А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Ухвалення - заходи

Вживання заходів до того, щоб населення тримало все гроші, не безумовно необхідні на споживчі цілі, в банках.

Вживання заходів для зменшення вмісту в робочих - приміщеннях виділяються випрямлячами ртутної пари; приміщення, IB яких постійно перебувають люди, повинні ізолюватися від насосних ртутних випрямлячів, що виділяють ртутні пари.

Вживання заходів до своєчасної подачі заявок в Госкомізобре-тений СРСР на розроблені підприємством промислові зразки і до запобігання передчасному угоди відомостей про них.

Вживання заходів по розширенню господарської самостійності підприємства, забезпечує своєчасне укладання договорів з постачальниками і споживачами, розширенню прямих і тривалих господарських зв'язків, забезпечення виконання завдань і зобов'язань з поставок продукції.

Вживання заходів щодо своєчасного укладення договорів з підрядними організаціями на проектно-вишукувальні та будівельно - монтажні роботи, з підприємствами на поставку матеріалів і устаткування.

Вживання заходів до своєчасної подачі заявок в Держкомвинаходів СРСР на розроблені підприємством промислові зразки і до запобігання передчасному розголошення відомостей про них.

Вживання заходів, устраняющі-х можливість попадання в піч при виплавці сталі водню (можна, зокрема, допускати завантаження в піч вологих матеріалів), виключає появу флокенов.

Вжиття заходів до усунення виходу газу шляхом закриття засувок на вході і виході аварійного ГРП з обов'язкові.

Вживання заходів для зменшення виділення ртутної пари в приміщеннях, де постійно перебувають люди.

Вживання заходів по виправленню знайдених розбіжностей також дуже важливо. Періодичні зіставлення і вжиття заходів знижують ймовірність суттєвих помилок у фінансових звітах. Такі зіставлення зазвичай є функцією внутрішнього аудиту.
 Вживання заходів по виконанню бюджету здійснюється фінансової та юридичної службами. Відомо, що одні й ті ж господарські операції з однаковими фінансовими (грошовими) наслідками і матеріальними потоками, які передбачають однаковий прибуток, юридично можуть бути оформлені по-різному.

Вживання заходів до гетерогенного видалення Н02 (в покритих КС1 стінках судини) підвищує точність експериментальних даних. Для вимірювань kt в області швидкого процесу дуже зручною виявилася техніка ударних труб[65, 135, 139, 140], Однак тут необхідно враховувати реакцію 2 з тим, щоб уникнути заниження в оцінці енергії активації. Крім того, в цій області процес чутливий до стехіометрії.

Вживання заходів у разі пожеж (в тому числі лісових), повеней, а також для винищення сарани, хижих звірів, ховрахів або овражков і при інших тому подібних громадських лихах.

Для вжиття заходів по виключенню забруднень поверхонь нагріву, розташованих за топкою, важливо знати температуру затвердіння золи. При горінні палива в топці в зоні високих температур відбувається часткове або повне розплавлення золи. Деяка її частина несеться з продуктами згоряння з топки. Решта зола, частково розкладаючись, сплавляється або спікається в шлак, який потім в рідкому або твердому стані видаляється з нижньої частини топки. Під дією високих температур містяться в шлаку оксиди разом з іншими речовинами утворюють багатокомпонентні сполуки, і температура плавлення шлаку відрізняється від температури ta жідкоплавкого стану золи. У топках з рідким шлакоудалением для вільного витікання шлаку з топки його температура повинна бути вище температури t3 рідко-плавкого стану золи.

Для вжиття заходів щодо збереження газопроводу і споруд на ньому дорожньої або будівельної організації, що виконує роботи на трасі, видається повідомлення про порядок проведення робіт поблизу діючого газопроводу із зазначенням запобіжних заходів, додатком ескізу з прив'язками та зазначенням глибини закладання газопроводу. Обхідники даної ділянки газопроводу повинні бути ознайомлені із зазначеними в повідомленні заходами щодо збереження газопроводу і газових споруд па трасі. Обходи таких ділянок трас повинні здійснюватися щодня. Про всі випадки порушення зазначених вимог слюсарі-обхідники повинні негайно доповідати майстру служби.

Для вжиття заходів по зміцненню будівель, розташованих в зоні осад, або для зміни технологічного процесу спорудження тунелю, спрямованого на зменшення осад, дуже важливо виявити опади у першій стадії їх появи, коли вони мають величину, що не перевищує 5 - 6 мм.

