А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проба - підземна вода

Проби підземних вод для дослідження відбиралися з спеціально пробурених спостережних свердловин, орієнтованих на прісноводні водоносні горизонти господарсько-питного призначення, а також з джерел, колодязів та каптажів, що представляють природні виходи різних водоносних горизонтів.

Проби підземних вод відбирають так, щоб вони приблизно рівномірно розподілялися на досліджуваної площі і щоб води, що контактують з нафтовими або газовими покладами і віддалені від них, були представлені приблизно рівним і по можливості великим числом проб. Вибір найменшого числа проб, яке досить характеризувало б досліджуваний район, можна зробити строго за законами математичної статистики. З практики відомо, що в більшості випадків для цього достатньо 60 - 100 проб, подальше збільшення їх числа істотно не змінює висновків.

При хімічному аналізі проб підземних вод зазвичай мова йде про виявлення слідів речовин, що висуває особливі вимоги до аналітичної роботи. У той же час слід зазначити, що в кожному конкретному випадку необхідно враховувати особливості складу проби води і їх вплив на аналіз кожного з компонентів.

Гідрогеохімічні і радиохимические дослідження - відбір проб підземних вод і фільтрату відходів з свердловин, визначення їх складу, змістів компонентів відходів. Відбір проб здійснюється з використанням спеціальних пробовідбірників і обладнання, дозволяють отримати представницькі дані.

На стадіях пошуків, попередньої і детальної розвідок проби підземних вод для вивчення їх якості відбирають з розвідувальних та експлуатаційних свердловин при проведенні відкачок, спостереженнях за режимом підземних вод наміченого до використання і суміжних з ним водоносних горизонтів.

Стандарт ІСО 5667 - 11 встановлює методику відбору проб підземних вод з метою визначення їх придатності для пиття і виявлення можливого забруднення промисловими відходами. Детально встановлені вимоги до вибору місця відбору проб і облаштування свердловин.

При пошуковому і розвідувального буріння з свердловини витягають керни порід, проби підземних вод і газів для їх дослідження. Це допомагає подальшої розвідки родовища. Застосовують спеціальні колонкові снаряди, що дозволяють відбирати керни в тих чи інших інтервалах розрізу.

Криві відновлення тиску на гирлі самовиливних свердловин після їх закриття ( по Ю. П. Гаттенбергера. Гідрогеологічне випробування полягає у визначенні статичного рівня, дебіту, продуктивності водоносного горизонту і в відборі проб підземних вод і розсолів для хімічних аналізів. Випробування водоносних горизонтів проводиться з метою оцінки запасів підземних вод і розсолів, для проектування їх експлуатації, а також для отримання гідрогеологічних показників, необхідних для вирішення Нафтогаз-пошукових і переізоляція-Мислова завдань.

свердловини розкривають використовувані для захоронення відходів III та IV проникну зони і розміщені вище горизонти, включаючи неглубокозалегающіе горизонти прісних вод. У свердловинах здійснюються гідродинамічні і геофізичні вимірювання, відбір проб підземних вод на різні види аналізу.

В даний час найбільш рельєфно забруднення підземних вод проявляється в Західно-Сибірському регіоні. Про це свідчить аналіз проб підземних вод видобувних свердловин, виконаний колишньої Тюменської комплексної геологічною експедицією ЗапСібНІГНІІ, обласною санепідстанцією та іншими організаціями. При цьому найбільш характерними забруднюючими компонентами є нафта і нафтопродукти. Досить несприятливо також високий вміст в артезіанських водах заліза (вище ГДК) - до 27 мг /д, особливо в районах виробничої діяльності підприємств широтного Пріобья Західного Сибіру.

В даний час найбільш рельєфно забруднення підземних вод проявляється в Західно-Сибірському регіоні. Про це свідчить аналіз проб підземних вод видобувних свердловин, виконаний колишньої Тюменської комплексної геологічної експедицією ЗапСібНІГНІІ, обласною санепідстанцією та іншими організаціями. При цьому найбільш характерними забруднюючими компонентами є нафта і нафтопродукти. Досить несприятливо також високий вміст в артезіанських водах заліза (вище ГДК) - до 27 мг /л, особливо в районах виробничої діяльності підприємств широтного Пріобья Західного Сибіру.

