приросту населення становили 6 1%, але вже в 1991 р - всього 1 + 1%, а з 1992 р почалося абсолютне скорочення чисельності населення.

Яким чином пов'язані проблеми народонаселення і екології.

У 20 - 30 - ті рр. розгортаються великомасштабні дослідження по проблем народонаселення.

Необхідно переглянути сформовані погляди на розвиток продуктивних сил і виробничих відносин, на проблему народонаселення, відмовитися від програм нарощування виробництва і необмеженого використання ресурсів.

За результатами досліджень, проведених Управлінням статистики населення Держкомстату СРСР і Центром з вивчення проблем народонаселення при МГУ, загальні прямі людські втрати країни за всі роки Вітчизняної війни оцінюються в 27 млн. чол.

Необхідно переглянути сформовані погляди на розвиток виробляй тільних сил і виробничих відносин, на проблему народонаселення, відмовитися від програм нарощування виробництва і необмеженого використання ресурсів.

Тож не дивно, що економісти, фахівці з динаміки зростання міст, географи, що займаються проблемами народонаселення, екологи і представники багатьох інших наукових спеціальностей застосовують в своїх дослідженнях ідеї, викладені в прекрасній книзі При-гожіна і Стенгерс.

Обрані наступні області дослідження, спрямовані на задоволення потреб країн, що розвиваються: виробництво харчових білків, проблеми народонаселення, водопостачання, опріснення морської води, виведення культур, здатних виростати на засолених грунтах.

Фахівці з НДЦ Міністерства соціального захисту, Інституту соціологічних досліджень РАН, НДІ ЦСУ Росії, Держкомстату Росії, Центру по вивченню проблем народонаселення МГУ вважають, що найбільш важливим для збереження здоров'я населення є захист навколишнього середовища.

Відповідно до вказівок XXV з'їзду партії Центральний Комітет приділяв серйозну увагу розробці та здійсненню ефективної демографічної політики, що загострився за останні час проблем народонаселення.

Відповідно до вказівок XXV з'їзду партії Центральний Комітет приділяв серйозну увагу розробці та здійсненню ефективної демографічної політики, що загострився останнім часом проблем народонаселення.

Подібний розвиток подій аж ніяк не обов'язково, якщо будуть враховані екологічні закономірності та обмеження, якщо людство вкладе значні сили і засоби в сферу оптимізації свого відтворення. Проблема народонаселення потенційно цілком можна вирішити. Уже сьогодні демографічні процеси в світі мають суттєво різну регіональну специфіку, аж до їх протилежної спрямованості.

На тимчасовій осі десятирічного періоду, як зазначає директор Інституту соціально-політичних проблем народонаселення РАН Н. М. Рімашевський, доцільно виділити три якісно різних етапи і накласти матрицю соціальних реформ на траєкторію економічної динаміки.

На Землі живе Людина. До 2005 р на планеті очікується 7 млрд людей, і проблема народонаселення встає як одна з глобальних земних проблем.

У цій ролі вони успішно конкурують з куди більш реальними радіаційним і хімічним забрудненням та емісією парникових газів - не кажучи вже про досить гострих, але чомусь непопулярних у зелених проблеми народонаселення, гіперексплуатаціі біоресурсів або інтродукції чужорідних видів. Справедливості заради слід, втім, відзначити, що не всі екологічні НУО однаково стурбовані загрозою ГМО. І чим ефективніше і успішніше та чи інша група в власне природоохоронної діяльності, тим менше уваги вона приділяє цій проблемі.

Навесні 1968 року має бути проведено симпозіум на тему Картини майбутнього, планований проф. Уоддінгтона, президентом Міжнародного союзу біологічних наук, і який організовується цим союзом. Він буде присвячений біологічному майбутньому, і на ньому будуть обговорюватися проблеми народонаселення, продовольства, охорони здоров'я, урбанізації, освіти та ін. Можна сподіватися, що цей симпозіум призведе до створення постійного дозорного установи в галузі біологічних наук.

