А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Взаємна консультація

Взаємні консультації з найважливіших питань науково-технічної політики на двосторонній основі здійснюються міністерствами, комітетами і радами з науки і техніки країн-учасниць. Двосторонній обмін думками проводиться по найбільш актуальним взаємно цікавлять.

Взаємні консультації, переговори, досягнення згоди і укладення колективних договорів і угод є формами соціального партнерства. Таким чином, соціальне партнерство є системою заходів, які спрямовані на розширення участі працівників і роботодавців в розробці та здійсненні соціальної та економічної політики. Воно проявляється у взаєминах між роботодавцями, державними органами і представниками найманих працівників на основі переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень в регулірооч-ванні трудових та інших соціально-економічних відносин.

Ці інститути на основі взаємних консультацій, переговорів, домовленостей між сторонами можуть приймати ряд спільних документів (колективних договорів, угод, рішень та ін.), які здійснюють функції соціального захисту трудящих. Вони можуть розглядатися як особливий різновид інститутів і іменуватися інститутами соціальної злагоди.

На МВФ були покладені проведення взаємних консультацій в інтересах підтримки стабільно діючої системи купівлі та продажу валют з тим, щоб розрахунки в іноземній валюті могли здійснюватися між країнами під час і без ускладнень.

У цій області особливе значення надається проведенню взаємних консультацій по осн. Результати консультацій служать базою для складання поточних ц перспективних планів научпо-техніч. Консультації сприяють формуванню єдиної науч.

Перспективними напрямками розвитку науково-технічного співробітництва країн РЕВ є взаємні консультації з найважливіших питань науково-технічної політики і координація народногосподарських планів в області науки і техніки.

Органи управління, роботодавці за пропозицією профспілок проводять взаємні консультації з проблем зайнятості. За їх підсумками можуть укладатися угоди про заходи щодо сприяння зайнятості.

Держкомпраці СРСР; обмін досвідом, інформацією, здійснення взаємних консультацій і наукових досліджень з країнами - - членпмі РЕВ.

Сторони зобов'язуються регулювати суперечки, що випливають з цього договору, шляхом взаємних консультацій і переговорів.

Сторони зобов'язуються регулювати суперечки, що випливають з цього договору, шляхом взаємних консультацій і переговорів.

Оскільки конструкція штампа безпосередньо впливає на вартість продукції, що виготовляється на ньому деталі необхідна взаємна консультація виготовлювачів слюдяних деталей і штампів. При конструюванні слюдяних штампів потрібно враховувати обмеження, що накладаються властивостями матеріалу.

Наради представників комуністичних і робочих партій, яке повинно бути добре підготовлено в ході взаємних консультацій між партіями.

Органи виконавчої влади, роботодавці проводять за пропозицією професійних спілок, інших представницьких органів працівників взаємні консультації попроблемам зайнятості населення.

Органи виконавчої влади та роботодавці за пропозицією профспілок, інших уповноважених працівниками представницьких органів проводять взаємні консультації з проблем зайнятості вивільнюваних працівників.

В якості основних шляхів і засобів розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн - членів РЕВ передбачаються: проведення систематичних многостроннего і двосторонніх взаємних консультацій з основних питань економічної і науково-технічної політики; поглиблення багатостороннього та двостороннього співробітництва в області планової діяльності включаючи співробітництво в галузі прогнозування, координації п'ятирічних планів і планів на тривалу перспективу; планомірне розширення міжнародної спеціалізації і кооперування в області виробництва, науки і техніки; планомірне розширення і підвищення ефективності взаємної торгівлі вдосконалення її організаційних форм; розширення безпосередніх зв'язків між міністерствами, відомствами та іншими державними органами, господарськими, науково-дослідними та проектно конструкторськими організаціями; вдосконалення правових основ економічного і науково-технічного співробітництва.

