А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приріст - видобуток

Приріст видобутку може бути отриманий і за рахунок інтенсифікації розробки родовищ. Зі збільшенням темпів відбору і відповідно темпів падіння видобутку збільшуються питомі витрати на видобуток, тому інтенсифікація її буде невиправданою, якщо в розробку можуть бути введені нові родовища з меншими питомими витратами на приріст одиниці потужності.

Приріст видобутку за рахунок проведення геолого-технічних заходів (ГТМ) з урахуванням тривалості ефекту відіграє значиму роль у загальному видобутку, особливо на родовищах, що вступають в пізню стадію розробки.

Прирости видобутку по 27 - 30 млн. Т нафти в рік стали можливими завдяки бурхливому розвитку нафтової промисловості в Західному Сибіру.

Залежність відносної швидкості і від витрати рідини QK при об'ємній частці води. 1 - 0 1. 2 - 025. 3 - 0 5. 4 - 075. Максимально-можливий приріст видобутку по даній свердловині може бути оцінений, виходячи з наступних припущень.

Приріст видобутку газу в значній мірі намічено здійснити з нових газових і газоконденсатних родовищ Західного Сибіру, Якутії, Сахаліну, Південно-Західного Узбекистану, південній частині Устюрт і Північно-Східної Туркменії.

Залежність відносної швидкості і від витрати рідини 3ж при об'ємній частці води. /- 0 1. ЧЖ ь /2 - 025. 3 - 0 5. 4 - 075. Максимально-можливий приріст видобутку по даній свердловині може бути оцінений, виходячи з наступних припущень.

Приріст видобутку газу буде досягнуто головним чином за рахунок освоєння нових родовищ в Оренбурзькій області, Комі АРСР, Тюменської області, а також в Узбецькій і Туркменської союзних республіках. Будуть прокладені трубопроводи великих діаметрів, які дозволять найбільш ефективно перекачувати на багато тисяч кілометрів величезна кількість нафти і природного газу з районів їхнього видобутку в райони найбільшого споживання.

Особливо великі прирости видобутку передбачаються в районах Північного Кавказу та Західного Сибіру.

Приріст видобутку природного газу в країні також забезпечується в основному за рахунок Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції.

Приріст видобутку природного газу ц РФ в даний час визначається розвитком газової промисловості на півночі Тюменської області, де зосереджені основні запаси природного газу.

Будь-якому плановому приросту видобутку відповідають прогнозна ціна на ресурси УВ і прогнозна сумарний видобуток. Після оцінки частки видобутку, забезпечується МУН, визначається доцільний рівень видобутку з використанням нових методів в загальному рентабельне обсязі видобутку. Таким чином, виявляється можливим обгрунтувати обсяг впровадження різних технологій, що відповідає заданому рівню витрат, і тим самим визначити область доцільного застосування нових методів.

Темпи приросту видобутку і виробництва газоподібного палива в нашій країні випереджають темпи приросту видобутку твердого та рідкого палива.

Високі темпи приросту видобутку газу в 1961 - 1965 рр. були забезпечені успіхами геологорозвідувальних робіт в попередній період, високим ступенем концентрації видобутку газу за рахунок розробки родовищ з великими запасами газу. Найважливішою об'єктивною передумовою є і та обставина, що відомі в той період запаси природного газу були розташовані головним чином в обжитих районах.

Основна частка приросту видобутку газу в країні падає на Уренгойское і Ямбургское родовища. Проблема доставки різко збільшуються обсягів газу з Уренгоя в європейську частину країни в 11 - й п'ятирічці була вирішена шляхом спорудження шести магістральних газопроводів (рис. 2.4), прокладених на значній відстані в єдиному технологічному коридорі.

Для оцінки приросту видобутку рідини в результаті перекладу на безперервний режим необхідно розробити пристрій для виміру малих (до 5 т /добу) дебітів.
 Основна частка приросту видобутку газу припадає на Західний Сибір. Середньорічний темп приросту видобутку газу в Західному Сибіру за цей період - 19%, зростання за п'ятирічку - в 2 4 рази.

Відомо, що прирости видобутку можуть досягатися інтенсивним шляхом через рахунок ущільнення сітки свердловин на родовищі і екстенсивним - за рахунок введення нових родовищ в районі. Аналіз витрат на приріст видобутку забезпечує цінну інформацію для цілей планування.

