А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пріоритетність

Пріоритетність у вирішенні проблем, пов'язаних з суб'єктами Російської Федерації, обумовлена цілою низкою обставин.

Пріоритетність і забезпечення ще не гарантують оплату. Облігація може бути старшою і забезпеченої, але такий же ризикованою, як робота канатохідця, - це залежить від вартості та ризикованості фірми-емітента.

Пріоритетність тієї чи іншої інвестиційної програми визначається розрахунковою величиною внутрішньої норми рентабельності проекту, яка зіставляється з показниками рентабельності альтернативних проектів і нормою прибутку на ринках капіталу.

Пріоритетність нами розуміється з позицій вигідності, раціональності заходи для будь-якого територіального утворення, яким може бути і муніципальне утворення.

Пріоритетність і забезпечення ще не гаран тируют оплату. Облігація може бути старшою і забезпеченої, але такий же ризикованою, як робота канатохідця, - це залежить від вартості і ризико ванности фірми-емітента.

Пріоритетність і забезпечення ще не гарантують оплату. Облігація може бути старшою і забезпеченої, але такий же ризикованою, як робота канатохідця, - це залежить від вартості та ризикованості фірми-емітента.

Пріоритетність тієї чи іншої мети фінансової політики підприємства зумовлюється насамперед цілями ведення бізнесу. Для досягнення поставленої мети використовується відповідний фінансовий механізм.
 Пріоритетність в кредитуванні має надаватися заходам, що дозволяє істотно підвищити продуктивність праці, знизити трудомісткість і матеріаломісткість продукції. Банкам запропоновано розвивати практику конкурсного відбору заходів з технічного вдосконалення виробництва.

Пріоритетність тієї чи іншої мети фінансової політики підприємства зумовлюється насамперед цілями ведення бізнесу. Для досягнення поставленої мети використовується відповідний фінансовий механізм.

Пріоритетність освіти - характерна риса внутрішньої політики держав, що досягли найбільш значних успіхів в економіці, культурі, в підвищенні життєвого рівня населення.

Пріоритетність аналізу, в основі якого лежить фінансова модель підприємства, перед аналізом господарської діяльності в застарілою його тр ісговке визнається вже багатьма фахівцями; не випадково в останні роки на вітчизняному книжковому ринку з'явилися монографії і навчальні посібники з титулом Фінансовий аналіз. У зв'язку зі згадуванням про співвідношення і взаємозв'язку аналітичних дисциплін для підготовки фахівців економічних напрямів, слід зазначити, що єдиного підходу до розуміння суті та змісту дисципліни Фінансовий аналіз немає ні в Росії, ні на Заході.

Пріоритетність робіт в області произова йоду обумовлена його гострим дефіцитом, оскільки єдиний в Росії Троїцький йодний з-д в Краснодарському кр.

Пріоритетність теорії не слід, однак, розуміти як абсолютизацію ролі теорії щодо практики. Якщо і був зроблений акцент на її прогнозуючої, корригирующей функції, то для того, щоб краще побачити необгрунтованість позиції, містифікується і обожнювали практику на шкоду теорії.

Пріоритетність розробок по економії енергії встановлюють на підставі оцінки можливого зниження витрат за рахунок вдосконалення технології та конструкції технічних засобів в кожному виді виробництва.
 Пріоритетність дров перед вугіллям і дизельним пальним якісно зростає при обліку природоохоронного ефекту.

Пріоритетність програм для систем зі свопінгом може призначатися відповідно до алгоритму Корбато. Тут апріорно приймається наступне припущення: програми з більшою довжиною більш трудомісткі.

Пріоритетність послуг по доведенню газу, що поставляється до кондиції по волозі різна. Для комунально-побутових споживачів і електростанцій, що працюють з застосуванням парових котлів, ступінь осушення невелика. Газ, призначений для хімічної переробки, вимагає додаткової обробки із застосуванням спеціального обладнання.

Соціальна пріоритетність цих груп виражається в тому, що суспільство проявляє підвищену турботу про умови їх життя, побуту, надає матеріальну допомогу.