Щоб профспілка міг впливати на рішення компанії при укладанні колдоговорів, підкреслює Ійяд, треба передбачати в них можливість проведення взаємних консультацій та нарад на різних рівнях управління компанією і процедуру врахування думки профспілки.

Статутом СНД передбачається, що в разі виникнення загрози суверенітету, безпеки і територіальної цілісності одного або декількох держав-членів або міжнародному миру і безпеці члени Співдружності здійснюють взаємні консультації для вжиття заходів щодо усунення виниклої загрози, включаючи миротворчі операції і використання збройних сил в порядку здійснення права на індивідуальну або колективну самооборону по ст. 51 Статуту ООН.

Банк міжнародних розрахунків - міжнародна банківсько установа, створена центральними банками ряду країн, переважно європейських, для спільного проведення певних фінансових операцій міжнародного характеру, а також для взаємних консультацій по валютно-фінансових питань.

Між румунським і радянським народами, між нашими країнами розвиваються міцні відносини дружби і союзу, товариського співробітництва в галузі економіки, техніки, науки і культури; розширюються братні зв'язки між Румунською комуністичною партією і Комуністичною партією Радянського Союзу, обмін досвідом в будівництві нового суспільного ладу, взаємні консультації і візити делегацій.

Чи не підіймається в кінці кінців принцип поваги до індивідуальної свободи, порядності і доброти людських відносин до переконання, що вони притаманні більш високій якості досвіду, ніж придушення, примус і насильство. Чи не лежить в основі нашого переваги переконання в тому, що взаємні консультації та узгодження дозволяють виробити кращу якість досвіду, ніж будь-який інший спосіб.

Друга обмежується інституціалізацією п'ятнадцятирічної практики і її закріпленням в юридичних зобов'язаннях. В якості мети називається формування і проведення єдиної зовнішньої політики, що передбачає постійні взаємні консультації між дванадцятьма країнами, облік ними позицій один одного, а також обов'язкові спільні обговорення в питаннях, які зачіпають загальні інтереси, до прийняття рішень на національному рівні. Нарешті 1 листопада 1993 року набули чинності Маастрихтські угоди, що передбачають створення до 2000 року валютно-економічного та військово-політичного союзів 12 європейських держав.

Жоліо з'ясувалося, що він передбачає здійснювати співробітництво з радянськими вченими в формі взаємної консультації та використання нашої сировини, грошових субсидій та матеріальної допомоги для ведення зазначених робіт у Франції за загальним планом з СРСР.

Інший стандарт, Система поширення загальних даних (General Data Dissemination System, GDDS), введений в грудні1997 р, відображає розвиток і поширення великих статистичних матеріалів, економічних і фінансових індикаторів. Введення цього стандарту відбувається поетапно протягом 6 - 7 років і здійснюється в процесі взаємних консультацій з іншими міжнародними і регіональними організаціями, які мають досвід і знання в областях, яких торкається системою.

Високі Договірні Сторони будуть консультувати один з одним по всіх важливих міжнародних питаннях, затра ГІВА інтереси обох країн. У разі якщо одна з сторі з'явиться об'єктом нападу або загрози нападу, Високі Договірні Сторони негайно приступлять до взаємних консультацій з метою усунення такої загрози і прийняття відповідних ефективних заходів для забезпечення миру і безпеку їх країн.

Розділ 5 Комплексної програми, - присвячений співробітництву в галузі науки і техніки, зокрема, передбачає: систематичне проведення взаємних консультацій з основних питань науково-технічної політики, розробку науково-технічних прогнозів на 10 - 15 років, координацію наукових і технічних досліджень, обмін науково-технічними - досягненнями і передовим досвідом; поглиблення співпраці в області науково-технічної інформації, винахідництва і патентної справи. Ці заходи, як і вся Комплексна програма, спрямовані на подальше науково-технічне і економічний розвиток усіх країн - членів Ради Економічної Взаємодопомоги.

