А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принцип - хімічну будову

Принцип хімічної будови, виправданий цілком цими фактами, може служити в даний час кращим керівником при дослідженні питань, що відносяться до ізомерії. Грунтуючись на ньому, можна передбачити такі явища, які не могли бути ні пояснені, ні передбачити за допомогою колишніх поглядів.

Принцип хімічної будови прийнятий вже, під тим або іншою назвою, більшістю хіміків-теоретиків, і перш за все потрібно суворе і повне проведення його.

Принцип хімічної будови, виправданий цілком цими фактами, може служити в даний час кращим керівником при дослідженні питань, що відносяться до ізомерії. Грунтуючись на ньому, можна передбачити такі явища, які не могли бути ні пояснені, ні передбачити за допомогою колишніх поглядів.

Хоча принцип хімічної будови вже давно лежить в основі мислення хіміка, проте багато основні поняття органічної хімії традиційно визначаються, виходячи не з будови, а зі складу органічних сполук. Це в першу чергу відноситься до гомології. Поширена визначення, згідно з яким два з'єднання гомологични, якщо вони подібні за властивостями і відрізняються за складом на гомологічну різницю СН2 взяту п раз. Поняття подібності довільно, в деяких відносинах гомологи можуть володіти різними властивостями (наприклад, фізіологічна дія метилового і етилового спирту); на групу СН2 можуть відрізнятися за складом з'єднання, які ніяк не назвеш гомологами, наприклад, ароматичний бензол і неграничні ціклогептатріен.

Істинне значення і необхідність принципу хімічної будови зізнавалися все більш і більш протягом чотирьох останніх років, і деякі теоретичні слідства його, а саме, що стосуються можливого існування того чи іншого випадку ізомерії, були обговорені з різних сторін.

Все ж Бутлеров вважає, що принцип хімічної будови лежить в підставі більшості формул і Кекуле, і Кольбе, і пояснює, як повинні бути модифіковані в дусі теорії хімічної будови їх формули.

Короткий підручник Шорлеммер кладе в основу принцип хімічної будови і відрізняється, на думку моєму, досить вдалим вибором фактичних даних, а недавня поява його дає йому сучасність. Між оригінальними і перекладними підручниками органічної хімії в нашій хімічної літературі одні вже застаріли, інші не закінчені, треті надто короткі. Один підручник Ріхтера 1 може бути нині зіставлений з книгою Шорлеммер, але твір Ріхтера вже встигло трохи відстати від фактичного розвитку науки протягом двох з гаком років, що минули з часу його появи. Мені здається, крім того, що твір це, яка захопила і масу другорядних фактів, має частково характер довідкової книги і може іноді, до деякої міри, ускладнювати учня, прздоставляя йому самому вибирати найважливіше з багатого запасу даних.

В Нині ще зустрічаються у прихильників принципу хімічної будови невеликі незгоди про поглядах, більшість яких такі, що існуючі факти чи достатні для їх примирення. У такому положенні, наприклад, знаходиться питання про прийняття відмінності окремих одиниць спорідненості у багатовалентних атомів. З одного боку, деякі хіміки (Erlenmeyer), які вважали вищезгадане припущення необхідним і захищали його до останнього часу, вважають за краще тепер залишити його до пори до часу в стороні. Справді, ізомерія таких тіл, молекула яких допускає тільки один випадок хімічної будови, потребує ще в подальших доказах.

Судження про спосіб хімічного зв'язку всіх паїв в частці[принцип химического строения ]робиться нині панівною основою теоретичних поглядів в хімії, а на необхідність його я вказав вже в 1861 р (див. Z.

Судження про спосіб хімічного зв'язку всіх паїв н частці (принцип хімічної будови) робиться нині пануючої основою теоретичних поглядів в хімії, а на необхідність його я вказав вже в 1861 р (див. Z. ЗЗЗ) 14 і вважаю за можливе стверджувати, що мені належить значна частка першості в повному і послідовному додатку цього принципу. Детальний знайомство з моїм статтями, написаними з 1861 р, може, як я думаю, довести обґрунтованість цієї заяви.

