А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Призупинення - виробництво

Призупинення провадження у справі не тягне за собою обов'язкового скасування забезпечення позову. Але оскільки призупинення провадження у справі буває іноді розраховане на досить тривалий термін, суду в цих випадках слід спеціально розглянути питання про необхідність зберегти заходи щодо забезпечення позову.

Призупинення виробництва являє собою припинення процесуальних дій у справі на невизначений термін, так як арбітражному суду невідомо, коли будуть усунені причини, що перешкоджають розгляду справи. Таким чином, різниця між відкладенням і зупиненням провадження у справі полягає в тому, що при відкладенні розгляд справи відкладається на певний термін для здійснення конкретних процесуальних дій, а при зупинення провадження у справі розгляд спору відкладається на невизначений термін і ніяких процесуальних дій до відновлення діла не Виготовляється. 
Підстави зупинення провадження на відміну від відкладення розгляду справи вичерпно вказані в АПК і не можуть бути доповнені на розсуд арбітражного суду.

Необхідність зупинення провадження у даному випадку грунтується на взаімообязательності в певних межах правозастосовних актів. Справа припиняється в силу того, що не вирішено питання, що має преюдиціальне значення для даного спору.

З зупиненням провадження у справі Протягом усіх неистекших процесуальних строків зупиняється. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Про зупинення провадження у справі виноситься ухвала, на яке може бути подана касаційна скарга або принесений протест.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення арбітражний суд виносить ухвалу, на яке може бути подана касаційна скарга або принесений протест.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення арбітражний суд виносить ухвалу. На це визначення може бути подана касаційна скарга або принесений протест.

Про зупинення провадження у справі виноситься ухвала.

На відміну від перших двох підстав зупинення провадження у справі обумовлено головним чином необхідністю виключення часу, потрібного для здійснення передбаченого законом дії, із загального терміну розгляду арбітражної справи або з метою забезпечення процесуальних гарантій сторонам у справі. Вирішення питання про зупинення провадження у справі в цьому випадку ставиться на розгляд арбітражного суду. Він може і не припиняти виробництво, а відкласти розгляд справи на певний строк, якщо, наприклад, для проведення експертизи не буде потрібно багато часу.

Протягом усіх неистекших процесуальних строків зупиняється із зупиненням провадження у справі. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

При відсутності заперечень кредиторів арбітражний суд може затвердити план погашення боргів, що є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутство на строк не більше трьох місяців.

За наявності клопотання про проведення реорганізаційних процедур та його задоволенні, арбітражний суд виносить ухвалу про зупинення провадження у справі. Тривалість реорганізаційних процедур - зовнішнього управління або санації - становить 18 місяців.

Виявляються витрати на виконання замовлення, такі як витрати його розміщення, втрати збуту при дефіциті, витрати на призупинення виробництва, які знижуються зі збільшенням обсягу запасів.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО - арбітражний суд на підставі клопотання про проведення реорганізаційних процедур виносить ухвалу про зупинення провадження у справі про неспроможність (банкрутство) підприємств і проведенні зовнішнього управління майном боржника або санації.

При несплаті або неповній сплаті авансу в додатковий термін склад третейського суду має право винести постанову про припинення або зупинення провадження у справі.

На прохання сторони (сторін) або за власною ініціативою арбітр або колегіальний склад може винести ухвалу про відкладення розгляду справи або про зупинення провадження у нього.

При наявності клопотання про проведення реорганізаційних процедур і підстав для їх проведення, передбачених в пункті 2 статті 12 та в пункті 2 статті 13 цього Закону, арбітражний суд виносить ухвалу про зупинення провадження у справі про неспроможність (банкрутство) підприємства і проведенні зовнішнього управління майном боржника або санації.

Тільки після попереднього повідомлення (не менше ніж за три місяці) відповідних профспілок і проведення з ними переговорів з дотриманням прав і інтересів профспілки може проводитися ліквідація організації, її підрозділів, зміна форми власності або організаційно-правової форми організації, повне або часткове призупинення виробництва роботи, що несе за собою скорочення кількості робочих місць або погіршення умов праці. Розірвання трудового договору (контракту) з працівником-членом профспілки за ініціативою роботодавця можетбить вироблено тільки за попередньою згодою відповідного профспілкового органу у випадках, передбачених ст. 35 КЗпП, а також колективними договорами та угодами.

Якщо в зазначений термін виплатити страхове відшкодування не представляється можливим у зв'язку з тим, що у даній справі ведеться розслідування, то питання про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування вирішується в триденний термін після отримання інспекцією державного страхування постанови слідчих органів про припинення або призупинення виробництва по справі, а в разі передачі справи в народний суд - після отримання вироку (ухвали) суду.

У разі, якщо при проведенні заходу з контролю буде встановлено, що товар (робота, послуга) може завдати шкоди життю, здоров'ю, навколишньому середовищу та майну споживачів, орган державного контролю (нагляду) зобов'язаний довести до відома споживачів інформацію про небезпечний товар (роботу, послузі), про способи запобігання можливої шкоди, вжити заходів до недопущення заподіяння шкоди, в тому числі шляхом зупинення виробництва (реалізації, виконання) товару (роботи, послуги) і (або) відкликання товару з ринку в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, з подальшим відшкодуванням витрат за рахунок винної особи.

Провадження у справі може бути призупинено також у випадках направлення Арбітражем справи до органів прокуратури або внутрішніх справ для розслідування. Про зупинення провадження у справі виноситься ухвала. Арбітраж зобов'язаний здійснювати контроль за справами, припиненими виробництвом.

