А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принцип - соціалізм

Принцип соціалізму полягає в тому, що в соціалістичному суспільстві кожен працює за своїми здібностями і отримує предмети споживання не по своїх потребах, а по тій роботі, яку він зробив для суспільства.

Який принцип соціалізму покладено в основу оплати праці в СРСР.

Що стосується принципів соціалізму, то суспільство також сприйме 3: 1) більший ступінь рівності, 2) робітничий контроль над умовами произова, 3) економіч. 
Заснований на принципах соціалізму (у 2 знач. Властивий суспільства, заснованого на принципах соціалізму. В СРСР здійснено принцип соціалізму: від кожного за його здібностями, кожному за його працею. Звідси об'єктивно неминучий принцип соціалізму - оплата за кількістю і якістю праці . Цей принцип передбачає всебічний державний облік і контроль за виробництвом і розподілом матеріальних благ, дія економічних стимулів, матеріальну зацікавленість і залучення до керівництва економічним життям країни мільйонних мас трудящих. Тільки при соціалізмі можливий справедливий принцип розподілу матеріальних благ - за кількістю і якістю праці, так як тут панує суспільна власність, немає експлуатації людини людиною, всі члени суспільства рівні по відношенню до засобів виробництва.

В СРСР здійснюється принцип соціалізму: від кожного по його здатності, кожному - за його працею. Звідси випливає, що зрівнялівки і знеособлення в оплаті праці бути не повинно.

Відповідно до принципу соціалізму від кожного - за здібностями, кожному - за працею держава здійснює контроль за мірою праці і споживання. Таким чином, рівню продуктивних сил і виробничих відносин соціалізму відповідає розподіл предметів особистого вжитку по витраченому кожним працівником праці, з урахуванням його кількості і якості.

Відповідно до принципу соціалізму Від кожного - за здібностями, кожному - за працею комітети і ради профспілок спільно з державними і господарськими органами зобов'язані здійснювати постійний контроль за мірою праці і споживання, за використанням фондів заробітної плати і матеріального заохочення, наданням працівникам соціальних благ і пільг в прямій залежності від якості і сумлінності праці.

Реформістський керівництво АФТ заперечує принципи соціалізму і класової боротьби, проповідує класове співробітництво і стоїть на грунті захисту капіталістичних порядків. Керівництво АФТ проводить політику розколу міжнародного робочого руху і активно підтримує агресивну зовнішню політику американського імперіалізму.

При переході до комунізму заперечення принципів соціалізму відбуватиметься шляхом повного їх розвитку, що підготує умови для переростання цих принципів в комуністичні.

Пройнятий ідеями соціалізму, що відповідає принципам соціалізму.
 Соціалістична держава відповідно до принципу соціалізму Від кожного - за здібностями, кожному - за працею здійснює контроль за мірою праці і мірою споживання, дбає про поліпшення умов і охорони праці, її наукову організацію, про скорочення, а надалі і повне витіснення важкої фізичної праці на основі комплексної механізації і автоматизації виробництва.

У Радянській країні втілено в життя принцип соціалізму: Від кожного - за здібностями, кожному - по праці. Він забезпечує матеріальну зацікавленість членів суспільства в результатах праці, дозволяє найкращим чином поєднувати особисті і громадські інтереси і служить могутнім стимулом підвищення продуктивності праці, зростання економіки і добробуту народу. Свідомість трудящими того, що вони працюють не на експлуататорів, а на себе, на своє суспільство, породжує трудовий ентузіазм, новаторство, творчу ініціативу, масове соціалістичне змагання.

По перше, протекціонізм суперечить корінним принципом соціалізму від кожного - за здібностями, кожному - за працею. Скажімо, зайнявши за чиєюсь милості високе положення, яке не відповідає його справжнім можливостям, людина отримує більше, ніж заслуговує.

Думаю, що такий порядок розподілу більше відповідає принципам соціалізму, принципам розподілу по праці, ніж той, який є зараз.

В умовах розвинутого соціалізму досягається більш висока ступінь здійснення принципів соціалізму, а отже, і принципів права.

Разом з тим таке рішення настійно диктує необхідність утвердження принципів соціалізму, оскільки вимагає планомірного єдності дій в планетарних масштабах, а значить, і єдності суспільної власності - корінний характеристики соціалізму.

Основною формою оплати праці на автотранспорті відповідно до принципу соціалізму від кожного за його здібностями, кожному - по його Тоуд є відрядна система заробітної плати, при якій заробіток працівника перебуває в прямій залежності від кількості і якості виконаної ним роботи.

