А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присутність - слід - сірчана кислота

Присутність слідів сірчаної кислоти в бензинах практично виключено, так як сернокислотная очищення бензинових дистилятів на наших заводах не застосовується.

Присутність слідів сірчаної кислоти або її кислих ефірів в вітчизняних бензинах практично виключено, так як сернокислотная очищення бензинових дистилятів на наших заводах не застосовується.

Ацетальдегід полимеризуется в паральдегід в присутності слідів сірчаної кислоти. Паральдегід змішують з водним розчином аміаку (ЗО-4О% NH3) і невеликою кількістю оцтової кислоти (каталізатор - ацетат амонію), реакція протікає безперервно в рідкій фазі при 22о - 28о С і 100 - 200 атм. При охолодженні продукт реакції розділяється на два шари. Більшу частину водного шару насишают аміаком і повертають в цикл.

Ацетальдегід полимеризуется в паральдегід в присутності слідів сірчаної кислоти. Паральдегід змішують з водним розчином аміаку (30 - 40% NH3) і невеликою кількістю оцтової кислоти (каталізатор - ацетат амонію), реакція протікає безперервно в рідкій фазі при 22о - 280 С і 100 - 20О атм. При охолодженні продукт реакції розділяється на два шари. Більшу частину водного шару насичують аміаком і повертають в цикл.

Ацетальдегід зручно отримувати перегонкою паральдегіду в присутності слідів сірчаної кислоти; при цьому слід застосовувати ефективну фракційну колонку.

Ацетальдегід зручно отримувати з параальдегіда перегонкою в присутності слідів сірчаної кислоти; слід застосовувати ефективну фракційну колонку.

Леві[8]при простий перегонці або перегонці в присутності слідів сірчаної кислоти вторинних спиртів, а саме дифенил-2 2-бутанолу - 3 дифеніл-3 3-пентанол - 4 трифенил-2 + 2 3-пропанолу, спостерігала дегідратацію їх з утворенням етиленових вуглеводнів з симетричним розташуванням однойменних залишків.

При нагріванні суміші бензойної кислоти і оцтового ангідриду в присутності слідів сірчаної кислоти з реакційної суміші відганяється оцтова кислота і утворюється ангідрид бензойної кислоти. За яким механізмом здійснюється ця реакція.

Продукт не слід промивати водою, так як, невидимому, присутність слідів сірчаної кислоти при перегонці необхідно для того, щоб завершити дегідратацію.

Продукт не слід промивати водою, так як, невидимому, присутність слідів сірчаної кислоти при перегонці необхідно для того, щоб завершити дегідратацію.

Утворений при цьому циклічний продукт зазнає перегрупування в лінійний полімер в присутності слідів сірчаної кислоти. Якщо в вищевказаної реакції кислу сіль замінити сіллю оксикислоти, в результаті процесу утворюються оксіефіри заміщених сілоксанов[134], Які можна перетворити в лінійні полімери звичайними способами. При дії солей карбонових кислот на а, ш-хлоралкілполідіалкіл-силоксани утворюються а, ш-ацілоксіалкілполідіалкілсіло-Ксани[135], Які можуть бути використані як пластифікатори.

Бензоіламіноантрахінон може бути отриманий, по М. А. Іллінському, взаємодією аміноантрахінонів з бензойної кислотою при нагріванні в присутності слідів сірчаної кислоти як каталізатора. Жовтий кубовий ЖХ представляє один з найпростіших пігментів, що відносяться до цієї групи. Це-дібензоіл посилання - 1 5-діамі-ноантрахінон, як видно з наведеної тут формули.

Вони показали, що при взаємодії ацетилену з гликолем спочатку утворюється вініловий ефір СН2 СНОСН2СІаОН, який в присутності слідів сірчаної кислоти швидко перегруповуються в циклічний ефір. Були отримані аналогічні вінілові ефіри; в присутності слідів сірчаної кислоти вони дали очікувані циклічні ефіри.

В одній з работ122 було вивчено окислення надуксусной кислотою великої кількості алкнл -, галоид - і нітропроізвод-них фенілметілових ефірів у присутності слідів сірчаної кислоти. Автори припускають, що деякі 1 2 - - хінони утворюють ациклічні продукти за рахунок розкриття кільця. Освіта /г-хинонов може відбуватися або за рахунок відщеплення двох відрядив, або одного водню і однієї метоксільних групи, або двох метоксільних груп, але ал кільна групи і галоид в цих випадках зазвичай не затрагі ються, хоча відомі приклади реакцій з відщепленням брому.

