А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присутність - більшу кількість - інший елемент

Присутність великої кількості інших елементів, що пов'язують реактив-також вимагає збільшення кількості останнього.

У присутності великої кількості інших елементів, крім лантанидов (більше 20 мг А120 мг Fe, 2 мг Zr, 2 мг Th), кількісне виділення скандію в врще тартрату стає неможливим. Скандій перед визначенням відокремлюють від ітрію екстракцією у вигляді роданида.

концентрування невеликих кількостей галію в присутності великої кількості інших елементів зазвичай не досягається при осадженні важкорозчинних сполук галію; тому для його концентрування використовують методи співосадження.

Дані, наведені вище, показують, що метод дозволяє визначати уран в присутності великої кількості інших елементів. Якщо в розчині присутній Мо і W, то додавання в водну фазу перед екстракцією винної кислоти усуває їх заважає вплив. У присутності іонів фтору в висаліваются розчин слід додавати нітрат алюмінію. Для визначення урану в розчинах, що містять велику кількість елементів, що заважають, ніж зазначено вище, отриманий екстракт перед реекстракції з нього урану рекомендується промивати один раз рівним об'ємом 40% - ного розчину NH NOs з рН 3 що містить комплекс III. Промивання проводиться в такий же екстракційній колонці, яка застосовується для екстракції і реекс-тракції.

Якщо відбувається дисоціація екстрагуються, з'єднань в органічній фазі (наприклад, в кетонах), то спостерігається зменшення коефіцієнтів розподілу мікрокількостей радіоактивних ізотопів в присутності великої кількості інших елементів. Ця закономірність викликана придушенням дисоціації однієї солі або кислоти великою кількістю іншого електроліту, який перейшов в органічну фазу. Наприклад, при екстракції 1141п з розчинів НС1 кетонами відбувається різке зменшення його коефіцієнтів розподілу зі збільшенням концентрації телуру (IV) або олова (IV) у водній фазі.

Кількість виявлених елементів і чутливість їх визначення різними методами в розчинах (а і твердих речовинах (б. Виробництво і застосування речовин високого ступеня чистоти вимагає визначення зникаюче малих домішок. У цьому випадку завданням хімічного аналізу є визначення ультрамйкро-кількостей одних елементів в присутності великої кількості інших елементів, що складають основну масу речовин. Наприклад, в Німеччині, йде на виготовлення напівпровідникових електронних приладів, повинно міститися 10 - 7% домішок інших елементів.

Число виявлених елементів і чутливість їх визначення різними методами в розчинах (а і твердих речовинах (б. При виробництві та застосуванні речовин високого ступеня чистоти потрібно визначення зникаюче малих домішок. У цьому випадку завданням хімічного аналізу є визначення ультрамикроколичеств одних елементів в присутності великої кількості інших елементів, що складають основну масу речовин. Наприклад, в Німеччині, що йде на виготовлення напівпровідникових електронних приладів, може міститися 10 - 7% домішок інших елементів. При цьому в навішуванні 1 г знаходиться тільки 10 - 9 г або 0001 мкг домішок. Головну масу цих домішок становлять 3 - 4 елементи.

Кількість виявлених елементів і чутливість їх визначення різними методами в розчинах (а і твердих речовинах (б. Виробництво і застосування речовин високого ступеня чистоти вимагає визначення зникаюче малих домішок. У цьому випадку завданням хімічного аналізу є визначення ультрамікро-кількостей одних елементів в присутності великої кількості інших елементів, що складають основну масу речовин. Наприклад, в Німеччині, що йде на виготовлення напівпровідникових електронних приладів, має міститися 1 (Н% домішок інших елементів.

Число виявлених елементів і чутливість їх визначення різними методами в розчинах (а і твердих речовинах (б. при виробництві та застосуванні речовин високого ступеня чистоти потрібно визначення зникаюче малих домішок. у цьому випадку завданням хімічного аналізу є визначення ультрамикроколичеств одних елементів в присутності великої кількості інших елементів, що складають основну масу речовин. Наприклад, в Німеччині, що йде на виготовлення напівпровідникових електронних приладів, може міститися 10 - 7% домішок інших елементів. При цьому в навішуванні I г знаходиться тільки 10 - 9 г або 0001 мкг домішок. Головну масу цих домішок становлять 3 - 4 елементи.

Органічні соосадітелі відрізняються від неорганічних і змішаних колекторів (утворених іонами металів при дії органічних осадителей і комплексообразователей) деякими перевагами. Перш за все слід зазначити легкість розкладання органічної частини колектора при спалюванні і озоленні осаду, що дозволяє отримати Співосадження елементи в концентрованому стані і в чистому вигляді. З іншого боку, органічні соосадітелі дають можливість Соос-чекати сліди елементів в присутності великої кількості інших елементів, що має особливе значення при аналізі об'єктів складного складу.

Для звільнення від платини гідрат окису родію необхідно переосадіть. Паладій відокремлюють у вигляді з'єднання з діметілгліоксімом, а потім для відділення від іридію родій осаджують у вигляді металу відновленням хлоридом титану (III) в гарячому сірчанокисле розчині. Осад родію необхідно розчинити і переосадіть для відділення малих кількостей іридію, який був захоплений осадом. До сих пір невідомо, наскільки придатні такі методи відділення, якщо дуже малі кількості родію знаходяться в присутності великої кількості інших елементів платинової групи.

На перших етапах технології розсіяних елементів, коли відбувається їх концентрування, іноді доводиться мати справу з дуже малим вмістом елементів - близько тисячних і десятитисячних доль відсотка. Це виражається, з одного боку, в тому, що нерозчинний з'єднання може не осідати або осідати в повному обсязі, тому що не перевершено його твір розчинності. З іншого боку, за рахунок співосадження і адсорбції в осад може перейти з'єднання, що володіє достатньою розчинність в даних умовах. З цих же причин іноді не вдається, наприклад, вищелочени розчинний з'єднання з маси нерозчинного матеріалу. Можливість подібних явищ модифікування реакцій в присутності великої кількості інших елементів завжди потрібно мати на увазі в процесі концентрування розсіяних елементів. На цьому заснований застосовуваний з технології розсіяних елементів оригінальний прийом осадження за допомогою носія.

Цікавою особливістю поліморфізму Nb2O5 є вплив малих кількостей танталу в решітці на 7 - а-перехід. Якщо механічно змішати обидві п'яти-окису, отримані окремо, і нагріти суміш до 1000 С, то присутність Та2О5 (незалежно від її змісту в суміші) не вплине на перехід Nb2O5 ва-форму; в цих умовах знаходиться в суміші Та2О5 не береться фазовим перетворенням. Наприклад, чиста 7 Nb2O5 повністю перетворюється в а - МЬ2О5 при нагріванні до 1000 С протягом 5 год; Та2О5 в кількості 20 - 30 мол. Однак отримана соосаждением суміш оксидів, в якій міститься менше 12 - 14 мол. Цей ефект проявляється не дуже чітко; він залежить від співвідношення обох оксидів, температури і тривалості нагрівання. Ця здатність невеликих кількостей ніобію або танталу втрачати індивідуальність в присутності великої кількості іншого елемента можна знайти і в інших ніобій (тантал) містять систем, особливо окисних, і в основному обумовлює труднощі розділення і аналізу ніобію і танталу.