А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Придбання - ліцензія

Придбання ліцензій сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішньому ринку та дає можливість розширити номенклатуру радянського експорту.

Придбання ліцензій може виявитися економічно вигідніше, оскільки скорочується термін освоєння нової продукції, і вона за цей час може дати такий прибуток, яка перекриє підвищені витрати на придбання ліцензій.

ефективність придбання ліцензій і ноу-хау залежить також від розмірів одноразової платежів за них; від термінів фінансування та обсягу капітальних вкладень підприємства в виробничі та інші фонди; поточних витрат, пов'язаних з виготовленням і збутом ліцензованої продукції.

При придбанні ліцензій на ноу-хау виникають більш складні проблеми, ніж при укладанні договорів на використання винаходів, забезпечених патентною охороною. З одного боку, ліцензіар зазвичай боїться розкрити ноу-хау до укладення договору і побоюється, що покупець (ліцензіат) скористається отриманою інформацією і відмовиться від підписання ліцензійного договору. З іншого боку, ліцензіат побоюється, що секретом вже володіють або найближчим часом будуть володіти його конкуренти, і він, використовуючи набуті ноу-хау, не отримає економічні переваги, на які розраховує. Тому на практиці набуло поширення висновок платного попередньої згоди, за яким ліцензіат зобов'язується не повідомляти, не розголошувати та не використовувати до моменту укладення ліцензійного договору відомостей, отриманих від ліцензіара і що носять конфіденційний характер. Ліцензіар в свою чергу протягом цього ж часу зобов'язується не вести переговорів з іншими потенційними покупцями. Крім того, при укладанні даної угоди встановлюються основні умови можливого ліцензійного договору.

У разі придбання ліцензій міністерства (відомства) зобов'язані в найкоротші терміни впровадити відповідні об'єкти.

У разі придбання ліцензій міністерства (відомства) зобов'язані своєчасно впровадити відповідні об'єкти. Завдання щодо використання у виробництві найбільш важливих закуплених іноземних ліцензій включаються Держпланом СРСР в річні і перспективні плани розвитку народного господарства країни.

Зазвичай витрати на придбання ліцензії включають витрати, пов'язані з оцінкою податкової та ділового середовища в державі, де розташовується власність, укладення угоди та сплати підписного бонусу, а також інші витрати, в тому числі на створення і розвиток інфраструктури, чого може зажадати місцевий уряд. Наприклад, воно має право зобов'язати компанію сплатити підписаний бонус і побудувати лікарні або школи в районі ведення робіт. Оцінка всіх витрат, пов'язаних з переговорним процесом, укладенням контракту і отриманням ліцензії, дуже важлива, так як дозволяє точно визначити сумарний обсяг витрат на даному етапі.
 СРСР на підставі придбання ліцензій) має найменші наведені затрать в розрахунку на одиницю продукції (роботи) виробленої за допомогою цієї нової техчі ки. При відсутності проектних розробок; СРСР і неможливості використання за рубіжного досвіду в якості бази сравне ня приймаються показники кращої техні ки, наявної в СРСР.

Комерційний ризик при придбанні ліцензії і ноу-хау виникає в силу того, що ліцензіат не завжди може реалізувати вироблену продукцію і, отже, не обов'язково отримає розрахункову суму додаткового прибутку.

В основу економічної доцільності придбання ліцензій повинен бути покладений народногосподарський ефект, який буде отриманий від цих зовнішньоторговельних операцій, а не можливі прибутки організацій і підприємств - передбачуваних ліцензіатів.

Розглянемо спосіб оцінки ефективності придбання ліцензії на прикладі. Нехай для розробки нової конструкції машини потрібно п'ять років - з 1971 по 1975 роки.

В основу економічної доцільності придбання ліцензій повинен бути покладений народногосподарський ефект, який буде отриманий від цих зовнішньоторговельних операцій, а не можливі прибутки організацій і підприємств - передбачуваних ліцензіатів.