Призупинення провадження у справі не тягне за собою обов'язкового скасування забезпечення позову. Але оскільки призупинення провадження у справі буває іноді розраховане на досить тривалий термін, суду в цих випадках слід спеціально розглянути питання про необхідність зберегти заходи щодо забезпечення позову.

На відміну від перших двох підстав зупинення провадження у справі обумовлено головним чином необхідністю виключення часу, потрібного для здійснення передбаченого законом дії, із загального терміну розгляду арбітражної справи або з метою забезпечення процесуальних гарантій сторонам у справі. Вирішення питання про зупинення провадження у справі в цьому випадку ставиться на розгляд арбітражного суду. Він може і не припиняти виробництво, а відкласти розгляд справи на певний строк, якщо, наприклад, для проведення експертизи не буде потрібно багато часу.

Конституційний Суд РФ, прийнявши до розгляду скаргу на порушення законом конституційних прав і свобод громадян, повідомляє про це суд або інший орган, який розглядає справу, в якому застосований або підлягає застосуванню оскаржуваний закон. Повідомлення не тягне за собою зупинення провадження у справі.

Прийнявши до розгляду скаргу на порушення законом конституційних прав і свобод, Конституційний Суд повідомляє про це суд або інший орган, який розглядає справу, в якому застосований або підлягає застосуванню оскаржуваний закон. Повідомлення не тягне, проте, зупинення провадження у справі, хоча воно може бути припинено з волі суду або органу.

Призупинення виробництва являє собою припинення процесуальних дій у справі на невизначений термін, так як арбітражному суду невідомо, коли будуть усунені причини, що перешкоджають розгляду справи. Таким чином, різниця між відкладенням і зупиненням провадження у справі полягає в тому, що при відкладенні розгляд справи відкладається на певний термін для здійснення конкретних процесуальних дій, а при зупинення провадження у справі розгляд спору відкладається на невизначений термін і ніяких процесуальних дій до відновлення справи не проводиться.

Виробники вищих жирних спиртів за кордоном були зацікавлені в зупинення провадження ВЖС в м Уфі, так як уфимський завод був серйозним конкурентом, тому і ціни на сировину були штучно завищені.

Інша річ, коли суд при розгляді справи приходить до висновку, що підлягає застосуванню або застосований закон не відповідає Конституції РФ. У подібному випадку суд зобов'язаний винести постанову одночасно про звернення до Конституційного Суду РФ і зупинення провадження у справі або виконання винесеного судом рішення до прийняття постанови Конституційним Судом РФ.

ПРОТЕСТ ПРИВАТНИЙ - приноситься на ухвалу суду першої інстанції або постанову судді, які не набрали законної сили. Так, згідно з КПК України (ст. 331), не може бути опротестовано ухвалу суду про зупинення провадження у справі.

Нормальний перебіг процесу іноді порушується обставинами, які не були враховані або не могли бути враховані при порушенні та підготовці справи до судового розгляду. Наявність цих обставин або перешкоджає винесенню рішення, або виключає можливість розгляду спору по суті, наслідком чого стане відповідно відкладення розгляду справи або зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду.

Призупинення виробництва являє собою припинення процесуальних дій у справі на невизначений термін, так як арбітражному суду невідомо, коли будуть усунені причини, що перешкоджають розгляду справи. Таким чином, різниця між відкладенням і зупиненням провадження у справі полягає в тому, що при відкладенні розгляд справи відкладається на певний термін для здійснення конкретних процесуальних дій, а при зупинення провадження у справі розгляд спору відкладається на невизначений термін і ніяких процесуальних дій до відновлення діла не Виготовляється.

Стаття 19.5 Невиконання в термін законного припису (постанови, уявлення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль) передбачає адміністративну відповідальність за несвоєчасне виконання припису в розмірі від 5 до 10 МРОТ для посадових осіб і індивідуальних підприємців і в розмірі від 50 до 100 МРОТ для юридичних осіб. Як недолік слід відзначити те, що розмір санкцій занадто малий у порівнянні з тими збитками, які можуть понести виготовлювач або особа, яка виконує функції іноземного виробника, у випадках виконання розпорядження про примусове відкликання продукції, повному або частковому призупинення виробництва. Тому дана стаття КоАП РФ не гарантує виконання законного припису органу державного контролю.

НК, при наявності в діянні, скоєному порушником податкового законодавства, ознак складу злочину порушник не притягується до відповідальності за вчинення податкового правопорушення. Матеріали справи передаються до органів податкової поліції для вирішення питання про порушення кримінальної справи. Ймовірно, в цьому випадку правомірно говорити про зупинення провадження у справі про податкове правопорушення.

На зміцнення попереджувального нагляду з охорони праці направлено Положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств, будівель і споруд, затв. Держбуду СРСР від 12 грудня 1973 року (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР 1974 № 8 стор. При цьому проектні організації та їх працівники, які здійснюють авторський нагляд, мають право забороняти застосування в будівництві: конструкцій, деталей, виробів, будівельних матеріалів і устаткування, які не відповідають державним стандартам, технічним умовам, проекту та іншої технічної документації; вимагати зупинення провадження окремих видів будівельних і монтажних робіт, виконуваних з порушеннями проекту, технічних умов, правил виробництва будівельних і монтажних робіт.

Процесуальне правонаступництво підпорядковується певним правилам , порядок його здійснення регулюється законом. Правонаступництво можливе на будь-якій стадії арбітражного процесу. провадження у справі зупиняється до вступу в процес правонаступника вибулого особи або залучення протилежною стороною до справи правонаступника вибула боку. Призупинення виробництва в цьому випадку відбувається як з ініціативи арбітражного суду, так і за клопотанням сторони.