А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проба - опади

Проби опадів з пісковловлювачів і первинних відстійників відбирають під час їх вивантаження через кожні 5 хв ковшем по 100 - 150 мл. З рівних кількостей індивідуальних проб складають середню пробу, призначену для аналізу.

Проби опадів зазвичай відбирають з поверхні за допомогою скребків або ковшів, однак такі способи не дозволяють уберегти ці спроби від забруднення сторонньої мікробіотою. З дотриманням асептики можна відбирати проби-керни, які потім в лабораторії в стерильних умовах ділять в вертикальному напрямку, що дозволяє простежувати динаміку опадів по горизонталі. Використання міні-підводних човнів дозволяє також відбирати проби, обробляти їх потрібним чином на місці відбору (наприклад, вводити радіоізотопи) і залишати на місці для інкубації з подальшим підйомом на поверхню для аналізів.

Проби опадів на утримання від 11 до 20 компонентів аналізуються в п'яти кущових лабораторіях.
 Відбиралися проби мулових осадів різного терміну зберігання (свіжий, 5 років, 15 років) в липні місяці 1995 року Проводилися аналізи такі як визначення рН рідкого осаду (свіжого) на рН - літрі - мілівольтметра рН - 340 с автоматичним термокомпенсатором, кількісне визначення фенолів, азоту , пятиокиси фосфору; визначення важких металів методом атомної абсорбції на спектрофотометрі.

Концентрація різних солей в моноетаноламіна С при 25 С,% (мас. Аналіз проб опадів показує їх складний склад. Наприклад, дослідження осадів, що утворюються в апаратах цеху сіркоочистки Мубарекском ГПЗ, показало, що в них міститься 080 - 1580% - водорозчинних, 793 - 1924 органічних і 6347 - 8871 -% мінеральних сполук. За рентгенометричних даними у відкладеннях присутні пірит, сидерит, магнетит, гематит, кварц, гетит, сірка, арагонит.

Концентрація різних солей в моноетаноламіна С при 25 С,% (мас. Аналіз проб опадів показує їх складний склад. Наприклад, дослідження осадів, що утворюються в апаратах цеху сіркоочистки Мубарекском ГПЗ, показало, що в них міститься 080 - 1580% - водорозчинних, 793 - 1924 органічних і 6347 - 8871% мінеральних сполук. За рентгенометричних даними у відкладеннях присутні пірит, сидерит, магнетит, гематит, кварц, гетит, сірка, арагонит.

При відборі проб опадів для хімічного аналізу необхідно уникати попадання в пробу сторонніх речовин таких, як пил, добрива, пестициди і т.п. Апаратура з відбору проб повинна розташовуватися на галявині.

Перед розробкою програми відбору проб опадів слід чітко визначити цілі і завдання.

Для проведення аналізів були відібрані проби опадів сульфіду заліза з нафтових свердловин Канзасу і Західного Техасу (США), де відзначена дуже висока швидкість корозії обладнання, а також з конденсаторних трубок дебутанізатора на нафтопереробному заводі, де обладнання виходить з ладу через кожні 1 5 місяця. Крім того, сульфіди були отримані в анаеробних умовах дією вологої атмосфери сірководню на залізні зразки, а також після контакту зразків із середовищем, що містить сульфатвосстанавлівающіе бактерії.

У табл. 18 представлена характеристика проб опадів систем мокрого пиловидалення ливарного корпусу чавуну ЗІЛа. В даному випадку величина г значно змінюється в залежності від вологості осаду і змісту в ньому бентоніту.

Через кожні два години працівники цехової лабораторії відбирають проби опадів солей випарювання після вакуум-фільтра і центрифуги.

Схема розташування пристрою для перемішування мазуту в резервуарі. | Схематичний розріз пристрою для перемішування мазуту в резервуарі. | Система розмиву осаду осесиметричними соплами. Відмітна особливість цього способу - попередня підготовка до проведення очищення, яка полягає у відборі проб опадів, визначенні висоти їх шару; розрахунку необхідної кількості присадки. Перевагою такого способу є те, що мазут, стабілізований присадкою, після розмиву опадів може бути використаний за прямим призначенням за умови розведення його свіжим.