У 1865 р Бутлеров в статті про теоретичних спиртах писав: (Принцип хімічної будови прийнятий вже, під тим або іншим назвою, більшістю хіміків-теоретиків, і перш за все потрібно суворе і повне проведення його[1, стр.
Такие факты, как это будет подробное показано ниже, находятся в полном согласии с принципом химического строения. Они как раз подкрепляют этот принцип и могут быть предусмотрены с его помощью.
Для современников было ясно, что здесь под скромно названными дальнейшими шагами подразумевается введение в науку принципа химического строения.
Крайне интересные результаты, которые получил Шорлеммер, изучая углеводороды CnH2n 2i ни в чем не ослабляют принцип химического строения. Наоборот, эти результаты находятся в полном согласии со следствиями, вытекающими из этого принципа.
Не могу не заметить - писал в свое время А. М. Бутлеров[146]- Що ті висновки, до яких веде принцип хімічної будови, виявляються в тисячах випадків приголосними з фактами. Як у будь-якої теорії, і тут, звичайно, є недоліки, недосконалість - зустрічаються факти, які не відповідають строго поняттю про хімічному будову.

Не буду приводити подальших прикладів, але не можу не зауважити, що ті висновки, до яких веде принцип хімічної будови, виявляються в тисячах випадків приголосними з фактами. Як у будь-якої теорії, і тут, звичайно, є недоліки, недосконалість - зустрічаються факти, які не відповідають строго поняттю про хімічному будову. Зрозуміло, слід бажати особливо розмноження таких саме фактів; факти, що не пояснюється існуючими теоріями, найдорожчі для науки, від їх розробки слід переважно о.

В останні 10 - 15 років, завдяки використанню комплексу методів фізико-хімічного аналізу, вдалося значно розширити уявлення про принципи хімічної будови речовин, що входять до складу гудронів і бітумів. Поєднанням хроматографічного та хроматомасс-спсктроскопіческого методів аналізу були виділені вуглеводні з важких нафтових залишків (550 С), ідентичні за будовою вуглецевого скелета вуглеводнів, що входять до газойльових частина нафти.

В останні 10 - 15 років, завдяки використанню комплексу методів фізико-хімічного аналізу, вдалося значно розширити уявлення про принципи хімічної будови речовин, що входять до складу гудронів і бітумів. Поєднанням хроматографічного та хроматомасс-спектроскопіче-ського методів аналізу були виділені вуглеводні з важких нафтових залишків (550 С), ідентичні за будовою вуглецевого скелета вуглеводнів, що входять до газойльових частина нафти. Поліциклічні сполуки можуть бути повністю насиченими (поли-ціклонафтени) або містити одне або два ароматичних кільця. Крім докази будови окремих індивідуально виділених вуглеводнів, проводилися дослідження характерних структурних параметрів сполук, що входять у відносно вузькі (хроматографічні) фракції.

Бутлеров вказує на те, що деякі термохимические явища залишилися нерозглянутими або необ'яспеннимі, тому що не був прийнятий але увагу принцип хімічної будови. Як такого кеоб'ясненного спостереження він вказує на різницю в тепло-тах згоряння вуглецю до окису вуглецю і останньої до двоокису вуглецю.

У примітці до цієї статті Бутлеров вказав на свою повну згоду з точкою зору Марковникова, яку вважає за необхідне наслідком суворого застосування принципу хімічної будови[3, стр.
В немецком издании своей книги Бутлеров указывает на то, что некоторые термохимические явления остались нерассмотренными или необъясненными, потому что не был принят но внимание принцип химического строения. В качестве такого необъясненного наблюдения он указывает на разницу в теплота х сгорания углерода до окиси углерода и последней до двуокиси углерода. Как замечает Бутлеров, в первом случае не учитывают того, что углерод представляет собой молекулу и что соединению атомов углерода с кислородом предшествует их отделение друг от друга, при котором, по всей вероятности, происходит поглощение тепла.
Между тем как одни химики прибегают к неоправданной достаточно гипотезе[различия ]одиниць спорідненості, інші, розмірковуючи про причини ізомерії, не проводять з достатньою послідовністю принцип хімічної будови.

