А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приріст - узагальнені координата

Збільшення узагальнених координат § довільні і не залежать один від одного. Тому в отриманому рівнянні (121.1) всі коефіцієнти при цих збільшеннях повинні бути рівні нулю.

Збільшення узагальнених координат 8q /довільні і не залежать один від одного. Тому в отриманому рівнянні всі коефіцієнти при цих збільшеннях повинні бути рівні нулю.

На основі ідеї послідовних навантажень запропоновано для визначення збільшень узагальнених координат будувати дотичну матрицю жорсткості з використанням отриманих на попередньому кроці значень координат і зусиль. Цей підхід, по суті, рівносильний інтегрування задачі Коші по параметру навантаження методом Ейлера.

Ці умови забезпечують співвідношення між параметрами системи, при яких будь-якого приросту узагальнених координат, що обчислюються від положення рівноваги, відповідає позитивне прирощення потенційної енергії.

Узагальненими силами називають сили, які можуть призвести роботу на збільшеннях узагальнених координат системи.

Так як це рівність справедливо при будь-яких значеннях 5х і 5j, то коефіцієнти при цих збільшеннях узагальнених координат дорівнюють нулю.

Так як це рівність справедливо при будь-яких значеннях дх і fij /, то коефіцієнти при цих збільшеннях узагальнених координат дорівнюють нулю.

Формула (112) дає вираз повної елементарної роботи всіх діючих на систему сил в узагальнених координатах. З цієї рівності видно, що узагальнені сили - це величини, рівні коефіцієнтам при збільшеннях узагальнених координат у виразі повної елементарної роботи діючих на систему сил.

Формула (112) дає вираз повної елементарної роботи всіх діючих на систему сил в узагальнених координатах. З цієї рівності відно1 що узагальнені сили - це величини, рівні коефіцієнтам при збільшеннях узагальнених координат у виразі повної елементарної роботи діючих на систему сил.

Формула (124) дає вираз повної елементарної роботи, всіх діючих на систему сил в узагальнених координатах. З цієї рівності видно, що узагальнені сили - це величини, рівні коефіцієнтам при збільшеннях узагальнених координат у виразі повної елементарної роботи діючих на систему сил.

Звертаючись знову до рівнянь (11610) і (11611), відзначимо, що між приростами deS і demK також має місце зв'язок (1920), обумовлена захопленням ентропії масами і електричними зарядами компонентів, але цей зв'язок не є настільки жорсткою , як між deqK і demK, оскільки допускає незалежне зміна ентропії за рахунок теплового взаємодії. З урахуванням цього застереження можна стверджувати, що в рівнянні (11611), на відміну від рівняння (11610), приріст внутрішньої енергії виражається через незалежні збільшення узагальнених координат.

Визначимо оптимальні, що забезпечують мінімум обсягу руху (2) збільшення АЦХ, Ді2 Аф узагальнених координат при заданих величинах збільшень Так, Aa: 2 координат захоплення. У роботі[1]показано, що необхідною умовою мінімуму функції виду (2) є рівність нулю декількох (в даному випадку одного) збільшень узагальнених координат.

Коливальна система може перебувати під дією зовнішніх сил, прикладених до різних частин системи. При складанні диференціальних рівнянь руху ці сили повинні бути враховані. У найпростіших випадках облік цих сил не представляє труднощі, проте при виборі довільних узагальнених координат останнім відповідають узагальнені сили, які визначаються з того умови, що їхня робота виражається сумою творів цих сил на збільшення узагальнених координат. При цьому не завжди очевидно, якась узагальнена сила (або комбінація діючих сил) відповідає тій чи іншій узагальненої координаті.