Тому при санітарному обстеженні каналізаційних систем, використовуваних для видалення та знешкодження радіоактивних відходів з метою отримання більш повних даних, відбираються проби і виробляються радіометричні, а при необхідності і радиохимические дослідження не тільки проб води, але також зіскрібків, взятих зі стінок трубопроводів, з ємності або з поверхні наповнювача біофільтрів, проб опадів з відстійників, а також проб ґрунту з полів фільтрації і полів зрошення. Методика відбору зазначених проб ідентична що застосовується при обстеженні водойм, водопровідних пристроїв та територій. Вона викладена нижче у відповідних розділах ластоящей глави.

Залежність логарифма молярної концентрації фосфату. Проби опадів масою приблизно по 50 мг точно зважували і розчиняли в 2 мл 1 М азотної кислоти в мірних колбах ємністю 50 мл при нагріванні на плитці. Потім розчини охолоджували і розбавляли до мітки дистильованою водою.

Ердмана (1961 г.) показали практичну відсутність легких рідких ароматичних вуглеводнів в сучасних опадах. Відбір проб опадів проводився з глибин від 0 3 до 7 м, рахуючи від дна. Біля узбережжя Техасу і Куби зразки мулів відбиралися з мілководних ділянок. Таким чином, було відібрано для дослідження мули, утворилися в різноманітних умовах. Чутливість газоаналізатора становила 2107% вага, але ні в одному зразку вуглеводні С3 - С8 не були виявлені.

Хроматограмма сиесн вуглеводнів (проби газу з морських опадів. Про освіту важких углево 1 Орода в газах щодо більш глибоководних опадів говорять також дані К. Хогтена[333], Які досліджували проби опадів з прилеглих до каліфорнійського узбережжя западин Тихого океану Санта-Каталіпа, Санта-Моніка і Санта-Барбара. В опадах западини Санта-Барбара вміст метану на глибині 3 5 м зросла до 24 1%; одночасно хоча і в незначній концентрації (0002 - 0003%) з'явилися вуглеводні від етану до циклобутану н циклопентана включно.

Вплив дозування хімічних речовин на продуктивність вакуум-фільтрів, концентрацію зважених речовин у фільтраті і вологість кеку. На більших спорудах, особливо там, де практикується спалювання кеку, економічніше проводити фільтрування протягом 16 - 20 год на добу. Якщо до початку проектування можливо отримати проби опадів, то дуже корисно провести лабораторні випробування з визначення ступеня фільтрованості осаду. Спосіб випробування з використанням воронки Бюхнера полягає в тому, що пробу хімічно кондиціонованого осаду виливають в воронку з поміщеним в неї паперовим фільтром і фільтрують під вакуумом. Такий спосіб дає можливість встановити придатність осаду для фільтрування та доцільність застосування тих чи інших хімічних речовин, але він не дозволяє зробити висновки про необхідної потужності установок для вакуум-фільтрування або про функціонування цих установок у виробничих умовах. Інший метод випробувань заснований на використанні фільтрувального листа з площею ефективної поверхні 100 см2 прикріпленого до вакуумному апарату. На поверхню аркуша поміщається матеріал, властивості якого аналогічні властивостям фільтруючого середовища реального фільтра. Після підведення вакууму фільтр в перевернутому вигляді вводиться в досліджуваний осад для імітації освіти кеку, а потім витягується і зневоднюється протягом періоду, соотнесенного зі швидкістю обертання барабана.

Таким чином, пробу зменшують до 5 - 6 г і з неї беруть навішування для аналізу. Ці проби служать також для складання місячних і квартальних проб опадів для повного аналізу.