В одній з работ122 було вивчено окислення надуксусной кислотою великої кількості алкнл -, галоид - і нітропроізвод-них фенілметілових ефірів у присутності слідів сірчаної кислоти. Автори припускають, що деякі 1 2 - - хінони утворюють ациклічні продукти за рахунок розкриття кільця. Освіта /г-хинонов може відбуватися або за рахунок відщеплення двох відрядив, або одного водню і однієї метоксільних групи, або двох метоксільних груп, але ал кільна групи і галоид в цих випадках зазвичай не затрата ються, хоча відомі приклади реакцій з відщепленням брому.
 
Триоксану і 246-триметил посилання - 135-триоксану, тримери формальдегіду і ацетальдегіду відповідно, можна отримати катализируемой кислотою тримеризация альдегідів, наприклад в присутності слідів сірчаної кислоти.

Трпоксан і 246-тріметнл посилання - 135-триоксану, тримери формальдегіду і ацетальдегіду відповідно, можна отримати катализируемой кислотою тримеризация альдегідів, наприклад в присутності слідів сірчаної кислоти.

Метод цілком задовільний як препаративний, так як виходу Недокіс вуглецю вище 40% теоретичного кількості, і вихідна речовина - діацетілвінная кислота - легко виходить з винної кислоти і оцтового ангідриду в присутності слідів сірчаної кислоти.

Вони показали, що при взаємодії ацетилену з гликолем спочатку утворюється вініловий ефір СН2 СНОСН2СІаОН, який в присутності слідів сірчаної кислоти швидко перегруповуються в циклічний ефір. Були отримані аналогічні вінілові ефіри; в присутності слідів сірчаної кислоти вони дали очікувані циклічні ефіри.

Фріделя-Крафтса з фенантренов повинна приводити до суміші ізомерів, в дійсності виходить тільки одна дикарбонових кислот IV - похідне терефталевої кислоти або ізомерної їй ізофталевой кислоти. Циклизация цієї кислоти під дією хлористого бен-Зоїла в присутності слідів сірчаної кислоти призводить до діхінону V, відновлення якого цинку /виття пилом в піридині і оцтової кислоти дає 613-дігідротетрабензпентацен II, опинився ідентичним вуглеводню, отриманого попереднім методом. Дегидрирование дигідропохідних II в тетрабензпентацен III здійснено шляхом сублімації над паладієм на вугіллі при 370 С.

З метою використання малеїнового диальдегида для отримання різних полімерів немає необхідності користуватися ним в чистій, незв'язаної формі, так як для цього придатний його циклічний діацеталь - 2 5-ді-метоксідігідрофуран, гідроліз якого легко здійснюється в присутності кислот. так, наприклад, при конденсації 2 5-діметоксідігідро-фурана в присутності слідів сірчаної кислоти з ароматичними амінами утворюються Темна смоли, що складаються з полімеру, в якому суцільний ланцюг кон'югованих зв'язків складається з чергуються оле-фінів і азометинових зв'язків.

Ацідолйз іноді досить легко вдається з ефірами карбонових кислот, зокрема при використанні сильної кислоти. Так, метиловий ефір акрилової кислоти з мурашиною кислотою в присутності слідів сірчаної кислоти перетворюється на 75% в метиловий ефір мурашиної кислоти і акрилову кислоту.

Суміш кислот, отриманих з пірену дією надлишку фтало-вого ангідриду і хлористого алюмінію в тетрахлоретане, містить головним чином кислоту I. Циклизация цієї кислоти при обробці бензоїлхлориду в киплячому нітробензол в присутності слідів сірчаної кислоти призводить до діхінону II, який може бути відновлений в вуглеводень III цинковим пилом і оцтовою кислотою в піридині або сплавом з цинковим пилом.

Ацидолиз іноді досить легко вдається з ефірами карбонових кислот, зокрема при використанні сильної кислоти. Так, метиловий ефір акрилової кислоти з мурашиною кислотою в присутності слідів сірчаної кислоти перетворюється на 75% в метиловий ефір мурашиної кислоти і акрилову кислоту.

У разі формальдегіду тенденція до лінійної полімеризації превалює над циклизацией, тому здійснення останньої вимагає особливих умов. Пратезі[17]виділив триоксану в результаті нагрівання параформальдегіду (лінійного полімеру формальдегіду) в присутності слідів сірчаної кислоти.

Гідроперекиси пропіоніл і бутіріла можуть бути отримані таким же способом. Досить чистий перекис формілу виходить при взаємодії мурашиної кислоти з концентрованої перекисом водню в присутності слідів сірчаної кислоти. А чи не та Фрей73 описують більш простий спосіб отримання гидроперекиси ацетил, заснований на реакції між лерекісью водню і змішаним борноуксусним ангідридом.

