А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Долучений

Долучений до теоремі 4 містить в собі основне положення всього міркування. З твердження, що ніяке тіло не може рухати інше, якщо сама не рухається, випливає все доказ, що приводиться Ломоносовим.

Приклад для долучений § 73 представляють тіла, що переходять з твердого стану в рідке, і особливо ті, які плавляться силою вогню; при цьому вогневі корпускули проникають між площинами зіткнення і роблять саме зіткнення опосередкованим. Це показує розширення плавиться тіла: якби вогневі корпускули не проникали в місце дотику і, внаслідок малості сторін, що не зменшували площині дотику, то в зрідженому тілі не спостерігалося б розрідження або зменшення зчеплення.

Поєднання опитування і спостереження підвищує достовірність інформації, долучений до цих матеріалів документальних свідоцтв робить її ще більш переконливою.

Шосте видання 1803 року в трьох частинах, нове виправлене, з додаванням грунтовного опису складете-лівої життя, взятого з Московського і Академічного видання, було надруковано в друкарні Шнора, в С.

Досліди, прикладені до більших тіл, цілком підтверджують справедливість доведеного вище положення і виведених з нього додаванням. Так, Отто фон Геріке в Нових магдебурзьких дослідах над пустотою12 мав для разнятія двох півкуль, діаметр яких був - Магді Петербургського ліктя 13 узяти шістнадцять коней; а для разнятія двох півкуль в цілий лікоть діаметром - тридцять коней.

Правлячий сенат слухали уявлення міністра фінансів, що на підставі думки Державної Ради, Його Імператорським Велічест-гюм Височайше утвержденнаго, між іншими припущеннями до множення державних доходів призначено за Илецкие сіль, що обертається в юльном торзі стягувати замість справжньої ціни по 60 копійок за пуд; що в наслідок того він міністр зробив розпорядження, щоб ціна ця була взімаема при відпустках Илецкой солі то місця джерела; але що стосується до заснованих ля оной по Оренбурзькій губернії запаснаго і допоміжних магазинів: 143 сих, згідно з виданим про Илецком промислі положенню, продаж повинна бути вироблена з додаванням до зазначеної ціною провезення і однієї шпейкі на утримання магазинів, а з повітових з накладкою понад те по 5 копійок на пуд. Про каковом розпорядженні доносячи Урядового Сенату, просив при тому: чи не благоугодно буде зробити кому слід припис про оприлюднення в загальне звістка; вищезгаданої знову встановленої ціни на продаж від скарбниці Илецкой солі. Илецкие сіль, наказати всім губернським правлінням: що сім і Виповнюється.

Височайшаго про башкирських землях указу 10 квітня 1832 року й щоб аж ніяк не було самовільних з боку поселян поселень на башкирських землях, за чим самим і зобов'язані земські суди мати суворий нагляд під власною своєю за упущення в тому відповідальність; при чому доставити (і перепроваджені) в оні суди при докладних реєстрах, як вступівшія прямо в казенну палату, так само і прісланния на постанову ея, при пропозиції Оренбурзьких воєнного і гражданскаго губернаторів і виправляють їх посади, різних сіл від башкирцев і пріпущенніков прохання з доданими при деяких документами і веліти бути ним судам надати скривдженим задоволення, у міру справедливості на законній підставі; каковия в сьогоденні справі пропозиції і були піддані разсмотренію ісправляющаго посаду Оренбург-ського воєнного губернатора, з испрошением на приведення онаго у виконання дозволу, якесь висловлене ним в реченні казенній палаті від 30 серпня, з додаванням, що щодо наділення пріпущенніков башкирцев ж, він погоджуючись з думкою палати, що і їм, як людям зобов'язаним військовою службою, слід карбував 30 дес. Оренбурзька межова контора, вивівши на довідку, що Іменною Найвищим указом, таким, що відбувся в 10 день квітня 1832 року про права башкирцев на належний їм землі в Оренбурзькому краї, між іншим в 11 пункті повів-но: Вищевикладене наділення землями повинно лежати під опікою казенної палати, при належному сприянні з боку оной контори і під головним наглядом воєнного губернатора ; а як в конторі наявності полягає землемірів тільки чотири, з яких один виправляє посаду чертежнаго директора, справ ж для виконання в натурі, крім доручених землемірів, ще залишається непорученних два, та знаходиться на ревізії понад 40 постановила: указом Оренбурзька казенна палата наказала їй, щоб через своїх землемірів зробити на місцях супроти генеральних планів акуратно перевірку і відокремивши все проданния башкирцев землі, згідно кріпаком актам, показала б на планах і все нині існуючий поселення пріпущенніков і самих вотчинниківі, привівши в точну популярність скільки залишається тепер у кожній башкирської волості і у пріпущенніков їх землі, приступила негайно на підставі Височайшаго указу 10 квітня 1832 до призначенню на планах нарізок; в Іменному ж Найвищому указі, який відбувся в 10 день квітня 1832 року, наказано: вищезазначене наділення землями башкирцев з іншими селянами зробити Оренбурзької казенній палаті, при належному сприянні з боку оной контори, але в чому мати сприяння, контора без свого начальства стосується встановленого казенною палатою приступити, так само і по малу числа землемірів не може, а все оте зраджує разсмотренію межовий канцелярії.

Порівняння відкличний і звичайної облігацій. Таким чином, якщо після першої емісії процентні ставки знижуються (ціни облігацій зростають), то фірма може викупити облігації за фіксованою ціною замість ринкової. Долучений опціону колл до облігації зробить її менш привабливою для покупців, оскільки достроковий викуп знижує потенційну верхню межу по облігації. Коли процентні ставки знижуються, а ціна облігацій зростає, ймовірність викупу облігацій збільшується.

