А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Присвоєння - кваліфікаційна група

Присвоєння I кваліфікаційної групи по ТБ, що передбачається Правилами, є не що інше, як проведення безпосередньо на робочому місці інструктажу з електробезпеки і перевірка засвоєння його змісту перевіряється працівником.

Присвоєння кваліфікаційної групи I проводиться після перевірки знань з електробезпеки безпосередньо на робочому місці, що перевіряється і фіксується в журналі встановленої Правилами форми (додаток IV до ПТБ) з обов'язковою розписом перевіряючого і перевіряється.

Присвоєння I кваліфікаційної групи по ТБ, - передбачається Правилами, є не що інше, як проведення інструктажу з електробезпеки на робочому місці і перевірка засвоєння положень інструктажу.

Для присвоєння II кваліфікаційної групи треба мати стаж роботи не менше місяця (практикантам стаж не вимагається), знати елементарні основи електротехніки, мати поняття про небезпеку ураження електричним струмом і заходи першої допомоги.

Для присвоєння V кваліфікаційної групи треба, крім зна-яій IV групи, чітко уявляти собі причини, що зумовлюють вимоги кожного пункту правил безпеки, а також вміти організувати безпечне проведення робіт і керувати ними.

При присвоєнні кваліфікаційної групи враховують освіту електротехнічного персоналу та стаж роботи з електроустановками. Необхідний обсяг знань для кожної кваліфікаційної групи наведено нижче.

Доцільність і необхідність присвоєння I кваліфікаційної групи і вище цим працівникам визначаються на місці керівництвом підприємства спільно з особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства і інженером по ТБ.

Обслуговуючий персонал ретельно навчають роботі і догляду за електропіччю або ванною і дотримання правил безпеки з присвоєнням відповідних кваліфікаційних груп по ПТБ.

Кожен молодий робітник зобов'язаний пройти навчання правилам техніки безпеки безпосередньо на робочому місці і перевірку знань з присвоєнням кваліфікаційної групи і видачею посвідчення на право виконання певних видів електромонтажних робіт.

Беруться кожному працівнику, який успішно пройшов перевірку, встановленої форми удо9товереніе про перевірку знання Правил з присвоєнням кваліфікаційної групи з техніки безпеки.

Кожному працівнику, який обслуговує електроустановки, який пройшов випробування, видається посвідчення про перевірку знань, в якому зазначається присвоєння кваліфікаційної групи з техніки безпеки.

До роботи з електрифікованим інструментом допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, склали іспити з присвоєнням першої кваліфікаційної групи і не мають медичних протипоказань.

Черговий електротехнічний персонал з обслуговування діючих електроустановок призначається головним енергетиком з числа осіб, які пройшли навчання і перевірку знань з техніки безпеки з присвоєнням кваліфікаційної групи. Допуск до самостійного чергування або самостійної роботи оформлюється спеціальним розпорядженням головного енергетика.

Персонал електромонтажної організації, провідний монтажні роботи в діючих установках, повинен пройти медичний огляд, навчання та перевірку знань техніки безпеки з присвоєнням кваліфікаційної групи з техніки безпеки і мати відповідне посвідчення на право допуску до роботи в діючих установках.

До початку робіт електромонтажний персонал повинен пройти медичний огляд, вивчити правила та інструкції з безпеки праці, скласти іспит і отримати посвідчення про присвоєння кваліфікаційної групи. При надходженні на роботу проводять вступний інструктаж, а на робочому місці - виробничий інструктаж, під час якого електромонтажник знайомиться з конкретними наміченими до виконання електромонтажними роботами, умовами виконання робіт і вимог Правил техніки безпеки (ПТБ), а також отримує необхідні вказівки з безпечних прийомів роботи. При виконанні робіт електромонтажники відповідають за дотримання ними ПТБ і отриманого інструктажу, а також за застосування в процесі роботи захисних засобів.

Весь електротехнічний персонал, що обслуговує електроустановки, проходить спеціальне навчання безпечним методам роботи з подальшою перевіркою знань Правил технічної експлуатації та Правил техніки безпеки і присвоєнням певної кваліфікаційної групи.

