А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присутність - органічна домішка

Присутність органічних домішок може викликати коричневий відтінок, що, однак, не заважає використанню сірчаної кислоти для хромового електроліту. Випускається сірчана кислота в бутлях, розфасовкою по 35 кг.

Присутність органічних домішок в смолах пояснюється іншими факторами: застосуванням для синтезу недостатньо чистих мономерів, неповнотою їх полімеризації і утворенням низькомолекулярних продуктів реакції, деструкцією полімерів при введенні йоногенних груп, деструкцією іонітів в процесі експлуатації. Досить нагадати, що застосовується для синтезу дівінілбензол є по суті суміш етілстірола, етилбензолу, стиролу, ксилолу та дкетілбензола. Зазначені домішки так чи інакше беруть участь в реакції полімеризації і в більшій чи меншій мірі залишаються в макромолекулі ионита.

Обумовлена присутністю органічних домішок. Необхідно очистити ванну з допомогою активованого вугілля і фільтрацією.

Для випробування на присутність органічних домішок в ретельно промиту теплою сірчаною кислотою пробірку вміщують 3 г парафіну і 3 мл сірчаної кислоти по ГОСТ 4204 - 66 і нагрівають протягом 10 хв при постійному помішуванні на киплячій водяній бані; при цьому кислота може змінити колір в бурий колір, парафін же повинен залишатися без зміни.

Для випробування на присутність органічних домішок в ретельно промиту теплою сірчаної кислотою порцелянову чашку поміщають 3 г випробуваного вазеліну і 6 г сірчаної кислоти по ГОСТ 4204 - 66 і ретельно розтирають товкачиком протягом 1 хв, після чого суміш залишають стояти при кімнатній температурі (20 +5 С) протягом 30 хв, а потім спостерігають зміна забарвлення .

Якщо колориметрична проба покаже присутність органічних домішок, проводиться випробування заповнювач в бетоні. Для цього готують бетонні куби на випробувальному заповнювачі, в якому передбачається підвищений вміст органічних домішок, і міцність цих кубів порівнюють з міцністю бетону того ж складу, але приготованого на добротному заповнювачі.

Поява чорного фарбування суміші вказує на присутність органічних домішок. Буре фарбування не служить бракувальною ознакою.

Метанол-сирець є безбарвною рідиною з неприємним запахом, який викликається присутністю органічних домішок.

Приймаємо: температуру газів під гратами 650 С (враховуючи можливість підплавлення солі в присутності органічних домішок); температура шару 150 С; температура газів після КС 130 С.

Ця група Співосадження солей РЬ застосовується в основному для виготовлення нормальної ізоляції, але через присутність органічних домішок продукти не можуть бути використані при складанні.

В електричному полі вирощують кристали з заліза, міді, срібла та ін. Процес осадження ведуть при великій щільності струму в присутності органічних домішок (глюкози, олеїнової кислоти і ін.), застосовуючи катоди з малою робочою поверхнею.

Найважливішими показниками якості вазеліну є температура каплепадения, зміст жирів і смол, присутність кислот і лугів, вміст води і сторонніх домішок, кислотність, в'язкість, стабільність грудки вазеліну, присутність органічних домішок, вміст воли і сірчистих сполук.

При аналізі парафіну визначають: температуру плавлення по Жукову, вміст олії, колір (в розплавленому вигляді до 70), стабільність кольору, вміст водорозчинних кислот і лугів, присутність лугів і кислот, присутність органічних домішок, вміст води і механічних домішок, присутність хлоридів і сульфатів.

За фізико-хімічними показниками карбонат амонію повинен відповідати таким вимогам ГОСТ 18916 - 73: масова частка аміаку - 28 - 35%; масова частка нелетких сполук - не більше 002%; масова частка хлоридів - не більше 00001%; розчинність в воді в співвідношенні 1: 5 повна. Присутність органічних домішок не допускається, так само як і (домішок свинцю і миш'яку. Якісне визначення органічних домішок в кухонної солі по ГОСТ 153 - 41 складається в нагріванні проби в фарфоровому тиглі при 180 С протягом 8 - 10 хв. В присутності органічних домішок проба солі темніє.

У розглянутих раніше схемах ректифікації на різних стадіях процесу виділяли ТМХС в суміші з НХК, оскільки вони утворюють азеотропную суміш і не можуть бути розділені за допомогою простої ректифікації. Процес виділення чистого ТМХС ускладнюється в разі присутності різних органічних домішок, що мають близькі температури кипіння з ТМХС і НХК (див. Табл. III. При зберіганні гіпохлориту кальцію необхідно строго дотримуватися ті ж умови, які встановлені для хлорного вапна. У присутності вологи температура розкладання гіпохлориту кальцію знижується до 50 С, а в присутності органічних домішок вона ще нижче.