Пріоритетність Франції і США в цій області общепріз-нана, а з урахуванням вкладу в лексику товарних знаків Англії і Німеччини можна констатувати, що Росія, фактично створюючи заново в умовах ринку свою, національну лексику товарних знаків багато запозичила з лексики перерахованих країн. Не можна не погодитися з думкою Т.В. Євсюкової, що при однаковій алфавітній основі, якою є латиниця для багатьох західноєвропейських мов, товарні знаки трансплантують в рекламний текст приймаючої мови в тому латінопісном вигляді, в якому вони існують в мові-оригіналі, при цьому зберігається їх графічне оформлення та особливості орфографії, включаючи і надрядкові знаки. Наприклад, французькі товарні знаки Coupe-Hugot, Du Pont Nestle, шведський Kopings, італійський Delongi і інші зберігають національну форму.

Пріоритетність переривань розподіляється по групах. Всі джерела переривань в машинах ЄС ЕОМ розділені на п'ять груп: переривання по контролю ЕОМ; по помилках програми, при зверненні до керуючих програм; за сигналами від зовнішніх джерел і сигналам від пристроїв введення-виведення.

Пріоритетність роботи по конкретному ключовому напрямку залежить від стратегій, які визначаються поточним станом справ на підприємстві. Поступово, у міру вдосконалення виробничої системи, настає глибоке розуміння сенсу кожного з ключових напрямків.

Пріоритетність народногосподарського інтересу означає, що оцінка ефективності окремого стандарту або системи стандартів повинна здійснюватися по всьому життєвому циклу продукції, якщо стандарт регламентує вимоги до певних її параметрам. Якщо ж стандарт є загальнотехнічних або організаційно-методичним, то оцінка його ефективності повинна здійснюватися виходячи з народногосподарських інтересів. Може скластися становище, при якому для окремих ланок, наприклад, виробника продукції, ефект при дотриманні вимог стандарту є негативною величиною, в той час як для споживача стандартизованої продукції він позитивний. В цьому випадку оцінка повинна здійснюватися як алгебраїчна сума ефектів по всьому життєвому циклу продукції.

Пріоритетність виконання вимог визначається умовами буріння, проте їх загальне виконання повинно мінімізувати вартість буріння за рахунок зниження витрат на повторні обробки розчину реагентами і боротьбу з ускладненнями, а також внаслідок підвищення ефективності роботи породо-руйнівного інструменту при обов'язковому забезпеченні якості розкриття продуктивних пластів і отриманні необхідної геофізичної інформації як результату процесу буріння.

Пріоритетність наземного об'єкта визначають його значимістю для народного господарства за сукупністю наступних ознак: стадія будівництва, стан будівництва, важливість об'єкта і характер будівництва об'єкта.

Пріоритетність запобігання термоядерної війни визначається також і тим, що ненасильницький світ без ядерної зброї створює необхідні передумови і гарантії для наукового і практичного вирішення інших глобальних проблем в умовах міжнародного співробітництва.

Пріоритетність участі різних джерел в покритті сумарних теплових навантажень встановлюють виходячи з аналізу, проведеного в § 8.4 в такій послідовності: відбори ТУЕС, відбори ПВС, пар ВТЕР, відбори ТЕЦ, пікові котли.

Пріоритетність процесів обробки даних не змінюється при перериванні.

Пріоритетність виконання арифметичних операцій має звичайний порядок, а для його зміни вживаються круглі дужки.

Пріоритетність діагностичного контролю елементів двигуна може змінюватися в міру напрацювання. Так, зі зростанням часу експлуатації двигунів має місце деяке збільшення їх відмов, пов'язаних з технічним станом ізоляції.

Встановити пріоритетність справ дозволяють принципи Йарето, Ейзенхауера, а також АБВ-аналіз.

Їх пріоритетність визначається надзвичайно високою хімічною і біологічною активністю, інтенсифікацією промислового і сільськогосподарського виробництва, яка призвела до зростання емісії фторидів.

Така пріоритетність вимог встановлюється зазвичай законодавчими актами про банкрутство.

Тимчасові співвідношення. | Принцип організації паралельної гілки КАМАК. Розглянемо пріоритетність надання магістралі.