До організаційних заходів належать медичні огляди осіб, які приймаються на роботу, і періодичні медичні огляди їх під час роботи; спеці альна підготовка персоналу з присвоєнням кваліфікаційної групи з Правилами техніки безпеки; інструктажі перед початком робіт і перевірка знань з техніки безпеки; встановлення відповідальності осіб, які організовують і виконують роботу; видача та оформлення нарядів (письмового або усного розпорядження на роботу), оформлення і проведення допуску до роботи; нагляд за працюючими під час виконання робіт; оформлення перерв, переведення на інше місце і закінчення робіт. Правилами техніки безпеки при експлуатації тягових підстанцій і постів секціонування електрифікованих залізниць і Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів визначено коло осіб, що займаються організацією безпечного виконання робіт: видає наряд або розпорядження; допускає до роботи (особа з числа оперативного персоналу); відповідальний керівник робіт; виконавець робіт, який спостерігає за роботою. Крім того, в цих Правилах встановлено права та обов'язки цих осіб.

Правила стосовно займаній посаді або виконуваній роботі, пройти навчання безпечним методам роботи на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника і перевірку знань у кваліфікаційній комісії з присвоєнням певної кваліфікаційної групи.

До цієї категорії відноситься персонал, що обслуговує електротехнологічні установки (електропечі, електрофільтри, високоякісні установки, електролізери і ін.), Якщо по покладеним функціям йому не потрібно привласнення вищою кваліфікаційною групи; обслуговуючий пересувні машини і механізми з електроприводом; працює з електроінструментом; обслуговуючий всі автомашини (водії) з постійно або тимчасово встановленими на - них кранами, механізмами, негабаритним вантажем, під час перевезення яких може виникнути небезпека дотику до проводів повітряних ліній електропередач і зв'язку; працюючий в приміщеннях і поза ними, де при виникненні несприятливих умов може з'явитися небезпека ураження електричним струмом.

Відповідно до діючих правил електромонтажний персонал до початку робіт повинен пройти медичний огляд, вивчити правила та інструкції з безпеки праці, скласти іспит і отримати посвідчення з присвоєнням кваліфікаційної групи. При надходженні на роботу проводиться вступний інструктаж, а на робочому місці - виробничий інструктаж, під час якого електромонтажник знайомиться з конкретними наміченими до виконання електромонтажними роботами по кабельних мережах, умовами виконання робіт і вимог Правил техніки безпеки (ПТБ), а також отримує необхідні вказівки з безпечних прийомів роботи. При виконанні робіт електромонтажники відповідають за дотримання ними ПТБ і отриманого інструктажу, а також за застосування в процесі роботи захисних засобів.

До роботи в електроустановках повинні допускатися особи, які пройшли інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади стосовно до виконуваної оа-боті з присвоєнням відповідної кваліфікаційної групи з техніки безпеки і не мають медичних протипоказань, встановлених Міністерством охорони здоров'я СРСР.

Після навчання знання працівника мають бути перевірені спеціальною комісією (перевірка за правилами технічної експлуатації електроустановок-споживачів, правилам техніки безпеки, експлуатаційним і посадових інструкцій, техмінімуму по обслуговуваного обладнання) з присвоєнням відповідної кваліфікаційної групи.

До роботі в ЕУ повинні допускатися особи, які пройшли інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади стосовно до виконуваної роботи з присвоєнням відповідної кваліфікаційної групи по техніці безпеки і не мають медичних протипоказань, встановлених Міністерством охорони здоров'я.

Кожному працівнику, який пройшов первинну перевірку знань, видається відповідне посвідчення ( Додаток 1); працівникам, пов'язаним з обслуговуванням електроустановок електростанцій і мереж, в це посвідчення заноситься також запис про присвоєння кваліфікаційної групи по ПТБ.

Електрики повинні знати ці правила, відомчі правила та інструкції стосовно до виконуваної роботи, повинні пройти навчання безпечним методам роботи на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника і перевірку знань у кваліфікаційній комісії з присвоєнням певної кваліфікаційної групи (Додаток 1) і видачею посвідчення.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом. Організаційні заходи включають: допуск до роботи в діючих електроустановках осіб, які пройшли інструктаж і навчання безпечним методам праці: перевірку знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади стосовно до виконуваної роботи з присвоєнням відповідної кваліфікаційної групи з електробезпеки; призначення осіб, відповідальних за організацію та безпеку виробництва робіт; оформлення наряду або розпорядження на проведення робіт; складання переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; здійснення допуску до проведення робіт; організацію нагляду за проведенням робіт; оформлення перерв в роботі, перекладів на інші робочі місця, закінчення роботи; встановлення раціональних режимів праці.