При зберіганні великих мас селітри внаслідок протікання повільних екзотермічніреакцій і недостатнього тепловідводу з нижніх шарів може відбуватися її саморозігрів. Саморозігрів найбільш імовірний у великих масах, при підвищеній кислотності продукту, а також в присутності окислюють органічних домішок.

Схема процесу гідрування щілодвдекатрвев в щіслододекая, розробленого Французький інститутом нафти. Для спрощення процесу каталізатор безпосередня розчиняють в сировину без застосування розчинника. Іа-за високої розчинності каталізатора і його невеликій концентрації отлежеаій осаду навіть при тривалих дослідах не спостерігається. Каталітична злетіла стійка в присутності хлорпроіевод-них та інших органічних домішок. Необхідна ступінь перетворення досягається рециркуляцією розчину з каталізатором. Каталізатор після закінчення - реакція відділяється - від щгклододекана. Зміст залишкового олефина в продукті не перевищує 0 S2% (aeej. Ніяких побічних продуктів в гідрогенізат не виявлено. Рідинні хімічні дозиметри добре вивчені і широко використовуються. Радіаційно-хи-ний вихід Fe, що утворюється при окисленні Fe2 сильно залежить від присутності органічних домішок. Утворені при цьому органічні радикали взаємодіють з киснем, даючи перекісні радикали, які окислюють іони Fe2 по ланцюговому механізму.

Сироп обробляють таким же об'ємом абсолютного спирту. NaCl в спирті розчиняється і випадає у вигляді кристалів, його фільтрують. з фільтрату відганяють спирт. Внаслідок присутності органічних домішок кристали можуть бути пофарбовані в бурий колір.

Величина рН цих зразків води коливалася від 7 8 до 9 1 який пов'язано з утворенням аміаку при розкладанні гідразину. Було виявлено, що високі значення рН змінюють селективність смоли по відношенню до хлор-іона, викликаючи зміну часів утримування. Така колонка виявилася ефективною і при уловлюванні Іонозіт в присутності органічних домішок, ймовірно, завдяки механізму іонного виключення. При аналізі більшості типів зразків колонка розміром 50X2 мм працює протягом 8 год, після чого треба міняти смолу.

Масовий вміст метилмеркаптана визначається потенції-метричних титруванням 001 н розчином азотно-кислого аміакати срібла з індикаторним сульфід-срібним електродом. Диметилсульфід внаслідок застосування одоранту встановлюється осадженням 6% - ним водним розчином сулеми. Об'ємна частка залишку від перегонки в інтервалі температур 20 - 70 ° С характеризує присутність висококиплячих органічних домішок внаслідок застосування одоранту. За температуру початку перегонки вважають температуру парів в момент падіння першої краплі дистиляту. Температуру закінчення перегонки одоранту обчислюють з урахуванням поправок на який виступає під пробкою стовпчик ртуті термометра і на барометричний тиск. Залишок від перегонки охолоджують і вимірюють циліндром. Масова частка механічних домішок визначається фільтруванням проби одоранту через скляний фільтр під вакуумом. Залишок на фільтрі, промивають етиловим спиртом і сушать до постійної маси.

Сутність цього методу полягає в тому, що рідкий збагачене повітря (кубовая рідина) пропускається через силікагель марок КСК і КСМ, завантажений в адсорбер (конструкція адсорберов описана в гл. Силікагель КСМ більш міцний, ніж силікагель КСК, тому він і застосовується в ацетиленових адсорберах. ефективність силикагеля як адсорбенту сильно залежить від стану його поверхні і може значно зменшуватися при забрудненні твердої двоокисом вуглецю, а також присутності органічних домішок (масла та його погонів) в рідини, що очищається.

Серед органогенних порід формації переважають буре вугілля, зазвичай обводнені і швидко вивітрюються при розтині. Осінцева і А. Ф. Переводовой (1966), в районі Абан-ського родовища тимчасовий опір стиску зразків свежедобитих вугілля досягало 80 - 105 - 120 - Ю5 Па, кут внутрішнього тертя 28 - 30 зчеплення. З тих же спостереженнями, глибина виветрелих зон в вугіллі в природних умовах досягла 10 - 15 а іноді навіть 30 м, причому верхні горизонти зони вивітрювання вугілля перетворені в пухку сажістий масу. Присутність органічних домішок в породах веде до зменшення-их міцності. Приватні значення показників інженерно-геологічних властивостей порід формації мають надзвичайно широкий розкид. Тут присутні глини від текучепластічной консистенції з нульовим опором раздавливанию до метаморфизованних аргиллитов.