Шляхом переплітаються директоратів встановлюються більш тісні зв'язки і контакти вищої адміністрації промислової фірми і банку. Ці контакти в ряді випадків здійснюються повсякденно і мають на меті обмін інформацією, узгодження фінансових питань і питань конкретної політики, надання взаємних консультацій.

Організація-розробник зобов'язана вжити заходів до встановлення патентного захисту винаходу в першу чергу в своїй власній країні а потім на узгодженій основі (щодо доцільності та кола країн патентування) - г в третіх країнах. Хоча в договорах прямо не закріплюється обов'язок запатентувати винахід в третіх країнах за клопотанням контрагента, це випливає зі змісту умов про взаємні консультації. У договорах відсутні спеціальні положення щодо експлуатації самостійного винаходу.

У ФРН відповідно до Закону про бурому вугіллі прийнятому в 1950 р, вуглевидобувні підприємства зобов'язані проводити велику рекультивацію земель; на цей рахунок є точно сформульовані вимоги. Закон послужив основою для створення досить ефективної системи, завдяки якій інтереси всього населення, що проживає в районі і окремих громадян захищені за допомогою довгострокового планування і проведення взаємних консультацій між співробітниками вугільних компаній, урядовцями та представниками місцевого населення.

В умовах, що склалися ще більшого значення набуває боротьба за згуртування всіх комуністичних і робочих партій на принциповій основі марксизму-ленінізму, пролетарського інтернаціоналізму. ЦК КПРС висловлює згоду з думкою братніх марксистсько-ленінських партій про те, що в даний час створюються сприятливі умови для нового міжнародного Наради представників комуністичних і робочих партій, яке повинно бути добре підготовлено в ході взаємних консультацій між партіями.

Перша проголошувала дотримання обома сторонами статус-кво на Далекому Сході а друга визначала сфери впливу договаривавшихся сторін: Японії - в Південній Маньчжурії і Кореї, а Росії - в Північній Маньчжурії і Зовнішньої Монголії. Була досягнута домовленість про зобов'язання обох сторін проводити взаємні консультації для прийняття спеціальних заходів щодо захисту своїх інтересів. Остаточне розмежування сфер впливу було уточнено російсько-японськими угодами 1910і1912 рр., Які надавали ширші права Японії в Кореї, а Росії - в Монголії.

Найбільш повно цілі та принципи економічної інтеграції розроблені в Комплексній програмі подальшого поглиблення і вдосконалення співпраці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн - членів РЕВ, прийнятої XXV сесією Ради Економічної Взаємодопомоги В липні1971 р Комплексна програма розрахована на 15 - 20 років. Вона містить спільно розроблені економічні заходи, які здійснюються поетапно, в терміни, встановлені програмою, з урахуванням інтересів кожної країни і соціалістичного співдружності в цілому. Програма економічної інтеграції визначає шляхи і засоби здійснення взаємних консультацій в галузі економічної та науково-технічної політики, вдосконалення планових форм і методів співпраці і перш за все народногосподарських планів - річних, п'ятирічних і на більш тривалу перспективу, розширення міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, об'єднання спільних зусиль соціалістичних країн у розвитку виробництва дефіцитних видів продукції, здійснення будівництва ряду великих об'єктів, тіснішої інтеграції між науково-технічних потенціалів. У Комплексній програмі визначено основні напрямки н завдання в галузі планування, науки і техніки, зовнішньої торгівлі ціноутворення, валютно-фінансових відносин, стандартизації найважливіших видів продукції, розвитку основних галузей народного господарства - промисловості сільського господарства, транспорту, будівництва, водного господарства. Важливе місце займають питання вдосконалення правових основ співробітництва країн - членів РЕВ і ряд організаційних питань.

