А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Величний підсумок

Величні підсумки вашої плідної діяльності які ви, радянські комуністи, підводите в ці дні знаходять широкий відгук на всіх континентах, у мільйонів людей, в тому числі у багатьох трудящих нашої країни. Вони розуміють, що ці успіхи йдуть на користь і їм. Адже всі вони виграють від втілення в життя Програми світу, прийнятої XXIV з'їздом КПРС, що поклала початок повороту від холодної війни до розрядки напруженості оскільки це сприяло зміцненню миру.

Величні підсумки минулого півстоліття показують злитий ність доль і перемог соціалізму з діяльністю Комуністичної партії. На життєвому досвіді поколінь робітничий клас, колгоспне селянство, радянська інтелігенція, всі трудящі переконалися в тому, що Комуністична партія гідно виконує роль політичного авангарду народу, безмежно служить йому, розділяє з ним і перемоги і випробування. Партія вимагає від комуністів у всьому бути гідними довіри народау виступати вмілими організаторами мас і політичними бійцями, проявляти зразки комуністичного ставлення до праці.

У світлі величних підсумків, в світлі нових грандіозних завдань стає зрозумілим кожному те, як по-ленінському прозорливо, принципово і рішуче надійшли вся наша партія, її Центральний Комітет, коли своєчасно викрили, розгромили і відкинули геть з дороги антипартійну групу фракціонерів - Маленкова, Кагановича , Молотова, Булганіна, Шепілова.

У доповіді підведені величні підсумки будівництва соціалізму в нашій країні і в країнах народної демократії, підсумки боротьби прогресивних сил всього світу за ослаблення міжнародної напруженості за національну незалежність і демократичні права народів, за міцний мир і загальну безпеку. Трудящі нашої країни, передові люди в усьому світі знайдуть в цифрах і фактах, наведених в доповіді в розвинених в ньому теоретичних положеннях і політичних висновках новий джерело віри в кінцеве торжество справи світу, демократії і соціалізму.

У доповіді яскраво відображені величні підсумки боротьби і творення партії і народу по втіленню в життя рішень XXV з'їзду КПРС, намічені ключові завдання майбутнього етапу комуністичного будівництва, дано глибокий аналіз сучасного міжнародного становища, визначено програму подальшої боротьби за мир, за свободу і незалежність народів, за зміцнення позицій світового соціалізму.

Трудящі Примор'я з великим задоволенням зустріли величні підсумки і захоплюючі перспективи комуністичного будівництва в нашій країні викладені в доповіді товариша М. С. Хрущова на XXI з'їзді нашої партії. Вони, як і весь радянський народ, активно включаються в боротьбу за виконання завдань семирічного плану.

На цьому з'їзді радянських комуністи з гордістю підводять величні підсумки своєї успішної діяльності в економіці політиці і в соціальній сфері. За період після XXIV з'їзду КПРС досягнуті воістину всесвітньо-історичні успіхи в здійсненні Програми миру, в поглибленні і розвитку процесу міжнародної розрядки. Політика мирного співіснування все більше стає нормою відносин між державами з різним суспільним ладом. Про це свідчать результати наради в Гельсінкі а також договори та угоди, укладені між СРСР і ФРН. Поворот від холодної війни до розрядки напруженості зміг бути досягнутий насамперед завдяки послідовної, узгодженої зовнішньої політики соціалістичних країн і їх основний сили - Радянського Союзу, а також завдяки діям всіх миролюбних сил в Європі і в усьому світі. Під час візиту Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва в ФРН наша партія і інші демократичні сили високо оцінили на мітингу в Бонні величезний внесок КПРС, її Центрального Комітету і особисто Л. І. Брежнєва в справу миру, розрядки напруженості і безпеки.

У своєму яскравому, хвилюючому доповіді Микита Сергійович Хрущов підвів величні підсумки титанічної роботи, виконаної радянським народом під керівництвом Комуністичної партії після XX з'їзду КПРС, дав глибокий марксистсько-ленінський аналіз сучасного міжнародного становища, розкрив захоплюючі перспективи нашого руху вперед до повного торжества комунізму. За час, що минув після XX з'їзду, наша партія, її Центральний Комітет, Президія ЦК, очолюваний стійким ленінцем Микитою Сергійовичем Хрущовим, ще вище підняли прапор марксизму-ленінізму, виконали величезну роботу щодо подальшого підйому народного господарства і культури країни, посилення могутності Радянської держави, по згуртуванню сил міжнародного соціалістичного табору і зміцненню міжнародних позицій нашої соціалістичної Вітчизни.

У Звіті Центрального Комітету КПРС, в доповіді про Програму партії підведені величні підсумки натхненної праці радянських людей, викладені глибоко хвилюючі перспективи будівництва комунізму в нашій країні. Тепер, коли ми озираємося на пройдений партією і радянським народом шлях від XX до XXII з'їзду, коли вже і історія дає оцінку подіям цього часу, особливо очевидна правильність засудження культу особи Сталіна і пов'язаних з ним помилок і збочень.

