А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вірний вибір

Вірний вибір співвідношення чотирьох Р ускладнений через їх взаємозалежності.

Вірний вибір діаметра сідла і затвора є найважливішою передумовою успішної роботи ІУ в системі і це завдання доводиться багаторазово вирішувати не тільки при конструюванні а й при експлуатації виконавчих пристроїв. Не випадково вибір діаметра в сукупності з профілюванням став однією з перших розв'язуваних на ЕОМ завдань, що стосуються виконавчих пристроїв.
 Вірний вибір мотивів позиціонування - дуже складний процес, який залежить від виду товару, типу цільової групи, положення товару в ряді конкуруючих товарів і багато чого іншого.

Залежність обсяг - Q, л /МІН ного витрати води в трубопроводі Ду 500 через наскрізну подовжню тріщину від - jQOO її довжини 2с. 7 - шорсткість А 0 мм. Для більш вірного вибору коефіцієнтів м і Аекв слід поставити ряд експериментів по закінченню води через тріщини.

При побудові ефективної торговельної стратегії свінг-трейдери повинні зробити єдино вірний вибір.

Успіх вирішення подібних завдань багато в чому залежить від вірного вибору послідовності побудови креслення. Изображаем дві перпендикулярні площині а і 3 виділяємо їх лінію перетину. Після цього приступаємо до зображення трикутника. З тексту завдання ясно, що сторона АВ розташована на лінії перетину площин трикутників.

Залежність частоти. | Залежність ймовірності безвідмовної роботи електропаяльників від часу. Відхилення статистичного значення від теоретичного становить менше 3%, що говорить про вірний вибір законів зміни показників надійності.

Порівняння коефіцієнтів активності при нескінченному розведенні отриманих відповідно до параметрів рівняння Вільсона (Д. 8 і коефіцієнтів активності отриманих по рівнянню СКЕТ-Чарда - Гільдебранда з використанням параметрів розчинності Хоя, Хансена, а також Хенлі і Сидерит. Якщо будь-які додаткові дані крім тих небагатьох, які використовувалися для визначення параметрів, відсутні фізично вірний вибір одного набору параметрів являє собою складну задачу.

Успіх впровадження нової технології визначається, як правило, рішеннями, прийнятими в період підготовки: вірним вибором методології, правильним плануванням ресурсів, якістю навчання. Найнебезпечніша помилка може виникнути при недостатній кваліфікації організаторів впровадження, коли замість істоти нових методів впроваджується їх форма (в тому числі організаційна), що не приносить очікуваного ефекту.

При алгоритмічній вирішенні завдання в різних ситуаціях, що вимагають прийняття рішення, як правило, досить інформації, щоб зробити вірний вибір. Рішення буде знайдено завжди, коли воно взагалі можливо.

Ринкові тактики помітили (на достатньо законних підставах), що виграш від критичних змін ринків набагато значніше, ніж доходи, що виникають завдяки вірному вибору цінних паперів. Вони доводять, що легше передбачити руху ринку, ніж вибирати цінні папери, і що ці передбачення можна обґрунтовувати спостерігаються факторами.

Реальна можливість забезпечити більш сталий розвиток Росії залежить від здатності населення, державних і громадських інститутів усвідомити складний комплекс питань розвитку та охорони навколишнього середовища для того, щоб зробити вірний вибір шляхів економічної трансформації і подальшого розвитку.

На жаль, будь-який компроміс придатний для певного моменту, і надійне майбутнє держави він забезпечити не може. Це майбутнє багато в чому залежить від вірного вибору друзів. Ярослав підтримував стосунки з варягами і був готовий до дружби з Польщею, але, на жаль, ні він, ні його оточення не відчували симпатій до Візантії.

Питання про роль галузевих досліджень в прийнятті інвестиційних рішень дуже спірне. Одне з крайніх думок полягає в тому, що вірний вибір галузі вирішує все, а вибір компанії є справа майже третьорядні. Проте підхід до інвестування у звичайні акції полягає в тому, що спочатку вибирають найбільш перспективну галузь або галузі а потім в цих галузях відбирають недооцінені або скромно оцінені компанії.

Кожна людина, що займається економічною діяльністю, змушений щодня приймати конкретні рішення. Причому завжди існують кілька альтернативних варіантів, з яких належить зробити вірний вибір. Ця умова обов'язково і в сфері виробництва, і у сфері споживання. Прийняти правильне рішення можливо, тільки маючи чітке уявлення про економічні закономірності які і визначає мікроекономіка.

Кваліфікація працівників, так само як і фінансові ресурси, є сильним обмежувальним фактором при виборі стратегії розвитку фірми. Не володіючи достатньо повною інформацією про кваліфікаційний потенціал, керівництво не може зробити вірного вибору стратегії фірми.

При експлуатації клейових з'єднань зазвичай відбувається погіршення їх властивостей в результаті старіння. Розуміння причин, що призводять до зниження несучої здатності або інших найважливіших властивостей клейових з'єднань, є запорукою вірного вибору клею для тих чи інших умов. Правильні уявлення про механізм старіння дозволяють розробити науково обґрунтовані шляхи прогнозування властивостей клейових з'єднань, що має першорядне значення для практики.

Під цивілізованої ринкової економікою насамперед маємо на увазі культуру цивілізованих економічних відносин. Всебічне, всемірне їх вдосконалення, ступінь їх гармонізації у взаємозв'язку особистості і суспільства при обов'язковій умові вірного вибору засобів і правильного їх використання в прагненні до цих цілей є найбільш суттєвими складовими в економічній культурі.

Покупець буде вибирати тариф, виходячи з тієї кількості товару, яке він збирається купувати. Звернемо увагу, як в даному випадку виконується принцип самостійного відбору - покупцеві доведеться самому вирішувати, до якого типу він відноситься Стимулом вірного вибору служить мінімізація витрат покупця.

Цікаве питання полягає в тому, наскільки великим зробити буфер. Очевидно, він повинен вміщати 24 кадру. Однак оскільки у кадрів різний розмір, правильний вибір буфера є нетривіальним справою. Зарезервувати буфер розміру, достатнього для вміщення 24 I-кадрів, буде надмірним, проте якщо розрахувати розмір буфера так, щоб в нього поміщалося 24 середніх кадру, то буде існувати постійна небезпека, що цього буфера не вистачить.

Розрізненої діяльності безлічі суверенних держав вперше в історії протистоїть потужна впорядковує сила, яка вводить всі більш жорсткі обмеження на людську практику взагалі. Вражаючими проявами цієї гуманної в своїй основі сили служать заборона ядерних випробувань в земній атмосфері а також активні кроки Радянського Союзу в бік скорочення стратегічного озброєння, підтримані низкою інших великих держав. Вже з цих прикладів випливає, що вірний вибір ключових цілей і поставлені ними обмеження і є ті наріжні камені на яких тримається реальна можливість управляти майбутнім. Прогнозування технічних новинок - далеко не найскладніша, але зате і найбільш освоєна поки форма такого управління.

У вас в руках приватизаційний чек, дуже схожий на облігацію або грошову купюру На ньому навіть написано: 10000 рублів. Може бути, це ті самі десять тисяч, яких вам не вистачає на важливу покупку. Ви, можливо, чули, як хтось продав свій чек за п'ятсот рублів, а хтось - за сто тисяч. Зробіть правильний вибір, і придбана за чек акція вже в день її придбання може коштувати дорожче номіналу чека.