А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принцип - робота - блок

Принцип роботи блоків наступний.

Принцип роботи блоку заснований на різній швидкості проникнення кисню, вуглекислого газу та азоту через високопрдаіца ються полімерні мембрани за рахунок керованої різниці парціальних тисків газів з різних сторін мембрани.

Принцип роботи блоку описаний в гл.

Принцип роботи блоку полягає в наступному. Сигнали у вигляді тисків повітря надходять до відповідних камери (/, / /, ///, IV) секції порівняння, де вони порівнюються менугу собою на мембранному вузлі. Сумарне зусилля, що розвивається на мембранному вузлі, переміщує стрижень 1 щодо сопла 2 керуючої секції, що викликає зміну тиску стисненого повітря в камері VIII.

Принцип роботи блоку полягає в наступному. Сигнали у вигляді тисків повітря надходять до відповідних камери (/, //, ///, IV) секції порівняння, де вони порівнюються між собою на мембранному вузлі. Сумарне зусилля, розвивається на мембранному вузлі, переміщує стрижень 1 щодо сопла 2 керуючої секції, що викликає зміну тиску стисненого повітря в камері VIII.

Принцип роботи блоку дозування наступний. Хлор-газ, проходячи запірний вентиль і фільтр, надходить в регулятор тиску. У регуляторі тиск хлор-газу знижується до 150 Попереднє 05 кгс /см2 (015 МПа) і залишається таким в якості робочого тиску дозатора. Тиск газу задається нажімной пружиною регулятора за допомогою регулюючого гвинта, що знаходиться в нижній частині пристрою. Запірний вентиль необхідний для відключення дозатора. Фільтр заповнений скловолокном, що виключає потрапляння в газопровід сторонніх часток.

Розглянемо принцип роботи блоку при роботі зі Супутником. З вибором КП ГЗУ на один з виходів перетворювача, що входить у вузол 7 надходить сигнал, що відповідає номеру обраної ГЗУ. Вузол 7 складається з перетворювача десяткового коду в двійковий, шестирозрядна лічильника номера КП ГЗУ і схем збіги, які порівнюють коди на виходах лічильника і перетворювача.

Блок-схема генератора символів із запам'ятовуванням інформації про символ в ферритовой матриці. Розглянемо принцип роботи блоку і блоку генерування знаків.

Блок-схема генератора символів із запам'ятовуванням інформації про символ з ферритовой матриці. Розглянемо принцип роботи блоку координатного відхилення і блоку генерування знаків.

Мікропрограмне управління. З принципу роботи блоку мікропрограмного управління слід, що схема, представлена на рис. 8.9 виконує функції БЦУОп і БС (див. Рис. 8.4), причому потреба в дешифраторі операцій ДСОП в блоці БУК відпадає, так як його роль виконує дешифратор адреси мікрооперацій.

Пристрій і принцип роботи блоку реагентного господарства наступні.

У чому полягає принцип роботи блоку друку.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектраль-ного аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімік; будову, призначення та принцип роботи блоків рентгеноспектраль-них апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектрального аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення та принцип роботи блоків рентгеноспектраль-них апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектрального аналізу; чутливість аналізу в область ere застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору в підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал в раз положення рентгенівських променів у спектр.

Повинен знати: основи фізики, загальної і аналітичної хімії; будову, призначення та принцип роботи блоків рентгеноспектральних апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектраль-ного аналізу; чутливість аналізу і межі його застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і розкладання рентгенівських променів у спектр.

Повинен знати: основи фізики, загальної я аналітичної хімії; Згстройегво, призначення та принцип роботи блоків ренттеноспектраль-них апаратів, збудження первинних і вторинних спектрів; розкладання рентгенівських променів у спектр і дифракцію рентгенівських променів в кристалах; залежність інтенсивності вторинного рентгенівського випромінювання від складу аналізованого об'єкта; методи фокусування кристалів-аналізаторів; схему якісного і кількісного рентгеноспектрального аналізу; чутливість аналізу і область ere застосування; можливі помилки рентгеноспектрального аналізу, способи їх усунення і обліку; основні параметри контрольованих технологічних процесів; схему і післяопераційні параметри відбору і підготовки проб до аналізу; склад аналізованих продуктів і технологію їх отримання; методи коригування розрахункових шкал і раз положення рентгенівських променів у спектр.

Блоки, що входять до складу АВМ, можуть бути виконані на елементах різного типу: з точки зору моделювання завдання принцип роботи блоку не має значення, аби він виконував необхідну математичну операцію. Однак елементів, ідеально точно реалізують математичні операції, не існує. Наприклад, електронний підсилювач, який використовується при побудові інтегратора, сам по собі представляє складну динамічну систему, і операція інтегрування виконується з деякою погрішністю. Те ж саме відноситься і до будь-якого іншого вузла АВМ.