Перша - зацікавленість в придбанні ліцензії в разі охороноздатності ізрбретенія, описуваного в заявці. Друга причина - перевірка ступеня небезпеки в тому випадку, якщо заявка подається конкурентом. Однак не слід думати, що в даному випадку конкурент заявника отримує якісь особливі вигоди від прав, наданих третім особам Законом. Це означає, що незалежно від патентного відомства третя особа, скориставшись послугами патентних повірених або фірм, що спеціалізуються в області охорони промислової власності, може оцінити досить достовірно патентоспроможність заявки.

Як оформляється віднесення витрат на придбання ліцензії.

Ліцензія 1: витрати на придбання ліцензії складають 2 млн дол.

Ліцензія 2: витрати на придбання ліцензії становлять 1 5 млн дол.

Остаточне рішення про технічну доцільність придбання ліцензії може прийматися тільки після детального ознайомлення з об'єктом ліцензії, його промисловим освоєнням. У разі придбання ліцензій міністерства (відомства) зобов'язані своєчасно впровадити відповідні об'єкти. Завдання щодо використання у виробництві найбільш важливих закуплених іноземних ліцензій включаються Держпланом СРСР в річні і перспективні плани народного господарства.

При вирішенні питання про доцільність придбання ліцензій важливе значення має визначення технічного рівня об'єкта і його відповідності світовому технічному рівню, новизни і прогресивності предмета ліцензій з патентних матеріалів і за даними промисловості. Так, якщо буде встановлено, що аналогічне радянський винахід розроблено в СРСР, то тоді, очевидно, відпаде потреба в придбанні іноземної ліцензії.

Платники податків, які прийняли рішення про придбання ліцензій на право користування надрами, в аналітичних регістрах податкового обліку відокремлено відображають витрати, що здійснюються з метою придбання ліцензій. При цьому витрати, пов'язані придбанням кожної конкретної ліцензії, враховуються окремо.

Платники податків, які прийняли рішення про придбання ліцензій на право користування надрами, в аналітичних регістрах податкового обліку відокремлено відображають витрати, що здійснюються з метою придбання ліцензій. При цьому витрати, пов'язані з придбанням кожної конкретної ліцензії, враховуються окремо.

Як і в разі витрат на придбання ліцензії на територію, після відкриття промислових запасів і призначення центром витрат промислу капіталізовані суми, що відносяться до розвідувального буріння, повинні бути перекласифіковані до відповідних рахунків активів, на які оформлені права власності, з кодами, прив'язаними до конкретного місця народження.

У їх числі витрати на: придбання ліцензій, результатів НДДКР, ноу-хау; оплату послуг страхових організацій, технічного (гірського) і санітарного нагляду; витрати по усуненню екологічним та іншим наслідкам реалізованого проекту; утримання дирекції споруджуваного підприємства; непередбачені проектом і кошторисом видатки.

Які завдання розвитку народного господарства вирішуються шляхом придбання ліцензії. 
Потрібно відобразити в обліку господарські операції з придбання ліцензії.

Підприємства та організації, які розробляють пропозиції про придбання ліцензії, повідомляють ряд даних, на оенове яких в подальшому будуть вестися переговори з іноземною фірмою. Перш за все - це основні технічні вимоги, які повинні бути пред'явлені при покупці ліцензії. Визначається також можливість і необхідність прийому фахівців іноземної фірми при освоєнні виробництва по ліцензії із зазначенням підприємств, на яких передбачається використовувати цих фахівців.

Від моїх індійських друзів я дізнався, що придбання ліцензій на видання книг вельми слабо використовується в наші дні. Таке повідомлення змушує старого книготорговця довго шкодувати про ті часи, коли експорт був сильно утруднений.

При цьому оплата організацією витрат своїх співробітників на придбання індивідуальних ліцензій є компенсацією понесених ними витрат і, отже, повинна проводитися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації.

В даний час радянське законодавство не регламентує порядок придбання ліцензій, ноу-хау спільними підприємствами. Можливо встановлення будь-якого розміру роялті, не потрібно схвалення умов ліцензійних угод радянськими компетентними організаціями. Крім того, оподаткування роялті на основі укладених нашою країною угод про усунення подвійного оподаткування носить в цілому більш пільговий характер (зазвичай передбачається нульова ставка) в порівнянні з податковим регулюванням репатрійованих дивідендів, що є додатковим стимулом використання ліцензійних платежів для вивезення з СРСР доходів.

