А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Принцип - час

Принцип часу успішно використовується і при управлінні динамічним гальмуванням.

Принцип часу, як уже вказувалося, може використовуватися при гальмуванні і, зокрема, динамічному.

Схема вузла перемикання двигуна паралельного збудження на режим динамічного гальмування. | Схема вузла керування двигуном постійного струму паралельного збудження у функції е. д. з. Принцип часу може бути використаний також при перекладі двигуна в режим гальмування.

Принцип часу прольоту дозволяє здійснити просту і зручну конструкцію приладу. Перетин трубопроводів вакуумної системи не обмежується розмірами магніту.

На відміну від принципу часу всі розглянуті вище відхилення від розрахункових Мс, J, UB, rpefle при управлінні за принципом швидкості впливають на тривалість пуску і гальмування. Автоматичної підтримки середнього динамічного моменту в цьому випадку не відбувається. висловлене тут відноситься як до машин постійного струму, так і до асинхронних двигунів.

На відміну від принципу часу всі розглянуті вище відхилення від розрахункових Мс, CD2 Uc, r ледве при управлінні за принципом швидкості впливають на тривалість пуску і гальмування. Автоматичної підтримки середнього динамічного моменту в цьому випадку не відбувається.

На відміну від принципу часу всі розглянуті вище відхилення від розрахункових Мс, J, US, грівся при управлінні за принципом швидкості впливають на тривалість пуску і гальмування. Автоматичної підтримки середнього динамічного моменту в цьому випадку не відбувається. Висловлене тут відноситься як до машин постійного струму, так і до асинхронних двигунів.

Він управляється за принципом часу.

Автоматичне управління за принципом часу застосовується в схемах, які можливі для протікання процесу в функції наперед заданої витримки часу. Іноді використовується відразу кілька принципів в одній схемою, наприклад принципи шляху і часу.

Недоліком управління за принципом часу є можливість значного зростання поштовхів пускового струму і моменту при відповідному збільшенні статичного моменту і моменту інерції на валу двигуна.

Перевагами управління за принципом часу є: зразкову сталість часу пуску і часу гальмування, навіть при значних змінах моменту статичного опору, махового моменту, напруги живильної мережі, температури котушок електромагнітних реле часу і пускових опорів, а також простота і надійність в роботі. Позитивним моментом є також можливість застосування для управління пуском і гальмуванням двигунів простих, надійних, серійно, виготовлених реле часу.

Недоліком управління за принципом часу є можливість значного зростання поштовхів пускового струму і моменту при відповідному збільшенні статичного моменту і моменту інерції на валу двигуна. Схеми управління, в яких можуть мати місце неприпустимі поштовхи струму, повинні мати максимальний захист.

Недоліком управління за принципом часу є можливість значного зростання поштовхів пускового струму і моменту при відповідному збільшенні статичного моменту і моменту інерції на валу двигуна.

Слід зауважити, що принципи часу, швидкості, струму та шляхи застосовуються також в більш досконалих системах автоматичного управління, виконують, крім першої, другу - шосту функції.

Нижче найбільш рас - пространение принципи часу швидкості, струму та шляхи розглядаються в застосуванні до типових вузлів, що здійснюють пуск і гальмування електродвигунів. Вони придатні також для реверсування, яке по суті є гальмуванням, автоматично переходить в пуск зі зміною напрямку обертання.

Схема автоматизації із застосуванням програмного командоаппарата. при автоматизації технологічного циклу за принципом часу застосовуються різні командоаппара-ти, які є багатоланцюгові моторними реле часу. Такий командоаппарат наводиться в дію на початку циклу і потім після закінчення заданих проміжків часу замикає свої контакти в відповідних ланцюгах.

При автоматизації технологічного циклу за принципом часу використовують різні командоаппа-рати, які являють собою, по суті справи, багатоланцюгові моторні реле часу. Такий командоаппа-рат приводиться в дію на початку циклу і потім після закінчення заданих проміжків часу замикає свої контакти в відповідних ланцюгах. При цьому включаються проміжні реле, що виробляють необхідні перемикання в схемі управління електроприводом.

При побудові релейно-контакторних схем управління, що використовують принцип часу, як датчики використовуються різні реле часу - електромагнітні, моторні, електронні, анкерні і механічні. У напівпровідникових схемах управління застосовуються пристрої точного відліку тимчасових інтервалів, що отримали назву таймерів.