У машинах Елка-22 випущених до 1968 р, застосовуються схеми блоків харчування, відмінні від схем, що застосовуються в машинах, що випускаються після 1968 р Електричні схеми електронної стабілізації однакові для всіх моделей, але нумерація елементів і їх розташування на монтажній платі різні. Принципи роботи блоків живлення аналогічні. Збережена нумерація контактів роз'ємів з виходів схем випрямлення. Схеми комутації висновків трансформатора і номінальні величини напруг на контактах роз'ємів відрізняються.

На шляху від виходу радіоприймача до модулятору радіопередавача включені блок замикання імпульсів виділяються каналів і колектор введення нових імпульсів на місця, що звільнилися загальної часовій послідовності імпульсів. Принцип роботи блоку замикання досить нескладні: блок являє собою каскад відеоусіленія, на вхід якого впливає послідовність всіх прийнятих імпульсів, але в проміжки часу дії імпульсів виділяються каналів на той же каскад впливають селекторні імпульси в зворотній полярності, що замикають каскад на ці проміжки часу.

Для зниження частоти проходження імпульсів в груповому тракті об'єднаної системи може бути застосовано статистичне усереднення по ансамблю сигналів. Принцип роботи блоку статистичного усереднення по ансамблю сигналів описаний вище.

Принципова схема додаткового підсилювачі. Блок управління з всеволновая ct ром каналів СК-У-1 і системою сет, вибору програм відрізняється тим, що відсутні перемикач МВ-ДМВ і плавного настроювання в діапазоні ДМВ. Принцип роботи блоку СК-У-1 стеми сенсорного вибору розглянуто стор. Блок додавання реагентів, також двоканальний, застосовується, або коли вводиться більше двох реагентів, або коли реагенти необхідно додавати після центрифугування. Принцип роботи цього блоку збігається з принципом роботи блоку відбору проб.

Час активного стану блоку обчислюється на ймовірнісної або детермінованою основі в залежності від принципів роботи блоку.

Дзержинського індуктивні перетворювачі через електронні підсилювачі і проміжні реле керують електровоздушнимі клапанами циліндрів затворів. Принцип роботи блоку управління заснований на зміні анодного струму при зриві генерації лампи. Зрив генерації досягається зміною індуктивності в момент збігу сталевого прапорця, встановленого на стрілці циферблату головки з віссю котушки перетворювача, включеного в сітковий контур.

При контролі роботи пристрою, при введенні початкових значень інтегралів в пристрій, що запам'ятовує блок команд працює від генератора разових імпульсів. Логічні осередки И2 Я3, І & служать для управління кіпп-реле в режимі разової роботи. При роботі в автоматичному режимі вони виконують функції інверторів. Розглянемо коротко принцип роботи блоку команд, а також призначення команд, що виробляються цим блоком. Оскільки алгоритм роботи багатоканального регулятора досить простий, вся серія команд по обчисленню керуючого впливу для одного каналу складається з семи імпульсів. Імпульс перемикання Si тривалістю ti 3 мксек запускає КРь KPi виробляє сигнал Vi тривалістю Т2 3 мксек, який надходить на РСС і PC І і встановлює їх в нульове стан.

Арифметичні і логічні операції при діях над числами з фіксованою або плаваючою комою виконуються в більшості випадків за інструкціями (командам) форматів RR і RX. Реалізація інструкцій цих форматів пов'язана з роботою різних комплексів блоків і пристроїв машини, так як при форматі RR використовується тільки місцева пам'ять, а при форматі RX - і місцева, і оперативна пам'ять, причому адреса комірки ОП утворюється шляхом модифікації і зміщення базової адреси, обраного з відповідного осередку місцевої пам'яті. Найбільш повно ці відмінності виявляються в разі використання схемних принципів управління і побудови місцевої пам'яті у вигляді сукупності регістрів, які відносять до центрального пристрою управління. Тому подальший виклад матеріалу базується на принципах роботи блоків ЦУУ машини ЄС-1050 описаних в пп.

Блок кисню призначений для централізованої подачі і розподілу кисню до споживачів. Виконаний він у вигляді шафи, всередині якого розміщені манометри, вентилі, колектор і електрична частина апаратури. Кисень в колектор надходить з балонів через штуцер і електромагнітний вентиль. Для запобігання можливості перетікання кисню від однієї рампи з балонами до іншої на блоці встановлені лічильники води. Пристрій і принцип роботи блоку оксиду азоту аналогічні пристрою і принципу роботи блоку кисню.

Блок кисню призначений для централізованої подачі і розподілу кисню до споживачів. Виконаний він у вигляді шафи, всередині якого розміщені манометри, вентилі, колектор і електрична частина апаратури. Кисень в колектор надходить з балонів через штуцер і електромагнітний вентиль. Для запобігання можливості перетікання кисню від однієї рампи з балонами до іншої на блоці встановлені лічильники води. Пристрій і принцип роботи блоку оксиду азоту аналогічні пристрою і принципу роботи блоку кисню.