Капітальні вкладення на приріст видобутку 1 т нафти визначаються відношенням річного обсягу капітальних вкладень до річного приросту видобутку нафти.

При Ру135 ат приріст видобутку становить в середньому 18%, дебіти досягають 81% від можливих.

За п'ятиріччя забезпечений найвищий приріст видобутку - 146 млрд. М3 народне господарство отримало понад завдання 20 млрд. М3 газу.

Капітальні вкладення на приріст видобутку газу відображають питомі витрати стосовно до певного році або періоду і можуть істотно відрізнятися в різні роки і періоди.

Капітальні вкладення на приріст видобутку газу можна диференціювати, виділивши витрати на підтримку видобутку газу і на створення нових промислів. Однак це не усуває загальних недоліків, властивих питомим капітальним вкладенням на приріст, так як питомі витрати на підтримку видобутку - найменш стабільні в часі (вони значно змінюються по окремих роках), а питомі показники на створення нових промислів не уявляють собою повних витрат на створення нових потужностей - це лише первинні витрати.

Відомо, що на приріст видобутку 1 млн. Т нафти або 1 млрд. М3 газу потрібно від 30 до 60 тис. Т постачальницьких вантажів. Помітну і все більш зростаючу частку вантажів складають блочно-комплектні пристрої, витрати на доставку яких дорівнюють 40 - 50% вартості будівельно-монтажних робіт, а тривалість транспортування - 25 - 40% балансу часу на спорудження об'єкта. Тому транспортні та вантажопідйомні кошти, визначаючи межі укрупнення БКУ, у багатьох випадках формують напрями технічного прогресу комплектно-блочного методу будівництва. У свою чергу, різноманіття БКУ, що відрізняються один від одного масою, габаритами, положенням центра ваги і мають несучі конструкції з малими міцності, накладає ряд специфічних вимог на транспортні та вантажопідйомні засоби, що застосовуються в комплектно-блоковому будівництві.

Потонемо ставки відрахувань за приріст видобутку в 2 рази вище, ніж за збереження досягнутого рівня; ставка за додатковий видобуток по зустрічним планам максимальна - 66 коп.

Схема системи газопроводів від - Уренгойського родовища до. Запланований на одинадцяту п'ятирічку приріст видобутку і постачання газу був забезпечений будівництвом і введенням в експлуатацію шести магістральних газопроводів від Уренгойського родовища в Центр країни і до Західного кордону СРСР в районі м Ужгорода.

У-с, zt - приріст видобутку рідини і нафти відповідно в роках т з площі перетину пластів; jVsl, N & - число елементів на непересічних площах пластів, на яких реалізовані варіанти розробки Si і sz відповідно; Nsi, NS2 - число елементів на пересічної площі пластів, на яких прийняті варіанти розробок si і s2 відповідно.

Таким чином, весь приріст середньозмінної видобутку викликаний дією інших факторів.

Питомою капітальних вкладеннях на приріст видобутку газу в обох варіантах притаманні такі особливості.

Права частина обмеження показує реальний приріст видобутку умовного палива від однієї тонни вугілля. Таким чином, реальний приріст видобутку умовного палива дорівнює потенційному.

Кількісна оцінка наслідків планування приростів видобутку на родовища, підлягають відкриттю, пов'язана, по-перше, з оцінкою ймовірності майбутніх відкриттів нових запасів газу в європейській частині СРСР для різних її районів і, по-друге, з виявленням тих негативних економічних наслідків, які виникають у зв'язку зі створенням напруженості паливопостачання в разі безуспішних геологорозвідувальних робіт.

Структура видобутку палива за 1959 - 1966 рр. в%. Ще більш характерна структура приросту видобутку палива.

Так, основна частка приросту видобутку газу в десятій п'ятирічці доводиться на північні райони Тюменської області, де запаси природного газу сконцентровані в родовищах Уренгойському, Заполярном, Ведмеже і ін. З освоєнням цих ресурсів пов'язані перспективи розвитку газової промисловості країни.

У перспективі значна частина приросту видобутку газу буде отримана з перерахованих унікальних родовищ.