Заробітна плата виплачується робітникам і службовцям відповідно до принципу соціалізму: Від кожного - по його спосіб ності, кожному - за його працею. Це означає, що в Радянському Союзі кожен працівник отримує оплату відповідно до кількості і якості своєї праці.

Як явний факт соціальної несправедливості, виводи-діловка кидає тінь на корінний принцип соціалізму кожному за працею. Тим самим підривається і шанобливе ставлення до самого праці, його виховне значення. Більше за це все одно не нарахують, тим паче нероба, що проторчіт півдня в курилці, отримає стільки ж Зате нехлюям і п'яницям виводіловкі, дійсно, благо. Такий стан, коли получка не відповідає істинній зарплати, коли у програші залишаються сумлінні, а у виграші - недбайливі, неминуче гальмує розвиток творчої активності мас, продуктивних сил в цілому.

У нашій країні розподіл національного доходу здійснюється відповідно до принципів соціалізму, об'єктивними закономірностями розвитку соціалістичної системи господарства, непорушною основою якої є суспільна власність на засоби виробництва. Ці принципи, науково розроблені в працях Маркса, Енгельса, Леніна, записані в Програмі нашої партії, вони лежать в основі соціалістичного господарювання.

Оплата праці в СРСР здійснюється відповідно до ос - новних принципом соціалізму, записаним в ст. 12 Конституції СРСР.

Зверталася увага на те, що процес відновлення суспільства на принципах соціалізму вимагає поряд зі всебічною розвитком демократії і гласності зміцнення дисципліни, порядку, організованості.

Принцип самовизначення повинен бути засобом для боротьби за соціалізм і повинен бути підпорядкований принципам соціалізму.
 Тому необхідною умовою його здійснення є органічна сполука організаційно-ідеологічних заходів з найбільш повною реалізацією принципів соціалізму, що забезпечує створення сприятливих соціальних умов для практичного, реального залучення громадян до суспільно-правовим процесам. Спотворення принципів соціалізму, пов'язані з авторитарними методами керівництва і порушеннями соціалістичної законності, істотно обмежували можливості правовиховного впливу соціальної практики, деформували правова свідомість громадян.

Гарантією оплати праці відповідно до її кількості та якості служить строго охороняється радянським законодавством принцип соціалізму: від кожного за його здібностями, кожному - за його працею. Партія і Радянський гос-во виходять з ленінського положення про те, що будівництво комунізму повинно спиратися на принцип матеріальної зацікавленості працівників у розвитку виробництва.

Виступаючи на I Всесоюзній нараді стахановців 17 листопада 1935 р товариш Сталін вказав, що принцип соціалізму полягає в тому, що в соціалістичному суспільстві кожен працює за своїми здібностями і отримує предмети споживання не по своїх потребах, а по тій роботі, яку він зробив для суспільства.

Криза в Польщі активно використовується імперіалізмом для того, щоб черппть соцпалістпческій лад, ідеали і принципи соціалізму, використовується для нових атак проти міжнародного комуністичного руху.

Соціалістична, - а, - е - 1) відноситься до соціалізму, заснований на принципах соціалізму, який здійснює соціалізм, пройнятий ідеями соціалізму, що виражає їх; 2) відноситься до соціалістичної партії, до соціал-демократії; с.

У доповіді Центрального Комітету КПРС, з яким виступив Михайло Сергійович Горбачов, абсолютно правильно вказується на деформації принципів соціалізму в минулому. Народ Узбекистану безпосередньо на собі випробував результати жорстокого диктату, розгнузданого беззаконня і підлості в роки сталінських репресій. Глибоку моральну травму він отримав в роки урочистого маршу тому, коли за догоджання і підступність, окозамилювання такий лідер і наградозахватчік, як Рашидов, міг удостоїтися 10 орденів Леніна і двох Золотих Зірок і ще стати лауреатом Ленінської премії.

На жаль, набула поширення позиція, коли в будь-яку зміну господарського механізму вбачають мало не відступ від принципів соціалізму. У зв'язку з цим хотілося б підкреслити наступне: найвищим критерієм вдосконалення управління, як і всієї системи соціалістичних виробничих відносин, має бути соціально-економічне прискорення, зміцнення соціалізму на ділі.

На перший погляд, це повинно бути саме так, але виникає суперечність з іншим відомим і посилено декларувати в СРСР принципом соціалізму: хто не працює, той не їсть. У способі ж а непрацюючий отримає ренту, рівну ренті працюючого. Останній спосіб і теоретично більш прийнятний, і практично легше здійснимо. Він призводить до результатів, які ми отримали б зміною масштабу грошей або пропорційним збільшенням зарплати. Реально це могли б бути щорічні пропорційні зарплаті, допомоги, пенсій, стипендій та інших видів виплат платежі зі спеціального фонду ренти.

