А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принцип - соціалістична законність

Принцип соціалістичної законності передбачає дотримання всіма без винятку державними органами і громадянами радянського правопорядку, який служить зміцненню державного апарату, охорону прав і свобод радянських людей.

Контрольна діяльність будується на основі неухильного дотримання принципу соціалістичної законності. Діючі в нашій країні контрольні органи не тільки перевіряють дотримання законодавства підконтрольними їм органами управління, підприємствами і організаціями, а й самі керуються вимогами законів, наданих їм законодавством повноважень і прав.

Основи є базою всього поточного загальносоюзного і республіканського законодавства про працю, що забезпечує дотримання принципу єдиної соціалістичної законності в регулюванні трудових відносин робітників і службовців на всій території країни.

Участь н.е. в розгляді справ відображає демократизм радянського суду і є одним з найважливіших умов дотримання в його діяльності принципу соціалістичної законності. І хоча головуючому доводиться одноосібно здійснювати нек-риє функції в зв'язку з керівництвом судовим засіданням, це ні в якій мірі не впливає на здійснення принципу колегіальності в діяльності суду.

Політичні норми, виражені в нормативно-правових актах Радянської держави, набувають значення правових норм. Політичним і одночасно правовим принципом життя радянського суспільства є принцип соціалістичної законності.

Досягненню зазначених цілей юридичної відповідальності служать наступні основні принципи її здійснення: відповідальність лише за поведінку, а не за думки; відповідальність лише за винні, протиправні діяння; законність, справедливість, доцільність, невідворотність і швидкість відповідальності. Перші два принципи відносяться до законодавця, враховуються соціалістичною державою при визначенні їм підстав юридичної відповідальності. У процесі юридичної відповідальності конкретних громадян і організацій основним принципом є принцип соціалістичної законності. Від послідовного дотримання цього принципу багато в чому залежить здійснення принципів справедливості, доцільності, невідворотності і швидкості відповідальності.

На відміну від буржуазної демократії, до-раю, як правило, обмежується проголошенням прав і свобод громадян, радянська соціалістична демократія гарантує на ділі їх реальне здійснення і тим самим забезпечує дійсну, а не уявну свободу особистості. Конституція СРСР закріплює не тільки економіч. Відповідно до принципів соціалістичної законності вона покладає на ряд держ.

Підприємства (об'єднання) використовують одну з двох моделей повного госпрозрахунку і самофінансування. Перша модель заснована на нормативному розподілі прибутку. При цьому госпрозрахунковий дохід складається з фонду заробітної плати і залишкового прибутку. Друга модель (модель колективного підряду) заснована на нормативному розподілі доходу після відшкодування з отриманої виручки матеріальних витрат. Підприємства (об'єднання) самостійно розробляють і затверджують свої п'ятирічні і річні плани, виходячи з суспільних потреб. Вихідними даними і основою для складання п'ятирічного плану є контрольні цифри, довготривалі економічні нормативи, державні замовлення та встановлені ліміти. Госпрозрахункові взаємини між підприємствами (об'єднаннями) будуються відповідно до укладених договорів і на основі принципів соціалістичної законності.