У чудових доповідях Микити Сергійовича Хрущова, в його яскравому, проникливому заключному слові підведені величні підсумки більш ніж півстолітній героїчної боротьби нашої партії, висвітлено її всесвітньо-історичні перемоги, визначені грандіозні завдання комуністичного будівництва. У цьому залі де зібралися посланці багатомільйонної армії комуністів, разом з нами незримо присутній той, хто створив і викував нашу могутню, велику партію - безсмертний і дорогий Володимир Ілліч Ленін.

Доповідь товариша М. С. Хрущова Про контрольні цифри розвитку народного господарства СРСР на 1959 - 1965 роки, який я схвалюю цілком і повністю, містить величні підсумки боротьби Комуністичної партії і радянського народу за побудову соціалістичного суспільства в нашій країні під прапором великого Леніна. Ця доповідь разом з тим являє собою грандіозний план будівництва комуністичного суспільства і вказує шляхи здійснення цього плану, який є зразком втілення в життя ідей Леніна. Цей план є плодом колективної роботи Центрального Комітету КПРС і всієї партії і схвалений радянським народом.

З великою увагою ми заслухали доповідь Голови Ради Міністрів СРСР Олексія Миколайовича Косигіна Директиви XXIV з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1971 - 1975 роки, в якому глибоко проаналізовані величні підсумки розвитку економіки нашої Батьківщини за минуле п'ятиріччя і на основі різко зрослих, створених працею народу під керівництвом КПРС могутніх продуктивних сил намічені нові ще більш грандіозні вражають всі народи планети рубежі на нову п'ятирічку.

Тепер обласна партійна організація значно сильніше, ніж раніше, впливає на всі сторони господарського життя - на планування, кількісні та техніко-економічні показники промисловості на виконання державних планів, на використання резервів соціалістичної промисловості на розвиток творчої ініціативи мас. Півтора року роботи в нових умовах показали всю мудрість і далекоглядність проведеної партією ленінської політики, спрямованої на подальший всебічний зростання важкої промисловості як основи розвитку всіх галузей народного господарства СРСР. Величні підсумки розвитку нашої промисловості після XX з'їзду партії переконливо показані в доповіді товариша М. С. Хрущова на цьому з'їзді.

Але якби все протиріччя були раз назавжди усунені то ми прийшли б до так званої абсолютної істини - всесвітня історія була б закінчена і в той же час повинна була б тривати, хоча їй вже нічого не залишалося б робити. Таким чином, тут виходить нове, нерозв'язне протиріччя. Вимагати від філософії вирішення всіх протиріч, значить вимагати, щоб один філософ зробив таку справу, яке в змозі виконати тільки все людство в своєму поступальному розвитку. Раз ми зрозуміли це - а цим ми більше, ніж кому-небудь, зобов'язані Гегелем - то всієї філософії в старому сенсі слова приходить кінець. Ми залишаємо в спокої недосяжну на цьому шляху і для кожної людини окремо абсолютну істину і натомість прагнемо в погоню за досяжними для нас відносними істинами але шляху позитивних наук і узагальнення їх результатів за допомогою діалектичного мислення. Гегелем взагалі завершується філософія, з одного боку, тому, що його система являє собою величний підсумок всього попереднього розвитку філософії, а з іншого - тому, що він сам, хоча і несвідомо, вказує нам шлях, що веде з цього лабіринту систем до дійсного позитивного пізнання світу.

Гегель намагається знайти і вказати проходить через неї нитку розвитку. Само собою зрозуміло, що потреби системи досить часто змушували його тут вдаватися до тих насильницьким конструкцій, з приводу яких до цих пір піднімають такий жахливий крик його нікчемні противники. Але ці конструкції служать тільки рамками, лісами зводиться їм будівлі. Хто не затримується надмірно на них, а глибше проникає в грандіозний будинок, той знаходить там незліченні скарби, до теперішнього часу зберегли свою повну цінність. У всіх філософів скороминущої виявляється якраз система, і саме тому, що системи виникають з невиліковним потреби людського духу: потреби подолати всі протиріччя. Але якби все протиріччя були раз назавжди усунені то ми прийшли б до так званої абсолютної істини - всесвітня історія була б закінчена і в той же час повинна була б тривати, хоча їй вже нічого не залишалося б робити. Таким чином, тут виходить нове, нерозв'язне протиріччя. Вимагати від філософії вирішення всіх протиріч, значить вимагати, щоб один філософ зробив таку справу, яке в змозі виконати тільки все людство в своєму поступальному розвитку. Раз ми зрозуміли це - а цим ми більше, ніж кому-небудь, зобов'язані Гегелем - то всієї філософії в старому сенсі слова приходить кінець. Ми залишаємо в спокої недосяжну на цьому шляху і для кожної людини окремо абсолютну істину і натомість прагнемо в погоню за досяжними для нас відносними істинами по шляху позитивних наук і узагальнення їх результатів за допомогою діалектичного мислення. Гегелем взагалі завершується філософія, з одного боку, тому, що його система являє собою величний підсумок всього попереднього розвитку філософії, а з іншого - тому, що він сам, хоча і несвідомо, вказує нам шлях, що веде з цього лабіринту систем до дійсного позитивного пізнання світу.