Внаслідок малої величини об'ємного відношення води до повітря в хмарах і дощі концентрація NH в опадах в значній мірі залежить від рН води хмари і змісту NH3 в повітрі, як зазначалося в розд. Таким чином, аміак не володіє консервативними властивостями для проб опадів на той період, поки проби дощу збираються, ізолюються і захищаються від бактеріального розкладання. Поряд з цим розчинним аміаком органічна речовина в опадах також містить NH3 який може бути виділений окислюючими агентами. Ці концентрації значні в порівнянні з розчинними фракціями. Ймовірно, органічний азот пов'язаний з матеріалом грунту, захоплює вітром, або відбувається з ще не виявлених газових компонент.

За цими ознаками вуглеводні прісноводних опадів швидше за все є залишковими від вуглеводнів вихідного органічного матеріалу. Але все ж їх зміст щодо збільшується в тій пробі опадів, де частка участі діатомових бентосу вище, ніж діатомових планктону. З цієї точки зору в групі прісноводних фацій можливості для накопичення вуглеводнів імовірно тим реальніше, ніж опади більш мілководні.

У зв'язку з цим була поставлена робота по вивченню У В сучасних морських опадів методами ГРХ і XMG з метою отримання уточнених даних по індивідуальному і груповому складу, а також по М - розподілу. Особливу увагу було приділено циклічним з'єднанням, відомості про яких були значно біднішими відомостей про алканах. Дослідженню піддалася фракція УВ спирто-бензольного бітуму дночерпательних проби опадів станції 41-а високопродуктивного району Антарктики, багата циклічними структурами.

Справді, при корозії в середовищі нафтового газу утворюється сульфід залоз. Останній, як відомо[28], У вологому середовищі здатний під дією кисню окислюватися до сульфату заліза, який змивається зі стінок труб конденсатом, розчиняється в його вступній частині та накопичується в понижених місцях газопроводу, сприяючи збільшенню електропровідності середовища та посилення корозії металу. Зазначена схема освіти сульфату заліза в умовах Ішимбайського промислів підтверджується аналізом проб опадів, відібраних зі стін труб газопроводів.

Склад надходять на очисну станцію і очищених стічних вод визначається шляхом аналізу середньодобових або середньо змінну проб, що відбираються не рідше ніж через годину. Суттєве значення має правильний відбір проб. Проби слід відбирати в місцях, де забезпечується хороше перемішування і виключається потрапляння в пробу раніше відклалися опадів.

Повітряно-сухий мул розтирають у ступці, просівають через сито з отворами діаметром 0 5 мм, знову розтирають і просівають через сито з отворами діаметром 025 мм. Перед взяттям навішування для аналізу досліджуваний зразок осаду або мулу (20 - 40 г) ретельно перемішують скляною паличкою, розрівнюють тонким шаром на аркуші глянцевого паперу і ділять двома перпендикулярними рисами на чотири рівні частини. Таким чином, пробу зменшують до 5 - 6 г і з неї беруть навішування для аналізу. З цих проб складають місячні та квартальні проби опадів для повного аналізу.

Поступово за допомогою інгібіторів солеотложенія гостроту цієї проблеми вдалося частково зняти. ЦНІПР НГВУ станом на 1999 рік було проаналізовано проби опадів зі 165 видобувних свердловин. Виявилося, що більше 40% цих опадів представлено сульфідами заліза. В інших НГВУ АГОС Башнефть положення з опадами солей близько до вищезазначеного.

При зборі вірусних частинок з природних проб необхідно застосовувати спеціальні методи їх концентрування. Віруси можна сконцентрувати з водних зразків при неодноразової ад-сорбції /елюціі підкислених проб при пропущенні їх через епоксидні, фібергласові або нітроцелюлозні фільтри. Сорбованих частки потім елюіруют лужними розчинами. Процедуру можна неодноразово повторювати, тисячократно концентруючи вірусні частинки, наприклад з морської води або проб опадів.

Флегма стікала вниз, частково охолоджуючи гарячі пари, що піднімаються по колоні. Утворення осаду спостерігалося візуально. Відібрані з потоків проби опадів аналізували.