Пуск двигуна здійснюється в три ступені за принципом часу, гальмування - динамічне за принципом ЕРС.

Очевидно, що управління 1 пуском може здійснюватися відповідно по принципам часу, швидкості та струму. Крім цих трьох принципів,; в практиці здійснюється управління двигунами за принципом шляху, коли двигун пускається або гальмується при досягненні робочим органом певного положення в просторі. Нижче ці найбільш поширені принципи розглядаються в застосуванні до автоматичного пуску, гальмування і реверсування.

Управління динамічним гальмуванням (його закінченням) тут здійснюється за принципом часу.

Таке розташування областей пояснюється тим, що апаратура (реле часу) для принципу часу при заданих перехідних процесах виявилася важчою і дорогий, ніж для принципу струму. 
Слід підкреслити, що, на перший погляд, існує суперечність між практикою переважного застосування принципу часу і отриманими тут результатами порівняння трьох принципів. Однак па насправді є ще ряд згаданих вище переваг принципу часу, які висувають його на перше місце.

Слід підкреслити, що, на перший погляд, існує суперечність між практикою переважного застосування принципу часу і отриманими тут результатами порівняння трьох принципів. Однак насправді є ще ряд згаданих вище переваг принципу часу, які висувають його на перше місце.

Цим виключаються неприпустимі пускові струми, можливі при пуску перевантаженого статичним моментом приводу тільки за принципом часу і можливість застрявання двигуна на реостатній характеристиці при пуску перевантаженого приводу тільки за принципом струму.

Таке розташування областей пояснюється тим, що апаратура (реле часу) при роботі за принципом часу при заданих перехідних процесах виявилася важче і дорожче, ніж при роботі за принципом струму.

Схема ЕП АД з короткозамкненим ротором. На рис. 58.3 наведена схема управління АД з короткозамкненим ротором, що забезпечує динамічне гальмування при зупинці з керуванням за принципом часу.

Схема на рис. 8 - 5 дає можливість здійснити автоматичний пуск, гальмування і реверс з керуванням пуском за принципом часу і реверсом за принципом швидкості.

Схема на рис. 5 - 15 а дає можливість здійснити автоматичний пуск, гальмування і реверс з керуванням пуску за принципом часу і гальмуванням за принципом швидкості. У вихідному положенні включені рубильники IP і 2Р, втягнуто реле напруги РН за умови, що командоконтролер замикає контакт ККО.

На рис. 320 приведена електрична схема магнітного контролера ПС механізму підйому крана з автоматизованим пуском, реверсом і гальмуванням за принципом часу. При підйомі вантажів послідовно з якорем і обмоткою збудження двигуна включається додатковий резистор, опір якого ступенями виводиться при переміщенні рукоятки к.к. з нульового положення в наступне положення підйому.

Схема на рис. 5 - 15 а дає можливість здійснити автоматичний пуск, гальмування і реверс з керуванням пуску за принципом часу і гальмуванням за принципом швидкості. У вихідному положенні включені рубильники IP і 2Р, втягнуто реле напруги РН за умови, що командоконтролер замикає контакт ККО.

З'єднання елементів схеми 2 - 18 при різних положеннях командоконтроллера. В даний час випускається варіант панелі типу ПС, де контроль за автоматизованим пу /ком і гальмуванням двигуна здійснюється за принципом часу за допомогою реле 1РУ, 2РУ, ЗРУ і РТ.

На рис. 5 - 11 розглядається елементна схема автоматичного пуску синхронного двигуна низької напруги (/7І500 в), що працює за принципом часу при необхідності обмежити пускові струми, забезпечивши при цьому найбільші обертаючі моменти.

Цикли цін. спектральний аналіз максимальної ентропії (MESA. Пора року для будь-якого індикатора може бути визначено двома факторами - його нахилом і його положенням над середньою лінією Наприклад, ми можемо застосувати принцип пір року до MACD гистограмме (див главу 4.3) Ми визначимо нахил MACD гістограми як співвідношення між двома сусідніми стовпчиками. Коли MACD-гістограма зростає нижче середньої лінії, це весна; коли вона зростає вище середньої лінії, це літо; коли вона падає вище середньої лінії, це осінь; коли вона падає нижче середньої лінії, настає зима.

