А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принципово нова якість

Принципово нові якості система облікової інформації набуває в умовах комплексної автоматизації первинного обліку, коли основу документообігу складають машинозчитувані документи, що формуються на основі межмашинного обміну без залучення ручної праці.

Структурна схема системи сканування променем, що біжить. Нещодавно створені системи сканування променем лазера мають принципово новими якостями.

При цьому підкреслюється, що використовуються відомі матеріали для отримання принципово нової якості розчину - - керованого осмотичного перетікання. Конкретна рецептура розчину встановлюється виходячи з геологічних умов буріння. Реагенти-дис-пергатори з такою системою несумісні.

Рішення таких складних і багатопланових завдань в їх сукупності, надання принципово нових якостей процесу управління ФВ в сучасних умовах переходу до інформаційного суспільства неможливо без створення для федерального Відомства автоматизованої інформаційно-керуючої системи відомчого типу - АИУС-ФВ.

Словом, потрібна така перебудова, в результаті якої державний нагляд придбав би принципово нову якість в своєму розвитку. А основою цього нової якості і повинна стати інтенсифікація, яка здатна забезпечити потрібну дієвість державного нагляду, підвищити його ефективність.

Дилер надає Продавцю інформацію про появу на ринку нових виробників аналогічного товару, товару принципово нової якості, про динаміку цін на товар на міжнародному ринку, про нові ринки збуту для товара Продавця.

Крім підвищення корозійної стійкості, жаро - і термостійкості, захисні покриття можуть надавати поверхневих шарів принципово нові якості, наприклад створювати електроізоляційні, теплоізоляційні або зносостійкі шари.

Що є головною метою винаходу: зменшення витрати пального, економія конструк ційних матеріалів або досягнення принципово нової якості (наприклад, вперше забезпечити людині можливість літати); забезпечення більшої безпеки, спрощення експлуатації та обслуговування, збільшення надійності.

Підводні суду в поєднанні з забезпечує їх експлуатацію інфраструктурою можуть стати засобом, що доповнює існуючу морську арктичну транспортну систему завезення вантажів, в тому числі нафтопродуктів, і надає цій системі принципово нову якість - можливість регулярних і цілорічних перевезень вантажів в Арктиці.

З іншого - авторитетні дослідники стверджують, що перебування в рамках загальної логіки модернізації з її моноцентричної і спрямованим розвитком є лише передумовою для переходу до постіндустріального твань роз шя як принципово нової якості соціокультурного буття.

Додавши до схеми (рис. 1.7) тахогенератор ТГ і регулюючий пристрій, що складається з двигуна Д, з підсилювачем і потенциометра По, отримаємо схему системи, показану на рис. 1.8 з принципово новою якістю.

Корінна відмінність ракетного двигуна від всіх інших теплових двигунів, в тому числі і від повітряно-реактивних, полягає в тому, що він працює незалежно від навколишнього середовища. Це важливе, принципово нову якість двигуна. У ньому для спалювання пального використовується не кисень повітря, а спеціальний окислювач, запасені на борту літального апарату, або в якості палива застосовують речовини, здатні виділяти теплову енергію та газоподібні продукти в результаті розкладання або інших хімічних реакцій без участі окислювача. У зв'язку з цим ракетний двигун може з однаковим успіхом працювати як у поверхні землі, так і на великих висотах в сильно розрідженій атмосфері, а також в безповітряному просторі і навіть під водою.

Роботи взагалі, і в тому числі роботи-маніпулятори, не просто покращують ті або інші властивості системи. Вони здатні надати їй принципово нові якості. Їх застосування в багатьох випадках може зробити доцільним докорінну зміну організації роботи на даному об'єкті, істотно підвищити ефективність дії всієї системи. Такі питання повинні бути спеціально опрацьовані в кожному випадку застосування роботів-маніпуляторів. Звичайно, можливі й індивідуальні застосування роботів-маніпуляторів.

Практикою доведено також, що усуспільнення засобів і предметів праці - необхідний і дієвий фактор формування властивого саме соціалізму суспільного клімату, в якому людина не знає гнітючого відчуття невпевненості в завтрашньому дні, в якому панують колективістський дух і товариська взаємодопомога, моральне здоров'я і соціальний оптимізм. У сукупності все це означає принципово нову якість життя трудящих мас, яке аж ніяк не зводиться до матеріального комфорту, а вбирає в себе весь спектр повнокровного людського буття.

Ті, хто уважно познайомився зі змістом книги, зрозуміють, що принципово нові якості традиційних матеріалів можуть бути отримані при використанні нових прийомів проведення твердофазних реакцій. У цьому сенсі показовими є успіхи так званого саморозвивається високотемпературного синтезу і кріохіміческой технології, швидко завойовують визнання у технологів, які працюють в галузі електронної техніки і радіопромисловості, авіабудування та атомної промисловості.

