А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Автоматична продування

Автоматична продування в міру накопичення рідини в продувається апараті може здійснюватися із застосуванням приладів і пристроїв, що реагують на зміну рівня рідини в апараті або по-допоміжної ємності. Зокрема, в умовах, коли компріміруемий газ не сильно забруднений, як це зазвичай має місце, наприклад, в установках для стиснення повітря і ряду інших газів, вона може бути здійснена за допомогою: 1) конденсатоотводчиков спеціальних і загальнопромислових, що застосовуються зазвичай для виведення конденсату в паросилових і опалювальних установках; 2) регуляторів і сигналізаторів рівня різних типів. Не зупиняючись детально на застосуванні конденсатоотводчиков[18, 29], Відзначимо, що загальнопромислові конструкції їх розраховані на роботу в паросилових установках, і щоб забезпечити надійну роботу цих конструкцій в умовах неконденсірующаяся газу, необхідно виконати відповідні заходи.
 Автоматична продування в міру накопичення рідини в продувається апараті може бути реалізована із застосуванням приладів і пристроїв, що реагують на зміну рівня рідини в ньому.

Автоматична продування апаратів виконана окремо по східцях (оскільки можливе випадання конденсату бензольних вуглеводнів), але так, що апарати одному щаблі всіх компресорів можуть продуватися в певний бак продувок. У разі пуску компресора після тривалої зупинки або при виході з ладу засобів автоматизації передбачена ручна продування всіх апаратів в один бак. Продувні лінії забезпечені штуцерами для підведення пари з метою очищення їх від нафталіну і інших забруднень.

Автоматична продування повітроохолоджувачів і влагоотделі-ників здійснюється Конденсатовідвідник. Схемою автоматики також передбачається автоматична антипомпажного захист компресора.

Система автоматичного продування повинна незалежно від зазначених особливостей забезпечити видалення накопичується в смазкоотделі-телях рідини, не порушуючи обслуговується технологічного процесу.

Щит ручної і автоматичної продувки. При автоматичної продувке бункера азот з мережі надходить в-пневматичний клапан 1 потім по трубопроводах в ресивер.

При відсутності автоматичного продування ручна продування влагомасло-отделителей (проміжних і кінцевого) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря або газозбірники, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вологомастиловідділювача і не рідше двох разів на зміну при їх відсутності.

При відсутності автоматичного продування ручна продування волого-масловіддільників (проміжних і кінцевого) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря або газозбірники, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вологомастиловідділювача і не рідше двох разів на зміну при їх відсутності.

При відсутності автоматичного продування ручна продування влагомаслоот-подільників (проміжних і кінцевого) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря або газозбірники, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вла-гомаслоотделітеля і не рідше двох разів на зміну при їх відсутності.

За відсутності автоматичного продування ручна продування вологомастиловідділювача (проміжних і кінцевих) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вла-гомаслоотделітеля і не рідше двох разів на зміну в їх відсутність.

При відсутності автоматичного продування ручна продування влагомаслоотде-літелей (проміжних і кінцевого) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і влагомасло-отделителя і не рідше двох разів на зміну при їх відсутності.

За відсутності автоматичного продування ручна продування вологомастиловідділювача (проміжних і кінцевих) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і волого-масловіддільника і не рідше двох разів на зміну при їх відсутності.

при відсутності автоматичного продування ручна продування волого-масловіддільників (проміжних і кінцевого) повинна проводитися 2 рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря або газозбірники, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше 1 разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вологомастиловідділювача і не рідше 2 разів на зміну при пх відсутності.

За відсутності автоматичного продування ручна продування вологомастиловідділювача (проміжних і кінцевих) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вла-гомаслоотделітеля і не рідше двох разів на зміну в їх відсутність.

При відсутності автоматичного продування ручна продування волого-масловіддільників (проміжних і кінцевого) повинна проводитися два рази на зміну, якщо заводською інструкцією не передбачено коротший період продувки; збірники повітря або газозбірники, що входять в компресорну установку, повинні продуватися не рідше одного разу в зміну при наявності кінцевого холодильника і вологомастиловідділювача і не рідше двох разів на зміну при їх відсутності.