У дусі цих висловлювань, тверезо і самокритично, підходив А. М. Бутлеров і до оцінки свого власного дітища - теорії хімічної будови органічних сполук: Ті висновки, до яких веде принцип хімічної будови, виявляються в тисячах випадків приголосними з фактами. Як у будь-якої теорії, тут, звичайно, є недоліки, недосконалість - зустрічаються факти, які не відповідають строго поняттю про хімічному будову. І ще один вислів на ту ж тему: Само собою зрозуміло, що коли ми будемо знати ближче натуру хімічної енергії, самий рід атомного руху - коли закони механіки отримають і тут додаток, тоді вчення про хімічному будову впаде, як падали колишні хімічні теорії.

Характеристика ця відрізняється тим же дотепністю і глибоким розумінням хімічних явищ, як і взагалі вся праця нашого поважного вченого, але так як головна ідея, проведена через весь твір, є принцип хімічної будови і тісно пов'язана з ним ізомерія, то ці узагальнення стоять у нього на другому плані. Говорячи, що вивчення цих узагальнень складає, здається, одну з важливих завдань хімії, представляющуюся їй в недалекому майбутньому 25 він як би вважає більш детальну розробку цього питання ще не на часі. Під впливом Бутлеров часто розуміє властивості елементів, тому-то він говорить більш про вплив атомності елемента на спосіб ускладнення частинок. Не можна не погодитися, що в даний час ще неможливо встановити строгих законів для взаємного впливу елементів, особливо якщо ми захочемо виводити їх, взявши до уваги тільки більше або менше число характеристичних реакцій, властивих різним групам органічних сполук, як це робить Бутлеров. Щоб ближче підійти до вирішення питання, необхідно простежити приватне вплив кожного елемента, коли він входить до складу частки, і підмітити ті реакції, часто вислизають від нашої уваги внаслідок старих упереджень, до яких тіло отримує особливу здатність тому, що укладає в собі відомий елемент , пов'язаний в складі частки відомим, певним способом.

I - в 1861 р, II - тисяча вісімсот шістьдесят шість, III - 1867 - 1880 погляди його змінювалися, так що в кінці другого тому типових поглядів ми зовсім не знаходимо, тоді як принцип хімічної будови, на початку того ж томи неясно виражений, є надзвичайно ясно усвідомлює.

Переходячи до теоретичних міркувань, спираючись на які Кольбе і Кекуле намагаються пояснити изомерию малеиновой, фумарової та інших кислот, ми помітимо з самого початку, що значення цих поглядів стає особливо ясним, коли строго застосовується принцип хімічної будови, службовець відправною точкою для міркувань і формул цих двох вчених.

Принцип хімічної будови був покладений їм, слідом за тим, в основу свого викладання і всіх наукових робіт, а потім - і в основу цього твору, перший випуск якої видано більше двох років тому. Тим часом, в хімічній іноземній літературі останніх двох років (підкреслено нами. Принцип хімічної будови був покладений їм, слідом за тим, в основу свого викладання і всіх наукових робіт, а потім - і в основу цього твору, перший випуск якої видано більше двох років тому.

Принцип хімічної будови був покладений їм, слідом за тим, в основу свого викладання і всіх наукових робіт, а потім - і в основу цього твору, перший випуск якої видано більше двох років тому. Тим часом, в хімічній іноземній літературі останніх двох років (підкреслено нами.

Триматися за теорію заміщення і тепер - означає: просте і ясне уявлення про хімічну будову замінювати поданням більш темним і заплутаним. І Бутлеров пропонує порівняти принцип хімічної будови з принципом заміщення: Який же з двох принципів заслуговує переваги, той, що може вести до помилкових висновків навіть і таких хіміків, як Кольбе, або той, який без праці призводить майже кожного висновку, в величезному більшості випадків согласному з дійсністю[там же, стор.

Триматися за теорію заміщення і тепер - означає: просте і ясне уявлення про хімічну будову замінювати поданням більш темним і заплутаним. І Бутлеров пропонує порівняти принцип хімічної будови з принципом заміщення: Який же з двох принципів заслуговує переваги, той, що може вести до помилкових висновків навіть і таких хіміків, як Кольбе, або той, який без праці призводить майже кожного висновку, в величезній більшості випадків согласному з дійсністю[там ке, стор.

