А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Причина - поява - напруга

Причини появи напружень мають досить складну природу.

Причиною появи напруги Un є утворення додаткового поверхневого заряду в плівці щільністю дп. Цей заряд обумовлений залишковим зарядом частинок або крапель.

Однією з причин появи напружень в суцільному тілі є нерівномірний нагрів. Зі збільшенням температури елементи тіла розширюються. Таке розширення в суцільному тілі зазвичай не може відбуватися вільно, і внаслідок нагрівання виникають напруги.

Неправильна подача тягне за собою зміну діаметра прутка і є однією з причин появи напружень в шві. Ослаблення цих напруг може привести до появи спочатку тонких поверхневих тріщин, а потім до їх подальшого поширення в шві.

Забороняється при виявленні на проводах ПЛЗ напруги понад 42 В починати роботу до з'ясування причини появи напруги і зниження його до 42 В.

Не допускається при виявленні на проводах ПЛЗ напруги понад 25 В починати роботу до з'ясування причини появи напруги і зниження його до 25 В.

Не допускається при виявленні на проводах ПЛЗ напруги понад 25 В починати роботу до з'ясування причини появи напруги і зниження його до 25 В.

Якщо при наближенні до струмоведучих частини покажчик покаже напругу, то торкатися до неї не слід, необхідно встановити на місце зняті огородження та з'ясувати причину появи напруги.

Причини появи напруги були встановлені.

Зміна лрофіля швидкості по перетину трубопроводу. При неізотермічних режимах перекачування в трубопроводах діє складний комплекс напружень. Причиною появи напружень може бути також нерівномірний розподіл температур по колу трубопроводу.

При висвітленні електронно-діркового перехо-да рбнаружівается фотогальванічний ефект. Він проявляється у виникненні ЕРС або струму в результаті поділу носіїв заряду (генеруються в напівпровіднику під дією внутрішнього фотоефекту) електричним полем, обумовленим неоднорідністю напівпровідника. Виникає при цьому фотоЕДС є причиною появи напруги на фотодиодах і фототранзисторах.