А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приклад - проста схема

Приклад простої схеми з конденсаторної тітровальний осередком високочастотного тітрометра наведено на рис. 67 а. При постійній напрузі високочастотного генератора Г сила струму, що проходить через осередок Я і вимірюваного приладом Я, пропорційна загальній електропровідності титруемого розчину. Аттенюатором А змінюють діапазон виміру.

Приклади простих схем, які можуть застосовуватися головним чином як селектори між імпульсним генератором і лічильником.

У § 1.2 на прикладі простих схем введені основні поняття теорії систем, після чого дані деякі узагальнення понять теорії систем.

Щоб встановити залежність між дією добрив і іншими агротехнічними прийомами, розробляються схеми многофактор-н и х, або комплексних, дослідів, в яких одночасно вивчається кілька прийомів. Прикладом простої схеми комплексного досвіду може бути наступна схема по вивченню дії добрив в поєднанні з поливом: 1) без добрива, без поливу, 2) NPK, без поливу, 3) полив, без добрива, 4) NPK полив.

Щоб встановити залежність між дією добрив і іншими агротехнічними прийомами, розробляються схеми багатофакторних, або комплексних, дослідів, в яких одночасно вивчається кілька прийомів. Прикладом простої схеми комплексного досвіду може бути наступна схема по вивченню дії добрив в поєднанні з поливом: 1) без добрива, без поливу, 2) NPK, без поливу, 3) полив, без добрива, 4) NPK полив.

Сили взаємодії між колоїдними частинками, які проявляються при утоньшения розділяють їх прошарків рідини, можуть як прискорювати коагуляцію, так і сильно її гальмувати. Щоб з'ясувати роль таких прошарків і механізм їх стабілізується дії, розглянемо їх поведінку на прикладі простої схеми, коли прошарок рідини розділяє паралельні поверхні двох платівок. В цьому випадку розділяє прошарок всюди має однакову товщину і по краях межує з дисперсійним середовищем, в яку занурені обидві пластинки.

У разі відносно простий електричної схеми без взаємної індукції матриця контурних опорів легко записується безпосередньо за заданою схемою. У більш складних випадках матриця контурних опорів може бути отримана за допомогою матриці опорів гілок. Висновок, зроблений в загальній формі, проілюстрований на прикладі простої схеми рис. 7 - 25 легко вирішуваному звичайним способом.

У разі відносно простий електричної схеми без взаємної індукції матриця контурних опорів легко записується безпосередньо за заданою схемою. У більш складних випадках матриця контурних опорів може бути отримана за допомогою матриці опорів гілок. Висновок, зроблений в загальній формі, проілюстрований на прикладі простої схеми клунь 7 - 25 легко вирішуваному звичайним способом.