У цій статті він писав: Що два вуглеводню С4Ню дійсно не тотожні, а лише ізомерний між собою - в цьому тепер не можна сумніватися. І на закінчення статті: Принцип хімічної будови, виправданий цілком цими фактами, може служити в даний час кращим керівником при дослідженні питань, що відносяться до ізомерії. Грунтуючись на ньому, можна передбачити такі явища, які не могли бути ні пояснені, ні передбачити за допомогою колишніх поглядів І, стор.

У теорії Бутлерова містилася конкретна програма досліджень, які повинні були підтвердити основні положення теорії хімічної будови. У 1865 р Бутлеров писав: Принцип хімічної будови прийнятий вже, під тим або іншою назвою, більшістю хіміків-теоретиків, і перш за все потрібно суворе і повне проведення його[7 стор. У тому ж 1865 р Бутлеров повідомив про отримання нових теоретичних спиртів, передбачених теорією; Результати дослідів цілком виправдали мої сподівання Викладені результати підтверджують ті припущення, до яких веде принцип хімічної будови і які вже висловлені мною перш щодо ізомерії алкоголів. Говорячи на користь згаданого принципу, вони підбадьорюють до строго Консеквентні проведення його і, непрямим чином, накладають обов'язок не вдаватися без потреби до нових гіпотез[3 стор. У тому ж 1865 р Бутлеров повідомив про отримання нових теоретичних спиртів, передбачених теорією; Результати дослідів цілком виправдали мої сподівання Викладені результати підтверджують ті припущення, до яких веде принцип хімічної будови і які вже висловлені мною перш щодо ізомерії алкоголю. Говорячи на користь згаданого принципу, вони підбадьорюють до строго Консеквентні проведення його і, непрямим чином, накладають обов'язок не вдаватися без потреби до нових гіпотез[3 стор. Мені слід показати тепер, що й інші способи пояснення ізомерії не залишилися невідомими хімікам - послідовникам хімічної будови. Способи ці не застосовуються ними в силу того, що принцип хімічної будови вважають вони більш простим, більш суворим і більш широким. Один з найбільш звичайних способів пояснення ізомерії, крім, як думають, хімічної будови, полягає в тому, що хіміки приурочують изомерию до різниці способу утворення речовини і кажуть, що речовини не тотожні в силу відмінності своїх генераторів або реакцій, що дали речовин початок. Такий погляд існував здавна і додавався свого часу вельми широко. Років двадцять тому - я добре пам'ятаю цей час - майже всі ми дотримувалися цього погляду і були, мені здається, поеледовательнее, ніж ті, які в даний час відкидають принцип хімічної будови. Тоді вже заздалегідь завжди приймалося, що речовини неодмінно повинні бути різні, як скоро різні їх генератори.

Кольбе намагається висловити изомерию пропильной алкоголів, виробляючи їх формули заміщенням. Слід зауважити, що тут, як і скрізь, суворе застосування принципу хімічної будови дає, очевидно, кращий засіб для оцінки істинного значення цих міркувань.

В мої наміри, звичайно, не входить доводити свої претензії цитатами; проте якщо порівняти (в хронологічному порядку) мої роботи, що вийшли з 1861 року, з роботами інших хіміків, то доведеться визнати, що ці домагання не необґрунтовані. Мейеру, стверджувати, що моє участь в проведенні нового принципу обмежується присвоєнням йому назви принцип хімічної будови і застосуванням відомого способу написання формул.

На закінчення Бутлеров писав: В мої наміри, звичайно, ие входить доводити свої претензії цитатами; проте, якщо порівняти (до хронологічному порядку) мої (роботи, що вийшли з 1861 року, з роботами інших хіміків, то доведеться визнати, що ці домагання не необґрунтовані. Мейеру, стверджувати, що моя участь в проведенні нового принципу обмежується присвоєнням йому назви принципу хімічної будови і застосуванням відомого способу написання формул. На закінчення я хочу зауважити, що делікатність пред'явлення вимог не вислизнула від мене; проте я змушений був вдатися до цього, так як зауважив з боку деяких постійне замовчування моїх висловлювань.

