А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присутність - нітрат - амоній

Присутність нітрату амонію в упаренную розчинах нітрату кальцію необхідно для прискорення процесу їх кристалізації. Нейтралізований розчин упарюють і потім гранулюють в грануляційної вежі.

Освіта октогена в присутності нітрату амонію в розчині системи НМО3 - (СН3СО означає, що МН4МОз або полегшує видалення формальдегіду, або перешкоджає етерифікації. Так, відомо, що коли нітрат амонію розчиняється в етрй. Осаджують гідроокис олова (IV) в присутності нітрату амонію , доданого для флокуляції осаду. Осад потім відфільтровують, промивають, прожарюють і зважують.

Отримання двоокису марганцю розкладанням нітрату марганцю в присутності нітрату амонію, Отч.

Осаджують гідроокис олова (IV) в присутності нітрату амонію, доданого для флокуляції осаду. Осад потім фільтрують, промивають, прожарюють і зважують.

При пропущенні NH3 через водний розчин ЩАіСЦ]в присутності нітрату амонію утворюється[Аи ( ЫНз) 4 ](МОЗ) з с пло-скоквадратной структурою катіона.

На підставі досліджень запропонована наступна схема ніт-Роліз уротропіну азотної кислотою в присутності нітрату амонію і оцтового ангідриду[103](Див. Стор. Іон РО4 - можна повністю осадити додаванням молибдата амонію в азотнокислом розчині в присутності нітрату амонію. При цьому випадає осад складу (NH4) 3[PMo1 O40l, не растворимый в азотной кислоте, но растворимый в аммиаке.
Для определения одновалентного таллия3 его осаждают, добавляя в избытке титрованный раствор иодида в присутствии нитрата аммония. Нейтральную или слабокислую суспензию разбавляют в мерной колбе до определенного объема, фильтруют и, не промывая осадка, отбирают аликвотную порцию и, титруют в ней избыток иодида меркуриметрическнм методом, как описано выше.
Очень рекомендуется метод окисления в присутствии каталитических количеств ацетата меди, который непрерывно регенерируется в присутствии нитрата аммония. В этой же работе имеются данные о действии Мп02 на легко окисляемые органические соединения в воде и органических растворителях.
Из альл егидов с реакциоиноспособными двойными связяьш ( акролеин, кротон, кый альдегид) ацетали могут быть получены действием этилового эфира Ортомуравы ной кислоты в присутствии нитрата аммония.
Исследование динамическим методом равновесия системы NH4NO3 - HNO3 - NO - NO2 - H2O при температуре 30 С для концентраций кислоты и нитрата аммония 30 - 70 % показало, что присутствие нитрата аммония смещает равновесие этой системы в сторону увеличения концентрации азотной кислоты в жидкой фазе. По полученным данным найдены частные значения констант равновесия и построена номограмма для расчета процесса абсорбции.
Влияние температуры на величину максимальной скорости нри разложении перхлората аммония. Хлорная кислота, которая, так же как и Н - ионы, обнаруживается среди продуктов распада, тоже приводит к сокращению индукционного периода, хотя максимальная скорость была не столь высока, как в присутствии нитрата аммония.

Имеются некоторые данные о влиянии сульфатов на экстракцию теноилтрифторацетоната меди ( II) бензолом[183]; Сульфати амонію, натрію і магнію при концентрації 0 2 - 0 4 г /мл збільшують екстракцію. Хайд і Толмач[184]встановили, що присутність нітрату амонію мало впливає на екстракцію теноілтріфторацетоната торію.

Схема екстракції урану з технічної НзРО 1 - 2% розчином октілпіро-фосфорного ефіру в гасі. метилізобутилкетон не повинен містити більше 1% органічних домішок, так як збільшується розчинність Сг і Zr. Коефіцієнт розподілу урану і плутонію між фазами поліпшується в присутності нітратів амонію, кальцію, магнію, натрію і амонію, а також азотної кислоти, підвищення ж температури впливає несприятливо.

в лих умовах виходить близько 20% дннітропеітаметілентет-РАМН. нитролиза цього продукту при 60 - 65 азотною кислотою в присутності нітрату амонію і азотного ангідриду призводить до утворення октогена в кількості близько 60% від діннтропентаметілентетра-мнна.

Дегалоідірованіе теломерів запропоновано використовувати для отримання а (й-діхлоралканов (з непарним числом вуглецевих атомів), з яких можуть бути отримані різні біфункціональні похідні. Електровідновлення теломерів на ртуті в 90% - ном метанолі в присутності нітрату амонію або хлориду літію при звичайній температурі і щільності струму близько 4 а /дм.

Досліджено процес поглинання окислів азоту на четирехпо-лочной моделі пінного апарату при температурах 30 і 50 С розчином 60% - ного NH4NO3 і розчинами HNO3 що містять NHUNOa. при цьому виявилося, що розчини слабких кислот (до 27%) і розчини 60% - ного нітрату амонію в слабких кислотах мають майже однаковою поглинальною здатністю. Зі збільшенням концентрації азотної кислоти в системі присутність нітрату амонію покращує абсорбція властивості поглинача.

Вільямс і Вінклер[54], вивчивши вплив зміни концентрації азотної кислоти і нітрату амонію на вихід гексогену при отриманні його з уротропіну, мононитрата уротропіну і динитрата уротропіну (при 35 С), визначили, що енергія активації для цих вихідних з'єднань становить відповідно і, 12 і 16 5 ккал. У той час як між двома першими показниками немає помітної різниці, показник для динитрата уротропіну значно вище. На цій підставі автори стверджують, що динитрат уротропіну не є проміжним з'єднанням при нитролиза уротропіну в присутності нітрату амонію і оцтового ангідриду.

Колоїдні агрегати очищають за допомогою переосажденіем. Для цього виділився осад знову розчиняють в мінімальному обсязі розчину кислоти або іншого відповідного реагенту. Потім розчин розбавляють і проводять осадження, використовуючи мінімальний надлишок осадителя. На цій стадії через низьку концентрації електроліту адсорбируется значно меншу кількість іонів. Бажано, щоб додається для коагуляції електроліт можна було легко зруйнувати на заключній стадії за допомогою нагрівання. Наприклад, гідроокис заліза зазвичай переосаждают в присутності нітрату амонію, оскільки ця сіль переганяється при температурі, необхідної для висушування осаду.