А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приклад - рішення - звичайне завдання

Приклади розв'язання типових задач з області точності механізмів і прикладної метрології вибиралися авторами з таким розрахунком, щоб ці рішення самі по собі могли бути використані для практичних цілей.

Нижче наведено приклад рішення типової задачі.

Нижче наведені приклади розв'язання типових задач.

Нижче наведено приклад рішення типової задачі.

ІК-спектр пропіонової кислоти. Далі наведено приклади розв'язання типових задач по застосуванню ІК-спект-роскопія для цілей ідентифікації органічних сполук.

Книга містить приклади розв'язання типових задач з теорії функцій комплексної змінної, операційного числення, рядам Фур'є, перетворення Фур'є, рівнянням математичної фізики, теорії ймовірностей і математичній статистиці. Кожній задачі відведено окремий розділ, що містить загальну постановку задачі, план її рішення з необхідними теоретичними поясненнями і рішення конкретного прикладу. Крім того, в розділ включені десять завдань для самостійного рішення і відповіді до них.

Нижче наведено приклад рішення типової задачі.

Нижче наведено приклад рішення типової задачі.

Нижче наведені приклади розв'язання типових задач.

Нижче наведено приклад рішення типової задачі.

Нижче наведені приклади розв'язання типових задач.

Нижче наведено приклад рішення типової задачі.

Наведено методичні вказівки та приклади розв'язання типових задач з поясненнями.

У кожному розділі наведено приклади розв'язання типових задач.

Основна частина посібника відведена прикладів розв'язання типових задач, причому їх розбір проведено настільки детально, щоб студент міг зрозуміти метод вирішення, не вдаючись до допомоги викладача.

Кожен розділ містить теоретичне введення, приклади розв'язання типових задач і завдання для самостійного рішення.

Після того як загальні залежності проілюстровані прикладами розв'язання типових задач, доречно обговорити ще деякі особливості, небайдужі для аналітичної служби і споживачів її даних.

Кожен параграф збірника містить теоретичні відомості, приклади розв'язання типових задач і завдання для самостійної роботи. Завдання кожного параграфа згруповані за темами і кожна група завдань розташована в порядку зростання складності - від зовсім простих до досить складних.

Друге видання підручника суттєво розширено і доповнено прикладами розв'язання типових задач і теоретичними положеннями.

Використання отриманих розрахункових рівнянь покрапав нижче на прикладі рішення типового завдання.

Використання отриманих розрахункових рівнянь показано нижче на прикладі рішення типового завдання.

Наявність в навчальному посібнику коротких методичних вказівок і прикладів рішень типових задач дозволяє використовувати його студентами-заочниками для самостійного набуття практичних навичок в економічних розрахунках з праці.

Кожен параграф в збірнику містить короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання типових задач і завдання для самостійного рішення.

По кожному розділу програми наводиться теоретичний матеріал, опору-вождаюпшйся прикладами розв'язання типових задач. У додатку розглянуті деякі питання, що виходять за рамки програми, але сприяють кращому розумінню фізичного сенсу програмних тем і подальшого засвоєння вузівського курсу.

Потім слід уважно (з олівцем в руках) розібрати приклади розв'язання типових задач, після чого вирішити всі завдання, призначені для самостійного рішення.

У посібнику представлені основні положення теорії, методичні вказівки, приклади розв'язання типових задач, завдання для самостійного рішення, відповіді до них. У додатку дано довідковий матеріал.

Крім того, в книзі наводяться основні розрахункові залежності, приклади розв'язання типових задач та необхідні довідкові дані.

Проблему алгоритмізації перемикання із застосуванням методів алгебри логіки розглянемо на прикладі рішення типового завдання управління контактними апаратами, широко поширеними в хімічній промисловості. Тут же будуть наведені основні відомості про елементи математичної логіки, необхідні для розуміння суті розглядуваної проблеми.

Спеціальні розділи є природним продовженням книги решебники Вища математика і містить приклади розв'язання типових задач по спеціальних розділів вищої математики: теорії функцій комплексної змінної, операційного числення, рядам Фур'є, перетворення Фур'є, рівнянням математичної фізики, теорії ймовірностей і математичній статистиці.

У керівництві наводяться відомості з теоретичної частини курсу опору матеріалів і приклади розв'язання типових задач.