На початку 60 - х років в хімічній літературі дискутувалося питання про причини ізомерії малеиновой і фумарової кислот. На цьому прикладі Бутлеров показує, яким, на його думку, має бути послідовне застосування принципів хімічної будови до даного випадку. Хоча справжня причина ізомерії цих кислот не могла бути пояснена в той час, інтерес представляє сам підхід до вирішення проблеми. Бутлеров бачить причину їх ізомерії в тому, що два атоми водню при переході від бурштинової кислоти до фумарової і малеїновий віднімаються в одному випадку від обох, а в іншому - від одного атома вуглецю. Незважаючи на те, що Бутлеров, з точки зору подальшого розвитку науки, виявився при цьому не має рації, сама постановка питання була значно прогресивнішою, ніж у Кекуле або Кольбе.

Важливість же цього роду спостережень і що випливають із них правил, які обіцяють з'ясувати справжню природу хімізму, очевидна. Цей предмет повинен отримати особливий інтерес, якщо при його обробці буде прийнятий до уваги також і принцип хімічної будови. Цього поки, на жаль, не було, і, може бути, тому деякі термічні явища залишилися нерозглянутими або нез'ясовний: ними.

Зміна в поглядах Ерленмейера сталася після зустрічі з Бутлеровим в 1861 р, але Ерленмейера не став відразу прихильником теорії хімічної будови. Потрібна була довга, терпляча, дружня критика з боку Бутлерова, перш ніж німецький вчений звільнився від поглядів, що заважали йому послідовно проводити принципи хімічної будови.

Зміна в поглядах Ерленмейера сталася після зустрічі з Бутлеровим в 1861 р, але Ерленмейера не став відразу прихильником теорії хімічної будови. Потрібна була довга, терпляча, дружня критика з боку Бутлерова, перш ніж німецький вчений звільнився від поглядів, заважає-ших йому послідовно проводити принципи хімічної будови.

З приводу висловлювання Гейнца про заслугу Бутлерова Мар-полковником пише, що введення виразу хімічну будову саме по собі навряд чи могло б вважатися заслугою, якби з ним не були пов'язані деякі досягнення, важливі для теорії нашої науки. Кожен, хто уважно читав теоретичні статті Бутлерова, навряд чи зможе заперечувати, що його справжня заслуга полягає в тому, що він зумів послідовно застосувати принцип хімічної будови і намагався завжди строго проводити всі наслідки, що з нього можуть бути виведені.

Детальний знайомство з моїми статтями, написаними з 1861 р, може, як я думаю, довести обґрунтованість цієї заяви[13 стр. У ньому він виразно говорить про те, що за кордоном погляди, висловлені ним в 1861 р, набули поширення через три роки: Цілком усвідомивши необхідність судження про спосіб хімічної взаємодії елементарних паїв в складній частці, автор цієї книги формулював свою думку в 1861 р в статті про хімічну будову речовин. Принцип хімічної будови був покладений їм услід за тим в основу свого викладання і всіх наукових робіт, а потім п в основу цього твору, перший випуск якої видано більше двох років тому. Тим часом в хімічній іноземній літературі останніх двох років всі частіше і частіше зустрічалися статті, такі більш-менш тим же принципом.

Детальний знайомство з моїми статтями, написаними з 1861 р, може, як я думаю, довести обґрунтованість цієї заяви[13 стр. У ньому він виразно говорить про те, що за кордоном погляди, висловлені ним в 1861 р, набули поширення через три роки: Цілком усвідомивши необхідність судження про спосіб хімічної взаємодії елементарних паїв в складній частці, автор цієї книги формулював свою думку в 1861 р в статті про хімічну будову речовин. Принцип хімічної будови був покладений їм услід за тим в основу свого викладання і всіх наукових робіт, а потім і в основу цього твору, перший випуск якої видано більше двох років тому. Тим часом в хімічній іноземній літературі останніх двох років всі частіше і частіше зустрічалися статті, такі більш-менш тим же принципом. Нарешті, нещодавно видана в Німеччині книга II.

Монографія присвячена сучасним методам і реагентів, що використовуються для синтезу пептидів - найважливіших регуляторів біохімічних процесів в організмі. Пріводятоя техніка і методика отримання конденсують коштів, відображені способи захисту і деблокування функціональних груп амінокислот і пептидів. Здійснено класифікацію реагентів за принципом хімічної будови. Коротко описуються механізми активації карбоксильної групи, реакцій освіти пептидних зв'язків і процесів, що відбуваються при видаленні захисних груп. У таблицях представлені характеристики численних похідних амінокислот і напівпродуктів для синтезу пептидів.