Книга називається Загальна і приватна судово-медична і поліцейська хімія з додаванням загальної токсикології або науки про отрути і протівоядних засобах.

Англійського на Російську мову перекладені Тверським Губернським механіком Львом Сабакін з додаванням до цією власної його лекції про вогненних машинах.

У розділі книги Про методі математичному короткий міркування автор викладає своє розуміння методу математичного як порядку, який математики вживають у всіх своїх догматах. Далі йде тлумачення понять визначення, аксіома, теорема, пропозиція, долучений, примітка, на такі пункти розбиває автор весь матеріал, що викладається, і такого ж порядку викладу слідують інші автори, наприклад Козельський, який був знайомий з працями Вольфа до їх перекладу.

В кінці останньої війни за векселі при переказі грошей з Единбурга в Лондон платили надбавку в 3 відсотки, так що А часто повинен був платити таку премію при покупці векселів з сплатою за пред'явленням. Тому така операція, повторена до чотирьох разів на рік, з додаванням 1/2 відсотка за комісію за всяке її повторення обходилася в той час купцеві А щонайменше в 14 відсотків.

Вона, з одного боку, принесла Дюпонові вдячність американської влади, зокрема Томаса Джефферсона, а з іншого - прихильність короля Людовика XVI, який в нагороду за вірну і успішну службу завітав П'єру Самюелем дворянство з додаванням дуже пишного герба: новоявлений дворянин помістив на ньому, мабуть після рясного узливання на честь такої події, вельми доречний девіз КесГіоЧпе зг.

Ми склали власну класифікацію з таких підстав: французька статистика представляє занадто загальні класи (I. Maladies cerebrales); прусська ж, нам здається, не цілком правильно становить свої, досить близькі до наших, класи; навіщо, наприклад, ясну, певну рубрику пияцтва з'єднувати з мотивом програшу в карти і розпусного життя під сентиментальним назвою пороку; нещасна любов і ревнощі чомусь з'єднані воєдино і з додаванням сильних хвилювань, гніву склали клас пристрастей, в який, однак, не включені ні пияцтво, ні розпуста; а вагітність поза шлюбом віднесена до класу каяття, сорому і докорів сумління, куди входять крім неї все самогубства від страху покарання по суду і судового слідства, і самогубства після вбивств.

Більш відомий як автор популярної в XVIII в. Російська універсальна граматика, або загальне пісьмословіе, що пропонує найлегший спосіб ґрунтовного навчання російській мові, з сьомі додаванням різних навчальних п корисно-забавних речей (I вид. Користь від цього очевидна: ствердно можна сказати, що жоден народ не має такої багатої математичної літератури, як Французький. Для досягнення цієї мети я розташував Лексикон по Французькому алфавітом, і перевів всі терміни на Російська мова з належними поясненнями, і з додаванням фразеології, по можливості докладною.

Посади цих чинів віднести, згідно Височайше затвердженим 16 лютого 1849 року розкладів руху по класах медичних, фармацевтичних та ветеринарних посад до IX класу. Зобов'язати лікарям: а) намагатися по можливості про якнайшвидше викорінення венеричної хвороби у ввірених винятковому їх піклуванню кантонах, не відмовляючи втім в належному посібнику страждає і іншими хворобами, б) при появі в місцях, доручених їх нагляду, повальної між жителями хвороби або скотскаго відмінка, негайно доносити головному військовому начальству і корпусного штаб-лікаря, з додаванням думки свого про властивості, причини хвороби і заходи потрібних до припинення і повідомлених ними до невідкладному виконанню местнаго начальства, в ) при роз'їздах по юрт перевіряти дії оспопрівівателей і про знайдені з цього предмету упущення негайно доносити головному військовому начальству і г) керувати фельдшерів, які перебувають в їх ділянках при користуванні хворих і спостерігати за можливості за правильним витрачанням відпускаються їм медикаментів по фельдшерських каталогам, які перш ретельно разсматрівать лікарям, у віданні яких фельдшера складаються і затверджувати їх підписами.

В кінці останньої війни за векселі при переказі грошей з Единбурга в Лондон платили надбавку в 3 відсотки, так що А часто повинен був платити таку премію при покупці векселів з сплатою за пред'явленням. Тому така операція, повторена до чотирьох разів на рік, з додаванням 1/2 відсотка за комісію за всяке її повторення обходилася в той час купцеві А щонайменше в 14 відсотків. Третій вексель пред'являвся Б, який, після того як вексель був акцептований, враховував його таким же чином у якогось лондонського банкіра. Такого роду операція для позики грошей, повторена принаймні шість разів протягом року, з додаванням 1/2 відсотка за комісію за кожне її повторення і законних 5 відсотків подібно операції, описаної в тексті, повинна обійтися А більш ніж в 8 відсотків. Проте через збільшення терміну служби на переказ грошей з Единбурга в Лондон вона була менш збиткова, ніж та, яка приведена в першій половині цього примітки, але зате вона вимагала зносин з великим числом лондонських торгових домів, що представляло деякі труднощі для багатьох із зазначених прожектерів.

Фактично його діяльність почалася в 1776 році. Гірський кадетський корпус отримав в 1804 році новий статут, представляв собою закритий навчальний заклад з такими ж порядками, які існували в військових кадетських корпусах. У 1833 році корпус був реорганізований у гірничий інститут, що також мав характер закритого військово-навчального закладу. Теорія і практика були роз'єднані. У 1825 році з ініціативи російських вчених Д.С. Соколова, П.І. Аносова, В.В. Любарського та інших став видаватися Вченим комітетом по гірській і соляної частини при гірському кадетському корпусі щомісячний збірник, іменований як Гірський журнал або збори відомостей про гірському і соляному справі з додаванням нових відкриттів по наукам до цього предмета належать.