загальні ( універсальні) принципи організації взаємодії людської і комп'ютерної інформаційних середовищ в цілому в дипольною метасистема (див. рис. 1) повинні спиратися на властивість креативності поля комп'ютерної інформації. Це поняття, під яким маються на увазі найважливіші для процесів самоорганізації, але поки неіснуючі, тобто принципово нові якості, які згодом повинна придбати комп'ютерне середовище в єдиному, математично організованому поле комп'ютерної інформації.

В лабораторних умовах вже отримують тиску в сотні тисяч атмосфер і недалеко час, коли вони будуть збільшені на кілька порядків. Надвисокі тиску не тільки впливають на термодинамічні і кінетичні характеристики реакцій, а й створюють також принципово нові якості, так як вони ведуть до зближення частинок і до деформації їх електронних оболонок.

В даний час целозольви і їх аналоги з пропіленглі-коля включають до складу різних лаків і змали не тільки на основі ефірів целюлози, але також багатьох природних і синтетичних смол. У лакофарбової промисловості вони замінюють скипидар і, крім того, дозволяють надавати лаків і фарб принципово нові якості: водорастворимость і стабільність при зберіганні[107 с. Особливо цінним виявився бутілцелло-зольв, що має найбільшу сумісність з алкідньшн см. Оламі: він знижує в'язкість лакових розчинів, покращує водорастворимость і дозволяє наносити алкідний лак по нітроцелюлозну покриттю.
 Чи не з'являться при цьому принципово нові якості в ході хімічного процесу. У великому реакторі виникає проблема передачі тепла, транспорту реагуючих речовин, природного і штучного перемішування. Виникають серйозні інженерно-технічні проблеми. Ці проблеми вирішує інтенсивно розвивається область макроскопічної кінетики.

Чи не з'являться при цьому принципово нові якості в ході хімічного процесу. У великому реакторі виникає проблема передачі тепла, транспорту реагуючих речовин, природного і штучного перемішування. Виникають серйозні інженерно-технічні проблеми. Ці проблеми вирішує інтенсивно розвивається область макроскопічної кінетики.

У 1962 році було оголошено про потенційну можливість створення полімеру з принципово новими якостями. Дерягин повідомив, що вода в капілярах повинна набути властивостей полімеру. Хіміки скептично поставилися до цього повідомлення, але дослідження, проведені в Сполучених Штатах, підтвердили правильність припущення Дєрягіна: в звуженому і протяженном просторі молекули води вишиковуються в впорядковані ланцюжка, в яких атоми розташовуються ближче, ніж В звичайних умовах. Структура такої води має схожість з полімером, доставленим з молекул Н2О, його можна назвати Поливода.

Хоч би хто прагнув до прохання завдання еволюції, як би не була приваблива ідея зниження числа степенен свободи, тільки природне ускладнення зв'язків дозволяє виявити особистості зростаючу ієрархію рівнів самовдосконалення. Тільки в різноманітті зв'язків і їх багаторазовому перетині і повернення може бути новоявлен тип особистості, яка принципово не відповідає досвіду та знанням. Вона зуміла, в якийсь, невідомий період часу свого перебування поза біологічної субстанції, перейти в принципово нову якість, за яким майбутнє. Але вже риси цієї енергії, через передбачення, бачення, фантазії та задуми - через все несвідоме, може бути передбачити.

Стихла на якийсь час шум починає круто набирати децибели. В процесі обговорення відбувається інтерференція ідей - їх зрощення, укрупнення і набуття емерджентності, - сукупності таких принципово нових якостей і можливостей реалізації, якими не володіла жодна зі складових ідей окремо. До кожної групи підлаштовується перекладач. Він допомагає правильно сформулювати назви проблем, основні положення.

Реалізація цілей і завдань державного управління ФВ вимагає створення сучасної ефективної системи збору, контролю, обробки, зберігання, накопичення і передачі великих обсягів первинної, управлінської та звітної інформації. З іншого боку, розвивається високими темпами інформатизація сама впливає на ФВ, підштовхує їх до пошуку, реалізації і впровадження сучасних, найбільш ефективних предметно-орієнтованих (відомчих) технологій, надає принципово нові якості самого процесу управління. Тут слід враховувати і такий важливий фактор, як набирає темпи в розвинених країнах процес переходу до інформаційного суспільства.

Сучасна наука приділяє велику увагу питанням управління в цілому і кількісних методів обгрунтування прийнятих рішень зокрема. Товариством створені величезні матеріальні ресурси. Ефективне використання їх багато в чому визначається якістю управління. Принципово нова якість управління можуть надати засоби автоматизації. 
Про дату винаходу піроксиліну (різними авторами наводяться різні дані. Так, Радівановскій стверджує, що піроксилін було отримано вперше проф. Шенбейном в 1845 р, що не вірно. Заслуга Шенбейном полягає лише в тому, що він отримав піроксилін, що володів рядом принципово нових якостей але порівняно з відкритим до нього його попередниками.