Види діяльності4і 5 проводяться Управлінням Інформаційної Безпекою. Для діяльності 6 Управління Інформаційною Безпекою та інші процеси надають необхідну вхідну інформацію. Керівники Процесів Управління Рівнем Сервісу та Управління Інформаційною Безпекою після взаємних консультацій вирішують, хто реально займається проведенням цих операцій.
 Інший стандарт, Система поширення загальних даних (Сепега. Oala 0155ещша ЮП 5уз1ет, 0005), введений в грудні1997 р, відображає розвиток і поширення великих статистичних матеріалів, економічних і фінансових індикаторів. Введення цього стандарту відбувається поетапно протягом 6 - 7 років і здійснюється в процесі взаємних консультацій з іншими міжнародними і регіональними організаціями, які мають досвід і знання в областях, яких торкається системою.

Було прийнято рішення, що в збірнику праць повинна бути використана єдина система позначень, що число авторів буде невеликим і що перед конференцією вони проведуть взаємні консультації. Хотілося б сподіватися, що в результаті вдалося скласти добре скоординований і збалансований збірник, не схожий на упорядкований набір наукових статей, якими часто бувають праці конференцій. Його зміст в основному носить оглядовий характер, але оскільки всі автори активно займаються розробкою чисельних методів оптимізації, сюди увійшли також деякі не опубліковані раніше матеріали.

Інститут, залучений для навчання і дослідницької діяльності може мати більш-менш вузькі зв'язку з промисловістю. Він може бути обмежений в наборі випускників для роботи в компанії або придбання необхідного для дослідів обладнання. Поступово із зростанням взаємної довіри відносини між партнерами можуть перетворитися в більш широке співробітництво, що включає набір і обмін персоналом, дослідні проекти, тести /досліди, спонсорування студентських проектів, пожертви у вигляді обладнання та взаємні консультації.

За Японією закріплювалося управління діючими телеграфними лініями в Кореї, а Росії надавалося право встановити телеграфне сполучення між Сеулом і російської кордоном. Корейський уряд отримувало право викупити ці лінії, коли воно буде мати у своєму розпорядженні необхідними для цього засобами. Передбачалися також взаємні консультації між Росією і Японією з усіх питань, к-які можуть виникнути в майбутньому в Кореї.

Тимчасові оцінки змінюються тоді коли характер роботи або ресурси, призначені для її виконання, змінюються. При оцінках слід враховувати вплив погоди на тривалість роботи. Роботи, що виконуються підрядними організаціями або іншими підрозділами УБР і НГВУ, оцінюються представниками цих підрозділів. Загальні роботи оцінюються на основі взаємних консультацій фахівців різних спеціальностей. З огляду на велике значення тимчасових оцінок, для встановлення тривалості робіт потрібно використовувати кваліфікованих фахівців, а також накопичувати тривалості окремих робіт, щоб звести до мінімуму невизначеність у прогнозуванні.

Гнучка біполярна система 1 являє собою третій тип. Залежно від внутрішньої організації двох утворюючих її блоків, існує кілька варіантів гнучкої біполярної системи. Вона може бути сильно иерархизированной і авторитарної, коли воля глави коаліції нав'язується її союзникам. І вона може бути неіерархішрованной, якщо лінія блоку формується шляхом взаємних консультацій між щодо автономними одна - від одного державами.

Зокрема, кодекс МТП для ді-рект-маркетингу має справу з різними правилами, які застосовуються до відповідної області дії маркетингу. Положення та керівні принципи, що згадуються в них, періодично переглядаються з урахуванням обставин, що змінюються або виникнення нових проблем. При необхідності інші додатки будуть видані спільно ESOMAR і МТП після взаємних консультацій між цими організаціями та іншими.

Обидві сторони знову підкреслили велике значення, яке вони надають цієї наради, який представляє собою найважливіша ланка процесу подальшої розрядки в Європі. Вони вважають, що успіх наради сприятиме подальшому зміцненню миру в Європі і в усьому світі. Сторони висловлюють задоволення внеском, який Радянський Союз і Франція, спираючись, зокрема, на досвід своїх взаємин, внесли і ппгшолжяют вносити в пабот 7 наради своїми власними ініціативами та шляхом взаємних консультацій.