Розглядаються нові теми: аналіз експорту та імпорту з точки зору попиту і пропозиції (рис. 37 - 337 - 4 і 37 - 5); політика державного просування експорту; відновлення режиму найбільшого сприяння для Китаю і перегбвори з Японією. По-іншому обговорюється проблема керованого плавання валют; торговий дефіцит США. Наведено нову таблиця розподілу світового доходу (табл. 39 - 1); перероблено і розширено обговорення проблем народонаселення; по-новому розглядаються проблеми, пов'язані з іноземною допомогою; переосмислена проблема боргової кризи. Розглянуто процес переходу Росії до капіталізму.

Тепер це втручання набуває величезні, планетарні масштаби і викликає досить помітні зміни в біосфері, в тому числі в системі взаємозв'язку природи і суспільства. У стародавні і навіть середні століття населення Землі було порівняно невеликим. До 1650 року на земній кулі налічувалося близько 500 млн. Чоловік, в наш час воно досягло 4 млрд. Чоловік. Уже ця кількісна сторона проблеми народонаселення породжує істотні зміни у взаємодії людства з біосферою. Однак розвиток людського суспільства характеризується не тільки його кількісним зростанням. Основне в розвитку суспільства - зростання продуктивних сил, зміна технології виробництва. З вдосконаленням засобів виробництва збільшується ймовірність наслідки людської діяльності. В літературі наводяться дані, згідно з якими сьогодні впливу 4 млрд. Людей за своїми масштабами рівні впливу 30 - 40 млрд. Людей кам'яного віку, хоча витрата їжі на одну людину залишився приблизно тим самим.

Тепер це втручання набуває величезні, планетарні масштаби і викликає досить помітні зміни в біосфері, в тому числі в системі взаємозв'язку природи і суспільства. У стародавні і-навіть середні століття населення Землі було порівняно невеликим. До 1650 року на земній кулі налічувалося близько 500 млн. Чоловік, в наш час воно досягло 4 млрд. Чоловік. Уже ця кількісна сторона проблеми народонаселення породжує істотні зміни у взаємодії людства з біосферою. Однак розвиток людського суспільства характеризується не тільки його кількісним зростанням. Основне в розвитку суспільства - зростання продуктивних сил, зміна технології виробництва. З вдосконаленням засобів виробництва збільшується ймовірність наслідки людської діяльності. В літературі наводяться дані, згідно з якими сьогодні впливу 4 млрд. Людей за своїми масштабами рівні впливу 30 - 40 млрд. Людей кам'яного віку, хоча витрата їжі на одну людину залишився приблизно тим самим.

Він більш рішуче, ніж класична буржуазна політична економія, підкреслив, що прибуток і рента є відрахування із продукту праці робітника. Неспроможними також є погляди Сісмонді на проблему народонаселення в капіталістичних.

Фонд сприяє також розвитку освіти всіх ступенів з акцентом на релігійне виховання, вивчення права, поширення грамотності і на розвиток дитини. Основна діяльність Фонду проводиться в штаті Техас, а також в країнах колишнього СРСР, в Африці, Мексиці та Центральній Америці. Фонд сприяє протестантської церкви і програмами поліпшень життя. Частина коштів виділяється на програми міжнародної допомоги нужденним, на допомогу іммігрантам, на підтримку організаціям борців за мир, па вивчення проблем народонаселення, на мистецтво, на дослідження в області медицини і па захист навколишнього середовища.

До початку 80 - х рр. стало ясно, що міграція населення в її безповоротній вигляді і його міграційна рухливість взагалі - не синоніми, а різні стадії міграційного процесу. Цей процес включає три фази: формування мобільності, власне переміщення і приживлюваність новоселів на новому місці проживання. Виникла необхідність в принциповому методологічному і термінологічному уточнення, яке і було зроблено Т.И.Заславской і ЛЛ. В одних випадках він розглядається як синонім слова переміщення (переселення), в інших - як загальне поняття для позначення потенційної і реальної міграції, по-третє - як потенційна готовність населення до зміни свого територіального статусу. Тут же, резюмуючи внесок співробітників Центру з вивчення проблем народонаселення в розвиток міграційних досліджень, зазначимо таке.