А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присутність - хлорид - ртуть

Присутність хлориду ртуті (II) ускладнює проведення аналізу, викликаючи утворення малодисоційованих молекул Hg (SCN) 2 - HgClo.

Присутність хлориду ртуті (II) ускладнює проведення аналізу, викликаючи утворення малодисоційованих молекул Hg (SCN) 2 - HgClg.

При цьому використовують здатність ДМК окислюватися в присутності хлориду ртуті з відновленням ртуті до елементного стану. Кінець трубки зігнутий вниз і закінчується Сітчатие дном. Трубка підігрівається двома мікропечамі типу СУОЛ-015 довжиною 6 і 20 см. У широку частину трубки поміщають кварцову човник розміром 0 7X13 см зі зразком. Вузька частина трубки служить для додаткового спалювання твер дих частинок, що виділилися при нагріванні зразка. До навішуванні проби 50 - 500 мг додають 500 мг оксиду магнію і 50 мг оксиду ванадію (V) і суміш ретельно розтирають в агатової ступці. Оксид магнію попередньо прожарюють 1 ч при 1100 С для видалення слідів ртуті. Температура другої печі 800 С, температура першої печі спочатку 100 С, потім протягом 5 - 6 хв її підвищують до 800 С.

Вуглеводень А, який легший за повітря, приєднує в присутності хлориду ртуті (II) хлороводень і перетворюється при цьому в речовину В, яке за певних умов утворює речовину С, має той же якісний і кількісний склад, але набагато більшу відносну молекулярну масу.

Вуглеводень А, щільність якого по повітрю менше 1 приєднує в присутності хлориду ртуті (II) хлороводень і перетворюється при цьому в речовину В, яке за певних умов утворює речовину С, має той же якісний і кількісний склад, на набагато більшу відносну молекулярну масу.

В кінцевому рахунку в випадках, коли хлорид ртуті виявляється ефективним, його додавання до желатині викликає прискорення дозрівання і підвищує поверхневу світлочутливість; дозрівання в присутності хлориду ртуті викликає також внутрішню десенсибилизацию, хоча менш значну, ніж дозрівання в присутності сірчистих сенсибілізаторів желатин.

Кетони отримують[схема ( 1) ]з альдегідів і алкілгалогені-дов через 2-алкіл посилання - 1 3-дітіани (4) і їх 2-літієві похідні. Кетони з дітіана регенерують м'яким гідролізом в присутності хлориду ртуті (II) і карбонату кадмію або оксиду ртуті (II), або іншими способами.

Реакція протікає через тіополуацеталь за схемою V - - III - - IV. Тривале стояння тіофуранозідов у водному НС1 викликає їх ізомеризації в тіопіранозіди. Реакція освіти тіофуранозідов з дітіо-ацеталей прискорюється в безводному спирті в присутності хлориду ртуті (II), катіон якої є каталізатором реакції етаноліза.

Давно відомо, що суміш ця володіє різко вираженим шкірнонаривної дії, і що активність її в цьому відношенні обумовлена наявністю 8-хлор-вінілдіхлорарсіна. Протягом багатьох років вважали, що 8-хлор-вінільні з'єднання представляють собою індивідуальне речовина, а не суміш ізомерів. На підставі цих робіт встановлено, що ізомер, що знаходиться в ЛЮІЗО в більшій кількості, є трано6[- хлорвінілдіхлорарсін, а також, що більш летючий ізомер, що утворюється в кілька більшій кількості, при використанні в якості каталізаторів хлориду ртуті (II) або однохлористого міді є ис-р-хлорвінілдіхлорарсін. Але навіть в присутності хлориду ртуті (II) або міді (I) виходить продукт з переважним вмістом транс-ізомери.

При титруванні йодом разом з сульфідом титруються сульфит і тіосульфат. Можна помітити, що розчини сульфідів часто бувають забруднені продуктами їх окислення, які також реагують з йодом. Для аналізу сумішей серусодержащих аніонів, включаючи сульфід, запропоновано кілька методів, в тому числі іодіметріческіх. Обробляють аналізований розчин хлорного кислотою в присутності хлориду ртуті (II), при цій обробці сульфит розкладається з виділенням SO2 a сульфід осідає у вигляді сульфіду ртуті. Виділений SO2 поглинають водним розчином пероксиду лужного металу, і розчин потім можна відтитрувати іодіметріческі. Після видалення SO2 сульфід ртуті обробляють хлоридом олова (II) і НС1 для виділення сірководню, який потім поглинають ацетатом кадмію і визначають іодіметріческі.