У додатках Правил подано відомості про першої долікарської допомоги при ураженні людини електричним струмом, а також характеристики кваліфікаційних груп з техніки безпеки для обслуговуючого персоналу електростанцій, форми журналу перевірки знань з техніки безпеки та посвідчення про присвоєння кваліфікаційної групи, форми нарядів на проведення робіт в діючих електроустановках.

Навчання, атестація і допуск до виконання робіт машиністів і помічників машиністів гірничих та транспортних машин, управління якими пов'язано з оперативним включенням і відключенням електроустановок, здійснюється відповідно до вимог діючих норм і правил з безпечної експлуатації електроустановок з присвоєнням кваліфікаційних груп з електробезпеки. Наявність кваліфікаційних груп дає право машиністам та помічникам машиністів за нарядом (розпорядженням) із записом в оперативному журналі проводити оперативні переключення кабельних ліній, в межах закріпленого за ними гірського устаткування і його приключення пункту. 
До випробувально-налагоджувальних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, знають правила та інструкції з техніки безпеки стосовно займаній посаді або виконуваній роботі, які пройшли навчання на робочому місці безпечним методам роботи під керівництвом досвідченого працівника, перевірку знань кваліфікованої комісією з присвоєнням кваліфікаційної групи з техніки безпеки, навчені прийомам звільнення потерпілого від електричного струму і правилам надання першої допомоги постраждалим.

До виробництва випробувально-налагоджувальних робіт (як і інших робіт в діючих електроустановках) допускаються особи, які пройшли у встановлені терміни медичний огляд, знають правила та інструкції з техніки безпеки стосовно займаній посаді або виконуваній роботі, які пройшли навчання безпечним методам роботи на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника і перевірку знань у кваліфікаційній комісії з присвоєнням певної кваліфікаційної групи, навчені прийомам звільнення потерпілого від електричного струму і правилам надання першої допомоги постраждалим. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт несуть керівник бригади і всі її члени.

Правила технічної експлуатації (ПТЕ) і ПТБ пред'являють до електротехнічного персоналу певні вимоги щодо знань і вміння виконувати необхідні дії в процесі експлуатації діючих електроустановок - перемикання в електромережах, пуск і зупинка електроприводів, контроль за роботою електроустановок, неладка і електричні випробування електроустановок та ін. Тому електротехнічний персонал промислових підприємств, міських і сільських електроустановок повинен пройти відповідну підготовку, медичний огляд, перевірку знання вищевказаних пра-щя з присвоєнням певної кваліфікаційної групи по ТБ і після стажування на робочих місцях може бути допущений до самостійної роботи.

Особи, які допускаються до керування ручними електричними машинами, повинні мати I кваліфікаційну групу по техніці безпеки. Присвоєння I кваліфікаційної групи з техніки безпеки слід оформляти записом в журналі перевірки знань з техніки безпеки. Особи, які мають I кваліфікаційну групу, повинні проходити інструктаж, не рідше 1 разу в квартал.

Особи, які допускаються до керування ручними електричними машинами, повинні мати I кваліфікаційну групу по техніці безпеки. Присвоєння I кваліфікаційної групи з техніки безпеки слід оформляти записом в журналі перевірки знань з техніки безпеки. Особи, які мають I кваліфікаційну групу, повинні проходити інструктаж не рідше 1 разу в квартал.

Особи, які допускаються до керування ручними електричними машинами, повинні мати I кваліфікаційну групу по техніці безпеки. Присвоєння I кваліфікаційної групи по техніці безпеки слід оформляти записом в журналі перевірки знань з техніки безпеки. Особи, які мають I кваліфікаційну групу, повинні проходити інструктаж, не рідше 1 разу в квартал.

Кваліфікаційна група I присвоюється особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, організації, цеху, дільниці, або по його письмовою вказівкою особою з кваліфікаційною групою не нижче IV після перевірки знань безпечних методів роботи на - обслуговується установці. присвоєння I кваліфікаційної групи фіксується в спеціальному журналі з розписом перевіряється і перевіряючого.

Кваліфікаційна група I присвоюється особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства (організації, цеху, дільниці), або по його письмовою вказівкою особою з кваліфікаційною групою не нижче IV після перевірки знань безпечних методів роботи на обслуговується установці. Присвоєння I кваліфікаційної групи фіксується в спеціальному журналі з розписом перевіряється і перевіряючого. Посвідчення про перевірку знань при цьому видавати не потрібно.