Діяльність з видобутку нафти і газу пов'язана з придбанням ліцензій на право розробки родовищ, розвідкою, розробкою та видобутком сирої нафти і природного газу. Порядок планування та обліку собівартості видобутку нафти визначають технологія видобутку нафти і виробнича структура нафтовидобувної організації.

В аналогічному порядку враховуються витрати, здійснені з метою придбання ліцензій на право користування надрами, у разі, якщо зазначені ліцензії видаються платнику податків без проведення конкурсів.

Потрібно також чітко з'ясувати, які розробки будуть припинені після придбання ліцензії, в яких науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, яка вартість цих робіт.

Після другої світової війни була прийнята стратегія технологічного трансферту шляхом придбання ліцензій і власного розвитку. При цьому досить швидко в Японії зрозуміли значення системи управління. Різні дослідники неодноразово відзначали, що секрет японської ефективності полягає не в розмірі субсидій на науку (США і Західна Європа витрачають значно більше), а в синергетичному ефекті, що досягається у співпраці державного та приватного сектора, коли, наприклад, університети мають тісні зв'язки з промислових ністю, яка підтримує їх дослідження, а уряд прагне поширити кращі технології в усі фірми.

Відповідно до обома версіями методу результативних витрат витрати на придбання ліцензії повинні капіталізуватися по мірі їх виникнення. Згідно з умовами стандартного УРП і сервісного контракту з ризиком, вони рідко відшкодовуються або взагалі не відшкодовуються ніколи.

Потрібно також чітко з'ясувати, які розробки будуть припинені після придбання ліцензії, в яких науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, яка вартість цих робіт.

У числі місцевих податків передбачено й інший збір, що вимагає придбання відповідної ліцензії - ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей. Даний збір також сплачують юридичні та фізичні особи, які зареєстровані як підприємці, які виступають в ролі організаторів місцевих аукціонів і лотерей. Граничний розмір ставки збору встановлено на рівні 10% вартості заявлених до аукціону товарів або суми, на яку випущені лотерейні квитки.

У той же час в Радянському Союзі надається велике значення і придбання ліцензій. Закупівля ліцензій за кордоном дає можливість економити значні суми на проведення науково-дослідних і конструкторських робіт.

З огляду на це Мінфіном Росії було роз'яснено, що витрати організацій на придбання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності не можуть бути віднесені до нематеріальних активів.

Мета реклами - виявлення іноземних фірм, які можуть бути зацікавлені в придбанні ліцензій, і інформація цих фірм про радянських винаходи, на які можуть бути продані ліцензії.

Вид ліцензії і умови ліцензійної угоди будуть додатково узгоджені із зацікавленими в придбанні ліцензії особами.

МЕТА РЕКЛАМИ - виявлення іноземних фірм, які можуть бути зацікавлені в придбанні ліцензії, і інформація цих фірм про радянських винаходи, на які можуть бути продані ліцензії.

При такій схемі взаємини підприємств можлива ситуація, коли одне з них шляхом придбання ліцензій забезпечує собі право на непомірно великі темпи викиду забруднень, що призводять до серйозних медико-екологічних наслідків, принаймні, на території, прилеглій до цього підприємства.

У тому числі витрати на буріння з метою розвідки та оцінки і на придбання ліцензії, капіталізовані у складі витрат на нематеріальні основні активи, а також витрати на геолого-геофізичні дослідження, віднесені в момент їх виникнення до витрат, що покриваються з прибутку.

При такій схемі взаємини підприємств можлива ситуація, коли одне з них шляхом придбання ліцензій забезпечує собі право на непомірно великі темпи викиду забруднень, що призводять до серйозних ме дико - екологічних наслідків, принаймні, на території, прилеглій до цього підприємства.

У будівництві АЕС Японія виходить з американської технології, яку вона використовує на основі придбання ліцензій. Разом з тим японські фірми розраховують власними силами виробляти реактори американського типу і продавати їх на зовнішніх ринках, перш за все в країнах Азії.

ПБО 14/2000 не включає до складу нематеріальних активів витрати, пов'язані з придбанням ліцензій. У зв'язку з цим витрати на придбання ліцензій доцільно враховувати на рахунку 97 як витрати майбутніх періодів.