А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приріст - додана вартість

Приріст доданої вартості, включаючи витрати на амортизацію, за рахунок дії інтенсивних і екстенсивних факторів, пов'язаних з реалізацією науково-технічних заходів, (АДС (А) заг. Приріст доданої вартості за рахунок інтенсивних чинників (економії від зниження собівартості продукції) збігається з абсолютним значенням з приростом прибутку за рахунок економії від зниження собівартості продукції.

Приріст доданої вартості буде дорівнює зазначеної економії, якщо собівартість одиниці продукції в базисному періоді збігалася з її ціною. Якщо собівартість одиниці продукції в базисному-періоді була меншою за ціну, то приріст доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості в результаті проведення науково-технічного заходу перевищує цю економію.

Показник приросту доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості збігається з числовим значенням з приростом прибутку за рахунок інтенсивних чинників зростання.

Аналогічно розраховується частка приростів доданої вартості і доходу за рахунок дії інтенсивних факторів в загальному прирості цих показників у зв'язку з реалізацією науково-технічних заходів.

Такий показник, як приріст доданої вартості, включаючи амортизацію, в порівнянні з аналогом вкрай важливий для підприємств, які створюють, виробляють та реалізують нововведення. Він дозволяє керівнику підприємства дізнатися, наскільки зростуть можливості підприємства для збільшення витрат на оплату праці, розвитку соціальної сфери і виробництва. Аналогічну функцію виконує показник доданої вартості і її приріст порівняно з доданою вартістю, створеною за допомогою аналога. Однак в даному випадку свідомо обмежується право підприємств використовувати амортизацію на оплату праці та розвиток соціальної сфери.

Аналогічним чином розраховується частка приросту доданої вартості, включаючи амортизацію, отриманої за рахунок зниження собівартості продукції, в загальному прирості даного показника, обумовленого реалізацією науково-технічного заходу.

Розглянемо схему взаємозв'язків між приростом доданої вартості і приростом потенційного прибутку в цілому по підприємству за рахунок спільної дії техніко-економічних чинників різних груп і напрямків та відповідних часток такого приросту за рахунок кожного ПІП окремо.

Слід підкреслити, що величина приросту доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості за абсолютним значенням збігається з приростом обсягу випущеної продукції за рахунок зазначеної економії.

При цьому внесок інвестицій та інновацій в приріст доданої вартості (чистої продукції), якщо вони забезпечують підвищення ефективності використання живої праці, приймається рівним відносної економії витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби, помноженої на коефіцієнт рентабельності продукції в базисному періоді.

Маючи дані про зміну собівартості і про приріст доданої вартості і прибутку як в цілому по підприємству, так і за рахунок інвестицій і інновацій, на заключному етапі визначається частка ефекту, отриманого за рахунок реалізації ПІП в загальному зміні зазначених показників.

Зі змісту формул (737) і (738) можна зробити висновок, що приріст доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості конкретного виду продукції може бути рівним, великим або меншим відносної економії собівартості конкретного виду продукції.

Якщо в базисному періоді собівартість одиниці продукції була більша за ціну, то приріст доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості буде менше, ніж зазначена економія. Це свідчить про те, що фактичні витрати на одиницю продукції до впровадження науково-технічного заходу були більше рівня цін.

Маючи в своєму розпорядженні інформацією про відносну економії сукупних витрат на виробництво продукції, можна визначити і прирости доданої вартості і прибутку за рахунок такої економії, прийняти рішення про доцільність впровадження науково-технічних і організаційних заходів, особливо в тих випадках, коли впровадження таких заходів супроводжується економією витрат одних ресурсів при одночасному збільшенні витрат інших.