З розгляду цих графіків випливає, що автоматичне вимикання ступенів опору повинно відбуватися в певні моменти часу (ti, t2 і ta), при певних швидкостях (Qi, Q2 і Q3) і певної величиною струму /2 - Очевидно, що управління пуском може здійснюватися відповідно по принципам часу, швидкості та струму.

Цей вузол складається з трансформатора Тр. Він управляється за принципом часу.

Ця схема забезпечує управління двигуном з трьома ступенями пускового опору і ступенем противовключения. Управління пуском здійснюється за принципом часу, управління гальмуванням - за принципом струму. Апаратом управління є командоконтролер. Схема допускає тривалу роботу на будь-який з штучних характеристик. Пусковий опір, так само як і опір противовключения, для поставлених тут умов має вибиратися на тривалий режим роботи. Схема включає ряд вузлів.

Ця схема забезпечує управління двигуном з трьома ступенями пускового опору і ступенем протівовклю-чення. Управління пуском здійснюється за принципом часу, управління гальмуванням-за принципом струму. Апаратом управління машиніста є командокон-Троллер. Крім тривалої роботи на природній характеристиці, схема допускає тривалу роботу на будь-який з штучних характеристик. Для цього достатньо ставити рукоятку командоконтроллера в проміжні положення /- 5 Вперед або Назад. Пусковий опір, так само як і опір протавовключенія, для поставлених тут умов має вибиратися на тривалий режим роботи.

Припустимо, що перемикання механізму А з ходу вліво на хід вправо, а отже, і реверсування двигуна Ail має відбуватися не відразу, а через деякий час, коли механізм залишиться нерухомим. У цьому випадку в схему вводиться елемент управління за принципом часу - реле часу. Доповнення в схемі зображені на рис. IX.2 штриховими лініями. Тут РВ - електромагнітне реле часу, який розмикає контакт якого замикається з витримкою часу після знеструмлення котушки реле.

Припустимо, що перемикання механізму А з ходу вліво на хід вправо, а отже, і реверсування двигуна Ml повинно відбуватися не відразу, а через деякий час, коли механізм залишається нерухомим. У цьому випадку в схему вводиться елемент управління за принципом часу - реле часу. Доповнення в схемі зображені на рис. 10.2 штриховими лініями. Тут РВ - електромагнітне реле часу, який розмикає контакт якого замикається з витримкою часу після знеструмлення котушки реле.

Слід підкреслити, що, на перший погляд, існує суперечність між практикою переважного застосування принципу часу і отриманими тут результатами порівняння трьох принципів. Однак па насправді є ще ряд згаданих вище переваг принципу часу, які висувають його на перше місце.

Слід підкреслити, що, на перший погляд, існує суперечність між практикою переважного застосування принципу часу і отриманими тут результатами порівняння трьох принципів. Однак насправді є ще ряд згаданих вище переваг принципу часу, які висувають його на перше місце.

Автоматизація роботи цих схем здійснюється за рахунок використання інформації про час, струмі, швидкості або ЕРС двигунів і положенні їх вала, яка виходить від відповідних датчиків або самого двигуна. Часто в розімкнутих схемах використовується поєднання принципів управління: наприклад, пуск двигуна здійснюється за принципом часу, а його гальмування - за принципом ЕРС або швидкості.

Вібраційні пристрої автоматично керують полем двигуна, використовуючи принцип струму. Цінність їх полягає в значному спрощення управління збудженням двигуна в порівнянні зі схемами, побудованими за принципом часу.

Внаслідок цього здійснюється програмне зміна завдань всім регуляторам по ходу плавки. На одній з печей цього ж комбінату вводиться також регулятор автоматичної зміни програми горіння за періодами плавки з використанням принципу часу.

Регулювання швидкості і моменту двигуна здійснюється зміною схеми включення двигуна і величини опору резистора в ланцюзі якоря і обмотки збудження. Контроль прискорення при пуску, реверсі та гальмуванні, в залежності від типу панелі, може бути виконаний як за принципом часу, так і за принципом швидкості.

Крім принципу шляху, в пристроях програмного управління знаходять застосування принципи тиску, часу, швидкості та ін. Принцип тиску застосовується часто при роботі механізмів до жорсткого упору, наприклад в затискних механізмах. Командним апаратом тут є реле тиску. Принцип часу використовується для контролю темпу роботи механізмів. Він дозволяє, наприклад, відраховувати паузи в роботі окремих вузлів і контролювати час протікання окремих процесів. Командними апаратами тут є реле часу.