Дальність розповсюдження мікроорганізмів в середньозернистих пісках на ділянці штучного поповнення підземних вод при швидкості руху води 2 - 3 м /сут. С - кількість бактерій в підземних водах. х - відстань від наглядових сква-жіі до інфільтраційного басейну. /- Esh. Coli. 2 - бактерії групи кишкової палички (Citrobacter, Enterobacter. 3 - ентерокок. 4 - бактерії сімейства Pseudomo-nadacea. Водоносний горизонт тут складається з середньо - і дрібнозернистих пісків. Між інфільтраційних басейном, в який подається озерна вода, і лінією водозабірних свердловин-розташовані 13 спостережних свердловин, з яких були відібрані проби підземних вод через 2 міс.

На зразках грунту непорушеного складу відразу після їх вилучення з шурфу або свердловини відзначають верх. після парафінування зразка з обмоткою шарами марлі для збереження природної вологості і заповнення етикетки, що містить необхідні відомості про даному зразку, його відправляють для дослідження в лабораторію. Проби підземної води відбирають в пляшки, які щільно закривають і відправляють в лабораторію для виявлення вмісту розчинених речовин, що викликають корозію металів і руйнування цементних розчинів і бетону.

до теперішнього часу організована режимна мережа спостережень за станом прісних вод в водозабірних горизонтах на Пронькінском, Султангулово-Заглядінском, тарханской родовищах. У 1997 р режимним свердловинах відібрано 59 проб і виконано 622 аналізу. Крім того, проводився відбір проб підземних вод по водозабору щоквартально. У 1997 р було відібрано 163 проби і проведено 2497 аналізів.

Для аналізу ізотопних відносин водню і кисню в природних водах[2]відбирають пробу води об'ємом 50 мл. Ємністю для відбору проб можуть служити аптекарські пляшечки з пластмасовою кришкою, що загвинчується і поліетиленовою прокладкою. Відібрану пробу з мінімальним бульбашкою повітря щільно закривають для виключення можливості випаровування або обміну її з вологою атмосфери в процесі зберігання або транспортування. Для відбору проб підземних вод із несамоіз-Ліван свердловин використовують глибинні насоси та пробовідбірники будь-яких конструкцій.

Вивчення процесів формування хімічного складу вод повинно грунтуватися на законах фізико-хімії, обліку концентрації водневих іонів (рН) і окислювально-відновного потенціалу, обчисленні іонної сили розчину і активності іонів, визначенні всіх розчинених у водах газів, з розрахунком парціального тиску кожного газу в розчині . Сучасні вимоги до аналізів води надзвичайно зросли, і гідрогеолог вже не може обмежитися простими якісними визначеннями або не цілком точним крапельним аналізом. В даний час в гідрогеологічних дослідженнях обов'язково беруть участь фахівці-хіміки. Які визначення необхідно зробити в пробі підземної води, щоб з'ясувати природу освіти досліджуваної води і дати їй практичну оцінку. Це питання завжди стоїть перед гідрогеологом.

Основні найбільш інформативні методи нефтеразведки - геологічні, геофізичні та геохімічні. Геологічний метод полягає у вивченні структури і характеру залягання гірських порід в місцях виходу їх на поверхню або за допомогою шурфів і свердловин. Геофізичні методи базуються на вимірюванні точнейшими високочутливими приладами таких явищ і фізичних параметрів, як гравіметричні і магнітні аномалії, електропровідність гірських порід, особливості відображення сейсмічних коливань, що виникають при штучних вибухах в неглибоких свердловинах. Застосовуються також акустичні і радіометричні методи з використанням нейтронної бомбардування свердловин. За отриманими результатами складають структурні карти, на яких вказується склад і вік гірських порід і особливості рельєфу пластів. Геохімічні методи засновані на газовій зйомці, хімічному і мікробіологічному аналізі проб підземних вод і грунтів.