А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принципово нова конструкція - машина

Принципово нова конструкція машини великосерійного або масового випуску створюється на базі досліджень і випробувань дослідних зразків. В індивідуальному виробництві виготовлення дослідних зразків виключається; тут конструктор повинен відразу знайти оптимальне рішення. Це передбачає дослідження конструкцій і умов експлуатації аналогічних з числа діючих машин і механізмів. Подібні дослідження в ряді випадків відшкодовують відсутність досвідчених зразків, тому при проектуванні таких машин необхідна особливо тісний зв'язок конструкторських бюро з підприємствами, які експлуатують даного роду обладнання.

Створення ряду принципово нових конструкцій машин, витіснення малоекономічних і непродуктивних, з зовсім іншими техніко-економічними показниками, має забезпечити подальший технічний прогрес машинобудування.

Розглянутий РЦИ найбільш ефективний при розробці принципово нових конструкцій машин і моделюванні робочих характеристик потужних машин. У першому випадку на стадії проектування вдається розробити вузли тертя, які забезпечують заданий ресурс. У другому випадку, крім суттєвої економії матеріалів за рахунок того, що модельні зразки малогабаритні, скорочення часу, необхідного для підготовки експерименту, пов'язаного з монтажем і демонтажем вузла тертя, вдається значно зменшити машинний час. В результаті економічний ефект при зіставленні варіантів, коли в якості основних випробувань призначаються лабораторні або експлуатаційні, складається з економії матеріалів і зменшення витрат: на монтаж і демонтаж вузла тертя, на чисельність обслуговуючого персоналу і, найголовніше, на простої машини в період експлуатації в зв'язку з ремонтами. Розробка і виконання РЦИ для вузлів тертя великих машин дозволяє економити значні кошти і час при наявності у підприємства (фірми) випробувальної лабораторії.

Це вимагає досить поглибленого вивчення впливу даних фізичних явищ з метою створення наукових основ розрахунку принципово нових конструкцій машин і апаратів для переробки енергонасичених матеріалів і проектування на їх основі гнучких автоматизованих виробництв військового і цивільного призначення блочно-модульної конфігурації з трансформованою структурою.

Тенденції розвитку виробництва обладнання для переробки пластмас за кордоном характеризуються не тільки швидкими темпами його зростання і зрушеннями в структурі парку, а й значним вдосконаленням існуючих і появою принципово нових конструкцій машин. Саме ця обставина зумовила значне зростання продуктивності устаткування.

В результаті диференційованого підходу при виборі матеріалів для деталей машин відповідно до характером і величинами переданих зусиль і умовами їх роботи (температура, середовище та ін.) Досягнуто не тільки можливість виготовлення принципово нових конструкцій машин і підвищення експлуатаційних якостей існуючих, але і різкого зниження їх ваги.

У розвитку машинобудування за останні 20 - 25 років важко знайти приклад більш швидкого прогресу, ніж в області виробництва і застосування різних матеріалів. Це пояснюється не тільки появою принципово нових конструкцій машин, а й тим, що в серійному і особливо в масовому виробництві вартість обробки в результаті застосування високопродуктивних методів різко скорочується, а вартість матеріалів досягає 30 - 60% загальної вартості машин. Тому зниження ваги деталей машин і одночасно застосування матеріалів, що мають підвищену оброблюваність, є однією з основних тенденцій в машинобудуванні. У ряді випадків, однак, зменшення ваги деталей може диктуватися не тільки прагненням до зменшення їх вартості, а й поліпшенням конструктивних параметрів машини.

У розвитку машинобудування за останні роки важко знайти приклад більш швидкого прогресу, ніж в області виробництва і застосування різних матеріалів. Це пояснюється не тільки появою принципово нових конструкцій машин, а й тим, що в серійному і особливо в масовому виробництві вартість обробки в результаті застосування високопродуктивних методів різко скорочується, а вартість матеріалів досягає 30 - 60% загальної вартості машин. Тому зниження маси деталей машин і одночасно застосування матеріалів, що мають підвищену оброблюваність, є однією з основних тенденцій в машинобудуванні. У ряді випадків зменшення маси деталей може диктуватися також прагненням не тільки зменшити їх вартість, а й поліпшити конструктивні параметри машин.

У розвитку машинобудування за останні 20 - 25 років важко знайти приклад більш швидкого прогресу, ніж в області виробництва і застосування різних матеріалів. Це пояснюється не тільки появою принципово нових конструкцій машин, а й тим, що в серійному і особливо в масовому виробництві вартість обробки в результаті застосування високопродуктивних методів різко скорочується, а вартість матеріалів досягає 30 - 60% загальної вартості машин. Тому зниження ваги деталей машин і одночасно застосування матеріалів, що мають підвищену оброблюваність, є однією з основних тенденцій в машинобудуванні. У ряді випадків зменшення ваги деталей може диктуватися прагненням не тільки зменшити їх вартість, а й поліпшити конструктивні параметри машини.

Завдання, які вирішуються сучасним машинобудуванням, докорінно відрізняються від тих, які були характерні для попередніх етапів ео розвитку. Це підтверджується не тільки створенням ряду принципово нових конструкцій машин, витісненням малоекономічних і непродуктивних машин, але і зовсім іншими техніко-економічними показниками, характерними для переважної більшості виготовлених типорозмірів машин. У зв'язку з цим, зокрема, як довела практика передових машинобудівних заводів, конструктивну і технологічну спадкоємність потрібно віднести до числа основних передумов подальшого розвитку вітчизняного машинобудування.