По-друге, в умовах централізованих баз даних ІСУП для виконання автоматизованих і неавтоматизованих функцій ряду служб використовуються одні й ті ж первинні дані, що поставляються завжди конкретним персоналом. Може бути визначена відповідальність управлінського персоналу не тільки за результати своїх функцій і їх передачу іншим, але і за актуальність та повноту первинних даних, від яких залежить робота інших підрозділів. Тому ефект організованості представляється найбільш істотною відмінністю АСУ на базі ИСУП від колишніх розробок АСУ і означає принципово нову якість систем управління. 
Друга частина розглянутого принципу наказує розподіл по праці, що відповідає природі соціалістичної держави. Тут в поле зору економічної науки виявляється не стільки сама праця, скільки продукти праці, що є одним з основних об'єктів, на який націлений властивий даній галузі знань інструментарій. Однак сучасними методами вимірювання, що використовуються економічною наукою, охоплюються не тільки самі продукти праці, скільки матеріальні і фінансові ресурси, та й то лише на вході в працю як в систему. Вихід системи представлений об'єктивно як чуттєво-надчуттєвий річ, в якій матеріальні і фінансові витрати сплавлені в органічну єдність, в принципово нову якість спільно з витратами психологічних ресурсів людини таким чином, що обчислення питомої ваги кожного виду ресурсів, які витрачаються виявляється до цих пір нерозв'язною проблемою.

Держстандарту, на який постановою ЦК КПРС і СМ СРСР від 12 травня 1986 р покладено ряд принципово нових завдань по координації діяльності міністерств у сфері підвищення технічного рівня продукції, а також по постійному аналізу роботи всіх промислових організацій. Реалізація цих функцій підсилює контроль і відповідальність Держстандарту в здійсненні єдиної державної політики в питаннях якості продукції. Відповідно до вказівки Держстандарту всі промислові підприємства в регіонах закріплені за державними інспекторами, які крім власних перевірок повинні аналізувати всю наявну інформацію про якість продукції, в тому числі шляхом активної участі в роботі органів державної приймання і, видно, відомчих метрологічних служб. Таким чином, з введенням Госпріємки державний нагляд за стандартами і засобами вимірювань не тільки не втрачає свого значення, але і повинен набути принципово нову якість, яке дозволило б підвищити його дієвість і ефективність. У реалізації нових завдань щодо вдосконалення якості продукції та посилення контролю за його показниками галузева метрологічна служба, пов'язана з аналітичним контролем, повинна сформувати свої функції і визначити шляхи їх виконання.

При наявності держкапіталізму держава впливає на систему капіталістичного господарювання не ззовні, а як би вклинюється в неї, стає одним з її суб'єктів. Однак цього визначення недостатньо. У перехідний період державна влада належить трудящим. Тому впровадження держави н систему капіталістичного господарювання надає їй принципово нову якість.

Друга основна стратегія претендента на лідерство полягає в доданні його товарам нових якостей, що забезпечують перевагу над продукцією піонерів або лідерів ринку. Зростання ринку завжди супроводжується розширенням переліку якостей, які бажали б бачити у нового товарав покупці. Ринок створюється фірмами-новаторами, що пропонують нові вигідні можливості задоволення прихованих потреб, які можуть бути віднесені до вихідних або первинним потребам. Незабаром конкуренти піонерів запропонували ринку продукцію, що мала такими ж вихідними якостями, і вона перестала сприйматися як щось особливе. Якщо у товару відсутні принципово нові якості, він переходить в розряд однорідних.

У Матеріалах XXVII з'їзду КПРС дається вичерпну відповідь на питання про те, що слід розуміти під прискоренням. Питання про темпи як складової частини концепції прискорення в даний час набуває принципового значення і нового змісту. Абсолютно ясно, що без прискореного нарощування обсягів національного доходу, промислового і сільськогосподарського виробництва, продукції інших галузей народного господарства неможливі одночасне рішення великомасштабних завдань, реалізація соціальних програм, зміцнення обороноздатності країни, позицій світового соціалізму. Тому питання ставиться набагато ширше - про принципово новій якості зростання.

У Матеріалах XXVII з'їзду КПРС дається вичерпну відповідь на питання про те, що слід розуміти під прискоренням. Питання про темпи як складової частини концепції прискорення в даний час набуває принципового значення і нового змісту. Абсолютно ясно, що без прискореного збільшення обсягів національного доходу, промислового і сільськогосподарського виробництва, продукції інших галузей народного господарства неможливі одночасне рішення великомасштабних завдань, реалізація соціальних програм, зміцнення обороноздатності країни, позицій світового соціалізму. Тому питання ставиться набагато ширше - про принципово новій якості зростання. Сьогодні за кожним відсотком зростання повинна стояти якісно нова, ефективна продукція з високими споживчими властивостями, потрібна народному господарству і населенню. Випуск продукції, що не відповідає потребам суспільства, не може відповідати вимогам прискорення.