Ке п 0) відображає приріст доданої вартості за рахунок дії інтенсивних факторів, друга (АС - (Ке П (0 - 1)) і третя (A3) - відображають приріст доданої вартості за рахунок дії екстенсивних факторів. . Приріст доданої вартості буде дорівнює зазначеної економії, якщо собівартість одиниці продукції в базисному періоді збігалася з її ціною. якщо собівартість одиниці продукції в базисному-періоді була меншою за ціну, то приріст доданої вартості за рахунок відносної економії собівартості в результаті проведення науково-технічного заходу перевищує цю економію.

. Приріст прибутку за рахунок інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності використання витрат на оплату праці, матеріальних витрат, витрат на амортизацію та інших витрат, приймається рівним економії цих витрат, помноженої на коефіцієнт рентабельності продукції базисного періоду, і скоригованої на індекс зростання цін . Отже, приріст потенційного прибутку за рахунок зазначеної економії по абсолютним значенням збігається з відповідним приростом доданої вартості.

Ке п 0) відображає приріст доданої вартості за рахунок дії інтенсивних факторів, друга (АС - (Ке П (0 - 1)) і третя (A3) - відображають приріст доданої вартості за рахунок дії екстенсивних факторів. Зі змісту цієї формули видно , що абсолютні прирости доданої вартості і прибутку за рахунок відносної економії собівартості продукції рівні цієї економії, скоригованої на коефіцієнт рентабельності, який дорівнює відношенню обсягу продукції базисного періоду до її собівартості. Отже, якщо в базисному періоді собівартість продукції дорівнювала її вартості за продажними цінами, то вказане відношення дорівнює одиниці. в цьому випадку приріст доданої вартості і прибутку в вартісному вираженні дорівнюватиме відносної економії загальних витрат на виробництво продукції. Але відношення обсягу продукції базисного періоду до фактичних (індивідуальним) сукупних витрат (собівартості), який зумовив результат, може бути великим або меншим одиниці.

Зі змісту цієї формули видно, що абсолютні прирости доданої вартості і прибутку за рахунок відносної економії собівартості продукції рівні цієї економії, скоригованої на коефіцієнт рентабельності, який дорівнює відношенню обсягу продукції базисного періоду до її собівартості. Отже, якщо в базисному періоді собівартість продукції дорівнювала її вартості за продажними цінами, то зазначене відношення дорівнює одиниці. В цьому випадку приріст доданої вартості і прибутку в вартісному вираженні дорівнюватиме відносної економії загальних витрат на виробництво продукції. Але відношення обсягу продукції базисного періоду до фактичних (індивідуальним) сукупних витрат (собівартості), який зумовив результат, може бути більшим чи меншим одиниці. Приріст доданої вартості і прибутку буде більше зазначеної економії, якщо в базисному періоді фактичні (індивідуальні) сукупні витрати були менше обсягу виробництва продукції. Приріст доданої вартості і прибутку буде менше зазначеної економії, якщо в базисному періоді фактичні (індивідуальні) сукупні витрати були більше обсягу виробництва продукції.

Зі змісту цієї формули видно, що абсолютні прирости доданої вартості і прибутку за рахунок відносної економії собівартості продукції рівні цієї економії, скоригованої на коефіцієнт рентабельності, який дорівнює відношенню обсягу продукції базисного періоду до її собівартості. Отже, якщо в базисному періоді собівартість продукції дорівнювала її вартості за продажними цінами, то зазначене відношення дорівнює одиниці. В цьому випадку приріст доданої вартості і прибутку в вартісному вираженні дорівнюватиме відносної економії загальних витрат на виробництво продукції. Але відношення обсягу продукції базисного періоду до фактичних (індивідуальним) сукупних витрат (собівартості), який зумовив результат, може бути більшим чи меншим одиниці. Приріст доданої вартості і прибутку буде більше зазначеної економії, якщо в базисному періоді фактичні (індивідуальні) сукупні витрати були менше обсягу виробництва продукції. Приріст доданої вартості і прибутку буде менше зазначеної економії, якщо в базисному періоді фактичні (індивідуальні) сукупні витрати були більше обсягу виробництва продукції.