До кінця століття темпи приросту видобутку газу повинні сповільнитися. Залучення нових природних ресурсів в розробку буде пов'язано головним чином з компенсацією падіння видобутку в виснажуються родовищах.

Напрямок потоків газу обумовлюється приростом видобутку цього виду палива за окремими газоносною районам і збільшенням потреби економічних районів в паливі в цілому і, зокрема, в газі.

Особливо гостре становище з приростом видобутку газу склалося в перші два роки дев'ятої п'ятирічки, коли в результаті форсованої експлуатації родовищ Краснодарського, Ставропольського країв і України різко вичерпалися їх запаси.

Незважаючи на те, що приріст видобутку буде отримано в останні роки розробки, захід дає позитивний ефект.

У десятій п'ятирічці передбачається збільшити приріст видобутку газу в 1 6 рази в порівнянні з дев'ятої п'ятирічкою.

При всіх умовах головним джерелом приросту видобутку газу в майбутньому стануть родовища півострова Ямал і шельфової зони Карського і Баренцового морів. Це ставить перед акціонерним товариством нові, більш складні завдання, вимагає великих інвестицій і готовність йти на певний фінансовий ризик.

У перспективі основними районами по приросту видобутку газового сировини будуть не тільки Західна Сибір, а й Прикаспійська западина, де очікується відкриття родовищ переважно зі складним багатокомпонентним складом.

Високі темпи розвитку галузі обумовлені великим приростом видобутку при заводнении.

Якщо на першому етапі розробки родовища приріст видобутку здійснювався за рахунок збільшення фонду нафтових свердловин, то в подальшому цього виявилося недостатньо. Був розроблений і здійснений цілий ряд геологічних, технічних і організаційних заходів, кількість яких до теперішнього часу досягло більше 3000 на рік, серед них: пуск свердловин з бездіяльності, консервації, переклад з одного способу видобутку на інший, збільшення продуктивності насосів, повернення на нові експлуатаційні горизонти, вплив на призабули-ву зону свердловин кислотами, теплом, вибухом, ізоляційні роботи.

Протягом 1945 - 1957 рр. приріст видобутку безперервно збільшувався. У 1957 р він перевищив приріст, досягнутий в 1945 р, більш ніж в 9 разів.

Як наслідок виникають обмеження в темпах реального приросту видобутку ряду видів органічного палива, особливо нафти. Так, якщо видобуток нафти (з газовим конденсатом) за десяту п'ятирічку збільшилась в 123 рази, а приріст видобутку склав майже 112 млн, т, то в одинадцятій п'ятирічці ці значення збільшаться відповідно в 103 - 107 рази. Важливим у цій ситуації є необхідність поглиблення процесів нафтопереробки для задоволення потреб країни в світлих нафтопродуктах за рахунок скорочення використання рідкого палива в енергетиці.

Заходи інтенсифікації в поточному п'ятилітті дозволять: приріст видобутку газу 8 - 10 млрд. М3 на рік.

Визначити абсолютні прирости, темпи зростання і приросту видобутку окремих видів палива за останні десять років по роках.

Дещо інша картина спостерігається при розгляді витрат на приріст видобутку в короткостроковому періоді. Хоча найбільший вплив, як і в попередньому випадку, надає зміна темпів відбору, але розміри цього впливу істотно більші. Так, збільшення темпів відбору на 60% призводить до подвоєння вартості приросту потужності. Велика чутливість вартості приросту видобутку до темпів відбору свідчить про те, що на них можна покласти функції регулювання витрат.

В даний час стабілізація видобутку нафти (або приріст видобутку) в країні йде за рахунок нових нафтовидобувних районів або старих по нових родовищ, що характеризуються складними гірничо-геологічними умовами залягання і погіршеними властивостями нафти. Цілком природно, що при цьому істотно підвищуються вимоги до надійності погружного обладнання для експлуатації видобувних свердловин, до збільшення його міжремонтного періоду. Крім того, Занурювальне обладнання повинно працювати в області підвищених температур, в умовах відкачування рідин з високим вмістом вільного газу, ахрессівності откачиваемой середовища і великий вміст механічних домішок. У табл. 1020 приведена оптимальна область застосування насосного обладнання для видобутку нафти.