Тому в даному випадку повинні бути якісь особливі умови. Справді, метил-у 8-дигідрокси-пентил - кетон, найближчий гомолог, при 90 в присутності слідів сірчаної кислоти втрачає воду в інтервалі між карбонільної і у-гідроксильною групою. Однак, нагрівання його одного до 150 дає інші результати.

Окислення метильних груп в поєднанні I проводять в дві стадії. Одна метильная група легко окислюється кип'ятінням з розведеною азотною кислотою, а подальше окислення здійснюють лужним розчином перманганату калію. Новоутворена в результаті окислення трикарбонових кислот II при плавленні переходить в ангідрид III, який аналогічно фталевого ангідриду реагує з нафталіном в присутності хлористого алюмінію в бензолі або тетрахлоретане з утворенням дикарбонової кислоти IV і, можливо, її ізомерів. Циклізація цієї кислоти здійснюють в киплячому хлористом бензоилом в присутності слідів сірчаної кислоти.

Газова суміш надходить в реактор з температурою 144 С і виходить з нього приблизно при 350 ° С, після чого вона проходить через многотрубчатий теплообмінник, де віддає тепло повітрю, який направляється потім у випарник. Повітря нагрівається за 40 до 150 С, а газоподібні продукти реакції охолоджуються до 190 С. Потім вони проходять через кілька великих прямокутних камерних конденсаторів, де продукт кристалізується. Останній утворюється, ймовірно, з нафтохинона і фталевого ангідриду в присутності слідів сірчаної кислоти, що виходить окисленням сірчистих сполук, що містяться в нафталіні.

Метальдегід - кристалічна речовина, яка переганяється, що не плавлячи, при 112 - 115 з частковою деполимеризацией. При зберіганні метальдегід поступово перетворюється в паральдегід. Обидва полімеру можуть бути легко депо-лімерізовани в мономер при кип'ятінні у водному середовищі в присутності слідів сірчаної кислоти.

Дегідратація незалежно від того, чи проводиться вона в рідкій або газовій фазі, завжди каталізується кислими каталізаторами, до числа яких належить цілий ряд речовин. Найбільш поширеними з них є нелеткі кислоти, наприклад сірчана або фосфорна кислота, ароматичні сульфокислоти, кислі солі, як, наприклад, сульфати і фосфати, хлористий цинк, хлористий алюміній та інші. Крім перерахованих з'єднань, каталізаторами дегідратації є деякі оксиди та ангідриди. До них відносяться оксиди алюмінію і торію, фосфорний і фталевий ангідриди, особливо в присутності слідів сірчаної кислоти або бензолсуль-фокіслоти, і багато інших з'єднань. Маючи на увазі побічні реакції, слід з відомою обережністю підвищувати температуру.

Водорозчинні кислоти і луги є випадковими домішками. Частіше за інших в паливах може бути присутнім луг в чистому вигляді або у вигляді мив нафтенових кислот. Деякі види палив для видалення сірчистих і кисневих сполук піддають обробці 8 - 12% - м розчином-лугу. Після защелачивания палива промиваються водою, але при недостатній відмиванню в паливі залишаються сліди лугу або мила нафтенових кислот. Присутність слідів сірчаної кислоти або її кислих ефірів в паливах після сірчанокислотного очищення практично виключено, так як це очищення в даний час не застосовується. Серед водорозчинних кислот можуть виявитися сульфокислоти як продукти глибокого окислення деяких сероорганических з'єднань. Інші водорозчинні кислоти і луги можуть потрапити в палива, наприклад, при використанні недостатньо чистої тари або трубопроводів. Водорозчинні кислоти викликають сильну корозію будь-яких металів, а луги корродируют алюміній, тому присутність тих і інших в паливах неприпустимо.

Водорозчинні кислоти і луги є випадковими домішками. Частіше за інших в паливах може бути присутнім луг в чистому вигляді або у вигляді мив нафтенових кислот. Деякі види палив для видалення сірчистих і кисневих сполук піддають обробці 8 - 12% - м розчином лугу. Після защелачивания палива промиваються водою, але при недостатній відмиванню в паливі залишаються сліди лугу або мила нафтенових кислот. Присутність слідів сірчаної кислоти або її кислих ефірів в паливах після сірчанокислотного очищення практично виключено, так як це очищення в настою-ний 4 час не застосовується. Серед водорозчинних кислот можуть виявитися сульфокислоти як продукти глибокого окислення деяких сероорганических з'єднань. Інші водорозчинні кислоти і луги можуть потрапити в палива, наприклад, при використанні недостатньо чистої тари або трубопроводів. Водорозчинні кислоти викликають сильну корозію будь-яких металів, а луги корродируют алюміній, тому присутність тих і інших в паливах неприпустимо.