При відсутності автоматичного продування ручну продування вологомастиловідділювача треба проводити не рідше 2 разів на зміну. Повітрі - і газозбірники потрібно продувати не рідше одного разу в зміну при наявності в схемі установки кінцевих холодильника та масловологовіддільники і не рідше 2 разів на добу при їх відсутності.

Пристрій для автоматичного продування масловіддільників (АПМ-3) призначений для видалення конденсату з масловіддільників через кожну годину роботи компресора.

Розглянуті системи автоматичного продування апаратури виключають втрати газу, оскільки утворений в апараті або в проміжній ємності залишок рідини служить гідравлічним затвором. Дуже важливим є і та обставина, що можливі в процесі роботи коливання в кількості рідини, яка повинна бути видалена, не порушують нормальної роботи цих систем, оскільки викличуть негайну дію регулятора. Якщо прохідний перетин клапана правильно розраховане, то регулятор придушить вплив виник обурення. Подібна дія системи має велике значення для таких апаратів, як сепаратори, в які може раптово потрапляти надлишок рідини з попередньої їм апаратури.

Пристрій для автоматичного продування масловіддільників (АПМ-8) призначений для видалення конденсату з масловіддільників через кожну годину роботи компресора.

Пристрій для автоматичного продування масловіддільників встановлюють в окремому приміщенні поблизу масловіддільників. Воно повинно бути досить просторим, світлим, утепленим (щоб уникнути замерзання продувочной лінії в зимовий час), а також має оберігати пристрій від потрапляння пилу і вологи. Під підлогою приміщення прокладається каналізація для відведення конденсату після продувки масловіддільників.

Схема включення конденсатоотводчика для автоматичного продування апарату представлена на фіг. Тут з нижньої точки масловіддільника /відведено трубопровід до конденсатоотвод-Чику 2 з якого продувається рідина відводиться в дренажну лінію до відстійників.

Аналогічним чином діє система автоматичного продування масловіддільників водо-бензоразделітелей і виветрівателя.

Важливим технологічним вимогою є забезпечення автоматичного продування компресорів при відключенні їх під час запуску з подальшим закриттям через 15 - 20 сек, а також при тривалій роботі через кожні37 хв тривалістю 30 сек.

У кожному конкретному випадку схеми автоматичного продування апаратури компресорів можуть бути різні проте ряд рішень, прийнятих в описаних вище прикладах, можуть бути використані при розробці систем автоматизації компресорних установок.

Доцільно застосовувати ефективні масло-влагоотделители з автоматичною продувкою (див. Гл. Усе зазначене технологічне обладнання оснащується пристроями автоматичного продування. Продувка сепараторів, масловіддільників, водо-бен-зоразделітелей і виветрівателя здійснюється щодо заповнення контрольованих ємностей до заданого рівня і припиняється після закінчення встановленого часу.

В багатоступеневих компресорах для спрощення системи автоматичного продування можна рекомендувати наступну схему: за ступенем, де відбувається найбільше виділення конденсату, встановлюється датчик максимального рівня, на одній з інших ступенів (або на всіх інших рівнях) встановлюються датчики мінімального рівня. При спрацьовуванні датчика максимального рівня включаються всі продувальні вентилі і залишаються відкритими до спрацювання датчика мінімального рівня.

схема пристрою для уловлювання дистильованої води і кисню. Аналогічні апарати застосовуються також і для автоматичного продування волого-масловіддільників повітряних компресорів.

Аналогічні апарати застосовуються також і для автоматичного продування злаго-масловіддільників повітряних компресорів.

Деякі радянські та іноземні компресори мають автоматичну продувку проміжних холодильників, яка здійснюється від датчика поплавкового або електричного ( ємнісного) типу. Перші більш прості але громіздкі. Їх дія заснована на тому, що поплавок, спливаючи в міру наповнення конденсату, відкриває продувочний вентиль, а при зменшенні рівня знову закриває його.