Кранівникам автомобільних, залізничних та інших стрілових самохідних кранів з електричним приводом механізмів також повинна бути присвоєна II група з електробезпеки, якщо передбачена можливість харчування крана від зовнішньої мережі. Про присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки видається спеціальне посвідчення, підписане головним енергетиком підприємства.

Про присвоєння кваліфікаційної групи робиться відмітка в журналі перевірки знань і у відповідній графі спеціального посвідчення.

Персонал, що виконує ремонт обладнання, що знаходиться під напругою, повинен мати відповідну кваліфікаційну групу з техніки безпеки. Підготовку персоналу та присвоєння кваліфікаційної групи з техніки безпеки виконують відповідно до вимог ПТЕ і ПТБ. Присвоєння кваліфікаційної групи фіксується в спеціальному журналі з підписом перевіряється і перевіряючого.

У нові Правила внесено уточнене поняття особи, яка має I кваліфікаційну групу по ТБ. Необхідність введення положення про присвоєння I кваліфікаційної групи по ТБ обумовлена високим рівнем електротравматизму з тяжким наслідком саме по групі працівників, які обслуговують електротехнологічні установки або дотичних за характером своєї роботи з машинами і механізмами, що працюють за допомогою електроприводів.

У нові правила внесено уточнене поняття особи, яка має I кваліфікаційну групу по ТБ. Необхідність введення положення про присвоєння I кваліфікаційної групи по ТБ обумовлена високим рівнем електротравматизму з тяжким наслідком саме по групі працівників, які обслуговують електротехнологічні установки або дотичних за характером своєї роботи з машинами і механізмами, що працюють за допомогою електроприводу.

У діючі правила внесено уточнене поняття особи, яка має I кваліфікаційну групу по ТБ. Необхідність введення положення про присвоєння I кваліфікаційної групи по ТБ обумовлена високим рівнем електротравматизму з тяжким наслідком саме по групі працівників, які обслуговують електротехнологічні установки або дотичних за характером своєї роботи з машинами і механізмами, що працюють від електроприводу.

До обслуговування електроустановок допускається персонал, що пройшов медичний огляд, навчений на робочому місці безпечним методам робіт під керівництвом досвідченого особи, що пройшов перевірку знань кваліфікаційною комісією і отримав певну кваліфікаційну групу. Перевірка знань з техніки безпеки, перегляд і присвоєння кваліфікаційних груп проводиться щорічно.

Крім інструктажу всі робочі протягом 3 міс. Після закінчення навчання знання перевіряються і робочого видасться посвідчення про присвоєння кваліфікаційної групи з техніки безпеки. Кваліфікаційною групою визначаються ступінь відповідальності і складність робіт, які можуть бути доручені робочому в електротехнічних установках.

Весь персонал термістів, зайнятий на роботах з електрообладнанням, повинен пройти навчання по ПТЕЕС і ПТБЕЕП. Кожному працівникові, що успішно пройшов перевірку знань, видається посвідчення з присвоєнням кваліфікаційної групи з електробезпеки.

Кожна установка електропечей опору повинна мати місцеву інструкцію з експлуатації. Обслуговуючий персонал ретельно навчають роботі і догляду за електропіччю або ванною і дотримання правил безпеки з присвоєнням відповідних кваліфікаційних груп по ПТБ.

Робота на електричних установках абсолютно безпечна, якщо обслуговуючий персонал буде точно дотримуватися правил технічної експлуатації та правила безпеки. Тому до роботи на електричних установках допускаються особи, які вивчили правила безпеки і отримали посвідчення про перевірку знань з присвоєнням певної кваліфікаційної групи. Працівники, які обслуговують електричні установки, повинні мати відповідні знання в області електротехніки, бути знайомі з пристроєм і обслуговуванням електроустановок, чітко уявляти небезпеку при роботі на установках, знати правила техніки безпеки за видами робіт, що входять в їх обов'язки, і правила користування основними і додатковими захисними засобами, здійснювати нагляд за працюючими і практично надавати першу допомогу потерпілим при ураженні електричним струмом. Вони не повинні мати хвороб і каліцтв, що заважають виконанню виробничої роботи. Стан здоров'я працівників, яким по техніці безпеки присвоєна певна кваліфікаційна група, встановлюється медичним оглядом при прийомі на роботу і періодичних повторних оглядах.