А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пріоритет - радянська наука

Пріоритет радянської науки і її провідна роль в області теплових процесів зварювання неодноразово підтверджувалися в дискусіях, які проходили на засіданнях Міжнародного інституту зварювання.

Теорія функціональної системи, створена П. К. Анохіним, становить визнаний пріоритет радянської науки. Однак основні положення-цієї теорії представлені в розрізнених публікаціях автора і його послідовників. У монографії показана історія зародження теорії функціональних систем, її розвиток в працях П. К. Анохіна, викладені основні положення цієї теорії. Спеціальний розділ присвячений розвитку загальної теорії функціональних систем на сучасному рівні і застосування цієї теорії в різних областях фізіології і медицини.

Історичні довідки і подальші публікації в зарубіжній технічній літературі підтверджують безсумнівний пріоритет радянської науки в області термічного методу видобутку нафти. При розгляді проблеми термоінтенсіфікаціі видобутку нафти велике значення мають питання, пов'язані з розумінням закономірностей поширення тепла в шарі і, зокрема, в привибійній зоні.

Викладаючи ці питання, автор прагнув якнайповніше висвітлити роль і пріоритет радянської науки у вченні про корозії і показати досвід передових підприємств хімічної промишленг-ності в області боротьби з корозією апаратури.

В опублікованих статтях відображені погляди вітчизняної школи вчених і дослідників, свідчать про пріоритет радянської науки у відкритті і розробці найбільш важливих реакцій і з'єднань, що набули поширення в сучасній техніці виробництва штучного рідкого палива.

Безсумнівно, що ця насичена теоретичними і практичними матеріалами книга, корисна широкому колу інженерів, науковців, аспірантів та студентів, сприятиме подальшому закріпленню пріоритету радянської науки в питаннях моделювання, все більше привертають увагу інженерів всіх країн.

Виконував тоді обов'язки академіка-секретаря Відділення фізико-математичних наук академік Л. В. Арцимович настійно просив президія АН СРСР забезпечити виїзд Боголюбова за кордон, оскільки, як підкреслював він, мова йде про пріоритет радянської науки в одному з найважливіших питань сучасної фізики (док. але марно: поїздки були полічені недоцільними.

Всі радянські люди заслужено пишаються видатними успіхами нашої країни в оволодінні космічним простором і його мирному використанні. Тим більша відповідальність лежить на вас - не поступатися передових позицій, підтримувати пріоритет радянської науки, техніки і технології. Допомогти вам в цьому покликана, зокрема, і справжня книга.

Слід, однак, відзначити, що саме вміння вгадувати найбільш плідні і актуальні напрямки розвитку науки свідчить про широке науковому кругозір і глибокої інтуїції П. П. Лазарєва як вченого. У той же час ряд основних висновків, що містяться в роботах П. П. Лазарєва, належать до золотого фонду науки і стверджують пріоритет російської і радянської науки в ряді важливих областей.

Поки несвоєчасно об'єднувати ці розділи, що належать зовсім різних наукових шкіл, в єдину самостійну науку про пластичності, але все ж слід не забувати про необхідність надалі такого об'єднання. Ми не будемо зараз ставити питання, як буде називатися наука про пластичності, коли станеться це об'єднання і які будуть основні розділи цієї нової наміченої науки, яка займе рівноправне самостійне становище серед інших фізичних наук, а вкажемо тільки, що при сучасних, темпах розвитку науки таке об'єднання можливе в порівняно недалекому майбутньому. Нам, радянським вченим, надані всі можливості для того, щоб закріпити пріоритет радянської науки в цьому напрямку. Тому необхідно негайно почати роботу з координування досліджень згаданих найважливіших розділів науки про пластичності, що знаходяться у віданні різних шкіл (механіків, фізиків, металознавців, фізико-хіміків і ін.) І направляти розвиток цих розділів так, щоб воно сприяло об'єднанню їх в єдину самостійну науку про пластичності.

Підтвердженням цьому є і те, що процитований вище результат десятиліттям пізніше був повторений на Заході. Цілком ймовірно, що ті, хто ввів і використовує цю назву (JC Doyle, К. Хоча в ті часи, коли ми були великою державою, збірник, в якому вона була опублікована, перекладався за кордоном. Але для вітчизняних авторів, які роблять огляди в авторитетних вітчизняних журналах і не цитують своїх співвітчизників, не помічати пріоритету радянської науки - не дозволено.

Бельгію і Гол ландію1 для прочитання доповідей про розроблену ним теорії надпровідності. Справа в тому, що, як недавно з'ясувалося, американські вчені Бардін, Купер і Шріффер також розробили теорію, в деякій мірі пояснює явище надпровідності. Їх теорія, як це визнають і її автори, методично непослідовна і заснована на ряді довільним-них припущень Боголюбова виходить із зовсім інших ідей і заснована на узагальненні його теорії надплинності. Так як тут йде справа про пріоритет радянської науки в одному з найважливіших питань сучасної фізики, бажані його особисті доповіді, щоб він міг сам відповідати на що можуть виникнути дискусійні питання.

Успішне вирішення проблеми походження нафти цілком можливо, якщо розрізнені зусилля окремих організацій та вчених будуть об'єднані єдиною метою і єдиною взаємопов'язаної програмою робіт. Чи можна сумніватися в тому, що успішне вирішення даної проблеми має найбільші можливості саме в нашій країні. Хоча в ряді країн і, зокрема, в США ведеться досить багато досліджень з окремих питань даної проблеми, її всебічний і різнобічний охоплення зустрічає там значні труднощі насамперед в силу положення павуки в країні. У нас же є великі можливості розвивати всі галузі науки. Тому можна сподіватися, що буде міцно закріплений пріоритет радянської науки з проблеми походження і формування покладів нафти і газу.

Клюевой і Роскіна і формуванням судів честі, деякі з виступаючих домовлялися до того, що пропонували засекречувати всі без розбору наукові розробки, при цьому не обеспокоівая себе можливою втратою пріоритету на зроблені відкриття. Ось що говорив в 1947 році заступник директора Інституту хімічної фізики АН СРСР майбутній академік М.А. Садовський: Зараз, зарубіжна наука ворожа нам на все 100% і тому ми повинні нашою роботою допомагати нашій батьківщині, не піклуючись про науковий пріоритет за кордоном. І далі: Небезпечною в своєму логічне продовження може виявитися боротьба за пріоритет, іноді несвідомо маскує думку про те, що мій пріоритет є також і пріоритет радянської науки.

Перед ядерною фізикою вже стояла проблема оволодіння атомною енергією Виникло новий напрям, створене його (В. Векслера -) роботами, - прискорювачі високих енергій. Вже в 1944 році він прийшов в інстітут2 окрилений абсолютно новими міркуваннями. Однак сам Володимир Йосипович прекрасно розумів значення своєї роботи. Він поїхав на короткий термін в подмос Ковно санаторій Вузьке Велика удача, що вони були тоді опу вани. Це закріпило пріоритет радянської науки, і вчені США повинні були це визнати.

Він був в Канаді (1966), де обмінювався досягненнями в області буріння свердловин в услови х, схожих з Тюменський. У 1975 р доповідь В.І. Муравлєнко був зачитаний в Токіо на дев'ятому всесвітньому нафтовому конгресі. Неодноразово він виступав в зарубіжній пресі, відстоюючи пріоритет радянської науки і техніки, закликав до взаємного співробітництва.