Ленін всебічно обгрунтував вчення про диктатуру пролетаріату - політичному керівництві суспільством з боку робітничого класу для здійснення корінних революційних перетворень на основі принципів соціалізму; вказав на принципову відмінність соціалістичної революції від всіх соціальних революцій минулого. Він підкреслив, що захоплення політичної влади пролетаріатом означає не завершення революції, а лише її початок, що соціалістична революція не одноразовий акт, а ціла історична епоха; показав різноманіття шляхів і форм - мирних і немирних - здійснення соціалістичної революції; обґрунтував необхідність збройного захисту завоювань революції; розкрив організуючу, мобілізуючу і керівну роль комуністичної партії - колективного вождя пролетаріату і всіх трудящих в революції.

Але основний урок, який випливає з нинішньої кризи, вчить тому, що масовий характер організацій ні в якому разі не можна купувати ціною відмови від принципів революційного пролетарського соціалізму.

Радянські люди називають себе інтернаціоналістами, маючи на те всі права, бо на практиці продемонстрували всьому світу, чого можуть домогтися народи, які об'єдналися на принципах соціалізму, на принципах справжньої рівності, братерства і свободи.

Надавши народам Росії право на самовизначення, більшовики роз'яснювали, що необхідно згуртування трудящих мас всіх націй у боротьбі за перемогу соціалістичної революції, що принцип самовизначення повинен бути підпорядкований принципам соціалізму. Вони рішуче викривали буржуазно-націоналістичні кола на околицях, які намагалися використовувати принцип самовизначення в своїх класових цілях, для роз'єднання робітників і селян різних національностей, для боротьби проти влади трудящих, проти союзу створювалися тоді національних радянських республік з Радянською Росією. Ми, говорив Ленін, надаємо всім народам право влаштовувати своє життя так, як вони хочуть, і простягаємо трудящим всіх націй братську руку для спільної боротьби проти буржуазії.

Перехід до комуністичних принципам можливий, але не раніше того, як буде створена матеріально-технічна база, досягне високого рівня свідомість людей, повністю розвинуться і до кінця проявлять свої прогресивні можливості принципи соціалізму.

Та обставина, що правоопортуністичні, а частково і антисоціалістичні сили оволоділи більшою частиною засобів масової інформації, вело до паралізації впливу партії, дезорієнтації комуністів і населення і поступового розкладання основних цінностей і принципів соціалізму. Загроза з боку антисоціалістичних і контрреволюційних сил таким чином у нас росла.

Партійні документи і матеріали, теоретичні дослідження виділяють в розвиненому соціалістичному суспільстві перш за все високу ступінь розвитку способу виробництва, що дозволяє перетворити задоволення суспільних та індивідуальних потреб у безпосередню мету соціального прогресу; зрілість суспільних відносин і їх перебудову на внутрішньо властивих соціалізму колективістських засадах; найбільш широке дію закономірностей і принципів соціалізму, погоджений розвиток його сторін.

Особливо варто зупинитися на міждисциплінарних проблемах відносин розподілу. Принцип соціалізму - від кожного за здібностями, кожному за працею - говорить сам за себе, і щоб реалізувати його практично, необхідно глибоко розібратися в проблемі здібностей, яка в значній мірі відноситься до компетенції психологічної науки. Інтерес науки до здібностям не вичерпується, звичайно, економічними міркуваннями. Але для утримання обговорення в рамках даної теми зосередимо увагу саме на цих міркуваннях.

Загальнотеоретичні принципи селянського соціалізму вдягаються в плоть і кров конкретних програм революційних перетворень.

Тому необхідною умовою його здійснення є органічна сполука організаційно-ідеологічних заходів з найбільш повною реалізацією принципів соціалізму, що забезпечує створення сприятливих соціальних умов для практичного, реального залучення громадян до суспільно-правовим процесам. Спотворення принципів соціалізму, пов'язані з авторитарними методами керівництва і порушеннями соціалістичної законності, істотно обмежували можливості правовиховного впливу соціальної практики, деформували правова свідомість громадян.

В СРСР здійснюється принцип соціалізму: Від кожного-за його здібностями, кожному-по його праці.

У статті дванадцятої Сталінської Конституції сказано: Праця а СРСР є обов'язком і справою честі кожного здатного до Труду громадянина за принципом: хто не працює, той не їсть. В СРСР здійснюється принцип соціалізму: від кожного по його здатності, кожному - за його працею. Звідси випливає, що зрівнялівки і знеособлення в оплаті праці не повинно бути.