Приклад пріоритетності наведених вище рекомендацій розглядається в табл. 16.3. Оцінювачем LCA були приписані рейтинги, і потім рекомендації були розсортовані в порядку зменшується загальної цінності для виробничої організації по кожній з трьох категорій: виробництва, проектування і менеджменту.

Встановлення пріоритетності, або відносин порядку між елементами, може виконуватися за допомогою спеціально розроблених моделей прийняття рішень. Виділимо кілька типів таких моделей: приватні (вузькоспеціалізовані), загальні (настроюються на прийняття рішень по конкретному об'єкту), експертні (коли побудувати формальну модель важко) і комбіновані з названих.

Матриця пріоритетності і наступності робіт дозволяє визначити відносну залежність і логічну послідовність їх реалізації, що є важливим критерієм вибору спеціалізації різних підрозділів апарату управління, їх підпорядкованості та співпідпорядкованості.

Коефіцієнт пріоритетності i; показує, у скільки разів середні втрати свердловин в очікуванні обслуговування при равновероятностних виборі пріоритету більше втрат в разі вибору першочерговим свердловини j - ї групи. Ця оцінка повністю відповідає дисципліні обслуговування, яка призначається при оперативному управлінні черговістю обслуговування.

Рівень пріоритетності обслуговування може встановлюватися не тільки для запитів різних типів, але і для різних користувачів.

Принцип пріоритетності екологічних заходів повинен лежати в основі господарювання.

Облік різної пріоритетності заявок реалізується різними дисциплінами обслуговування: в режимі відносних і абсолютних пріоритетів, які в свою чергу поділяються на статичні і динамічні. У разі відносних пріоритетів, на відміну від абсолютних, поява нової заявки не перериває оброблювану програму. У системах зі статичними (або фіксованими) пріоритетами пріоритет кожної заявки не змінюється до завершення її обслуговування. Заявки з однаковими пріоритетами обслуговуються в порядку їх надходження в систему. У системах з динамічними пріоритетами пріоритет заявки визначається в процесі роботи системи як функція характеристик заявки і поточних параметрів обслуговуючої системи. Існують також і більш складні способи обслуговування заявок, що використовують пріоритетні дисципліни змішаного типу.

Виявлення пріоритетності конкретної роботи проводиться шляхом визначення частки коштів за цією статтею в загальній величині фонду матеріального заохочення, а також співвіднесенням коштів, що витрачаються за статтями кошторису.

Варіант схеми організаційної структури АЕС. Під пріоритетністю сфери діяльності розуміється відносна важливість даної функції в реалізації стратегії і забезпеченні поточного функціонування енергокомпанії. Крім зовнішнього середовища на пріоритетність впливають стадія життєвого циклу енергопідприємства (вводи потужностей, реконструкція великих об'єктів, режим нормальної експлуатації), а також цілі і завдання власників.

Логіка виділення пріоритетних сфер діяльності.

Під пріоритетністю сфери діяльності розуміється відносна важливість даної функції в забезпеченні надійного поточного функціонування енергокомпанії і в реалізації її стратегії.

Встановлюється їх пріоритетність, черговість і послідовність рішення.

Держава встановлює пріоритетність тих чи інших потреб, регламентуючи порядок їх задоволення виходячи з економічної політики і наявних ресурсів. Такий підхід покликаний забезпечити умови для отримання максимального ефекту від використання наявних державних ресурсів.

Потрібно визначити пріоритетність завдань, порядок їх виконання і прийняти рішення щодо делегування окремих завдань іншим виконавцям.

Теза про пріоритетність управління фінансовими ресурсами може бути підтверджений також і при вивченні динаміки управлінського процесу.

Виходячи з пріоритетності соціальних завдань перед економічними, повинні розподілятися, наприклад, обмежені ресурси поливи-нілхлоріда - одного з найбільш масових видів пластмас. Однак і в тих галузях, де застосування ПВХ дає чисто економічний ефект, розподіл обмежених ресурсів цього напівпродукту може здійснюватися не відповідно, а всупереч економічній ефективності застосування.

Виходить з пріоритетності знань педагога.