Структурна схема програмного пристрою. Структурна схема типового програмного пристрою з автоматичною продувкою приведена на рис. 544 де ГТ - генератор тактів, яка формує імпульси управління програмним вузлом; ЗП - задатчик програм, який би введення заданої програм-ми; ЦК - декодер, який здійснює обробку заданої програми продувки; З А - схема адресних каналів; ВУ-вихідні пристрої, що забезпечують управління виконавчими органами продувки; ПУ - програмний вузол.

Незважаючи на ефективність роботи масловіддільників з автоматичною продувкою конденсату, все ж на внутрішній поверхні трубопроводів повітряних комунікацій компресорів залишаються масляні відкладення, в зв'язку з чим виникає необхідність їх очищення.

Оскільки можливе випадання конденсату бензольних вуглеводнів, автоматична продувка апаратів сходами виконана окремо, але так, що апарати одному щаблі всіх компресорів можуть продуватися в певний бак продувок. На випадок пуску компресора після тривалої зупинки або при виході з ладу автоматики є ручна продування всіх апаратів в один бак.

Для запобігання цьому у ВНІІТБ було розроблено пристрій автоматичного продування масловіддільників через строго певні проміжки часу, а потім на базі цього пристрою був створений автомат АПМ 16X100 що характеризується наявністю системи аварійної сигналізації і системи відсічення повітря після закінчення закінчення конденсату.

Схема пристрою для уловлювання дистильованої води і кисню. Схема зневоднення газоподібного кисню з використанням апаратів для автоматичного продування вологовіддільників показана на рис. 1011. Аналогічні апарати застосовуються також для автоматичного продування волого-маслйотделітелей повітряних компресорів.

На рис. IV.3 а зображена спрощена блок-схема системи автоматичного продування, що починається за програмою в часі а припиняється за сигналом, що виробляється при припиненні потоку продувається рідини, коли в лінії продування починає протікати газ. Схема розрахована на продувку трьох апаратів, але може бути виконана і на більше число їх.

Як протипожежного кошти можна рекомендувати застосування на стаціях автоматичного продування трубопроводів азотом, а також використання лічильників води на рампі які можуть бути встановлені у кожного балона.

Для усунення перегрівів труб пароперегрівачів від теплової радіації футерування передбачають автоматичну продувку їх парою.

Для вилучення інертних газів, що накопичуються в випарної апараті 8 передбачена автоматична продувка за допомогою командоаппарата 18 який періодично подає імпульси на відкриття відтинають клапанів, встановлених на магістралях продувки. Для правильного ведення процесу змішування в збірнику 10 встановлюють регулятор співвідношення витрат доломіту і лугу.

У конструкції генераторів продуктивністю понад 40 м3 /год повинна бути передбачена автоматична продувка обсягів, що завантажуються карбідом кальцію.

На викидний газової лінії компресора до розподільної батареї встановлюють сепаратор, забезпечений автоматичною продувкою. Пристрій для автоматичного продування сепараторів може бути аналогічно пристрою для продувки масловіддільників.

Для запобігання масляних відкладень на нагнітальній лінії повинні встановлюватися масловіддільники, забезпечені автоматичною продувкою для видалення конденсату, води і масла.

На викидний газової лінії компресора до розподільної батареї повинен встановлюватися сепаратор, забезпечений автоматичною продувкою.

В агрегаті конверсії передбачено також автоматичне регулювання рівня води в сатураційних вежі і котлі-утилізатори і автоматична продувка котла-утилізатора.

В агрегаті конверсії передбачено також автоматичне регулювання рівня води в сатураціоіной вежі і в котлі-утилізатори і автоматична продувка котла-утилізатора.

Схема автоматичного управління компресорної установки повинна передбачати автоматичний запуск і зупинка робочих і резервних компресорів, автоматичну продувку (спуск вологи і масла) водомас-лоотделітелей, автоматичне керування перепускними і захист компресорних агрегатів при пошкодженнях і неполадки.

Схема автоматичного управління компресорної установки повинна передбачати автоматичний запуск і зупинка робочих і резервних компресорів, автоматичну продувку (спуск вологи і масла) водомаслоотделітелей, автоматичне керування перепускними і захист компресорних агрегатів при пошкодженнях і неполадки.