Необхідно вжиття заходів щодо прискорення розробки земельного кодексу, без чого не може здійснюватися якісна і економічна оцінка сільськогосподарських земель.

Для вжиття заходів щодо попередження різного роду отруєнь, надання допомоги лікаря в діагностиці і лікуванні отруєних, а судово-медичному експерту при встановленні причини нещасного випадку або смерті від отруєння виникає необхідність в розробці нових і удосконаленні існуючих методів хіміко-токсикологічного аналізу.

Витяжна вентиляція на робочому місці зварника. 1 - вентилятор. 2 - витяжна труба. 3 - стіл зварника. 4 - стіна. | Схема витяжної вентиляції загострювальної верстата. | Пристрої повітряного душування. а - стаціонарні. б - пересувні. після вжиття заходів щодо вдосконалення технологій і устаткування обладнання, з метою виключення негативного впливу шкідливих речовин, що містяться в повітрі робочих приміщень, вентиляція дозволяє знизити надмірну кількість теплоти, вологи, шкідливих парів, газів і пилу.

Для вжиття заходів по виключенню забруднень поверхонь нагріву, розташованих за топкою, важливо знати температуру затвердіння золи. При горінні палива в топці в зоні високих температур відбувається часткове або повне розплавлення золи. Деяка її частина несеться з продуктами згоряння з топки. Решта зола, частково розкладаючись, сплавляється або спікається в шлак, який потім в рідкому або твердому стані видаляється з нижньої частини топки. Під дією високих температур містяться в шлаку оксиди разом з іншими речовинами утворюють багатокомпонентні сполуки, і температура плавлення шлаку відрізняється від температури /3 жідкоплавкого стану золи. У топках з рідким шлакоудалением для вільного витікання шлаку з топки його температура повинна бути вище температури ts рідко-плавкого стану золи.

За прийняття заходів до охорони спадкового майна з спадкоємців, які прийняли спадщину, мито стягується в розмірі однократного мінімального розміру оплати праці.

Для вжиття заходів захисту і профілактики важливо своєчасно виявити бактеріальні засоби.

Без вжиття заходів безпеки, передбачених у цій інструкції, роботи всередині апаратів забороняються.

Без вжиття заходів безпеки, передбачених у цій Інструкції, роботи всередині апарату забороняються.

Для вжиття належних заходів з техніки безпеки необхідно добре вивчити властивості речовин, які застосовуються у виробництві.

Потрібно прийняття невідкладних заходів щодо подальшого вдосконалення водогосподарського будівництва і поліпшенню якості робіт. Все ще допускається розпорошення коштів, факти використання їх не за призначенням, повільно знижується обсяг незавершеного будівництва. Далеко не на всіх об'єктах забезпечується комплексність в будівництві, відстає облаштування господарств, які освоюють меліоруються. Плановими, водогосподарськими і сільськогосподарськими органами недооцінюються реконструкція і ремонт діючих систем, проведення в необхідних обсягах культуртехніческіх робіт. При проектуванні і будівництві меліоративних систем не завжди глибоко обгрунтовуються напрямки і першочерговість у використанні капітальних вкладень, не скрізь застосовуються сучасні інженерні рішення, що забезпечують високу надійність створюваних споруд, швидку окупність вкладених коштів.

Необхідне негайне вжиття заходів щодо усунення зазначених причин появи кіптяви. Тиск газу перед приладом і тяга повинні бути відрегульовані, а пальник з розширеними отворами замінена.

Потрібно прийняття невідкладних заходів щодо подальшого вдосконалення водогосподарського будівництва і поліпшенню якості робіт. Все ще допускається розпорошення коштів, факти використання їх не за призначенням, повільно знижується обсяг незавершеного будівництва. Далеко не на всіх об'єктах забезпечується комплексність в будівництві, відстає облаштування господарств, які освоюють меліоруються. Плановими, водогосподарськими і сільськогосподарськими органами недооцінюються реконструкція і ремонт діючих систем, проведення в необхідних обсягах культуртехніческіх робіт. При проектуванні і будівництві меліоративних систем не завжди глибоко обгрунтовуються напрямки і першочерговість у використанні капітальних вкладень, не скрізь застосовуються сучасні інженерні рішення, що забезпечують високу надійність створюваних споруд, швидку окупність вкладених коштів.

