А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присутність - рідкий аміак

Присутність рідкого аміаку визначають по обмерзання корпусу маслособірателя при зниженні в ньому тиску.

Показано[19, 20], Що при цих перетвореннях, здійснюваних в присутності рідкого аміаку або його водних розчинів, солі амонію подавляюг утворення вторинних і третинних амінів.

Виходить з легкокипящих фракцій піролізу нафтової сировини, а також при взаємодії ціклопентадіенілнатрія з метилбромід в присутності рідкого аміаку.

Друга стадія - гідрування фталонітрілов до відповідних ксиліт-лендіаміни - проводиться при тисках від 6 до 20 МПа і температурах 60 - 120 С в присутності суспендованих скелетних нікелевих і кобальтових каталізаторів. Для придушення побічних - jx реакцій освіти поліксіліленполі-амінів процес каталітичного вссстановленія дінітрілов проводять в присутності рідкого аміаку.

У качсстне каталізаторів запропоновані платина, паладій, хром, цинк, иа дь; носстапонлспіс проводять при 140 - 160й З під тиском ЮО - 120 від. Вихід ціклогексапотжсімп становить 60% і може бути ношлшен дс 85 - 90%, якщо проводити процес до присутності рідкого аміаку і металевої міді кік каталізатора при 80 - КЮ С і 150 - - 200 ат.

Найбільш ефективними активаторами є ацетилен і заміщені ацетилену, такі, як фснілацетілен. Цікавим аспектом використання системи, описаної в одному з останніх патентів, є проведення реакції між компонентами каталізатора в присутності рідкого аміаку. В цьому випадку лужної метал розчиняють в рідкому аміаку і в розчин пропускають ацетилен. В результаті виходить ацетіленід. Далі розчин охолоджують до температури від - 40 до - 80 і додають галогенид металу і інертний алифатический розчинник.

Найбільш ефективними активаторами є ацетилен і заміщені ацетилену, такі, як фенілацеті льон. Цікавим аспектом використання системи, описаної в одному з останніх патентів, є проведення реакції між компонентами каталізатора в присутності рідкого аміаку. В цьому випадку лужної метал розчиняють в рідкому аміаку і в розчин пропускають ацетилен. В результаті виходить ацетіленід. Далі розчин охолоджують до температури від - 40 до - 80 і додають галогенид металу і інертний алифатический розчинник.

Процес протікає в Адіабени-тич. Кількість адипінової к-ти становить бл. Нітроціклогексан відновлюють в Ціклогексаноноксім воднем в присутності рідкого аміаку і металеві, міді.

У промисловості багатьох країн, в тому числі і у вітчизняній, гексаметилендиамін отримують з адипінової кислоти. Суміш аміаку з парообразной адипінової кислоти пропускають над дегидратирующим каталізатором, наприклад силікагелем, або над каталізатором типу фосфату бору при температурі 300 - 375 С. Отриманий динітрилу адипінової кислоти очищають перегонкою і гидрируются до гексаметилендиамина в присутності рідкого аміаку при 125 С і тиску 60 0 - 62 5 МПа над кобальто-нікелевим каталізатором.

Нітрування циклогексана здійснюють при підвищених темп-ре і тиску. Процес протікає в Адіабени-тич. Кількість адипінової к-ти становить бл. Нітроціклогексан відновлюють в Ціклогексаноноксім воднем в присутності рідкого аміаку і металеві.

Утворений при електролізі адіпо-динітрилу безперервно екстрагується з продуктів реакції органічним розчинником. Одержуваний адіподінітріл може далі перетворюватися в адипінова кислоту або гексаметилендиамін - другий компонент синтезу смоли анид. Адипінова кислота утворюється при лужному омиленні адіпо-динітрилу, а гексаметилендиамін шляхом гідрування на каталізаторах (нікель, кобальт) при 160 С і тиску 2 0 МПа. Для придушення освіти побічних продуктів гідрування проводять в присутності рідкого аміаку.