Зазначене збіг не може бути пояснено тим, що в книзі Ахиезера і Померанчука і в матеріалах КІ розглядається одна і та ж проблема. Якщо над однією і тією ж проблемою незалежно працюють різні автори, то навіть в тому випадку, коли вони приходять до одних і тих же результатів, характер викладу отриманих результатів значно відрізняється. Прикладом можуть служити робота Маршака в журналі Rev. У всіх чотирьох роботах розглядається один і той же питання - теорія уранових котлів, проте послідовність викладу у всіх цих роботах різна, хоча відомо, що Маршак, Фермі і Гудмен могли користуватися взаємної консультацією.

Під приводом боротьби з піратами Великобританія змусила правителів князівств підписати в 1820 р договір про охорону англійських морських суден, що дав їй неограніченние1 права в цьому районі. Договірної Оману оголосили про створення суверенної федеративної держави Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ); в лютому 1972 р це держава увійшла також князівство Рас-ель - Хайма. Оголосивши про анулювання двосторонніх угод з кожним князівством, Великобританія підписала з ОАЕ Договір про дружбу, згідно к-рому обидві сторони зобов'язалися проводити в разі необхідності взаємні консультації з усіх питань. Однак в останні роки ОАЕ переважно координують свою зовнішню політику з Саудівською Аравією і ін. Країнами Перської затоки.

Як пише професор Снігірева85 У складній системі три-партізма кожна зі сторін має свої інтереси, які вона прагне виразити і відстояти. Підприємці в першу чергу, зацікавлені в отриманні максимального прибутку, налагодженні нормальних ринкових відносин (в тому числі і при купівлі-продажу робочої сили), розвитку економічних зв'язків. Державні органи прагнуть до подолання кризи в економіці і соціальних відносинах, використовуючи для цього ті ресурси, якими володіють. Головним завданням профспілок стає відстоювання прав та інтересів найманих працівників перед підприємцями і державою Змістом соціального партнерства є найбільш істотні для трудящих долі економічних реформ, положення в суспільстві питання праці його оплати, зайнятості та інші соціально-економічні проблеми. При виникненні колективних трудових конфліктів соціальне партнерство служить їх врегулювання, вирішення висунутих при загрозі та проведенні страйків питань. Формами соціального партнерства є взаємні консультації, переговори, досягнення згоди і укладення колективних договорів, угод.

Виниклий в США на початку 70 - х років неоплюралістіческій (гуманістичний) підхід в управлінні людськими ресурсами є відомий компроміс між двома напрямками кадрового менеджменту - управлінням персоналом (парадигма людських відносин) та управлінням людськими ресурсами. Перетворення працівників у власників підприємства переводить відносини роботодавець - найманий працівник на новий рівень. В основі взаємної відповідальності на цьому рівні включаються також інші акціонери, органи державної влади, споживачі. Завдяки цьому задоволення багатьох потреб працівників стає метою кадрової політики, а не засобом до досягнення інших цілей, як в інших підходах в кадровому менеджменті. У свою чергу взаємна відповідальність сторін забезпечує зростаючу ефективність діяльності фірми. Високий рівень участі працівників у проектуванні робочих місць та управління якістю умов праці продукції, що випускається і (або) послуг, що надаються - все це створює абсолютно нову атмосферу на підприємстві. Атмосферу співпраці а не ворожості якої ще недавно були пройняті відносини між роботодавцями і профспілками, та й переговори між ними тепер набувають все більше прагматичний характер. Визнання законності різних інтересів працівників відкриває реальні перспективи для залучення їх до процесу спільного прийняття управлінських рішень, взаємних консультацій, а також доступу до інформації про справи підприємства, на якому вони працюють.