Потрібне термінове вжиття заходів щодо підвищення надійності систем комунального теплопостачання. Аварії, що супроводжуються виходом з ладу теплофікаційних мереж при екстремальних похолодання, стають все більш частими, зростають масштаби руйнувань. Створюється реальна загроза здоров'ю і життю людей. Витрати, що вимагаються на відновлення мереж, переселення людей з неопалюваних будівель, багаторазово перевищують витрати на завчасний ремонт і реконструкцію систем теплопостачання.

Без вжиття заходів безпеки, передбачених у цій Інструкції, роботи всередині апарату забороняються.

Для прийняття правильних оздоровчих заходів доцільно провести поділ деформацій земляного полотна на групи. Не можна забувати про те, що зовнішнім проявом одних деформацій можуть служити ознаки, властиві іншим деформацій. Крім того, одні види деформацій в процесі розвитку можуть викликати інші. Наприклад, деформації основного майданчика насипу переходять в деформації її укісних частин.

Після вжиття заходів проти можливого витоку газу в топку можна зайнятися з'ясуванням причин того, що сталося явища, встановивши, є воно наслідком прогара стабілізатора пальника або викликано неправильним режимом її роботи.

Досвід прийняття заходів в кінці 80 - х років в Австралії, що характеризувався зменшенням кількості скарг, може використовуватися в якості інструкції для усунення причин, що викликають дані проблеми. Незважаючи на те, що це ніде не було зафіксовано або детально досліджено, по - видимому цілий ряд факторів вплинув на зменшення поширеності порушень. Одним з факторів є впровадження на робочому місці ергономічних меблів і устаткування. Крім того, була вдосконалена методика роботи на УВО, включаючи підвищення різноманітності роботи і реструктуризацію режиму для зниження напруги, збільшення автономності.

Необхідність вжиття заходів на міжнародному рівні набуває ще більшої терміновість в силу тих величезних труднощів, з якими зіткнулися країни Азії та Африки в результаті підвищення цін на нафту. Більшості цих країн нафту вкрай необхідна для їх промислового розвитку, проте всі вони мають вельми напружені платіжні баланси, як в результаті підвищення цін, так і інфляції на Заході, позначається на цінах продукції, що імпортується ними з Заходу продукції.

Принцип прийняття заходів безпеки передбачає, що недостатня наукова визначеність не повинна бути в якості причини для відстрочення прийняття таких заходів, якщо існує загроза серйозних або необоротних втрат.

Про вжиття заходів до відрази бунту, проізводімаго башкирцев.

Це вимагає вжиття заходів для захисту від випромінювання.

Федерації без вжиття заходів щодо безпосереднього врегулювання спору арбітражний суд розглядає вимоги організацій і громадян-підприємців про визнання недійсними актів державних та інших органів, про оскарження відмови в державній реєстрації організацій, або самостійної підприємницької діяльності, а також інших спорів у сфері управління за участю громадян- підприємців.

Це вимагає вжиття заходів.

Рекомендовані компоненти програм медичного контролю для персоналу, яке зазнає ризиків переохолодження або пов'язаним з ним факторів. Відповідальність за вжиття заходів щодо запобігання і контролю над травмами від переохолодження часто покладається на підприємця або керівника. Однак ефективність (ККД) заходів попередження залежить у значній мірі від знань, досвіду, мотивацій та здібностей кожного робітника.

Відповідальність за вжиття заходів щодо усунення виявлених при оглядах дефектів і пошкоджень труб покладається на керівника експлуатуючої організації.

Несвоєчасне або недостатнє вжиття заходів за повідомленнями обхідників про виявлення газу може привести до тяжких наслідків.

Тому необхідно постійне вживання заходів, спрямованих на обмеження або зниження, а то й неможливість забруднених скидів і викидів різних, не характерних для води, речовин в річки.

Потім того для прийняття безпосередніх заходів допомоги служать дільничні піклування або піклувальники, райони дій яких визначаються повітовими зборами і міськими думами за належністю, причому посади піклувальників та членів попечительств можуть займати повнолітні особи обох статей, безвідносно до майновому цензу.

Ради вимагають прийняття термінових дипломатичних заходів для охорони Мурманська від окупації Англією і Францією.

Групова газобалонна установка, що обігрівається за допомогою газового водонагрівача. У разі вжиття заходів щодо забезпечення номінальної испарительной здатності (установка балонів в опалювальних приміщеннях, утеплених обігріваються шафах та ін.) Зовнішні газобалонні установки, як виняток, можуть бути допущені для цілорічного газопостачання. Приміщення, в яких розміщують групові газобалонні установки, можуть бути розташовані окремо чи прибудованими до глухої зовнішньої стіни будівлі.